Bonden teleurgesteld in verloop CGOA

WILLEMSTAD — De overheidsvakbonden reageren teleurgesteld op het verloop van de bijeenkomst van het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA), die gisteren plaatsvond. Tijdens de vergadering konden een aantal akkoorden niet door de demissionaire minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD), Etienne van der Horst (Pais) worden ondertekend. De reden hiervoor was dat de minister hiertoe nog niet was gemachtigd door de Raad van Ministers (RvM).

Tot de documenten die gisteren ondertekend hadden moeten worden, aldus de vakbonden, was de Politieregeling Curaçao, die het hele functioneren van de lokale politie moet regelen. Abvo-voorzitter Wendy Calmes geeft aan dat de minister het akkoord over de politieregeling nog niet eens in de RvM heeft besproken, terwijl er ook geen landsbesluit is opgesteld waarin de minister wordt gemachtigd om namens de regering het document te ondertekenen.

“Natuurlijk zijn wij teleurgesteld.
Wij gingen ervan uit dat dit akkoord, maar ook andere documenten die op dit moment klaar zijn om geratificeerd te worden, gisteren zouden worden ondertekend.
Maar dat ging dus niet door.”

Ronaldo Abrahams, voorzitter van politiebond NAPB, geeft aan dat nu weer wordt aangetoond dat het niet aan de vakbonden ligt dat belangrijke stukken blijven liggen.

“De vakbonden waren klaar om te tekenen, maar de minister was nog niet zover. De minister heeft toegezegd dat de ondertekening op de 31e van deze maand zal plaatsvinden.”

Eerst zal Van der Horst de akkoorden tijdens de voor 29 mei geplande vergadering van de RvM aan zijn collega’s voorleggen.

In een reactie stelt minister Van der Horst nooit aan te hebben gegeven dat de convenanten gisteren getekend zouden worden.

“Ik heb dat nooit aangegeven.
Maar zo werkt het ook niet.
Ik kan niks tekenen zonder dat ik daarvoor gemachtigd ben.
Ik kan met de akkoorden die nu op tafel liggen naar de ministerraad gaan en ze daar aan de Raad voorleggen.
Hierna worden de stukken naar de gouverneur gestuurd.
Aan de hand daarvan zal er een landsbesluit worden getekend.
Ik heb toegezegd dat ik op de 31e zal kunnen tekenen, maar dat zal afhangen van de procedureel administratieve handelingen.”

Mocht het niet lukken om op vrijdag de 31e het akkoord te ondertekenen, dan zal het zo snel mogelijk op een volgende datum worden gedaan, aldus de minster.
Van der Horst spreekt iedere suggestie tegen, dat de regering haar huiswerk niet zou hebben gedaan.

“Het gaat hier om stukken die er al sinds 2011 liggen. Ik heb het traject weer opgepakt, zodat deze convenanten nu eindelijk ondertekend kunnen worden.”

Tijdens de rest van de CGOA-vergadering is er gesproken over een aantal lopende zaken.
Zo is op verzoek van de Abvo stilgestaan bij de situatie bij de stichting Reclassering.
Calmes rekende uit dat de stichting kampt met een tekort aan zes formatieplaatsen.

“Het personeel kan de druk bijna niet aan.
Zelfs het Openbaar Ministerie maakt zich zorgen over de gang van zaken aldaar. Op deze manier wordt de stress bij de stichting wel heel erg hoog.
Wij hebben er bij de minister op aangedrongen deze zaak bij zijn collega-minister Nelson Navarro (Justitie) aan te kaarten.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *