28 C
Willemstad
• vrijdag 24 mei 2024

Extra | Journaal 22 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, May 21, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 21 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, May 20, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 20 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Friday, May 17, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

DCLP | 10 jaar Karel’s Legal Blog

HomeMediaDCLP | 10 jaar Karel’s Legal Blog
10 jaar Karel’s Legal Blog
10 jaar Karel’s Legal Blog

WILLEMSTAD – Op 1 juni 2015 bestaat Karel’s Legal Blog (www.curacao-law.com) 10 jaar. Deze juridische weblog is een initiatief van Karel Frielink, advocaat en partner bij BZSE Advocaten Curaçao.

In het Caribische deel van het Koninkrijk was hij de eerste met een juridische weblog.

Karel Frielink: ‘Ik werd in augustus 2004 lid van LinkedIn en kort daarna van andere sociale netwerken. In die tijd maakte ik ook kennis met het fenomeen weblog. Toen ik zag dat een weblog een effectief instrument kon zijn voor kennisdeling en marketing, ben ik met mijn eigen weblog begonnen. Wekelijks bezoeken nu honderden mensen mijn website.’

Op de weblog wordt aandacht besteed aan het recht van de zes landen en eilanden die tezamen het Caribische deel van het Koninkrijk vormen. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan onderwerpen als ondernemingsrecht, financieel recht en geschillenbeslechting. De meeste teksten zijn in het Engels, maar in de rubriek ‘Mijn opinie’ schrijft Frielink in vaak scherpe bewoordingen over actuele politieke zaken.

Er zijn meer dan 550.000 zogeheten pageviews gemeten (dat is het aantal keren dat pagina’s van de website zijn bekeken). De meeste bezoekers van de weblog komen uit de Verenigde Staten. Op de tweede plaats staan de Caribische landen, gevolgd door Nederland, Groot-Brittannië, Canada en Duitsland.

‘Een weblog is een uitstekend middel om bestaande cliënten aan je te binden, maar ook om nieuwe cliënten te werven. Maar je moet wel bereid zijn er veel tijd en energie in te steken’, aldus Frielink

Bron: DutchCaribbeanLegalPortal

7 reacties

 1. Joep Meloen

  Waar medici over medici moeten oordelen is slechts plaats voor rotzooi en handjeklap. Ik kan als arts, die in mijn tijd een vooraanstaande plaats in de medische gemeenschap innam, daarover mee praten.
  Ik had in mijn onnozelheid echter gedacht, dat dergelijke praktijken niet bij rechters zouden voorkomen. Wat een vergissing en hoe onnozel kan iemand toch zijn !!
  Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die twijfelen aan mijn verhaal. Ik kan me dat voorstellen, want tot enkele jaren terug was het ook voor mij ONDENKBAAR dat een rechter echt corrupt kon zijn.
  Ik heb me daarom voorgenomen om stukje bij beetje het hele verhaal te doen en ben van plan behalve door publicatie in de Knipselkrant ook via andere sociale media meer bekendheid aan deze casus te geven. Ter lering ende vermaak !
  Na door mijn partners te zijn opgelicht, op basis van de statuten mediatie aangevraagd. Na een mislukte mediatieproces dat mede door mijn miskleunende advokaat liefst 19 maanden heeft geduurd, arbitrage aangevraagd.
  Met mijn advokaat afgesproken dat het in deze kleine gemeenschap niet mogelijk is een arbiter door een van de partijen te laten aanwijzen. Men zal altijd kiezen voor iemand van wie men aanneemt dat hij je gunstig gezind is en die daarom omgekeerd voor de wederpartij onaanvaardbaar is. Daarom voorgesteld een arbiter uit Nederland te laten overkomen die bij geen der partijen bekend is. Mijn advokaat heeft echter alle met mij gemaakte en schriftelijk vastgelegde afspraken aan zijn laars gelapt en zonder mij daarin te kennen in een onderonsje met de advokaat van de tegenpartij mij de kandidaat arbiter van de tegenpartij door de strot geduwd.
  Van de tegenpartij was bekend dat zij de statuten hadden gemanipuleerd, zich schuldig hadden gemaakt aan diefstal van een generator ter waarde van NAF 50.000.00; aan diefstal van een complete telefooncentrale plus geluidsinstallatiesysteem die zij uit mijn gebouw hebben gesloopt om deze naar hun nieuwe onderkomen te verslepen en aan diefstal van tal van andere roerende en gesloopte onroerende goederen . Door gebruik te maken van een vervalste inventarislijst, op grond waarvan zij stelden ALLES te hebben overgenomen, konden zij van de op hun voorspraak benoemde arbiter/rechter gedaan krijgen, dat ze alles wat los en vast zat uit mijn gebouw mee mochten nemen. De kosten van de generator hebben zij moeten betalen omdat er te veel bewijs was van oplichting. In een eerder ( nog vóór de arbitrage) door hun advokaat aangespannen kort geding om de telefooncentrale wel te mogen behouden, omdat deze immers op de `”inventarislijst” van overgedragen goederen stond, oordeelde het Gerecht dat zij zich ten onrechte meester hadden gemaakt van de centrale. De arbiter ontweek het rechterlijk vonnis door met verwijzing naar de bewezen gemanipuleerde “inventarislijst” en dubieuze bepalingen uit gemanipuleerde onderdelen van de statuten te bepalen, dat zij de telefooncentrale mochten behouden tegen betaling van de dagwaarde (10% van het bedrag van de nieuw aan te schaffen centrale).
  Mijn niet zo nauw met de integriteit nemende ex partners werden vertegenwoordigd door advokaat mr Diaz, die in het verleden vanwege strafbare feiten tot een gevangenisstraf was veroordeeld, maar die deze om nimmer opgehelderde redenen nooit heeft hoeven uit te zitten; door accountant Terry Hernandez, CV ruimschoots bekend en dus geen verdere introductie nodig en door de een zeer dubieuze reputatie genietende fiscalist mr D Evertsz. Met enige gevoel voor zwartgalligheid zou men dus van een semi criminele organisatie, kunnen spreken. We zullen in het vervolg echter slechts spreken van de “organisatie”.
  De arbiter was slechts bereid het oor te lenen aan de vertegenwoordigers van de “organisatie”, die voor zijn benoeming tot arbiter en de daarbij behorende honorering hadden gezorgd.
  Deze arbiter in het dagelijks leven rechter citeerde vrijelijk uit het mediatierapport ( een juridische doodzonde) met als doel de leden van de opgemelde “organisatie” zoveel mogelijk tegemoet te komen.
  Zo oordeelde hij dat voor de bepaling van de mij toekomende good will slechts gebruik gemaakt mocht worden van de door de evengenoemde “organisatie” opgemaakte jaarstukken, waarvan bekend was dat deze DOOR EN DOOR gemanipuleerd waren. Dit zou volgens de arbiter immers in het mediatierapport zo zijn vastgelegd (?). De vooraanstaande accountant drs W.C van Deloitte had vastgesteld, wat zoals hij aangaf ook een boekhouder had kunnen opmerken, “ dat er tussen eindsaldo 2004 en beginsaldo 2005 een ‘gat’ gaapte van om en nabij de NAF 400.000.00”. Voor de arbiter/rechter die voorheen tevens was opgeleid als accountant en gedurende drie jaar als accountant bij een grote bank in Canada werkzaam is geweest, geen reden om op ons verzoek in te gaan ook de grootboeken voor het berekenen van de good will ter beschikking te laten stellen.
  Gewapend met het rapport van de ter goeder naaam en faam bekende staande accountant drs W C heb ik de accountant deskundige die voor de bepaling van de good will was aangesteld kunnen bewegen de arbiter ervan te overtuigen dat het hem niet mogelijk was met deze gecorrumpeerde jaarrekeningen een correct bedrag voor de good will vast te stellen. De arbiter/rechter haalde bakzeil en heeft zijn opdracht moeten aanpassen.
  Het bedrag dat door de accountant deskundige was vastgesteld viel onverwachts hoog uit. Reden voor de inmiddels naar Nederland vertrokken arbiter om ondanks de afgesloten arbitrage op verzoek van de wederpartij een reis naar Curacao te plannen voor het “bespreken” van het rapport van de accountant deskundige.
  Ik heb de arbiter meegedeeld slechts bereid te zijn aan zijn reis mee te betalen, indien behalve het op verzoek van de wederpartij te bespreken rapport van de accountant deskundige, ook mijn pijnpunten op de agenda ter behandeling zouden worden geplaatst. MOCHT ABSOLUUT NIET ! Ik weigerde vervolgens te betalen, waarna de arbiter besloot van de reis af te zien !
  In zijn eindvonnis bleek dat de arbiter in plaats van de formeel aangestelde accountant deskundige te volgen, de bevindingen van Terry Hernandez had overgenomen waardoor het bedrag dat door de accountant deskundige was vastgesteld met maar liefst 70% werd verlaagd. In zijn eindvonnis werd mij tevens een bedrag in rekening gebracht voor de niet doorgegane reis naar Curacao. PURE OPLICHTING !
  In het eindvonnis stond ook dat de arbiter de groep, waarvan bekend was dat zij voor meerdere diefstallen verantwoordelijk was “NIET OP EEN ENKELE ONRECHTMATIGE DAAD HEEFT KUNNEN BETRAPPEN”.Dan moet je hetzij oogkleppen op hebben die men lokaal met bril di palu ( een houten bril) aanduidt dan wel door en door corrupt zijn.
  Deze arbiter werd in vier wrakinsgprocessen het “nihil obstat” verleend. In een van die wrakingsprocessen werd door de rechter gesteld dat er tav deze arbiter /rechter geen sprake was van zelfs de SCHIJN van partijdigheid. Mijn vraag aan u heer Joep Meloen, wanneer is een arbiter/rechter partijdig ? Wanneer hij je om de wederpaertij te behagen openlijk met een kalashnikov bedreigt of in een houdgreep houdt totdat je geen adem meer kunt halen?
  Deze arbiter /rechter is niet alleen partijdig, maar tevens door en door corrupt. Het is betreurenswaardig dat zijn collegae rechters hem tot nu toe met schijnargumenten in de trant van “ niet gebleken” , “opzet niet bewezen” , “geen SCHIJN van partijdigheid” uit de wind hebben gehouden. Let wel dit is slechts een minuscuul deel uit de complete lijst van meer dan twintig bewezen partijdige/frauduleuze arbitrale besluiten.

  Arbitrage op Curaçao ??? NOOIT AAN BEGINNEN zolang het Arbitrage Instituut van de Ned Antillen wordt voorgezeten door de illustere, met een lintje getooide en gretig van spiritualiën genietende mr drs R Blaauw.
  Over de dubieuze rol die deze heer en zijn voornaamste vazal in deze tragicomedie hebben gespeeld, zal ik het later nog hebben.

 2. Het feit dat het hier al mis gaat, wat te denken over het hele rechtssysteem op dit klein eilandje. Ik ben niet de type die zegt, if you can beat them join them. Dit geeft mij energie om hun duidelijk te maken dat het spelen met onze rechtsstaat voorbij is. In alle gelederen in onze samenleving. De burger moet met vertrouwen zijn recht kunnen halen. Als er een sprietje van wantrouwen is, moet dit snel en degelijk opgelost worden. Klaarblijkelijk wordt hier het meest fundamentele van onze rechtsstaat geschonden, naar mijn mening moet hier echt een diepgaand onderzoek worden ingesteld.

 3. Frielink was ook de advocaat van Aqualecctra in de zaak tegen de actiegroep die een onderzoek wilde naar het reilen en zeilen van de overheids NV’s. frielink zei : alles in orde. Niet nodig. Aqualectra meer dan ok. Hij verloor. Hij moet dus niet de rechtschapen advocaat spelen. Ook hij doet alles voor geld wie hem ook inhuurt.

 4. JM Eustatia,

  Ben het eens dat hier op Curacao zo ongeveer alles mogelijk schijnt te zijn. Liegen en bedriegen door advocaten is hier de gewoonste zaak ter wereld, maar er zijn uitspraken van de tuchtraad in Nederland waar ze met die houding niet akkoord gaan.
  Helaas is de advocatuur op dit eiland nog een clubje van ‘Wij van WC-eend adviseren WC-eend’ en daar kun je niet veel tegen doen.
  Net als het medisch tuchtcollege zullen ze elkaar altijd blijven dekken.
  Het gedoe rond Peppie en Kokkie van een tijdje terug is illustratief voor het afglijden van de juridische macht tot een schertsvertoning en de gewone burger is daar de dupe van.
  Ooit waren wetten ingesteld om een land bestuurbaar te houden en om recht te spreken daar waar nodig was. Tegenwoordig wordt wetgeving gebruikt door criminelen en oplichters om onder hun verplichtingen uit te komen, waarbij ze vrolijk geholpen worden door hun ‘uurtje-factuurtje’ huurlingen en totaal wereldvreemde rechters.
  Tja, dan moet je ook niet vreemd op staan te kijken wanneer de maatschappij steeds crimineler wordt. Immers, if you can’t beat them……….JOINT THEM !

 5. Ik heb de web site van mr Frielink meerdere keren bezocht en moet stellen dat de artikelen die ik gelezen heb zonder meer verhelderend waren. Ik heb met name in mijn zaak tegen de eigen grovelijk falende advokaat en tegen de door en door foute arbiter/rechter die het door mij gewraakte arbitrageproces heeft geleid , gemeend goed gebruik te maken van een van de edities van deze blog waarin Frielink op 23 augustus 2014 het heeft OVER DE WAARHEDISPLICHT IN HET BURGERLIJK PROCES .In dat artikel stelt Frielink dat in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is vastgelegd dat partijen verplicht zijn de voor de beslissing van belang zijnde feiten VOLLEDIG NAAR WAARHEID en in een zo vroeg mogelijk stadium aan te voeren. Wordt deze verplichting niet nageleefd dan kan de rechter daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden acht, aldus de wet.
  Maar op Curacao is niets op wat het lijkt
  Als lid van de Raad van Appel stelt Frielink zich aanzienlijk minder correct op dan in de opgemelde blog . De liegende advokaat X die door de Raad van Toezicht een waarschuwing is opgelegd omdat hij zijn dossier niet op orde had, krijgt van Frielink en daarin gesteund door een collega advokaat en een heuse rechter een exit pass nadat hij als “ verklaring “ voor het uit de procedure ontbreken van de voornaamste partij had opgegeven dat “ hij zonder zijn cliënt te consulteren besloten had deze ( de voornaamste) partij uit de procedure te laten”. Een besluit waardoor ik feitelijk voor een verloren zaak procedeerde dan wel aan de good will van de uit de procedure weggelaten partij overgeleverd was. Maar niettemin reden voor Frielink, zijn collega advokaat M als lid van de Raad van Appel en de rechter die dit College voorzat om de liegende advokaat X vrij te pleiten en de beschikking van de Raad van Toezicht te vernietigen. Van de tevens aangeklaagde advokaat Y die op eigen houtje de foute arbiter een niet door alle partijen ondertekende en met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid door hem gemanipuleerde CONCEPT overeenkomst had doen toekomen werd door de Raad van Appel met Frielink als lid gesteld, “dat hij in het belang van zijn cliënten handelde”. DUS LIEGEN MAG VAN FRIELINK DUS FEITELIJK WEL . En van de tientallen ( meer dan twintig) niet te weerleggen voorbeelden van partijdig/frauduleus optreden van de arbiter /rechter Z, werd hetzij zonder nadere motivatie of met een motivatie zo krom als een divi divi boom gesteld “dat van de hem aangewreven fraudulueze daden de Raad van Appel niets was gebleken” . Die oogkleppen van de leden van de Raad van Appel moeten dan wel van een materiaal zijn gemaakt, dat zelfs geen sprankje licht doorlaat. Verder werd ik aangeraden tevreden te zijn omdat ik toch niet zo slecht uit dat arbitrageproces zou zijn gekomen . Met andere woorden “leg je er nou maar bij neer omdat het de goede arbiter/ rechter terecht heeft behaagd u dit bedrag toe te wijzen; dus niet zeuren want hiermee zult u ht moeten doen”. Een stelling van niks natuurlijk, want als een van de cliënten van Frielink het wellicht door hem gehanteerd tarief van om en nabij de NAF 600.00 per uur zou willen aanpassen en naar beneden afronden naar NAF 400.00 per uur , Frielink daar zeker niet tevreden mee zal zijn ; en ook niet als het bedrag voor 50 uren werkzaamheid op NAF 20.000.00 zou uikomen ; een bedrag waar de meeste topfunctionarissen aan het eind van de maand dik tevreden mee zouden zijn . In het civiele proces dat zowel tegen de foute arbiter/rechter Z en de foute advokaten X en Y zal dienen werd door alle drie betrokkenen heden uitstel gevraagd en tot 10 augustus gegund. Hierna zullen ze weer in de gelegenheid worden gesteld om nog één maaal uitstel te vragen. Maar uitstel of geen uitstel eens komt de dag dat zij zonder omwegen prangende vragen zullen moeten beantwoorden zoals de arbiter/ rechter die het arbitrageproces heeft misbruikt om via vermeende citaten uit het mediatierapport ( EEN JURIDISCHE DOODZONDE) besluiten ten gunste van de wederpartij te nemen. Rechter Z is OP VOORSTEL VAN ADVOKAAT Y VAN DE TEGENPARTIJ als arbiter benoemd en in samenwerking met de eigen advokaat X mij door de strot geduwd. Kortom : Op Curacao is niets op wat het lijkt.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties