33 C
Willemstad
• donderdag 21 september 2023

CC | Silvania proud of World Poker Tour to celebrate new gambling legislation

WILLEMSTAD - The WTP Curacao Invitational Poker Tournament in Curacao is scheduled for September 25th. Minister Javier Silvania of Finance announced a few weeks ago that he...

DH | Accomplice of drug lord ‘Nuto’ Wawoe voluntarily extradited

AMSTERDAM/SANTO DOMINGO--The Dominican authorities have now extradited Dutch citizen Terence Ángelo Richard De Vries to the Netherlands. Local media previously reported that he had given up his...

Ingezonden | Kaping werk eilandsraad Bonaire

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie...

ParadiseFM | Terence de Vries uitgeleverd aan Nederland

De Nederlandse drugsverdachte Terence de Vries is vorige week uitgeleverd aan Nederland. De Vries werd op dezelfde dag als Nuto Wawoe gearresteerd in Sto. Domingo. In tegenstelling tot...

Democracy now! | Wednesday, September 20, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 20 september 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertisement -spot_img

Amigoe | Verdeeldheid binnen PS over haven

HomeMediaAmigoe | Verdeeldheid binnen PS over haven
Eén kraan in de haven werkt weer
Verdeeldheid binnen PS over haven

WILLEMSTAD — Dat de havenconcessie voor stuwadoorsbedrijf Curaçao Port Services (CPS) door de jaren heen een heet hangijzer is geweest, blijkt ook nu in aanloop naar het Statendebat dat morgen over dit onderwerp gevoerd zal worden.

Behalve dat er door de oppositiepartijen gediscussieerd zal worden, ligt ook coalitiepartij Pueblo Soberano (PS) hierover overhoop.

PS-Statenlid Melvin ‘Mac’ Cijntje gaf gisteren tegenover deze krant aan de concept-concessie ‘onacceptabel’ te vinden. De PS-partijleider, Jaime Cordoba, zei echter dat als er aan twee condities wordt voldaan, de PS de concessie zal steunen. De strijdpunten zijn het eigendom van de kranen en de investering in de havenfaciliteiten. Cordoba gaf vanochtend omstreeks 9 uur aan voor de tweede maal met zijn partij hierover intern te beraadslagen. Bij het ter perse gaan van deze krant waren de betrokkenen niet bereikbaar voor commentaar.

Het Statendebat van morgen is door oppositiepartijen MFK en MAN aangevraagd. Cordoba zei dinsdag tegenover de Amigoe dat de PS-fractie naar de behandeling daarvan uitkeek. Cordoba bevestigde toen ook dat de kritische kanttekeningen die door één van de vijf PS-Statenleden, Melvin ‘Mac’ Cijntje, in algemene zin worden geplaatst omtrent het havenbeleid, ‘gedeeld worden door de MAN- en MFK-fractie’.

Cijntje benadrukte gistermiddag desgevraagd dat hij het ‘niet eens is met het concept dat er nu ligt’, en hij meende op dat moment dat zijn partij – na intern beraad – in deze kwestie op ‘één lijn’ zat. Op de vraag of hij en zijn partij bij een eventuele motie van de oppositie deze zouden steunen, antwoordde hij: “Voor een eventuele motie tegen het huidige concept, natuurlijk wel afhankelijk van de formulering, zal steun zijn.”

Cordoba bleek daar bij navraag echter heel anders over te denken en de partij besloot vandaag verder te praten om een standpunt te kunnen innemen.

Monopolie CPS in haven

Het debat werd oorspronkelijk aangevraagd ter beantwoording van de vraag of er een einde komt aan het monopolie van CPS in de haven. Aangezien de concept-havenconcessie de afgelopen jaren tot verhitte discussies binnen de politiek heeft geleid, duidt alles erop dat voornoemde vraagstelling – of het monopolie daadwerkelijk opgeheven zal worden – niet het daadwerkelijke discussiepunt tijdens het debat zal zijn. Cordoba zei eerder: “Dat het monopolie in de concept-concessie daadwerkelijk van tafel is, daar heerst binnen de PS geen onduidelijkheid over, dat is een feit, er zal geen sprake van monopolie meer zijn.”

Waar Cijntje volgens Cordoba nog kritische vragen over heeft, is of een toepassing van een ‘Landlord-model’ (een model voor havenmanagement) door overheidsbedrijf CPA de juiste optie voor de haven van Curaçao is. “Hij is na bezoeken aan Panama, Aruba en Nederland van mening dat een implementatie van een zogenoemd ‘toolport’-model een betere optie zou bieden. Naar ik begrijp krijgt deze gedachte van Cijntje ook steun van de fracties MAN en MFK”, aldus de fractieleider.

Statenlid Cijntje liet gisteren ook weten dat als CPS de kranen voor de containerterminal aanschaft en in de kade/havenfaciliteiten investeert, hij dit een verkapte vorm van ‘privatisering’ acht. “Naar mijn mening dient CPA in zowel de kranen als de havenfaciliteiten te investeren om optimaal van de opbrengsten daarvan te kunnen profiteren.”

‘Rhuggenaath voorbarig met sturen concept aan ministers’

Cordoba zei verder ook dat naar zijn mening de minister van Economische Ontwikkeling, Eugene Rhuggenaath (PAR), ‘vorige week ietwat voorbarig was’, door de concept-concessie met CPS voor goedkeuring aan de Raad van Ministers (RvM) aan te bieden. Dit nadat de minister eerder omtrent dit onderwerp samen met CPA een presentatie had verzorgd tijdens een overleg van de partijleiders van de coalitie. Cordoba: “Ik heb toen duidelijk aangegeven dat aangezien er geen inzage is geweest door CPA in de boeken/opbrengsten van CPS, ik het vooralsnog niet eens was met de concept-concessie en de kwestie intern met de fractie wilde bespreken.”

Hij licht toe dat conform het huidige contract tussen CPA en CPS in artikel 14 de verplichting omschreven staat dat het stuwadoorsbedrijf inzage dient te geven aan CPA over zijn opbrengsten. “Dit om een reële geldelijke bijdrage vast te kunnen stellen die CPS aan CPA dient te betalen. De CPA-directeur gaf aan dat na de onderhandelingen over de concept-concessie de jaarlijkse bijdrage van CPS aan CPA met 1 miljoen gulden zou toenemen. Op de vraag of hij inzage heeft gehad in de boeken, was het antwoord ‘nee’. Mijn standpunt hierop was dat zonder inzage men niet met zekerheid kan stellen of de 1 miljoen gulden reëel is en of dat niet – ik noem maar wat – 10 miljoen gulden in plaats van 1 dient te zijn”, aldus Cordoba.

Hij stelt verder dat de PS inzake een nieuw te verstrekken concessie aan CPS duidelijkheid wil hebben over een tweetal punten. “Namelijk, is het monopolie van tafel en is er inzage geweest in de boeken van CPS? Dit waren de voornaamste vragen die ook onze wijlen partijleider Helmin Wiels beantwoord wilde zien, aangezien de natuurlijke haven als waardevolle hulpbron het Land toebehoort. De hoge opbrengsten die met de havenactiviteiten gegenereerd worden, dienen dan ook optimaal ten goede van de bevolking te komen. Als hierover duidelijkheid is dan is de PS het, zoals het er nu voorstaat, in principe eens met de huidige concept-concessie met een inmiddels kortere duur van 20 jaar”, aldus Cordoba, die toevoegt toch ook het debat van vrijdag af te wachten. “Binnen de PS geldt dat bij een akkoord iedereen daarmee moet kunnen leven. Dus als er eventueel dingen naar voren komen tijdens het debat, moet dit ook meegewogen worden”, aldus Cordoba.

Havenbeleid

Dat de discussie omtrent het havenbeleid onlosmakelijk verbonden is met het doorbreken van het monopolie van CPS en de onderhandelde concept-havenconcessie, bleek ook tijdens het Statendebat van 14 april 2015. Toen werd het debat aangevraagd door de oppositiepartijen MFK en MAN, nadat oud-minister Stanley Palm van Pais het stuk ‘Havenbeleid 2013-2022’ ter inzage aan het parlement had aangeboden. Dit nadat het havenbeleid eerder dat jaar, op 4 februari, door de RvM was geaccordeerd. De discussie zou zich tijdens dat debat voornamelijk richten op de havenconcessie met CPS en het doorbreken van de monopolie. Vervolgens hadden vier parlementariërs van de PS – Cijntje was op dat moment wegens medische behandeling uitlandig – in mei vorig jaar middels een gezamenlijke verklaring aangegeven dat men niet kon rekenen op de steun van de PS voor ondertekening van de toen onderhandelde concept-concessie.

Zo stelde de partij zich onder andere op het standpunt dat de kranen van de containerterminal in eigendom van CPA dienden te blijven, waarmee de investering van CPS lager dan de besproken 30 miljoen gulden voor aanschaf van nieuwe kranen zou uitvallen. Daarmee zou volgens de PS-fractie de noodzaak voor het aangaan van een lange contractduur met CPS overbodig zijn.

“Als men de kranen in bezit heeft, kan de overheid van de verwachte bevolkingsgroei (over de komende jaren, red.) profiteren ten gunste van de bevolking. Een afhandeling van een groter aantal containers op jaarbasis zal zich met de kranen in eigendom lonen”, aldus de gezamenlijke verklaring van vorig jaar. De PS gaf toen tevens aan dat de investeringen in nieuwe kranen en het opknappen van de havenfaciliteiten vanuit de Kapitaaldienst bekostigd kunnen worden. “Dit samen met de 20 miljoen gulden aan dividend die CPA aan de overheid afdraagt, om zodoende de economische activiteiten in de haven zeker te stellen”, aldus de eerdere verklaring.

Bron: Amigoe

Dit artikel is geplaatst in

1 reactie

  1. Verdeeldheid binnen een partij leidt vaak tot (af)scheiding en ongeregelheid binnen gelederen. Misschien gevoed door financiele politieke achtergronden en motievaties die tot vallen van de regering leiden en vervroegde verkiezingen in het voordeel van MFK/MAN en gelijk gestemde partijen. Aan 1 kant goed voor het land dat de in de bol geslagen partijen op stappen maar denk dat er 1 de winnaar wordt voor de veroordeling met alle gevolgen van dien. btw denk dat de ps een paar experts aan het werk heefr die kkc berichten beinvloeden zodra je gelezen hebt, krijg steeds fout meldingen zodra ik klik.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties