Integraal plan voor denguebestrijding

WILLEMSTAD — Curaçao heeft sinds kort een Intregrated Management Strategy for Dengue Prevention and Control, het zogenaamde IMS-plan voor denguebestrijding. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) heeft dit plan samen met vertegenwoordigers van de Pan American Health Organization (Paho) opgesteld.

Het IMS-plan is een praktische gids voor de gezondheidssector die te gebruiken is door alle stakeholders op Curaçao die betrokken zijn bij de preventie en controle van dengue.
Volgens Jorge Jenkins, delegatiechef van de Pahovertegenwoordigers, moet iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen en zich houden aan de procedures die in het plan zijn opgenomen.
Een integraal dengueplan op zich is niet voldoende, aldus Jenkins. Dengue bestrijd je niet alleen door cijfers te analyseren en actie te ondernemen als het aantal denguegevallen gestegen zijn, maar draait om de bereidwilligheid van de professionals om het controlesysteem te verbeteren.
Volgens het ministerie van GMN moet de gegevensbewaking van virale infecties beter. Hierdoor krijgt het eiland een duidelijker beeld van de werkelijke infecties en wordt het niet geconfronteerd met een onverhoedse uitbraak van dengue.
Daarom moet de synchronisatie van de gezondheidsafdelingen op Curaçao goed zijn. Sociale communicatie speelt ook een belangrijke rol omdat de mens vanwege zijn gedrag, houding en gewoontes zelf verantwoordelijk is voor de preventie van dengue. Daarom moet er meer voorlichting over preventie worden gegeven.
De bevolking moet zich ervan bewust worden dat zij zelf de verantwoordelijkheid draagt om haar gewoontes te veranderen, aldus het ministerie in een persbericht.
Dengue wordt verspreid door een drager, ook wel vector genoemd. De Aedes Egypti mug die met het virus geïnfecteerd is, draagt de ziekte over op mensen door bloed te zuigen.
Het klimaat op Curaçao is ideaal voor dit type mug.
Bovendien komen mensen dagelijks het eiland binnen, daardoor is de dengueproblematiek reëel. Volgens het ministerie moet de passieve houding die de gezondheidssector zich vroeger aanmat, agressiever. Ook moeten andere type virussen zoals Chikungunia (CHIKV), dat bijna dezelfde symptomen heeft als dengue, aangepakt worden. Het IMS-plan kan dan ook ingezet worden bij de bestrijding van type ziektes identiek aan dengue.
Met het IMS-plan kan de overheid een structureel beleid voeren voor de preventie en controle van virale infecties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *