26 C
Willemstad
• maandag 26 februari 2024

Telegraaf | ’Joran van der Sloot heeft seks met drie vrouwen in Peruaanse gevangenis’

Lima - Joran van der Sloot heeft in de gevangenis seks met minstens drie verschillende vrouwen. Ondanks dat hij in Peru nog tot 2045 een straf uitzit voor...

Column Youp | Telkens weer

Waarom vind ik het bericht dat Gordon het liedje Telkens weer vals gezongen heeft nou zo grappig? Dat komt door de woorden vals, Gordon en de titel...

Column Kadushi | Sil the Fixer

Column Kadushi | Dossier Koninkrijksrelaties.nl Het zal je maar gebeuren: Denk je gezegend te zijn met een onweerstaanbare aantrekkingskracht en dan keert je partner je ijskoud de rug...

ParadiseFM | Pisas: Geen relatie meer met CPR

Minister-president Pisas heeft gisteren tijdens een vergadering het parlement aangegeven dat er geen enkele relatie meer is met Caribbean Petroleum Refinery. Het bedrijf was eerst ‘preferred bidder’...

ParadiseFM | Drie mogelijke gasvelden ontdekt onder Arubaanse zeebodem

Het Amerikaanse bedrijf Armstrong Oil and Gas Inc. heeft de regering van Aruba laten weten dat ze ten noordoosten van Aruba in de zeebodem drie mogelijke gasvelden...

ParadiseFM | Courtyard by Marriott wil in april 2024 openen

Na een lange bouwperiode en veel vertraging heeft Courtyard by Marriott in Rif een hindervergunning aangevraagd om als hotel te kunnen opereren. Dat betekent dat het op...
- Advertisement -spot_img

Aruba | Fix-it-all

HomeLandenCuraçaoAruba | Fix-it-all
fix-it
fix it all

Op 10 november 2011 berichtte de Amigoe over de invoering van de Landsverordening Algemeen Pensioen (LAP, AB 2011, 85) onder de titel: Premie zeker, pensioen niet.Tegen de pensioendatum van de verzekerde wordt vastgesteld hoeveel pensioen met het gespaarde geld kan worden gekocht (lijfrente). De verzekeraars garanderen een levenslange pensioenuitkering. Als het gespaarde bedrag op de pensioendatum lager is dan Afl. 12.500 of als het aan te kopen bedrag lager is dan Afl. 85,- per maand, dan keren de verzekeraars het bedrag ineens uit. Er is dan géén levenslang pensioen.

In december 2012 berichtte de Amigoe over de pensioenonwikkeling in Aruba, de AOV en de LAP. Een LAP uitkeringsrecht ontstaat pas bij het bereiken van de pensioengerechtigde (uitgestelde) leeftijd.
Bij de pensioenopbouw moet rekening worden gehouden met de al aanwezige opbouw van toekomstige AOV.
Om de kosten te verminderen wordt een middelloonregeling gehanteerd, ook voor ambtenaren. Alleen de FATUM en de ENNIA mogen een lijfrente verzekering afsluiten.
Wat de kosten en het rendement zijn gedurende de inlegperiode, blijft onduidelijk.
Hoe het nabestaandenpensioen en het pensioen bij invaliditeit is geregeld, is onbekend. Of en hoe verzekerden een uitleg krijgen over de pensioenregeling van hun werkgever, is onduidelijk. Voor een redelijk pensioen zal minimaal 25% van het brutoloon jaarlijks moeten worden gespaard. Dat wordt voor weinige werknemers gehaald.
Overlijdt de verzekerde vóór de pensioendatum, dan worden de betaalde basispremies uitgekeerd. De rest vervalt aan de verzekeraar.
Als de verzekerde overlijdt na het bereiken van de 60 jarige leeftijd, stopt de uitkering. Eventuele nabestaanden krijgen niets.
Wordt het bedrag in een keer uitgekeerd wat regel zal zijn met lage lonen, dan is er na het overlijden ook niets.
De websites van de ENNIA en de FATUM geven nauwelijks inhoudelijke informatie. Woekerpolissen moeten worden uitgesloten. De Centrale Bank lijkt onvoldoende te controleren.

 

Trefzekere aanpak

  1. Geef de werknemer afschrift van de polis en de polisvoorwaarden. Lees de kleine lettertjes ook.
  2. Voorlichting over de gevolgen van de keuze aangeven (rekenmodellen).
  3. Pensioenbreuk, waardeoverdracht en kosten duidelijk maken.
  4. Rendement voor de gehele looptijd of voor vijf jaar duidelijk maken.
  5. Jaarlijkse kosten. Moet een levensverzekering worden afgesloten?
  6. Winstdeling en toerekening daarvan.
  7. Pensioenproducten shoppen. Rente aangekochte lijfrenten.
  8. Kosten nabestaandenpensioen met verzekeren overlijdensrisico? Mensen met een minimumloon kunnen financieel gezien nooit een levensverzekering betalen. Meer dan 50% van de Arubaanse werknemers verkeren in deze onaangename situatie.

 

Glasheldere communicatie?

Omdat geen vakbond of verzekering met rekenvoorbeelden komt, wordt een rekenvoorbeeld gegeven van pensionering bij 60 jaar.
De vreemdeling X geboren in 1962, zal AOV krijgen per 01-12-2022.
Hij (huishoudelijke hulp) heeft een salaris van Afl. 800,- p/m.
Hij is ingeschreven in de Burgerlijke stand in Aruba in 1994 en was toen 32 jaar oud.
Dat is 17 jaar na het vijftiende levensjaar.
De korting op de AOV wegens onverzekerdheid wordt dus 17 x 2,2%.
Totaal wordt 37,4% afgetrokken van Afl 1057,-.
Dat is een vermindering van Afl. 395,32. X ontvangt Afl. 661,68 aan AOV.

X heeft óók een verplichte aanvullende LAP pensioenverzekering.
Hij en zijn werkgever betalen sinds 01-01-2012 een jaarlijkse premie van 2%.
In 2013 steeg de premie tot 4% en in 2014 tot 6% (t/m 2022).
Dit betekent jaarlijks een premie van rondAfl. 180,- (2012), vervolgens van Afl. 370,- (2013). In 2014 werd de premie Afl. 560,-.
Jaarlijks wordt ook een invaliditeitsopslag van tussen de Afl. 6,- en Afl. 10 geheven.
Aan het einde van de looptijd (12 jaar) is ± Afl. 5000,- gespaard (inclusief 2% rente).
Het gespaarde bedrag zal in één keer worden uitgekeerd.
Dat komt uit op ± Afl. 2500,- .
Hij krijgt van het gespaarde bedrag van de Afl. 5000,- maar de helft (Afl. 2500,-).
De helft verdwijnt aan kosten bij de verzekeringsmaatschappij.
De kosten lijken veel te hoog en het rendement is 2% minder.
Hoe is dat mogelijk?

De conclusie is dat werknemer veel beter zelf had kunnen sparen.
Het bedrag is ontoereikend om een lijfrente te kunnen kopen.
X moet leven van Afl. 661,68 per maand.
Dat is onvoldoende, want de armoedegrens van de United Nations Development Program (UNDP) ligt al jaren op Afl. 2.148,- ( $ 1199,43 ) per maand.
Als de AOV verder wordt gekort, ontstaat voor velen grote armoede.
Wellicht speelde strategische superlativisering een essentiële rol bij de invoering van de LAP? Voor de mensen met te lage lonen en een te korte looptijd van het verplichte pensioen zal de overheid iets anders moeten verzinnen.
Bijvoorbeeld een ruime overheidssubsidie?
De precieze inhoud van dit tekentafelpensioen zou eindelijk eens openhartig uitgelegd moeten worden door de regering én door FATUM en ENNIA.

 

Eigen belang eerst

De pensioenen van politieke ambtsdragers staan daarmee in schril contrast.
Een minister verdient 15.000 florin per maand en een Statenlid 11.000,-.
Voor zover bekend betalen politieke ambtsdragers feitelijk geen pensioenpremie.
Hun pensioen is voor zover bekend 80% van het laatst verdiende loon.
De pensioenregelingen van voor de status aparte zijn nog rianter.
Of korting plaats vindt op de pensioenen als voormalige Antilliaanse politici weer Arubaans politicus worden is onbekend.
In het verleden bereikte een politicus na 4 jaar een volledig pensioen zonder betaling van premie.
Dat lijkt in sommige gevallen nog korter (een jaar).
Vervolgens kan stapeling van pensioenen worden toegepast.
Extra inkomsten moeten worden gemeld maar of dat gebeurt, is onbekend.
In 2010 versoberde de honorering van politici, maar wat dat feitelijk inhield is onbekend.
De honorering wordt jaarlijks automatisch geïndexeerd voor inflatie.
Dat is een flitsende verbetering van een al veel te riante rechtspositie.
Cumulatie van pensioenen blijft mogelijk, alleen de duurtetoeslag wordt gekort.
Niet opgenomen vakantiedagen vervallen niet maar worden uitbetaald (tot een maximum van 50%).
Camouflagetactieken toepassen zijn een excellent manier om het eigen belang in het landsbelang nog meer met de mantel der liefde te bedekken.

 

©2014-John de Vries en Renée van Aller

 

 

Vergelijking verschillende pensioenvoorzieningen

Voorziening Opbouw pensioen, percentage bruto jaarinkomen min AOV franchise, wie? AOV franchise Rendement Winstdeling Jaarlijksekosten Indexering Pensioenproducten UitkeringsvoorbeeldenMet en zonder nabestaande pensioen
APFA Opbouw 34%, voor ambtenaren en gelijkgestelden. 5%/8% ambtenaar en werkgever: 26/31%. Werd 25% in 2005. In de nieuwe regeling (2011) 22% Ja Ziejaarverslag Neen Ja Ja Pensioen tot datum overlijden nvt
FATUM Opbouw afhankelijk van de voorziening van werkgever maar altijd lager dan 26% (tussen 4% en 15%). Ja 4% voor de hele looptijd Ja hoeveel? Ja Neen Afhankelijk van het ingelegde bedrag en gekochte voorziening Maatschappij moet de verzekerden de verschillen uitleggen met rekenvoorbeeld
ENNIA Opbouw afhankelijk van de voorziening van werkgever maar altijd lager (tussen 4% en 15%). IMSAN is 15% (10% werkgever en 5% werknemer) Ja 4% voor 5 jaar op grond van de LAP. Onbekend Ja Neen Afhankelijk van het ingelegde bedrag en gekochte voorziening Maatschappij moet de verzekerden de verschillen uitleggen met rekenvoorbeeld
Bedrijfspensioenfonds ENNIA of FATUM Lv algemeen pensioen2012 2% tot 3,33%

2013: 4% tot 6,67%

2014: 6%

Ja Zie hierboven Zie hierboven Ziehierboven Neen, maar rentedragende lijfrente? Afhankelijk van het ingelegde bedrag en gekochte voorziening Maatschappij moet de verzekerden de verschillen uitleggen met rekenvoorbeeld
SVB AOV 2% per jaar nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

 

Balance Payments Mei 2014

Fin Gov Mei 2014

Renee Aller-1
Renee van Aller

 

John de Vries en Renée van Aller schrijven hun artikelen exclusief voor de Knipselkrant Curaçao en Amigoe

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties