Amigoe | Oplossing voor Selikor-gepensioneerden

 Actie Selikor voorbij

Oplossing voor Selikor-gepensioneerden

WILLEMSTAD — Er is eindelijk een oplossing voor de problematiek over de uitbetaling van de indexering op de duurtetoeslag van Selikor-gepensioneerden. Dit bevestigt Frank Hortensia van de vereniging van Selikor-gepensioneerden.

Volgens Hortensia heeft de vereniging een toezegging gekregen van minister Siegfried Victorina (Gezondheid, Milieu en Natuur, PS) en moet nu nog alleen de betaling plaatsvinden.

Selikor weigert al jaren de indexering over de pensioenen uit te betalen. Als reden hiervoor wijst het vuilnisophaalbedrijf naar de toezegging van de regering bij de verzelfstandiging van het bedrijf, dat zij garant zou staan dat het personeel er niet op achteruit zou gaan. Pensioenfonds APC is het echter niet de stelling van Selikor eens en stelt dat de laatste werkgever voor de indexering zorg moet dragen. De partijen zijn hierover in een juridisch gevecht gewikkeld.

De gepensioneerden zijn van mening dat zij het slachtoffer zijn geworden van een juridische discussie tussen APC en Selikor en overhandigden een brief aan de Staten waarin zij om bemiddeling vroegen in deze zaak. Deze bemiddeling heeft inmiddels plaatsgevonden en volgens Hortensia is er nu sprake van een doorbraak. “Het heeft wel even geduurd, maar we zullen worden uitbetaald. Maar de minister was uitlandig en we weten allemaal dat niet alles altijd even snel loopt bij de overheid. Onze actie om naar de Staten te gaan heeft zijn vruchten afgeworpen. We zijn tevreden.”

In afwachting van de uitbetaling van de indexering heeft de vereniging een bijeenkomst voor haar leden gepland om hen te informeren over het verloop van het proces. Deze staat gepland voor vrijdag 22 juli om 10.00 uur in buurtcentrum Wishi/Marchena.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *