Amigoe | ‘Plaatsvervangend gevolmachtigde minister niet nodig’

Marvelyne Wiels

De gevolmachtigde minister houdt zich volgens de opstellers van het nieuwe, aangepaste doorlichtingsrapport (te) veel met het beheer van organisatie bezig

WILLEMSTAD — De structuur van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao (KGMC) is topzwaar. De functie van de plaatsvervangende gevolmachtigde minister kan komen te vervallen.

En er dienen duidelijk afspraken gemaakt te worden tussen de gevolmachtigde minister en de directeur, want beiden hebben een andere rol.

Dat zijn enkele conclusies uit het rapport over de doorlichting van het Curaçaohuis dat in opdracht van de regering van Curaçao werd opgesteld. Het rapport is afgelopen woensdag naar het parlement gestuurd. Onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang had in januari van dit jaar reeds vragen gesteld over het rapport en de handelwijze van gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels en wil dit opnieuw op de agenda laten zetten. Daags na het (zelfgenomen) ontslag van directeur Pim Senior (de derde directeur sinds 2013), is het rapport nu openbaar.

Bij het Curaçaohuis is nu sprake van een dubbele aansturing, waarbij de beslissingsbevoegdheid over de bedrijfsvoering overwegend bij de gevolmachtigde minister ligt. Dit punt werd overigens ook al naar voren gebracht door Pim Senior. De gevolmachtigde minister houdt zich volgens de opstellers (te) veel met het beheer van organisatie bezig. Er is geen open sfeer en beschikbare informatie wordt niet gemakkelijk gedeeld. Al zeggen over het algemeen de medewerkers wel dat ze met plezier hun werk blijven doen. Daarbij valt het op dat men de gevolmachtigde minister zo veel mogelijk wil ontzien.

Belangen

In de doorlichting werd duidelijk dat er ruimte is om de belangen van Curaçao en waar het KGMC voor staat meer expliciet te maken, ook op het niveau van de Rijksministerraad, alsmede op economisch en Europees gebied. Dit is het kader waarbinnen het KGMC opereert. Hierbij kan een jaarplan waarin de voornemens voor het volgende jaar worden geconcretiseerd instrumenteel zijn. Vervolgens kan in een jaarverslag worden nagegaan in hoeverre het een en ander is geïmplementeerd. Dit zal ook bijdragen aan het meer in evenwicht brengen van beleid en beheer op het KGMC, waar momenteel beheer te zeer de boventoon voert.

De werkzaamheden van het Curaçaohuis zijn omschreven in een Landsbesluit. Tevens is een artikel gewijd aan de werkzaamheden van de gevolmachtigde minister in eigen aangelegenheden van het land. Het valt op dat al deze artikelen procedureel van karakter zijn. Inhoudelijk wordt er geen indicatie gegeven. Terwijl dat toch bijvoorbeeld ten behoeve van het deelnemen van de gevolmachtigde minister aan de Rijksministerraad wel van belang zou zijn.

Inzake Curaçaose belangen kan men bijvoorbeeld denken aan de positie van de financiële sector op het eiland, de rol van de kustwacht, de overheidsbegroting en de positie van de Isla-raffinaderij. Het doorlichtingsteam heeft van de Curaçaose belangen en de behartiging daarvan in de Rijksministerraad ook geen nader inzicht kunnen krijgen vanwege de classificatie van de betrokken stukken. Het is aan de regering op Curaçao om te bepalen of de Curaçaose belangen in dit gremium voldoende werden behartigd.

Bron: Amigoe

2 Reacties op “Amigoe | ‘Plaatsvervangend gevolmachtigde minister niet nodig’

  1. Fred de Haas

    Mevrouw Wiels is gelukkig onvervangbaar.

  2. Het rapport dat naar de Staten is gestuurd is een gekuiste versie. Er is veel discussie met de opstellers geweest om voor Wiels al te pijnlijke opmerkingen uit het oorspronkelijke verslag te verwijderen. Daarnaast is het zo dat het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister niet dient te worden aangestuurd door de Gevolmachtigde Minister want daarvoor is er een directeur. Die voert zelfstandig de directie over de organisatie. Een van de taken van die organisatie is de Gevolmachtigde Minister te faciliteren, maar er zijn veel meer taken en daarmee heeft de Gevolmachtigde Minister helemaal niets te maken. De directeur is de baas over het Kabinet, de Gevolmachtigde Minister (die geen minister is maar ambtenaar met een volmacht de regering te vertegenwoordigen) wordt gastvrij onderdak geboden en dus slechts gast.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *