Ingezonden | Aqualectra en overheidsapparaten

Ingezonden Brief

Ingezonden Brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.

De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het ingezonden artikel.
Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Guido da Costa Gomez aan het woord

We gaan het nu niet hebben over de vele tonnen zwaar materieel zoals oude verdampers, grote ijzeren stainless steel tanks en kilometers duurzame koperen, aluminium of titanium pijpen en dergelijke die binnenkort gesloopt moeten worden bij de oude waterfabriek. Voor zover we weten hebben deze machinerieën heel veel honderden miljoenen gekost ook ten dele van onze belastinggelden en nog steeds is van dit materieel meer dan 50 procent nog bruikbaar voor ten minste 25 jaar. Al met al zou deze hoop ‘oud ijzer’ miljoenen guldens extra opbrengen voor Aqualectra of de Curaçaose regering, mochten deze op een veiling verkocht worden aan belanghebbenden.

Deze opbrengst zou op zijn beurt weer geïnvesteerd worden in nieuw machinerieën voor een betere productie van het kostbare drinkwater van hoog kwaliteit. Jammer is het wel dat 11 miljoen kubieke liter grijs water per dag nodeloos teruggevoerd wordt naar open zee! Dit zou best aangevoerd worden voor return on investment. De Braziliaanse delegatie die onlangs op bezoek kwam, bleef met open mond staan toen ze zagen hoe zo vele ettelijke kostbare liters drinkwater teruggesluisd werden naar open zee! Hun bezoek was in het kader van investeringen in machines ter realisatie voor de productie van drinkwater. Brazilië kampt de laatste decennia met onophoudelijke droogte, waardoor grote zoetwatermeren en rivieren aan het uitdrogen zijn. De Braziliaanse delegatie kon niet begrijpen hoe we hier omgaan met dit kostbare drinkwater. 11 miljoen liter water wordt niet geherinvesteerd in de land- of tuinbouw, nota bene!

Nu zou men grote investeringen gaan doen in het opbreken en slopen van de waterfabriek, ter realisatie van een nieuwe en moderne waterfabriek. Het slopen van dit fabriek brengt duizenden tonnen aan ijzer en schroot vrij. Geen enkele ondernemer zou ook durven deze hoop ‘schroot’ gratis in ontvangst te nemen. Een aannemer zou voor het sloopwerk als tegenprestatie of betaling in ruil (en dat zonder openbare aanbesteding vooraf) de hele schroothoop krijgen voor minder dan de helft van de waarde. Waar er nu eenmaal geld voor oprapen ligt, zou men ook moeten denken aan de belastinggelden die het volk eenmaal neertelt ter realisering van dit megaproject.

Het volk zou er ook gaarne profijt van willen trekken om zo zijn eigen belastinggelden te zien aan investeringen van duurzaam karakter. Dit volk is langzaam maar zeker kritischer gaan worden in de laatste decennia en men moet hier vooral rekening mee gaan houden. De talloze vormen van social media zoals Facebook, Twitter, Instagram et cetera, maken ook dat de wereld steeds ‘kleiner’ aan het worden is. Je ligt er nachten van wakker, als je achter de coulissen of schermen beslissingen hebt genomen met belanghebbende partijen en zonder het volk te hebben geraadpleegd. Je blijft met ten minste één oog wakker, als je een rein geweten hebt. De bruine suikerdiefjes, kolibrie en roze flamingo’s vertegenwoordigd op onze muntbiljetten blijven hoog vliegen en je kan ze toch niet meer vangen in jouw één-oog droom. De realiteit is keihard en je moet de crème de la crème verantwoording geven aan het volk.

Het belang om achter de schermen ad hoc-beslissingen te nemen die het publiek treffen, wordt ook steeds sterker aan de kaak gesteld. Het zwarte gordijn is gevallen en het redtape-gedoe heeft steeds minder kans van slagen. Het rode gordijn vertoont scheuren en iedereen kan zien wat daarachter gebeurt! Het is dan ook beter in te denken dat we beter een transparantere regering hanteren die het volk eervol dient, dan een regering die ad hoc-beslissingen neemt, en dan wel zonder openbare aanbestedingen. Wie heeft er baat bij? Het volk zeker niet! Van dit soort surprises is het volk niet meer gediend! De return on investment moet zeker voor overheidsnutsbedrijven en overheidsapparaten prioriteit nummer één zijn, want hoe je het ook bekijkt, men gebruikt belastinggelden van het volk ter realisatie van projecten. Wie wil immers geen waar voor zijn geld? Als het een koek is van eigen bodem, moet deze gegarandeerd ‘eervol’ smaken! No doubt about it!

GUIDO DA COSTA GOMEZ

Curaçao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *