MCB past fees aan

Directie: Meeste wijzingen na ruim 15 jaar

mcbWillemstad – Lokale rekeninghouders met een lopende rekening bij de MCB betalen sinds kort elke maand 2 gulden (2,12 gulden inclusief omzetbelasting) ongeacht het saldo. Dat is op jaarbasis iets meer dan 25 gulden. Het geld wordt maandelijks automatisch van de rekening afgeschreven.

Advertentie

,,De fees en service charges zijn al per 1 februari aangepast. Bijna alle fees bestonden al”, legt de directie van de grootste bank van Curaçao en de rest van de voormalige Nederlandse Antillen uit.

,,Sommige fees zijn nieuw, andere charges zijn afgeschaft en sommige zijn verlaagd en andere verhoogd.”

De MCB heeft hiertoe besloten na een naar eigen zeggen grondige analyse van de fees en vergelijking natuurlijk met de andere lokale banken.
Het was een ‘bij de tijd brengen’, ofwel actualiseren, van de fees en administratieve charges, aangezien de meeste al langer dan vijftien jaar bestonden zonder enige aanpassing.
Alle cliënten en rekeninghouders zijn ingelicht via een aparte mededeling bij het bankafschrift (‘statement stuffer’) in januari.
Dat gebeurt ook via MCB-online applicaties bij het inloggen en op de website.
Toch was het voor sommigen een verrassing toen er eind februari een bedrag van het saldo afging.
Dat gebeurt nu dus elke maand.
Niet-ingezetenen betalen voor een lopende rekening in guldens maandelijks voortaan 7,50 gulden.
Er zijn ook current accounts mogelijk voor zowel inwoners als niet-inwoners in dollars en euro.
Daarvan variëren de nieuwe fees tussen de 3 en 5 dollar en 2,50 en 7,50 euro per maand. De fees van de meeste banken zijn tegenwoordig op hun websites te vinden.
Dit is nieuw en in het kader van transparantie van de banken, hoewel de ene bank meer toont dan de andere en de ene bank het de zoeker makkelijker maakt dan de ander.
Het voert te ver om alle fees, charges en commissies te bespreken (zie elders een vergelijking van de kosten voor het aanhouden door een ingezetene van een lopende rekening (‘current account’) in guldens.

,,Wij hebben getracht de meeste fees onder die van andere banken te houden, tenminste als het logisch is. Logisch in de zin dat bepaalde cliëntengedragingen ook met fees gestimuleerd worden. Het is nu eenmaal zo dat overboekingen en dergelijke met papier en handgeschreven veel meer administratieve werkzaamheden vraagt (en dus kosten) dan een elektronische (automatische) betaling”, aldus de MCB in een toelichting.

In verband met dit laatste valt inderdaad op dat alle onlinetransacties in guldens (‘local currency transfers’) gratis zijn, maar dat voor de meeste van deze transacties aan het bankloket 2 tot 10 gulden betaald moet worden; bijvoorbeeld

  • 2 gulden voor een overmaking aan het loket op een andere MCB-rekening;
  • 2,50 voor het aan de balie voldoende van de utiliteitsrekeningen (Aqualectra, UTS, TDS etc.);
  • 5 gulden voor een overboeking aan het loket naar een andere bank; en
  • 10 gulden voor een betaling op een rekening van een andere bank elders in de Dutch Caribbean.

,,Wat betreft fees voor persoonlijk bankieren hebben we het zo opgezet dat voor 60+ en studenten deze zijn vrijgesteld. Indien een persoon transacties doet via [email protected] zijn de fees ook nul. Hieruit blijkt onder andere dat de aanpassingen zijn gericht om bepaalde groepen uit te zonderen en efficiënte betalingsmethoden (online) te stimuleren.” Tot slot stelt de MCBdirectie:

,,Voor bijna alle fees hebben we gezorgd dat er (goedkopere) alternatieven zijn.”

Zoals uit de recentelijke gepubliceerde jaarrekening 2013 van MCB bleek, verdienen banken in toenemende mate aan fees en commissies. Ze vormen zelfs na rente de tweede grootste inkomstenbron voor de commerciële banken.

Naschrift

Vergelijking kosten lopende rekening

De fees en andere administratieve kosten van de meeste banken zijn tegenwoordig op hun websites te vinden. Het voert te ver alle, vaak tientallen, verschillende soorten tarieven op een rij te zetten; daar zijn het er te veel voor.
Hieronder specifiek aandacht voor de maandelijkse fee voor een lopende rekening van een ingezetene: –

  • Bij de MCB bedraagt dit per 1 februari 2 gulden (exclusief ob);
  • – Banco di Caribe rekent 2,50 gulden (tot een saldo van 500 gulden), terwijl (maandelijks) bankafschriften 2 gulden per maand kost. Deze tarieven zijn sinds mei 2011 van toepassing;
  • – RBC Curaçao heeft zeer onlangs, met ingang van maart 2014, de fees en charges gewijzigd. De administratie fee voor een lopende rekening van een lokale inwoner is 4,75 gulden per maand bij een saldo onder 1.000 gulden en 2,75 gulden bij een banktegoed van meer dan 1.000 gulden;
  • – Girobank heeft op de website een vergoeding staan van 1,75 gulden per maand (voor saldi tot 1.000 gulden) plus met 4 gulden voor maandelijkse bankafschriften oplopend tot 20 gulden voor weekafschriften;
  • – Van de banken SFT Bank, Orco Bank en FirstCaribbean International Bank (Curaçao) is zo op het eerste gezicht op de website geen informatie beschikbaar over de fees, charges en commissies die in rekening worden gebracht. Maar SFT geeft desgevraagd aan dat het gratis is en als er minder dan 1.000 gulden op staat 3,08 gulden per maand kost. CIBC Curaçao stelt dat een lopende rekening ook gratis is met statements twee keer per jaar; bij maandelijkse afschriften wordt 5 gulden per maand gerekend. Van Orco werd niet tijdig antwoord ontvangen.

Bron: Antilliaans Dagblad

Advertentie

back home

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *