KKC-blog | Machtsstrijd Curaçao ontbrandt: Partijfinanciering for Dummies

 • 9 augustus 2015. Partijfinancieringsblog. Pas volgend jaar verkiezingen maar nu al merkbaar. PS en MFK lijken over meer partijsponsoring te beschikken dan ooit gezien alle kostbare zendtijd die ze een jaar voor de verkiezingen reeds mogen besteden.
  Joslyn Morton

  Curacaose en Sint Maartense partijfinanciering in een nutshell

  Ex-gedetineerde Anthony Godett van de beruchte FOL partij die na de laatste verkiezingen geen zetel meer haalde, doet opnieuw een gooi naar vast maffialoon met variabele bonussen. Kenneth Gijsberta (MAN) hengelt ondertussen stilletjes naar PDVSA en gokmaffia gelden om in navolging van collega Cooper de MAN opnieuw gefinancieerd te krijgen. PNP probeert het van oudsher via KPMG en projectontwikkelaars, PAIS hoopt opnieuw op trustboer Elias, VBC, KPMG + de banken en Asjes loopt (voor zichzelf) inmiddels te lobbyen bij de kerk. PS, MFK, PUK, I team Magno en Glenn rekenen (opnieuw) op gokgelden. PAR hoopt dat de VBC en de banken terugkomen en Team Leeflang financiert haar Hustu vooralsnog met eigen spaargeld i.c.m. een low-budget plan. Tijd om partijfinanciering beter inzichtelijk te maken omdat de historie heeft geleerd dat de partijfinanciers onze schaduwregering vormen. Altijd al willen weten hoe je een eiland bestiert? De verschillende manieren van gecompliceerde partijfinanciering in grove lijnen zo eenvoudig mogelijk uitgelegd. 

 • VBC: sponsoring in ruil voor contracten en vergunningen. VBC heeft jarenlang als sponsor van verschillende partijen bepaald welke partij er wint. De Curacaose bedrijfsleven vereniging bestaat uit vele ondernemingen, met enkele grote banken in de voorhoede.
  De MCB-directieleden: Michael de Sola, Lionel ‘Chicu’ Capriles en Ian de Silva | FOTO JAARVERSLAG MCB 2014

  VBC bestaat behalve uit veel ondernemingen ook uit de grote banken

  Op zich een gezonde situatie dat ondernemers vanuit een vereniging de regering sponsoren, dat jaagt de economie aan. Doch de VBC stond met name de laatste jaren meer en meer invloed na op beslissingen qua wetgeving, belastingen, beleid, vergunningen alsmede gunsten die anders niet te behalen vielen, danwel het binnenhalen c.q. instandhouding van lucratieve contracten en/of gedoogcontroles. En sinds 10-10-10 heeft de VBC ruim plaats moeten maken voor een goed voorbereidde take-over door de Big Four. De gokmaffiaconcurrentie heeft de invloed van VBC en de banken op de politiek na 10-10-10 zwaar doen verminderen.

 • Gokmaffia: sponsoring van politici, onderwereld en spindokters. De gokmaffia runt feitelijk al vanaf 2003 een eigen besloten witwaseconomie. Eerder berekende Tweede kamerlid Ronald van Raak deze in 2015 op 826 miljoen aan opgegeven omzet per jaar.
  2011 P2 loge - Francesco Corallo-Rudy Pizziolo-Robbie Dos Santos-Cocochi Prins

  Big Four: Dos Santos, Francesco Corallo, Rudy Pizziolo, Cocochi Prins

  Na een nabereking gaven wij aan dat sector vermoedelijk nog veel groter is. Gezien de grote belangen deze zo geheim mogelijk te houden, sponsorde de gokmaffia de partijen MFK, PS en MAN. Teneinde de groei van de witwassector te bestendigen was meer politieke invloed nodig om belastingwetgeving en controle organen te vermijden en Justitie, de veiligheidsdienst, Orde van Advocaten en Centrale Bank onder controle te krijgen. Met natuurlijk een vette vinger in de pap bij loterijentoezichthouder FWNK onder de bezielende verantwoordelijkheid van SMS minister Stanley Palm en casinotoezichthouder GCB waar Pizziolo’s huisacoountant Gino Campbell nu de tent runt. Om zelf buiten beeld te blijven huur werd het spindokterstrio Peppie Sulvaran, Chester Peterson en Anthony Eustatius (KFO) in het leven geroepen en ingehuurd. Middels een agressieve No! campagne, gewelddadige en ophitsende demonstraties (video), dreigen met bloedvergieten, alsmede een loopgravenoorlog tegen Wiels eind 2012 en een mediaoorlog tegen Persbureau Curacao, Versgeperst en Knipselkrant, werd de bevolking angst aangejaagd. Op dit moment zijn de Big Four dankzij hun heers- en verdeel stichting best succesvol, zij het dat het hen met de controle over het Openbaar Ministerie, Hof, RST en Centrale Bank (nog?) niet is gelukt. Met de Veiligheidsdienst Curacao wel. Waarom geheimsnuffeldienst VDC in handen moest komen van de gokmaffia? Verwijderen van de aanwezige compromitterende informatie over gokpartners Pizziolo & Cocochi en Robbie Dos Santos. Andere doelen: volledige controle over (dubieuze) benoemingen en informatieverkoophandel aan Colombia. Met nieuwe sponsoring van MFK, PS en MAN en de nieuwe minipartijtjes als PUK, 1 Tim Magno en Glenn Sulvaran doet het lawaaitrio namens de Big Four in 2016 een nieuwe gooi naar de macht.

 • Girobank: sponsoring van politici middels ongedekte leningen. Girobank directeur Garcia en zijn rechterhand Capella hadden rond 2012 een geheel eigen systeem van partijfinanciering bedacht, toen de mensen na 1,5 jaar wanbestuur van de goknaffia sinds 10-10-’10 het beu waren.
  Girobank doet aangifte tegen oud-directeuren: Stephen Capella (links), en Eric Garcia (midden vooraan) | Foto 2012

  Oud directie Girobank Stephen Capella (links) en Eric Garcia (vooraan)

  De VBC, dit keer met Girobank en Elias in de voorhoede, deed een nieuwe poging de macht van de gokmaffia terug te nemen. Dat pakte iets anders uit dan gepland. Eerder had VBC getracht de druk op hun favoriete partij PAR op te voeren, toen de grootste partij met 8 zetels, maar daarbij ontstond wrevel. Toen PAR niet bereid was toe te geven aan die druk, richtte de VBC, onder aanvoer van Girobank en wat privé gelden van trustkoning Gregory Elias in 2012 partido PAIS op om de ongehoorzame PAR te vervangen. Deze partijfinanciering liep als volgt: De Girobank gaf circa $ 10.000.000 miljoen uit aan ongedekte leningen. Verrassing: niet alleen aan zichzelf, maar ook aan George Jamaloodin en Nasser El Hakim (MFK) en Glenn Sulvaran. Leningen die niet terugbetaald hoefden te worden? Nog een nieuwtje: het oorspronkelijke plan van Girogoeroe Garcia in 2012 was namelijk…. Minister President worden van de interim-regering in 2012. Daartoe was het nodig Glenn bij de PAR weg te kopen en Helmin Wiels met zijn PS over te halen om met een meerderheid te kunnen regeren vanaf 2012. Dat lukte gedeeltelijk. Het geheel ging door met PS/PAIS/Glenn en PNP, maar zonder de MFK met Hakim en Jamaloodin daarin. En Garcia moest zich om vooralsnog onbekende redenen laten vertegenwoordigen door Postspaarbank directeur Daniel Hodge. Ondertussen is van partido PAIS niet meer over dan gebakken lucht met een notoraire twijfelaar aan het roer en loopt er een onderzoek tegen de Girobank. PS en Glenn lijkt ook voltooid verleden tijd. Ook de VBC staat momenteel zwakker dan ooit. Voor nu genoeg over het Girobankleningenschandaal, het blogteam verwacht binnenkort meer nieuws hierover in de media. De Girobank financiering beschouwen we als een machtsblok verleden tijd. Gaan we verder met de rest. Er zijn nl ook manieren van partijfinanciering van oudsher, die in de loop van de tijd steeds (financieel) succesvoller werden. We noemen de grootsten:

 • Kerken: sponsoring van lonen en gunsten in ruil voor stemadvies. Een bijzondere manier van partijfinanciering is de kerk. In Curacao worden de lonen van de geestelijken van de Rooms Kathoieke en Protestantse kerk betaald door de overheid. Dat geldt overigens niet voor
  Monseigneur Luis Secco stuurde Pastoor Simon Wilson gedwongen op studieverlof | Foto Antilliaans Dagblad

  Bisschop Luigi Secco laat zijn dienaren sponsoren in ruil voor stemadvies

  andere religies zoals Pinkstergemeenten, Zevende Dag Adventisten, Jehova’s ed, die moeten zichzelf behelpen zonder overheidssteun. Hoe dan ook, rond verkiezingstijd geeft Secco al dan niet via zijn geestelijken stilletjes ‘stemadviezen’. Andere vormen van Roomse invloeden: recent riep een roedel pastoors Schotte terug over een partijlid die zich terughoudend positief uitliet over de homogemeenschap. Schotte werd terstond hierop aangesproken en teruggefloten. Schotte beloofde vroom MFK zwijgen, zijn eigen bi-sexuele aard ontkennend. Recenter lobbieden rubberpartij PAIS en zieltogende Pueblo Soberano nog om de gunst van de Italiaanse bisdomchief Luigi Antonio Secco. Maar toen PAIS het sexueel misbruik in de kerken binnen het maatschappelijk debat bespreekbaar trachtte te stellen, dreigde Luigi met intrekking kerkenstem en -geld steun waarop PAIS zich schoorvoetend terugtrok. Nu reist de in het nauw gedreven Minister President Asjes reist volgende maand gezellig saampjes met Secco naar Rome om de invloed na de gehavende kerkimago op Curacao te bestendigen en zich de stemmen van de parochies toe te eigenen. Om aldaar de Paus uit te nodigen op Curacao. E.e.a uiteraard allemaal ongegeneerd op kosten van de belastingbetalers. Feit is dat op Curacao de scheiding van kerk en staat, een van de grondbeginselen van een democratie, niet bestaat. Bisschop Secco wordt derhalve ook wel de ongekroonde koning van Curacao genoemd. Niet alleen op kosten van het hele volk inclusief atheïsten, maar vooral ook ten koste van andere kerkgemeenschappen, die niet door het eiland worden gesubsidieerd en wél moeten sappelen om hun geloofsuitdragers te betalen, en dus concurrentie-wise zwaar worden benadeeld. Maar dat zal Asjes en Secco een crucifix zijn.

 • PDVSA: sponsoring van politici, adviseurs, consultants, vrijwilligersorganisaties en kerken. Een andere manier van partijfinanciering is bedacht door de Venezolaanse oliemaatschappij PDVSA (aka Isla raffinaderij). Een bekende Yu over de grove milieu- en
  Zolang adviseurs, consultants en kerken worden betaald door de Isla, veranderd er niets

  “Zolang adviseurs, consultants en kerken worden betaald door de Isla, verandert er niets”

  gezondsheidschendingen problematiek van het eiland als gevolg van het systematisch decennia overschrijden van zo’n beetje alle (internationale en lokale) wetten en vergunningen plus het volledig uitblijven van controle door en ingrijpen van de overheid: “Zolang adviseurs, consultants en kerken worden betaald door de Isla, verandert er niets.” Daar voegen wij donaties aan vrijwilligersorganisaties en parlementariers zoals Cooper en Gijsbertha (MAN) en de Minister Presidenten zoals Schotte (MFK) en Asjes en zijn sidekick Werner Wiels (PS) toe. In ruil hiervoor kan PDVSA maximale grove winsten maken, juist door vrijwel alle die veiligheids- en milieu normen en wetgevingen aan de laars te lappen. PDVSA doneert behalve aan scholen ook aan Bisdom Curacao voor school en kerkonderhoud. De Venezolaanse PDVSA heeft na de Italiaanse Secco de grootste invloed binnen onze maatschappij. Naar onze mening uiteraard.

 • KPMG: sponsoring van (ex)politici en overheidscommisarissen. Een stille in het geheel is accountants- en advieskantoor KPMG tegenwoordig ook wel Bearing Point genoemd. Partners Peter Grootens en Raymond Begina zijn koningen in het binnenhalen van lucratieve
  peter grootens

  Peter Grootens, opperhoofd KPMG en Bearing Point

  contracten op het gebied van advies en accountancy contracten. Doorgaans gebeurt dit via Grupo Sopi, een man-only vrijdagsoep vereniging, opgericht door KPMG partner Raymond Begina, met daarin (o.a.) (ex) politici als Stanley Betrian, Franklin ‘Chebo’ Sluis, Etiene van der Horst, Paul de Geus, Earl Balborda en Etienne Eis. Elmer Wilsoe komt er tegenwoordig meer. Buiten de Unoxclub wordt nader handig gebruik gemaakt van derden zoals ex-KPMG-er Suzy Romer en Charles Cooper plus de dan zittende commissariaten van enkele overheids NV’s. Deze slijten de KPMG contracten aan betreffende bedrijven, en dus geheel op kosten van belastingbetalers. De grootste KMPG/Bearing Point contracten (en feitelijke controle over) zitten momenteel in cruciale overheidsnutsbedrijven zoals telecomnv UTS (inclusief Uniqa en sms-loterijen),  raffinaderijverhuurder RdK, water en electriciteitsbedrijf Aqualectra, posterijen CPost NV en brandstofdistributeur Curoil NV. Niet geheel toevallig de meest gesloten overheids NV’s van Curacao, waar zelfs het College Financieel Toezicht haar handen niet aan brandt. Grootens en Begina delen de derde plaats met VBC qua invloed, naar onze mening.

 • Sint Maarten: sponsoring van politici door Sicillaanse maffia. Dat het allemaal ook veel eenvoudiger kan bewijst Sint Maarten. Je zou het niet verwachten, maar op Sint Maarten liggen de partijfinancierings verhoudingen een stuk transparanter. Daar sponsort één Sicilliaans Cosa
  Francisco Corallo trial in Italy postponed

  Maffiamaatje Francisco Corallo met een van zijn trawanten Theo Heyliger

  Nostra maffiamaatje zonder mopperen de hele regering. Aanvankelijk was dat de Siciliaanse maffiabaas Rosaria Spadaro via politicus Claude Wathey, tegenwoordig is dat wittewaskoning Francesco Corallo via fractieleiders Heyliger (UP), Williams (NA) en Wescott (DP). Dit wordt (werd?) gedaan via excuusverhicle Bright Day Finance waarbinnen bij elke nieuwe verkiezingen alle portfolio’s, projecten, contracten en gunsten opnieuw worden verdeeld. Toebedeling uit die pot pakt gunstiger uit naarmate politici en hun portfolio’s Corallo’s wensen goed weten te bedienen. Het gevolg van dit partijfinancieringsmodel voor zowel ministers als parlementariers is enorme corruptie en verrijking van een bepaalde groep met onderdrukking en grote verarming van de rest van de bevolking. Staaltje kracht: in een gevecht om de macht na 10-10-’10, riep Corallo alle partijleiders bij elkaar in een ruimte. De nieuwsgierig fractieleiders die allen hoopten op een stukje van de projectentaart, gaven alle act de présence en klepten goedgemutst onder het genot van een hapje en drankje heel wat af. Corallo sloeg de gezelligheid gade zonder woorden. Aan het einde sprak hij kort de woorden: “Zie je wel dat jullie kunnen samenwerken? Nou gaat voort en houden zo.” En vertrok. Verfijningen en eventuele herverdelingen vinden verder altijd plaats in de beroemde backrooms van zijn diverse casino’s. Dit eenvoudige systeem werkt al sinds het Claude Wathey/Spadaro tijdperk, en is in 60 jaar nauwelijks veranderd.

 • KKC nawoord. Het Knipselblogteam claimt niet alleswetend te zijn; dit is oprecht onze beste weten. Om deze blog te presenteren duurde het even, wellicht hebt u ons een maandje gemist. Terwijl het team links en rechts haar hele bronnenstelsel stalkte en alles onderzocht, raakte allengs
  Voor Knipsel bestaan geen heilige huisjes

  Heilige ‘huisjes’ bestaan niet voor de onafhankelijke Knipsel

  onze securityafdeling in paniek. De bleekneuzen verschoten steeds diepr van kleur over Knipsel’s cybersecurity naarmate het onderzoek vorderde. Voordat onze jeukende vingerkootjes het keyboard mochten bespelen diende eerst KKC cyberdefense naar graadje hoger dan maffiaproof worden gebracht. Alsof de kabels oortjes hadden ondervonden we last van de nieuwste snufjes op virus en hackmethodes en verdwenen zelfs onze Google Ads op mysterieuze wijze. Inmiddels is Knipsel ongeveer Fort KnipselKnox, maar vandaag was het dan zover: niemand gespaard. Wellicht zijn we nog wat kleinere partijfinancierings methodieken vergeten en hebben we hier en daar nog een foutje staan, onze reagluurders zijn vrij bovenstaande mening te kraken c.q. aan te vullen met de nodige verbeteringen en kritieken in de comments. Lees meer…

27 Reacties op “KKC-blog | Machtsstrijd Curaçao ontbrandt: Partijfinanciering for Dummies

 1. stanley Held

  Mijn beste Herman, is vroeg. U heeft gelijk. Heb geen zin in het politiek die nu op het eiland wordt bedreven. Wil echt nieuw bloed. Snap het echt niet.

 2. Helemaal mee eens, de facturen van PWC en KPMG zijn idioot en staan in geen enkele verhouding tot de geleverde kwaliteit.

  PWC heeft het businessplan van Ctex ok bevonden, terwijl het stuk bij elkaar gelogen was door true Yu di Korsow Anthony de Lima.

  De inkt onder de accountantsverklaring was nog niet droog, of het hele Ctex verhaal bleek een groot luchtkasteel zijn met betrokkenheid van de Girobank fraudeurs Garcia en Capella.

 3. Uitstekend stuk, KKC rdactie. Dank Ingo voor al uw informatie, het zou mooi zijn als KKC daarin verder een duik zou nemen. Wacht met spanning op de verdere ontwikkelingen dienaangaande. Wat KPMG betreft die waren een tijdlang onze tax advisors, en de rekeningen waren niet van gisteren zgz. Uiteindelijk besloten het zelf te doen, en verdomd dat gaat stukken better zonder naheffingen ed. Mijn vrouw zei altijd “voor iedere scheet die KPMG laat krijg je een rekening”. Overigns PWC idem ditto.

  Misschien toch wel even vermeldenswaard dat KPMG wereldwijd flink onder vuur ligt, nog steeds.
  Lees het dossier van de financiele Tel. er nog even op na;
  http://www.telegraaf.nl/dft/dossier-dft/Extra2/

 4. stanley Held

  Een zondebok zoeken is makkelijk. Kpmg en de anderen waar komen ze vandaan. Het gaat hier om bedrijven die kost wat kost geld willen verdienen. Anderzijds heb je de opdrachtgevers die jammer genoeg een stuk van de bolo willen hebben. Gaat echt niet over Papiamento of het proberen jouw cultuur op te dringen. Juist deze Nederlandse instellingen maken misbruik van de situatie. De piratennest werd gecreëerd door deze instellingen. Waar komen ze vandaan? Nederland kan ballen tonen omdat ze even hard meespelen. Dus wie houdt de zogenaamde piratennest (Piet Hein) in stand? xijn wij al eeuwen gewend.

 5. Klopt! Uiteraard ben ik niet helemaal onpartijdig. Maar ik denk wel iets meer te weten van hoe het hier dagelijks gaat en hoe de opdrachten gewonnen en uitgevoerd worden. En wat ik lees vind ik nogal speculatief en niet gebaseerd op feiten. Vind ik jammer, kijk maar eens op de site van BearingPoint en wat er gedaan wordt. Is toch iets meer dan wat vage “consultancy” diensten.

  Ik heb in het midden gelaten waar ik werk (KPMG of BearingPoint). Zijn 2 losstaande bedrijven. Dat is niet helder in dit artikel.

  En ja, dat er een kern van waarheid in zat over hoe het “vroeger” ging. Kan… Maar jaren ’90?…dat is 15-20 jaar geleden!

 6. Dave, u bent niet de meest onpartijdige reageerder als werknemer van KPMG.

  Ik weet niet hoe het nu is, maar eind jaren negentig en aan het begin van deze eeuw heeft KPMG als een waanzinnige gedeclareerd bij APNA en SVB.

  Ik herken dan ook het beeld dat hier geschetst is van fakturatie die aan zelfverrijking doen denken.

  Wellicht is het nu anders.

 7. Beste Redactie.

  Leuk stuk.

  Toch enkele opmerkingen over het waardeloze gedeelte over KPMG/ BearingPoint. Dit stuk slaat de plank mis. Waar baseren jullie deze informatie op? Een insider? Krantenknipsels?

  Als medewerker van 1 van deze – compleet los van elkaar staande – bedrijven kan ik zeggen dat “De grootste KMPG/Bearing Point contracten…” absoluut niet bij de door jullie genoemde overheids N.V.’s liggen. Om uberhaubt deze bedrijven samen te noemen alsof ze partners zijn is complete onzin. Noem 1 groot project waar ze aan samenwerken? Do your homework zou ik zeggen! 80% van het werk van 1 van deze bedrijven ligt niet eens op Curaçao. Ga zelf maar na waar dit is.

  Daarnaast denk ik dat de auteur weinig snapt van het binnenhalen van deze “lucratieve” contracten. Wel eens aan zo een contract gewerkt? Kost maanden of soms jaren voor het binnen is en dat gaat vaker transparanter dan hier doet voorkomen. Tuurlijk wordt er gelobbyed, gebeurt ook in Amerika en Nederland, maar de “grote” contracten, daar gaan vaak lange aanbestedingstrajecten aan vooraf.

  Los van bovenstaande ben ik zeker een fan van dit blog. Toch vind ik dat er soms iets te snel conclusies worden getrokken en namen worden genoemd zonder een goed onderbouwd stuk met bewijs.

 8. Redactie Curacao

  Beste Ingo,

  De KKC is al meer dan 5 jaar volledig onafhankelijk en werkt uitsluitend met vrijwilligers. We denken niet dat het eerlijk is de KKC een reclame campagne te noemen voor geen enkele partij, want er wordt geen reclame gemaakt. Ook niet voor Hustu/Leeflang. Deze KKC blog gaat over partijfinanciering. Als KKC zegt dat deze partij zich vooralsnog door eigen spaargeld i.c.m. een low budget plan financieren, dan is dat omdat ze naar onze beste weten zich eigen spaargeld i.c.m. een low budget plan financieren. Als je bewijzen hebt van het tegendeel, zien we dat graag als kritiek/verbeteringen terug in comments. Dat geldt ook voor de andere partijen.

  Verder is deze KKC blogserie uitsluitend bedoeld om alles wat duister c.q. taboe is, inzichtelijker te maken. Er zit heel veel onbetaald werk in en het zou niet eerlijk zijn om vanaf heden wel iemand dat te laten financieren. Verder vormen de comments een uitstekende aanvulling op de blogs. Mogelijk heb je al gemerkt dat we niet censureren in de comments (behalve een spamfilter op keywords en haatdragende opmerkingen en bedreigingen worden ook niet toegestaan). Zo leren we nu bv dat er behoefte bestaat over mogelijke partijfinanciering door partijen als Hushnang Ansari en CBSC/Tromp en MFK loterijen. En dat KPMG (voorheen?) mogelijk ook lucratieve contracten heeft/had van APNA & SVB. Ook jouw schrijven over Leeflang pluizen we tzt verder uit, zeker als deze partij een speler van belang wordt.

  Er is veel te doen qua onderzoeksjournalistiek op Curacao en niet voor niets liggen we als enig medium zo onder vuur (rechtszaken, cyberwise, bedreigingen etc). We genieten van niemand bescherming, worden door niemand gefinancieerd of gestuurd en doen alles om zo volledig en onafhankelijk mogelijk te informeren. En we kunnen en weten niet alles, we doen gewoon onze razende best om iedereen zo goed mogelijk en onafhankelijk te informeren. Zonder enige agenda. Dat wilden we nogmaals duidelijk stellen. Verder, dank voor je informatie, waarvan akte.

  Met vriendelijke groeten,
  De KKC redactie

 9. Beton beton Ingo!!

 10. Mijn zoon heeft bij KPMG gewerkt en mij verteld dat APNA en SVB daar de melkkoeien waren waaraan onbeperkt gefactureerd kon worden.

  Had iemand een uurtje niets te doen dan moest dat uurtje maar op SVB of APNA geschreven worden. Zelfs uren van klanten waar het budget reeds grbruikt was moesten op APNA en SVB geschreven worden.

  Het verhaal van Ingo is voor mij daarom niet ongeloofwaardig.

 11. @Observer,

  Bewijsbare gegevens? Dat mevr. Leeflang de voor fraude, valsheid in geschrifte en corruptie veroordeelde Chebu Sluis heeft benoemd in Post N.V., is alom bekend. Daar hebben zelfs hier in Nederland sommige media over bericht, waaronder de Volkskrant. Het is de Knipselkrantblog zelf die zo duidelijk verhaald wie deze Sluis is en van welke groep hij onderdeel is. Zijn relatie met toenmalig minpres Etienne Ys is eveneens alom bekend onder de (lokale) bevolking van Curacao, zonder wiens invloed (en die van Leeflang) Sluis zijn autozwendel nimmer had kunnen ondernemen. Totdat Justitie hem in de kraag vatte: http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1714911/2005/05/09/Verkeersminister-Antillen-stapt-op.dhtml

  Niet eerder benoemd, maar nu dan toch even aangezien Knipselkrant ook die groep – terecht – onder de schijnwerper zet, ook Omayra Leeflang heeft de heren Peter Groottens en Raymond Begina miljoenen Nafls contracten toegespeeld met het gehele traject van onderwijsvernieuwing begin dit millennium toen zij onderwijsminister was. Of is het zo dat wanneer de een het doet, dan is het SLECHT/corruptie, maar wanneer de ander (Leeflang) precies hetzelfde doet, dan is het GOED/behoorlijk bestuur? Waarom vermeld de Knipselkrant niet over haar betrokkenheid bij dit soort zaken?

  Nog zo’n figuur die door Knipselkrant – terecht – genoemd wordt, is voormalig KPMG’er en huidig CEO van UTS, dhr. Paul de Geus. Ook hij kreeg, gegeven al wat Knipselkrant over hem schrijft, volledig vrijspel van mevr. Leeflang, toen eindverantwoordelijk minister voor telecommunicatie. Want ook de partijkas van de PAR, waar Leeflang toen lid van was, werd rijkelijk gespekt door UTS die fundraisingkaartjes opkocht.

  En waarom bleef enige afsplitsing van Leeflang met de PAR uit, toen besloten werd een coalitie te vormen met de toen inmiddels voor corruptie veroordeelde Godett. Zie het artikel in de Volkskrant om te vernemen hoe Leeflang zelf zich uitliet over Godett nog maar kort voordat ze instemde met Godett in eenzelfde coalitie samen te werken.

  Al die “spaarcenten” waar Leeflang volgens Knipselkrant haar low-budget campagne mee betaald, zijn centen van de belastingbetaler die ook zij samen met KPMG, Sluis, Grupo (Unox)Sopi, CBCS et all, links en rechtsom heeft afgeroomd. So much voor messias Leeflang.

  Ik zou zeggen, meet met 1 maat. Of meet niet. Laten we verder niet hypocriet doen. Ik lever op dezelfde wijze bewijs als Knipselkrant dat doet.

  Het stuk van Knipselkrant is redelijk verhelderend, alleen laat wel altijd net dat buiten schot waar het mevr. Leeflang treft. Terwijl ook zij jarenlang aan het spel van graaien heeft meegedaan, er nu even niet aan mee kan doen omdat ze in de oppositiebank zit, maar er weer net zo hard aan mee zal doen wanneer ze weer in die positie verkeerd.

 12. #Ingo;

  overduidelijk marketing campagne voor de evenzo corrupte Omayra Leeflang die buiten schot wordt gehouden door de Knipselkrantblogger a.k.a. Arthur Donker!?

  Ik kan je zeggen dat de Knipselkrant Curaçao (KKC) niet aan marketing voor welke politicus of politieke partij doet zij zijn op dit eiland de enige die zich verre van dat houden. En daar naast is Arthur Donker geen medewerker/blogger van de knipselkrant Curaçao dat weet ik 100% zeker, dus daar zit je info al duidelijk onder 0 (NUL)

  Indien je bewijsbare gegevens hebt over coruptie aangaande Mevr. O.Leeflang en haar broer geef hun dan de bewijzen. Daar kunnen ze wat mee, van ditjes en datjes of van horen zeggen kunnen ze niets maken.

  Daar naast ben ik ook geen medewerker van de KKC, al zou ik dat graag willen.

 13. Benieuwd welke rol het sprekende mantelpak Stella van Rijn hier nog in heeft.

  Deze (voormalig?) stoeipoes van Schotte die net zo kieskeurig is in haar vrijages als haar man, Insel Air directeur Heerenveen, is toch de mol van de MFK op het ministerie.

 14. Een zeer interessante stuk…Proficiaat KKCuracao!. Ik hoop dat dit stuk ook naar de Radio’s gestuurd gaat worden, want de verkiezing is zoals we zeggen – den bocht – dus voordat iedereen campagne gaat voeren, moeten we een nationale discussie hebben van wie ze ¨donaties¨ ontvangen. Aan de andere kant weet ik wel dat er weinig animo bij de Radio’s is, want tijdens de verkiezing verdienen ze veel reclame geld.

  Wat ik eigenlijk wil (misschien ben ik te ambiteus) is dat partijen verplicht worden om hun donaties publiek te maken. Dhr. Humphrey Davelaar zei dat NPN dit al een tijdje doet, maar ik geloof echt niet dat NPN telkens naar de verkiezingen gaat met geld van BBQ fundraising etc etc.

  Er moet dus een onafhankelijke organisatie komen – naar mijn mening international – die de boeken van de partijen moet gaan controleren. Als de partijen niet aan de gestelde criteria’s voldoen, dan kunnen ze helaas niet meedoen met de verkiezing. Natuurlijk zullen sommige mensen zeggen dat dit ten koste gaat van de democratie, maar ik vraag me telkens af wat heeft deze vorm van ¨Democratie¨ ons geleverd?!?!. Om onze eiland te verbeteren moeten wij met nieuwe ideeen komen anders ben ik bang dat onze kinderen of kleinkinderen dezelfde discussies zullen hebben zoals wij die bijna dagelijks hebben op dit forum.

  Saludos,
  BuliBuli

 15. Mooi verhaal, en overduidelijk marketing campagne voor de evenzo corrupte Omayra Leeflang die buiten schot wordt gehouden door de Knipselkrantblogger a.k.a. Arthur Donker!?

  Immers, Omayra Leeflang al die jaren in de allerhoogste top van de PAR zat ook aan de bestuurs- en partijraad tafel samen met Etienne Ys (Unox clublid), Dos Santos (toen die de PAR nog financieerde, Chebu Sluis (Unox clublid) die door Leeflang als CEO van Postnv is benoemd ondanks zijn veroordeling voor fraude, valsheid in geschrifte en corruptie, en ook Emsley Tromp van de CBCS is goed bevriend met dame Leeflang. Niet voor niets hoor je Leeflang nooit en te nimmer over de corruptie binnen de CBCS. Birds of a feather flok together, en Leeflang heeft meer dan twee decennia meegedeeld in de poet die er al die tijd werd uitgedeeld. Nooit heeft ze er enige verzet tegen gevoerd, totdat niet zij maar een ander favoriet was om de PAR te mogen leiden na het vetrek van heilige Emily de Jongh Elhage.

  En om niet te vergeten, is daar ook de broer en tevens een van de sponsors van mevr. Leeflang, meneer Leeflang, die enkele jaren geleden miljoenen achterover heeft gedrukt bij de helicopterdeal met Justitie. Wie zat toen ook in de Raad van Ministers om de deal van haar broer er doorheen te loodsen? Precies, mevr. L.O.V.E money, just like the rest of the corrupt politicians. Dan laten we de lucratieve consultantcontracten van PAR-regeringen met meneer Leeflang maar even onbesproken.

  Mevr. Leeflang die haar campagne betaald met haar “spaargeld”, ja ja, de messias van Curacao.

  Welk belang dient Knipselkrant in werkelijkheid, gezien zij deze niet minder corrupte politica het hand boven het hoofd houd? She’s the same shit, just a different pile.

 16. Goed stuk en redelijk verhelderend, maar waar zitten Tromp en de Centrale Bank hier in het verhaal? Ik heb begrepen dat de ministers ook naar zijn pijpen moeten dansen, willen ze geen draai om hun oren krijgen.

 17. You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.- R. Buckminster Fuller

 18. Als de Girofraudeurs Garcia en Capella ongedekte aflossingsvrije leningen verstrekt hebben aan politici moet dat toch uit de boekhouding blijken.

  Bij dit soort leningen is de modus operandi vaak dat er bijvoorbeeld 10 miljoen ‘uitgeleend’ wordt door de bank, met 1 miljoen wordt vervolgens het eerste jaar rente en aflossing betaald zodat het een goed renderende lening lijkt maar daarna stoppen de betalingen. De politicus steekt dusn 9 miljoen in zijn zak maar moet onder de tafel wel nog even afrekenen met Garcia en Capella, want als die er niet aan verdienen is het voor hen natuurlijk een zinloze deal.

  Eenzelfde modus operandi sluit ik ook niet uit bij Ctex, want een integer opererende bank had daar nooit tientallen miljoenen ingestoken, zeker als je weet dat true Yu di Korsow de Lima daar directeur is.

 19. Anneke Lovert

  Als ik het allemaal goed begrijp, is ons enige “vrije” partij om op te kiezen nu die van Omayra Leeflang.
  Ik hoop dat zij en haar team voldoende ruggegraat en integriteit bezitten om zich door niets en niemand te laten omkopen en te laten intimideren.
  Laten we deze informatie allemaal zo veel mogelijk verspreiden en hopen dat de bevolking wakker wordt en inziet dat Curacao een onleefbaar maffiastaatje wordt als we niet voor onze eigen belangen opstaan.
  Wakker worden en doorzien wie de wolven in schaapskleren zijn.

 20. raar dat er niks over de heer Tromp van centrale bank wordt verteld…

 21. henk smerpatank

  Ik mis Hushang Ansary in dit verhaal… Deze hoogbejaarde Iranaanse miljardair woonachtig in de VS, a.k.a. Mr Ambassador, wordt, zou als eigenaar van Banco Di Caribe, Ennis en NIB bank al jaren lang vele kopstukken in zijn zak hebben… met als uiteindelijk doel: olie in onze wateren.

 22. hmmmmmmmmmmmmm

 23. hoe is dit allemaal mogelijk.
  Dan staat iedereen hier op zijn kop als in Nederland iemand roept dat Curacao een piraten nest is.

  Daar kom ik weer::
  Het politieke doel is het volk dom en arm houden, zodat het stemvee blijft bestaan.
  de basis hiervoor is het papiamentstalig onderwijs.
  dit volk leest alleen lokale kranten en lokale tv, die door de maffia gesponsert wordt.
  zo blijft de cirkel rond en kunnen de rijke mqffia families hun rijkdom verder uitbreiden.
  HET IS EN BLIJFT EEN SCHANDE!!!
  maar er gaat niets veanderen tot NL een keer ballen krijgt en in gaat grijpen.

 24. Girobank zit midden in een vreemd web. De 10 miljoen dollar fraude van Garcia en Capella, het oplichtingsverhaal van Ctex / true Yu di Korsow de Lima waar Girobank tientallen miljoenen op verloor en ook nog eens toezichthouder was, toezichthouder Dambruck bij Girobank die ook toezichthouder bij de UNA was en daar een miljoen schade aanrichte met het Goede debakel, samen met Flocker die daarmee de Raad van State waar hij ook flink bijverdient meteen volledig ongeloofwaardig heeft gemaakt.

  Wat kunnen we nog meer verwachten? De Centrale Bank en het Openbaar Ministerie zou de varkensstal Giro eens goed uit moeten mesten.

 25. Goed verhaal zoals gewoonlijk, jammer dat dit niet terecht komt juist bij degenen die worden `gekocht` met deze centen.

 26. Redactie, het is weer meer dan f a n t a s t i s c h!!

 27. Interessant stuk.

  Vreemde rol van Gitobank.

  Zijn Garcia en Capella nu nog niet gearresteerd? 10 miljoen dollar verduisterd toch?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *