28 C
Willemstad
• dinsdag 23 april 2024

Extra | Journaal 19 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, April 18, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 18 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster

DEN HAAG - De rechtbank in Den Haag doet donderdag uitspraak in de zaak tegen Jamel L. over het doodsteken van een supermarktmedewerkster van een Albert Heijn...

Democracy now! | Wednesday, April 17, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 17 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertisement -spot_img

Amigoe | Tayer Soshal moet Melfor doorbetalen

HomeMediaAmigoe | Tayer Soshal moet Melfor doorbetalen
Bestuur Fundashon Tayer Soshial FTS
Bestuur Fundashon Tayer Soshial FTS geen goede werkgever

WILLEMSTAD — Fundashon Tayer Soshal (FTS) moet de ontslagen directeur Sharlon Melfor zijn salaris, dat vanaf 29 juni is stopgezet, doorbetalen totdat de overeenkomst tussen de partijen op rechtsgeldige wijze is beëindigd.

Echter, de vordering van Melfor aan FTS om hem weer aan het werk te laten, is afgewezen. Dat blijkt uit het vonnis dat gisteren door het gerecht werd gegeven in het kort geding dat Melfor tegen de stichting had aangespend.

Melfor werd op 29 juni door het FTS-bestuur over zijn ontslag geïnformeerd. Het ontslag ging op de datum van dagtekening van de brief in. Melfor ging tegen zijn ontslag in verweer. Volgens hem waren de door FTS aangevoerde redenen tot opzegging gefabriceerd, was voor zijn ontslag toestemming van de Raad van Ministers nodig (die ontbrak), bestaat het bestuur van FTS niet uit het statutaire minimum en kon het dus geen rechtsgeldige besluiten nemen en had FTS geen voorafgaande toestemming van het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (Soaw) om hem te ontslaan.

Bovendien stelde hij dat hij, alvorens er tot opzegging van de overeenkomst werd overgegaan, niet was gehoord. Dat is volgens hem in strijd met de algemene rechtsbeginselen en het beginsel van goed werkgeverschap.

In haar verweer stelde de stichting dat de overeenkomst tussen de twee partijen een overeenkomst van opdracht betrof en niet een arbeidsovereenkomst, en dat de opdrachtgever (FTS) de overeenkomst te allen tijde kon opzeggen. Aangezien er geen sprake was van een arbeidsovereenkomst, golden de eisen van goed werkgeverschap volgens FTS niet.

Verder stelde de stichting dat het bestuur na het verkrijgen van een schriftelijke toestemming van de desbetreffende minister (die van Soaw) de overeenkomst heeft opgezegd. FTS stelde dat het bestuur hiertoe wel degelijk bevoegd was. Het gerecht oordeelde dat de argumenten van FTS voor wat betreft de soort overeenkomst niet overtuigend zijn.

“Het gerecht zal bij verdere beoordeling uitgaan van het voorlopige oordeel dat tussen partijen een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht bestaat”,

aldus het vonnis van gisteren. Het gerecht oordeelde verder voorlopig dat de Soaw-minister uitvoering moet geven aan de ‘bevoegdheden voortvloeiende uit de statuten van FTS’, en dus niet de Raad van Ministers. Aan de vereiste toestemming voor het ontslag van Melfor is dus voldaan middels de door de Soaw-minister verleende toestemming. Het gerecht oordeelde daarnaast dat de het bestuur wettig is en dat een bestuursbesluit dus rechtsgeldig is.

Geen goede werkgever

Het gerecht oordeelde echter dat FTS, door over te gaan tot het ontslag van Melfor ‘zonder hem eerst van het voornemen en de redenen daartoe op de hoogte te stellen en hem in de gelegenheid te stellen zich daarover uit te laten, zich niet als een goed werkgever heeft gedragen’.

Het gerecht is van mening dat de schorsing van Melfor eerder dit jaar door het bestuur niet als signaal gold dat het bestuur ontevreden was met het functioneren van Melfor. Het beginsel van hoor en wederhoor is niet deugdelijk uitgevoerd, bovendien is de stichting bij de schorsing van Melfor in het ongelijk gesteld. In een bodemprocedure zal de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met Melfor door FTS geen stand houden, is het gerecht van mening.

Daarom is de vordering tot doorbetaling van het loon toegewezen. Echter, het is volgens het gerecht niet aannemelijk geworden dat de bodemrechter Melfor weer te werk zal stellen. “FTS heeft immers onbetwist aangevoerd dat er binnen de stichting, onder met name de werknemers en de deelnemers, weerstand bestaat tegen de terugkeer van Melfor en dat dit zelfs tot manifestaties en grote onrust leidt.

Nog los van de vraag wat de oorzaak is van die onrust, lijkt het aannemelijk dat een hersteld dienstverband niet meer van de grond zal komen. De ordering van Melfor tot weder tewerkstelling wordt daarom afgewezen”, aldus het gerecht.

Bron: Amigoe

Dit artikel is geplaatst in

1 reactie

  1. Wilfred Flocker en Dennis Dambruck maakten dezelfde fout bij de UNA die de universiteit anderhalf miljoen gulden heeft gekost, maar deze payasos zijn gewoon blijven zitten. Niemand houdt hen verantwoordelijk en aansprakelijk voor deze schade. Ook de studenten gedragen zich als Alex Rosaria en doen niet.

    Nu maakt het bestuur van Tayer Soshal deze dure fout. Zouden zij wel hun verantwoordelijkheid nemen en opstappen? Of de schade uit eigen zak betalen? Of aansprakelijk worden gesteld?

    Intussen zit Melfor net als Tromp met behoud van salaris thuis, oftewel er worden weer miljoenen gemeenschapsgeld over de balk gegooid.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties