AntilliaansDagblad | ‘Database FIU wel beschikbaar’

Een positief resultaat van dit project is een stijging van registraties van meldingsplichtige ondernemingen bij de FIU, dat betreft ook ondernemingen uit andere sectoren zoals advocaten, juridische en fiscale dienstverleners en trustdiensten.

Willemstad – Alle data in de database van de Financiële Inlichtingen Eenheid Curaçao (FIU Curaçao) zijn beschikbaar, en er zijn door de overgang naar een ander meldportaal ook geen onderzoeken in gevaar.

Dat stelt FIU-directeur Anne- Marie Kemna tegenover deze krant waarin gisteren de zorgen van de Raad van Advies (RvA) werden aangehaald. ,,Het feit dat het Corsys-meldportaal voor melders niet meer beschikbaar is, wil niet zeggen dat de gemelde data niet meer beschikbaar zijn voor de FIU intern; het een heeft met het ander niet te maken. De FIU is ook ingegaan op de vragen van de RvA en dit is opgenomen in de Toelichting bij het Landsbesluit”, aldus Kemna.

Ten aanzien van de informatievoorziening waar de RvA op wijst, stelt de directeur: ,,Gedurende het jaar 2020 heeft de FIU naar alle melders informatie over de overgang gestuurd, zijn er meerdere persberichten uitgegeven en zijn er vele trainingen gegeven. Gedurende 2021 zal dit nog verder worden uitgebouwd en doorgevoerd worden.”

Per 1 januari 2021 heeft de FIU een nieuw elektronisch meldportaal ingevoerd voor dienstverleners, genaamd goAML. Vanaf die datum dienen dienstverleners zich te melden, alsmede gegevens en inlichtingen te verstrekken, via dit elektronisch portaal.

,,De FIU ontvangt jaarlijkse vele duizenden meldingen”, zo staat in de uitleg bij het definitieve Landsbesluit waarin aanpassingen zijn gedaan naar aanleiding van de opmerkingen van de RvA. Een van die aanpassingen is dat er op papier een melding gedaan kan worden, maar alleen in uitzonderingsgevallen, ‘waarin de melder geen toegang heeft tot het meldportaal om buiten zijn macht gelegen redenen’.

,,Te denken valt bijvoorbeeld aan langdurige stroomuitval of langdurige storing van het internetverkeer. Indien een dienstverlener er zelf bijvoorbeeld voor kiest geen toegang te nemen tot internet of niet met een computer te werken, kan een dergelijke uitzondering niet worden verzocht”, aldus de toelichting.

Verder wordt uitgelegd dat goAML een door het ‘United Nations Office on Drugs and Crime’ (UNODC) ontwikkeld geïntegreerd en modulair systeem is, dat is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van elke FIU. De toelichting verder:

,,Het go- AML-systeem wordt wereldwijd door vele FIU’s gebruikt. De door melders verzonden gegevens gaan naar een ‘encrypted’ database en worden toegankelijk voor het FIU-analysepersoneel. Met het goAML-systeem kan de FIU Curaçao vervolgens uitgebreide analyses uitvoeren. Het goAML-systeem produceert grote hoeveelheden rapporten over transacties, van welke aard dan ook. De rapporten zijn gevuld met alle informatie die nodig is om met de analyse te beginnen, van volledige klantgegevens tot transactiegegevens voor meerdere tijdsbestekken.”

Het nieuwe goAML-meldportaal is een webapplicatie waarmee gebruikers gemakkelijk en veilig meldingen kunnen doen van ongebruikelijke transacties. De melders ontvangen een elektronische bevestiging (via email). De FIU Curaçao informeert de melder ook wanneer een transactie verdacht wordt verklaard.

Bron: Antilliaans Dagblad van 22 januari 2021

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *