32 C
Willemstad
• zondag 19 september 2021 15:25

Laatste reacties

- Advertentie -

Ingezonden: Een opmerkelijk vonnis

Brief
Ingezonden brieven

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curaçao?
Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN.
Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.

De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Jose M. Eustatia aan het woord

- Advertentie -

 Via een publicatie in het AD vernam ik dinsdagmorgen de uitspraak van de Raad van Toezicht op de Advocatuur op mijn klacht tegen mr. R. Diaz.
Mijn klacht waarvoor de RvT meer dan 15 maanden (!) na indiening nodig had om er over te beslissen, had als hoofdbestanddeel het door mr. Diaz doorgeleiden van een ‘concept’ Akte van Compromis waarbij op alle ingediende bladzijden het woord concept was doorgestreept, terwijl de laatste bladzijde (bladzijde 5) van deze gemanipuleerde Akte van Compromis, waarop de voornaamste partij werd vermeld, werd weggelaten.
De voorzitter van de Arbitragecommissie mr. F. Veenhof heeft deze zichtbaar gemanipuleerde akte zonder enig navraag gebruikt voor het behandelen van de klacht in de arbitrageprocedure, waardoor ondergetekende bij voorbaat in het nadeel verkeerde.
In de door mij ingediende procedure werden bovendien tal van voorbeelden gegeven van zaken die absoluut niet door de beugel kunnen, zoals het door mr. Diaz namens zijn cliënten hanteren van een vervalste inventarislijst; het bij talrijke momenten misleiden van het gerecht teneinde het stelen van een generator, een telefooncentrale en geluidsapparatuur en het door zijn cliënten slopen van tal van tot het gehuurde gebouw behorende onroerende goederen te kunnen rechtvaardigen.
Maar dit laatste is vooralsnog bijzaak: hoofdzaak is dat de RvT na 15 maanden (!) nadenken tot de conclusie is gekomen dat het toelaatbaar is dat mr. Diaz in plaats van de officiële akte van compromis door te geleiden, buiten klager om gebruikmaakt van een conceptakte van compromis waarin hij buiten ondergetekende om wijzigingen aanbrengt door het woord concept uit de conceptakte weg te strepen en waarbij hij tevens de laatste bladzijde van het concept waarop de voornaamste gedaagde partij wordt vermeld, weglaat.
Het weglaten van de laatste bladzijde (bladzijde 5) wordt door de RvT toelaatbaar geacht omdat aldus de Raad in het begin van het document staat vermeld 1 van 5 en daaruit zou moeten blijken dat met betrekking tot het weglaten van de laatste bladzijde van opzet geen sprake is… Kunt u dit alles volgen?
Niet vermeld wordt dat de voornaamste partij in de officiële akte van compromis niet meer geïsoleerd op een laatste bladzijde voorkomt en de officiële akte het dus niet mogelijk maakt om de voornaamste partij weg te laten.
Aan de RvT is een groot aantal producties overhandigd waarin wordt aangetoond dat het uit de procedure weglaten van de voornaamste partij een welbewuste daad was, daar mr. Diaz in álle overige gevallen weldegelijk namens de voornaamste partij optreedt.
Het weglaten van de voornaamste partij heeft als gevolg dat het niet mogelijk is gebleken tegen de voornaamste partij in beroep te gaan, waardoor het nog steeds niet mogelijk is bepaalde bedragen waarop ondergetekende recht heeft te vorderen, daar de voornaamste partij immers niet in het stuk voorkomt.
De RvT vindt dat tegen geen van de manipulaties bezwaar kan worden aangetekend, waardoor aangenomen mag worden dat de Raad van mening is dat het gebruik maken van een gemanipuleerd stuk teneinde het voor het officieel stuk te laten doorgaan in dit specifieke geval niet onder de definitie valsheid in geschrifte valt en dus toelaatbaar is.
Daar de RvT besluit deze manipulaties als normaal te aanvaarden, vervalt per definitie ook de klacht tegen mr. Veenhof.
Om te concluderen dat 3 x 6 geen 17 is, hoeft men geen wiskundige te zijn.
Om te concluderen dat manipulatie van een stuk en het voor het officiële stuk laten doorgaan niet toelaatbaar is, hoeft men geen jurist te zijn.
Opmerkelijk is dan ook dat jurist mr. Diaz zelf heeft aangevoeld geen zaak te hebben, daar hij op de dag van de mondelinge behandeling van de klacht (eind mei 2013!) met een smoesje is weggebleven en bij het beste weten van ondergetekende althans, dan ook nauwelijks schriftelijk verweer heeft gevoerd.
Het heeft er dan ook de schijn van dat de Raad namens mr. Diaz verweer voert.
Deze uitkomst komt volgens insiders (in tegenstelling tot ondergetekende) dan ook niet geheel onverwacht, daar een eventuele veroordeling van mr. Diaz consequenties zou kunnen hebben voor rechter mr. Veenhof.
Mr. Diaz zou rechter mr. Veenhof in zijn val kunnen meeslepen en daarom zou, aldus die insiders, een val van mr. Diaz coûte que coûte moeten worden voorkomen.
Ik zal vooralsnog niet in details treden, maar zal op korte termijn in beroep gaan en indien nodig tot het hoogste gerecht deze zaak aanvechten.
Het is door dit soort vonnissen waarbij er niet eens voor gezorgd wordt de kronkelredeneringen van een meer of min geloofwaardige onderbouwing te voorzien, dat het geloof in de objectiviteit van de (lokale) rechtspraak langzaam wegebt.

 

Door: Jose M. Eustatia
te, Curaçao

- Advertisement -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

2 reacties

  1. GEACHTE HEER EUSTATIA, RECHTER VEENHOF STAAT BEKEND ALS EEN ZEER CONCENTIEUZE RECHTER. HET IS ONGELOOFLIJK WAT U IS GEBEURD. HEEFT U NIET VOOR DE BEHANDELING EEN KOPIE GEKREGEN VAN DE AKTE? HET IS HEEL ERG ALS HET ALLEMAAL WAAR IS WAT U SCHRIJFT DE R.v.T. WAARDE HECHT AAN ZULKS EEN AKTE.
    CARLENE A. PETERSON

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Volkskrant | Bij de demonstratie in Washington: ‘Je merkt hoe groot het geloof in The Big Lie is’

Nick de Jager Uit angst voor een tweede January 6 wemelt het nu van de politiemensen voor het Capitool in Washington. Daar betuigen demonstranten hun steun aan degenen...

NDH | BNNVARA-programma over salarissen veroorzaakt rumoer op Curaçao

Op Curaçao is commotie ontstaan over het salaris van de directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) na een uitzending van het Nederlandse...

ParadiseFM | Werkloosheid gaat stijgen volgens IMF

De werkloosheid gaat stijgen tot 24,3% volgens het IMF. Volgens de regering zijn de cijfers te vergelijken met cijfers van de Centrale Bank van Curaçao en Sint...

ParadiseFM | Overheid roept jongeren op tot vaccinatie

Jongeren van 13 tot 18 jaar worden nogmaals opgeroepen om zich te vaccineren. Dat deed epidemioloog Izzy Gerstenbluth vanmorgen tijdens een overheidsbriefing. Tot eersgisteren testten 223 jongeren...

PB | Inkomen CBCS-top aanzienlijk lager dan beweerd

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG: De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft kennis genomen van het programma ‘Wat verdien jij’, dat gisteren is uitgezonden op BNNVARA. De CBCS deelt...

PBC | Koninkrijksteam honkbal bereikt finale Europees kampioenschap

Persbureau Curacao ITALIË – Na een spannende wedstrijd tegen Spanje die met 9-8 werd gewonnen, heeft het Koninkrijksteam zich geplaatst voor de finale. Het team wist een voorsprong...
- Advertentie -