Leeflang wil vorming via tv

omayraWILLEMSTAD — De overheid moet televisie gaan inzetten om het volk te vormen. Dit voorstel lanceert onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang in een brief aan minister Earl Balborda (Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, PNP). Volgens Leeflang is schoolonderwijs onvoldoende gebleken om de bevolking te kunnen vormen.

Advertentie

In haar brief aan Balborda stelt Leeflang, die in het verleden als minister van de Nederlandse Antillen belast was met de portefeuilles van Onderwijs en Volksgezondheid, dat wij in een tijd leven waarin de kenniseconomie overheerst.

Alleen diegenen die over de capaciteit beschikken om kennis te vergaren en te gebruiken, kunnen met succes aan de economie deelnemen”, stelt Leeflang.

Het Statenlid verwijst onder meer naar cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waaruit blijkt dat in de afgelopen tien jaar het opleidingsniveau van de bevolking is gestegen.
Het aantal drop-outs is omlaag gegaan, terwijl het aantal studenten in het voortgezet onderwijs is toegenomen.
Maar Leeflang constateert dat in een kenniseconomie alleen onderwijs niet toereikend is om het volk te vormen.
Er is behoefte aan algemene informatie om de participatie aan de kenniseconomie te bevorderen, aldus het Statenlid.
Deze kennis is ook van belang, geeft zij aan, om de democratische rechtsstaat te helpen bevorderen.
Dit vereist kennis en inzage in het functioneren van instanties zoals het gezamenlijk Hof van Justitie, de gouverneur, de Centrale Bank, overheidsaccountant Soab, de ombudsman, de Algemene Rekenkamer Curaçao en de Staten.
Leeflang ziet een belangrijke rol weggelegd voor de televisie in het proces om de bevolking kennis te laten nemen van het functioneren van de eerder genoemde instanties.
Ze geeft toe dat zendtijd geld kost, maar wijst er ook op dat de overheid als aandeelhouder hierbij met een creatieve oplossing kan komen om de beschikbare informatie op een vriendelijke, artistieke wijze te presenteren.
Het Statenlid denkt hierbij aan een uur zendtijd voor informatieve programma’s ten behoeve van instanties die belangrijk zijn voor het algemeen belang.
In haar brief stelt Leeflang een serie vragen over haar voorstel aan Balborda en vraagt zij of dit in praktijk kan worden gebracht.

bron: Amigoe

Advertentie

back home

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *