32 C
Willemstad
• maandag 20 mei 2024 13:34

Amigoe | Pais komt met voorstel geschillenregeling Koninkrijk

Pais komt met voorstel geschillenregeling Koninkrijk
Pais komt met voorstel geschillenregeling Koninkrijk

WILLEMSTAD — De Pais-fractie in de Staten heeft vorige week een voorstel voor een geschillenregeling voor het Koninkrijk bij de Vaste commissie Koninkrijksaangelegenheden, Interparlementaire Relaties en Buitenlandse Betrekkingen ingediend. Dit laat de partij weten in de laatste editie van haar info-blad Paisahe.

Het voorstel van Pais gaat uit van een Gemeenschappelijk Hof van Geschillenbeslechting, die de geschillen binnen het Koninkrijk moet gaan beslechten. Het voorstel gaat concreet uit van een onafhankelijk orgaan dat geschillen beslecht als ultimum remedium. De bevoegdheid van het Gemeenschappelijk Hof is beperkt tot geschillen ter zake van verenigbaarheid van een besluit van de regeringen van het Koninkrijk met het Statuut en de rechtmatigheid van de voor het tot stand komen van het bestreden besluit.

Voor het opstellen van dit voorstel van Rijkswet is volgens Pais gebruik gemaakt van de aanbevelingen en conclusies uit de Voorlichting van de Raad van Staten en het Rapport werkgroep Geschillenregeling 2014. Het is de bedoeling dat het voorstel binnenkort in de vaste commissie besproken zal worden. Het onderwerp zal verder tijdens het tripartiet overleg op 25 en 26 mei tussen Curaçao, Aruba en St. Maarten in Den Haag worden besproken. Het komt ook aan bod tijdens het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) dat van 27 tot en met 29 mei in hetzelfde Den Haag zal worden gehouden.

In Paisahe benadrukt Pais dat het belangrijk is dat er binnen het Koninkrijk snel een onafhankelijke geschilleninstantie in het leven wordt geroepen om bepaalde juridische zaken te beslechten. “De behoefte aan een geschillenregeling, heeft reeds in 2010 geresulteerd in de uitbreiding van het Statuut met artikel 12a met de mogelijkheid waarin wordt bepaald om bij Rijkswet een regeling voor behandeling van geschillen tussen het Koninkrijk en de landen te treffen. Door de intensivering van de samenwerking zoals afgesproken in het kader van de staatkundige hervormingen binnen het Koninkrijk en de toename van het aantal landen in het Koninkrijk neemt daarnaast de kans op geschillen tussen de landen toe, terwijl er tegelijkertijd een groter belang is bij een goede en effectieve samenwerking.”

Pais meent dat de geschillenregeling een adequate voorziening zou moeten bieden voor onafhankelijke beslechting van geschillen over de juridische interpretatie van de door de landen gezamenlijk overeengekomen Statutaire bepalingen. “Het Koninkrijksbestel kent een ‘fundamentele lacune’, een legaliteitsdeficit, waarvoor zo’n geschillenregeling een voorziening kan bieden.”

Bron: Amigoe

Gearchiveerd als

1 reactie

  1. Ik, hoop dat het lukt. Wij moeten ervanuit gaan dat Nederland altijd sterker staat. Ze weten in Nederland , was onlangs besproken, dat de Antiliaansebevolking sterk staat. Ga terug naar het statuut. De heer da Costa Gomes, wist het toen. Vandaar dat in 1954 het statuut tot stand kwam. Het ligt nu als een blok aan het Nederlandse been. Let eel, na de politieacties in Indonesië, liever gezegd slachtpartij. De Verenigde Naties, vriendelijk verzocht om haar kolonies onafhankelijk te laten gaan of naar keuze, in goed overleg een oplossing te zoeken. Het werd het Statuut. Dus tot nu kunnen wij beslissen hoe wij verder willen. De domste zet was 2010. Waarom Bonaire en de twee bovenwindse eilanden dit hebben gedaan vind ik een raadsel. Zij dachten gemeente van Nederland te worden, nee, een soort van een gemeente, geen euro geen zelfde Nederlandse rechten op het Sociaal gebied. Wel kregen 147 artikel erbij. Wat mag en niet mag. Het onderwijs en jeuggdbeleid is een puinhoop met name de bovenwinden. De jeugd hoeft niet meer naar St.maarten of de Omringende landen en Curacao od Aruba. Engels is daar taboe op school. Denk goed na en neem het VN in handen. Succes.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Meer recente reacties