Ingezonden | Complottheorieën (2)

Ingezonden-brief

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we FELIX D. PINEDO aan het woord

DIT IS het tweede gedeelte van een stuk dat op Wikipedia is geplaatst en ik heb gemeend deze met u te delen. In het derde gedeelte geef ik mijn mening omtrent bepaalde gebeurtenissen, die zich voordoen of hebben voorgedaan binnen onze gemeenschap, gebruikmakend van de in deze twee delen naar voren gebrachte denkwijzen.

Betekenis van een ‘theorie’;

Een voorbeeld dat de betekenis van het woord ‘theorie’ als wetenschappelijke term illustreert is dat van de ‘evolutietheorie’. Religieuze aanhangers van het creationisme geven vaak aan dat het hier gaat om slechts een theorie, zonder begrip te hebben van de terminologie. Het besluit van wetenschappers is echter niet zomaar een ‘gok’ of speculatie omtrent de ouderdom van de wereld en het universum, en de manier waarop het is ontstaan. De theorie is immers gebaseerd op uitgebreid wetenschappelijk bewijs van verschillende vakgebieden. Hetzelfde kan niet gezegd worden van het creationisme, waarbij wordt beweerd dat alles in 6 dagen werd geschapen omstreeks 4004 v.C. Hierbij wordt de Bijbel aangehaald als bron, maar religieuze geschriften behoren vanzelfsprekend niet onder de noemer wetenschappelijk bewijs. In die zin is het creationisme dan ook geen theorie op zich: een theorie verklaart immers vaststaande feiten, en dat is hier niet het geval. Het is geen feit dat de wereld 6000 jaar oud is, wel dat onze planeet talloze keren ouder is dan dat.

Op zich is de evolutietheorie natuurlijk helemaal geen complottheorie, al wordt dit door sommige religieuze complotdenkers wel gesuggereerd. De verschillende evolutie-complottheorieën zijn een toonaangevend voorbeeld van het gebrek aan bewijs, logica en rationeel denken dat een onrealistische complottheorie typeert. In die zin zou eigenlijk gesteld kunnen worden dat het gebruik van het woord ‘theorie’ op zich complotdenkers teveel eer aandoet: hun argumenten berusten immers geenszins op bewijs of logische onderbouwingen, maar enkel op verzinsels, hypothetische scenario’s en speculoos speculatie, en dus zou de term ‘complothypothese’ eigenlijk een correctere aanduiding zijn.

Gradaties in complottheorieën;

Een classificatie van complottheorieën, zoals voorgesteld door Michael Barkun ziet er als volgt uit:

Gebeurtenis-complotten: een complottheorie wordt verzonnen om een bepaalde gebeurtenis te verklaren, zoals bv. 9/11, de moord op president John F. Kennedy, de maanlanding, holocaust ontkenning, enz…

Systemische complotten: een complottheorie die focust op een bepaalde groep die ervan verdacht wordt heimelijke complotten te smeden, zoals de Vrijmetselarij, staatsregeringen, de wetenschappelijke en medische wereld, Bilderberg, de Verenigde Naties, de Europese Unie, Monsanto, enz…

Supercomplotten: een combinatie van gebeurtenis- en systemische complotten, die worden samengesmolten tot één geheel waarbij bepaalde groepen verantwoordelijk worden geacht voor bepaalde gebeurtenissen, of op hun beurt zelfs deel uitmaken van een nog groter complot. Voorbeelden zijn de Illuminati, New World Order en Reptilian aliens.

Een andere gradatie van complottheorieën zou de volgende kunnen zijn:

Reguliere complottheorieën: complottheorieën die door de meeste mensen worden aanvaard als geloofwaardig, of op z’n minst als instrumenteel geloofwaardig (‘ik weet niet of het waar is, maar het zou wel kunnen’). Voorbeelden zijn aspartaam, GMO, Monsanto, vaccinatie-ontkenning, water fluoridering, de moord op John F. Kennedy, de moord op Prinses Diana, …

Vrij-paranoïde complottheorieën: complottheorieën die niet door de meeste mensen worden aanvaard, maar waar de aanhangers toch veelal instrumenteel gelovigen zijn. Voorbeelden zijn de Codex Alimentarius, 9/11, Area 51, Obama’s geboortecertificaat (de birther-beweging), …

Sterk-paranoïde complottheorieën: complottheorieën die een hoog niveau van paranoïa en een laag realiteits- en geloofwaardigheidsgehalte bevatten, en waarvan de aanhangers veelal fervente gelovigen zijn die onmogelijk van het tegendeel kunnen worden overtuigd. Voorbeelden zijn de holocaustontkenning, chemtrails, ontkenning van de maanlanding, HAARP, Illuminati, New World Order, Reptilians, Nibiru, mind control, …

FELIX D. PINEDO

Curaçao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *