Er zit een luchtje aan FDRS

Glenn SulvaranWillemstad – Aan de oprichting en subsidiëring van de ‘Fundashon Fondo pa Deporte i Responsabilidat Sosial (FDRS)’ zit een luchtje, als de uitlatingen van voornamelijk de oppositiepartijen PAR, MAN en MFK geloofd mogen worden.

Advertentie

Gerrit Schotte (MFK) was de eerste spreker en kwam met allerhande details over verrichte betalingen, namen van betrokkenen en inmiddels vertrokken personen, de relaties die zij hebben met politici in de coalitie en de gegevens van de belastingdienst die hem bekend zijn gemaakt.
Hoe Schotte aan alle details komt?
Volgens onafhankelijk Statenlid en coalitiegenoot Glenn Sulvaran:

,,Er is een lek binnen Stichting Overheidaccountantsbureau (Soab), waar alle informatie op tafel ligt voor het door de minister van Financiën ingestelde onderzoek.”

Maar waar de vragen vooral over gingen waren

 • de oprichtingsdatum van 18 september 2013;
 • de subsidietoekenning van 3,7 miljoen op 19 september, met terugwerkende kracht tot 1 januari;
 • de aanvraag voor subsidie op 13 mei, toen de stichting nog niet opgericht was;
 • de datum 1 januari 2014 die in het regeerprogramma wordt genoemd voor de oprichting;
 • de goedkeuring die het ministerie van Financiën hier volgens de subsidieverordening aan moet geven en die bij niemand bekend is;
 • het beleidsplan dat de stichting moet hebben, maar onbekend is;
 • het afwijzen van het Statenvoorstel een onderzoek te laten instellen door de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC), maar wel zelf de opdracht geven voor een onderzoek aan de Soab door de minister; de verhouding tot doel van deze stichting en allerhande andere bestaande stichtingen en overheidsorganisaties zoals Sedreko, Kas di Kultura, Amfo, Reda Sosial;
 • de onderzoekplicht van de notaris waaraan hij niet voldaan zou hebben;
 • het besluit van de minister van Financiën in juli 2013 om op basis van een ‘inhaalslag’ en ‘met terugwerkende kracht’ de eerste tranche te storten in het fonds dat nog niet bestond;
 • de begrotingspost 191004684 ‘Overige subsidies en bijdragen’, die niet lijkt te bestaan;
 • de storting van deze eerste tranche op een bankrekening bij de Girobank van een stichting die nog niet is opgericht;
 • de verschillende bedragen van 1,2 en 1,3 miljoen die genoemd worden in de Ministeriële Beschikking (MB) en het al dan niet voldoen aan de subsidieverordening en de vraag waarom het fonds niet bij wet is geregeld zoals het criminaliteitsfonds.

Ook is niet bekend wie de directeur is.

Bij de Kamer van Koophandel (KvK) staat dat dit John Tjoen is.

Behalve dat er rond de oprichting en subsidie vele vragen zijn, zijn ook inhoudelijk veel onduidelijkheden.
Hamvragen die gesteld zijn:

 1. voor wie dient dit fonds, dat 800.000 gulden per jaar kost en waarvan volgens Schotte 400.000 opgaat aan alleen salarissen?
 2. Hoe noodzakelijk is het fonds in verband met overlap met andere stichtingen en fondsen?
 3. Wat is precies de doelgroep?
 4. Welke concrete plannen zijn er?
 5. Hoeveel geld is er voor 2014 bijvoorbeeld bij elk ministerie gereserveerd voor armoedebestrijding wat het hoofddoel van het fonds is?
 6. Hoe wordt omgegaan met de jeugdproblemen die voor een groot

Waarom Omega-college niet?
In de Statenvergadering zijn vergelijkingen getrokken met andere instellingen en besluiten die hier al dan niet in genomen zijn.
Zo kwam het Omega-college aan de orde.

,,Waarom wordt het subsidieverzoek van deze privéschool afgewezen omdat niet voldaan is aan de subsidieverordening en kan wel het fonds binnen een dag geld gestort krijgen?”, zo bracht Amerigó Thodé (MFK) naar voren.

De vraag is in hoeverre het fonds wel voldaan heeft aan de subsidieverordening.

Thodé: ,,Gaat het bij het Omega-college niet om jongeren die anders buiten de boot gevallen zouden zijn? Gaat het hier niet om onderwijs, een van de doelstellingen van de FDRS?”

Of zoals partijgenoot Jacinta Scoop-Constancia stelt: ,,Waarom nog steeds geen geld voor sportfaciliteiten in de vergeten omgeving van Banda Abou? Moeten deze organisaties zich straks melden bij het FDRS, ook het Omega-college?

KADER

Jardim laat het afweten

De minister van Financiën, José Jardim (aangesteld door coalitiegenoot Glenn Sulvaran), laat in een persbericht weten pas eind januari verantwoording af te leggen in de Staten over de FDRS. ,,In het kader van transparantie, goed bestuur en de garantie voor adequaat gebruik van de kleine hoeveelheid algemene middelen, heeft de minister op eigen initiatief een onderzoek laten instellen door de Soab. Dit rapport zal eind januari gereed zijn”, zo staat in het rapport. Daarna belooft de minister meer informatie te verstrekken aan de Staten en het algemeen publiek. Daarnaast meldt Jardim dat hij een nieuw juridisch raamwerk aan het ontwikkelen is voor de subsidieverlening van de regering. ,,Vooral gericht op de behoefte aan transparantie en goed bestuur”, zo voegt hij eraan toe. Het moest de Statenleden overigens van het hart dat het verzoek om een onderzoek te laten uitvoeren door de ARC eerder werd afgewezen, terwijl dit de instantie is die verantwoording aflegt aan de Staten en de minister op eigen verzoek een onderzoek laat instellen door de Soab, waarvan de Statenleden geen inzicht hebben in de vraagstelling en de opdracht. Bovendien is de Soab niet verplicht verantwoording af te leggen aan de Staten.

KADER

Jardim: Nieuw wettelijk kader voor subsidies

Minister José Jardim van Financiën heeft besloten een nieuw wettelijk kader te formuleren dat voldoet aan de hedendaagse eisen en inzichten met betrekking tot de verstrekking van subsidies door de overheid. Dat heeft de bewindsman officieel laten weten. Het nieuwe wettelijk kader zal in het bijzonder gericht zijn op de noodzakelijkheid van transparantie en openbaarheid van bestuur. In het kader van transparantie, goed bestuur en het waarborgen van het adequaat aanwenden van schaarse algemene middelen, heeft de minister van Financiën vorige maand, in december 2013, mede aan de hand van vragen die gesteld werden door enkele Statenleden over Fondo pa Deporte i Responsabilidat Sosial (FDRS) en kanttekeningen over de wijze waarop het fonds opereert, op eigen initiatief een onderzoek laten instellen. Dit onderzoek wordt momenteel door Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) uitgevoerd. Te verwachten is dat het onderzoeksrapport eind januari 2014 gereed zal zijn en aan de minister van Financiën zal worden overhandigd. Jardim zal vervolgens zijn standpunt vaststellen en aan de Staten en het brede publiek bekendmaken.

Bron: Antilliaans Dagblad

Advertentie

back home

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *