‘Leugens Marvelyne Wiels ontmaskerd’

marvelyne  en ivar asjes geven 'uitleg' op de persconferentie van 13 november 2013 13

marvelyne en ivar asjes geven ‘uitleg’ op de persconferentie van 13 november 2013

Willemstad – De leugens van Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels zijn ontmaskerd, zo stelt parlementariër Amerigó Thodé van oppositiepartij MFK.
Wiels verklaarde op 13 november, in aanwezigheid van premier Asjes, twee door de premier getekende landsbesluiten in haar bezit te hebben voor de aanstelling van personeel dat zij had aangenomen zonder instemming van de ministerraad.

Advertentie

Thodé schrijft dat ‘het meest rare in deze zaak is dat Asjes op 13 november het besluit in de ministerraad nam om deze mensen in dienst te nemen. Asjes zat op 13 november naast de Gevolmachtigde minister en hoorde de leugens van de minister aan dat zij twee door de premier getekends landsbesluiten in haar bezit had’.

De premier zei niets erover en corrigeerde de minister ook niet ‘terwijl hij wel degelijk wist dat er geen enkel landsbesluit was en dat Gevolmachtigde minister Wiels loog’. Het MFK-Statenlid schrijft dat parlementariër Davelaar op 17 december van de premier inzage eiste in de landsbesluiten.

,,De premier begon hierop terug te krabbelen en zei dat hij zich niet herinnerde dat er een landsbesluit was, later bleek zelfs dat er helemaal geen landsbesluit was.”

De premier bevestigde later dat er geen landsbesluit was. Asjes deed dat volgens Thodé ‘op het moment dat hij aanvoelde dat het liegen te ver was doorgeschoten en het volk zich afvroeg waarom de aanstelling van personeel zo raar was verlopen’. De premier zou volgens het MFK-lid tijdens een openbare Statenvergadering aan zijn klompen hebben aangevoeld dat de leugens van Wiels niet langer verdedigd kon worden.

Politiek leider Alex Rosaria verklaarde in deze kwestie dat de minister haar excuses moest aanbieden, maar droop daarna af en zei dat hij samen met Statenvoorzitter Franco en de premier alle documenten had ingekeken maar geen bewijzen kon vinden. Thodé stelt dat Rosaria daarvoor een ander standpunt had ingenomen.

De MFK-parlementariër citeert uit een mail die Rosaria naar journalist Dick Drayer verzond met de tekst:

,,Ik bood haar aan om schoon schip te maken. Haar fout te erkennen en opnieuw te beginnen. Is niet gebeurd. Ik heb aan het kortste eind getrokken. Ik weet nu wat ik moet doen.”

Binnen de coalitie is alles nu ‘koek en ei omdat dingen verborgen gehouden moeten worden, tegenwoordig geldt het motto van de ene dienst is de andere dienst waard. De coalitie blijft zitten omdat de leden elkaar van alles verschuldigd zijn’.

Voor deze regering telt het welzijn van het volk niet, betoogt Thodé.

,,Het volk moet niet vergeten dat er vanaf 1 januari 2014 meer maatregelen in werking zullen treden. Het welzijn van het volk staat niet meer centraal en is ook niet langer belangrijk.”

Advertentie

Bron: Antilliaans Dagblad

Bronnen

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *