30 C
Willemstad
• dinsdag 23 juli 2024

Extra | Journaal 19 juli 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, July 18, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 18 juli 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, July 17, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 17 juli 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, July 16, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

AntilliaansDagblad | Minfin wijst naar Ontvanger

HomeLandenCuraçaoAntilliaansDagblad | Minfin wijst naar Ontvanger

Silvania: Niet meer invorderen oude schulden niet mijn beslissing

Persbureau Curacao

Willemstad – Volgens minister van Financiën Javier Silvania (MFK) was het niet hijzelf die heeft besloten geen belastingschulden van 2017 en ouder in te vorderen.

,,De wijziging van het invorderingsbeleid is een zaak van de Ontvanger”, zo schrijft hij in reactie op vragen die PAR-Statenlid Steven Croes al op 6 februari vorig jaar stelde.

Deze reactie staat echter in contrast met het oordeel van het Hof, dat vorig jaar augustus uitspraak deed in meerdere hogerberoepszaken. Ten grondslag aan deze zaken lagen berichten die Silvania vorig jaar januari op zijn Facebookpagina plaatste. Via dit medium maakte hij bekend dat belastingschulden van 2017 en eerder niet meer actief zouden worden ingevorderd door de Ontvanger.

Na afloop van deze zaken, waarbij enkele grote Curaçaose ondernemingen betrokken waren en die draaiden om de vraag of later door de minister afgekondigde uitzonderingen wel of niet voor hen golden, meldde het Hof in een persverklaring: ,,In zijn berichten op Facebook laat de minister duidelijk en zonder voorbehoud weten dat dit geldt voor alle belastingschulden en aanslagen van de belastingjaren 2017 en ouder.”

Silvania zegt nu dus dat het beleid niet door hemzelf, maar door de Ontvanger is gewijzigd. Als reden geeft hij de al eerder genoemde argumenten dat de omvang van het invorderingsbestand ‘onbeheersbaar’ was geworden en dat uit een rapportage en uit interne analyses is gebleken dat de invorderingskans van aanslagen reeds na twee jaar sterk afneemt.

De Financiënminister benadrukt in zijn brief dat het niet gaat om het kwijtschelden van belastingschulden, maar om ‘prioritering van de invordering van openstaande belastingschulden’. Hierdoor kon het volgens Silvania een interne aangelegenheid blijven van de Ontvanger, en was er geen landsbesluit noodzakelijk.

Het totaalbedrag dat door dit ‘gewijzigde invorderingsbeleid’ niet meer geïncasseerd wordt, is lange tijd onduidelijk gebleven. In zijn brief van 22 december noemt de minister nu een bedrag van ‘nominaal ruim 3 miljard gulden’.

De resterende openstaande belastingschulden, dus van 2018 tot heden, bedragen volgens de bewindsman ongeveer 2,7 miljard gulden. ,,Hierbij moet nadrukkelijk worden opgemerkt dat het hier niet gaat om 2,7 miljard ‘riba kaya’. Ook de populatie jonge aanslagen bevat onder meer nog de nodige ‘taxatieve’ aanslagen”, zo zegt Silvania.

Hij vervolgt: ,,Door de prioriteit van de invordering te leggen op de invordering van jonge aanslagen zal het saldo aan openstaande belastingschulden steeds verder worden gereduceerd waardoor dit steeds dichter het reële nog in te vorderen bedrag benadert.”

Croes heeft ook de vraag gesteld wat de impact van deze beslissing is op de (meerjaren-)begroting van het Land. Silvania antwoordt dat een aanpassing van deze begrotingen niet noodzakelijk is. Volgens hem zullen ook na de ‘bestandsopschoning’ de begrote opbrengsten worden gerealiseerd. Sterker nog: ,,Zelfs een stijging van de opbrengsten kan worden verwacht in de komende jaren”, aldus de minister.

Tot slot wilde Croes ook van de minister weten welk signaal het ‘gewijzigde invorderingsbeleid’ volgens hem afgeeft. In zijn reactie benadrukt de minister dat juist de jongere belastingschulden nu actiever zullen worden ingevorderd en dat het niet voldoen aan fiscale verplichtingen niet langer zal worden getolereerd.

,,Door in de actualiteit te werken kan de Belastingdienst sneller actie ondernemen op het moment dat een belastingplichtige zijn verplichtingen niet nakomt. De trouwe belastingbetaler zal dit zeker om zich heen gaan merken en tevreden zijn dat de structurele wanbetalers nu eindelijk worden aangepakt”, zo eindigt Silvania zijn brief.

Croes: Populistische actie
Steven Croes (PAR) is vrij vertaald niet te spreken over de antwoorden die Financiënminister Silvania hem heeft gegeven op vragen over het kwijtschelden, dan wel ‘wijzigen van het invorderingsbeleid’. Hij valt onder meer over het argument ‘dat de omvang van het invorderingsbestand onbeheersbaar was’.

In gesprek met het Antilliaans Dagblad zegt hij: ,,Nou, we hebben het over 3 miljard gulden, een astronomisch bedrag dat je naar mijn mening, gezien onze precaire financiële situatie, nooit mag opgeven”, zo zegt Croes. Hij vervolgt: ,,Ik weet zeker dat als hij (Silvania, red.) bijvoorbeeld Nederland had gevraagd om te assisteren met wat personeel om 3 miljard in te vorderen, dat wij dat zo zouden hebben gekregen.”

Croes was al blij geweest als er in ieder geval een deel nog geïncasseerd zou kunnen worden. Hij zegt: ,,Als we ten minste nog een half miljard zouden invorderen, zou dat de staatskas erg goed hebben geholpen, dus zeker de moeite waard om alsnog alles uit de kast te halen hiervoor. Vooral als Curaçao nog honderden miljoenen dringend moet investeren in onderwijs en gezondheidszorg om maar iets te noemen. Ik blijf van mening dat kwijtschelden van belasting of geen prioriteit geven hieraan, een van de meest populistische acties is die er bestaat.”

Verder zegt Croes het ‘frappant’ te vinden dat Silvania zegt dat ‘het nadrukkelijk niet om kwijtschelding gaat van belastingschulden maar om prioritering van de invordering van openstaande belastingschulden’. ,,Alhoewel de schade al is toegebracht door zijn Facebookbericht en de Ontvanger hierdoor dus honderden miljoenen niet meer kan invorderen”, aldus Croes. ,,Dit is een zeer grote blunder en elke zichzelf respecterende minister zou hiervoor opstappen of ontslag moeten krijgen”, voegt het PAR-Statenlid hieraan toe.

Tot slot zegt Croes het niet eens te zijn met de afschrikwekkende werking die de grotere focus op aanslagen van 2018 en jonger zou moeten hebben. ,,Ik kan je zeggen dat ik veel trouwe belastingbetalers heb gesproken hierover en allemaal zeggen ze hetzelfde, dat deze actie van de minister hen juist motiveert om belastingbetaling zo lang mogelijk uit te stellen.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Naschrift KKC

  • De illegale sublicentie arresten van de Hoge Raad vindt u hier en hier
  • De illegale sublicentie adviezen van de Hoge Raad vindt u hier en hier
  • De illegale sublicentie vonnissen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie vindt u hier en hier
  • Illegale sublicentie vonnissen van het Gerecht in Eerste Aanleg vindt u hier, hier, hier en hier.

Lees ook: Tweet Hoge Raad (22 december 2023):
Hoge Raad verwerpt cassatieberoep tegen oordeel Gemeenschappelijk Hof dat publiciste bericht in Knipselkant Curaçao over sublicentiëring van kansspelvergunningen niet behoeft te rectificeren. bit.ly/48oZKkL en bit.ly/485vHPb

Lees ook: Tweets Hoge Raad (17 november 2023):
1/4 Caribische zaken. Kort geding. Vorderingen tot rectificatie van publicaties in de Knipselkrant Curaçao waarin is gesteld dat sprake is van illegale sublicenties aan online gokbedrijven.
2/4 Gemeenschappelijk Hof wees vorderingen af: de hoofdredactrice van de Knipselkrant Curaçao mag sublicentieverlening ‘illegaal’ noemen. Dat valt binnen het bereik van de vrijheid van meningsuiting van een journalist.
3/4 Advies AG Hartlief aan Hoge Raad: vonnissen Gemeenschappelijk Hof kunnen in stand blijven. Volgens de AG lenen deze kortgedingprocedures zich niet voor een richtinggevende uitspraak over de (il)legaliteit van sublicentiëring in het kader van de Landsverordening buitengaatse hazardspelen.
4/4 Link naar conclusies AG: bit.ly/3QLYwsI en bit.ly/3G5UwOS

Lees ook: Dossier Koninkrijksrelaties | Hoge Raad: Illegale Curacaose goklicenties mogen illegaal worden genoemd

Lees ook: Curacao.nu | Geen van de ‘masterlicentiehouders’ op Curaçao heeft een geldige vergunning

Lees ook: Follow The Money: Cryptomiljarden en illegale goksites: ‘Russisch’ 1xBet verovert vanuit Curaçao de wereld

Lees ook: Blog Koninkrijksbelangen | First Lady over innige banden tussen politici en de georganiseerde misdaad.

Lees ook: Blog Koninkrijksbelangen | Masterlicenties over de illegaliteit van Curacaose online gok masterlicenties.

Lees ook: Blog Koninkrijksbelangen | Sublicenties over de illegaliteit van Curacaose online gok sublicenties.

Lees ook: Koninkrijksbelangenblog | Witwaswalhalla over witwassen met behulp van een niet op de wet gebaseerde en niet door de overheid gereguleerde online gambling masterlicentie – sublicentie structuur.

Lees ook: Koninkrijksbelangenblog | Waar zijn de miljarden van Curacao? over belastingontduiking met behulp van een illegale en ongereguleerde online gambling masterlicentie – sublicentie structuur.

Overzicht: het Curacao Goksector dossier

Verdieping: De Koninkrijksbelangen blogserie

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties