28 C
Willemstad
• woensdag 17 april 2024

Extra | Journaal 12 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, April 11, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 11 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, April 10, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 10 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, April 9, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

Amigoe | Onderbezetting OM en gevangenis problematisch

HomeMediaAmigoe | Onderbezetting OM en gevangenis problematisch
Onderbezetting OM en gevangenis problematisch
Onderbezetting OM en gevangenis problematisch

WILLEMSTAD — De onderbezetting bij het Openbaar Ministerie en het Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) belemmert de werkzaamheden. Dat blijkt uit een recent rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving.

Het inspectierapport betreft een (doorlichtings)onderzoek met betrekking tot de executie van strafrechtelijke vonnissen. De raad heeft besloten om dit onderzoek te verrichten, aangezien onvolkomenheden in het proces van uitvoering van strafrechtelijke vonnissen de geloofwaardigheid van het justitiële systeem aantasten. Het doel van het onderzoek is om de executie van strafvonnissen inzichtelijk te maken en de doelmatigheid te bevorderen.

Bij de executie van strafvonnissen moet rekening worden gehouden met verschillende aspecten die het vonnis kan bevatten of op grond van de wet toegepast moeten worden. Deze aspecten nopen tot een degelijke organisatie en controle van de uitvoering van rechterlijke vonnissen door het OM en de overige betrokken diensten. De raad nam bovendien ook de behaalde resultaten onder de loep.

De raad kon niet op basis van de beschikbare informatie over de administratie van het OM vaststellen in welke mate het OM invulling geeft aan zijn taak om vonnissen in strafzaken te doen uitvoeren en in welke mate het OM een verdachte in de gelegenheid stelt strafvervolging te voorkomen door het vergoeden van schade. De raad concludeert echter op basis van bevindingen dat dit proces niet optimaal verloopt.

De executie van strafvonnissen die een gevangenisstraf inhouden, is volgens het rapport niet transparant en moet worden verbeterd. De afdelingen belast met executie van strafvonnissen bij het OM en SDKK zijn onderbezet. Het digitaal registratiesysteem van gevangenisstraffen is aan upgrading toe en het toezicht dat OM moet uitoefenen over SDKK is onvoldoende. Tevens is er verschil van inzicht tussen het OM en SDKK omtrent het karakter van het overleg tussen deze instantie, aldus de raad.

Niet optimaal

Informatie over de uitgevoerde gevangenisstraffen is niet (digitaal) beschikbaar. Het beoogde resultaat van het OM om 50 procent van vonnissen van veroordeelden die op vrije voeten zijn ten uitvoer te leggen, zijn niet (digitaal) beschikbaar en wordt bemoeilijkt door gebrek aan celcapaciteit. Daarnaast kan wegens het ontbreken van de nodige faciliteiten de maatregel van terbeschikkingstelling (tbs) niet ten uitvoer worden gelegd. Het OM heeft geen digitale verbinding met het SDKK.

De raad concludeert dat de procedure inzake overdracht van de executie van strafvonnissen op grond van verdrag niet optimaal verloopt. Het duurt te lang voordat dergelijke verzoeken worden afgehandeld. De in plaats daarvan geïmplementeerde vreemdelingengratie verloopt wel soepel, maar werd echter door het Constitutioneel Hof van St. Maarten geacht in strijd te zijn met de gelijkheidsnorm en het non-discriminatieverbod. De overname van strafexecutie kan niet optimaal worden uitgevoerd omdat het aantal verzoeken de beschikbare middelen overtreft.

De executie van taakstraffen op Curaçao is ondanks de bijzondere organisatorische inspanningen bij de Reclassering aan verbetering toe, concludeert de raad. Het OM beschikt niet over relevante informatie inzake uitgevoerde taakstraffen. Er vindt geen overleg plaats tussen het OM en de Reclassering in het kader van de executie van de taakstraf. Het OM wordt slechts door middel van een afloopbericht op de hoogte gebracht van de uitvoering van taakstraffen.

Voorts concludeert de raad dat het toezicht op de executie van taakstraffen door het OM moet worden aangescherpt. Bij de Reclassering zijn het gebrek aan financiën en de onderbezetting de grote belemmeringsfactoren.

Ook de executie van de geldboete uit misdrijven, de schadevergoeding en de schadevergoeding ter voorkoming van vervolging door het OM is niet transparant en aan verbetering toe, aldus de raad. Tevens constateert de raad dat de uitvoering van de planning ten aanzien van de bemensing en de benodigde middelen bij het OM niet zijn gerealiseerd.

 

Aanbevelingen

Het ministerie van Justitie moet in opdracht van de raad, zorg dragen voor de benodigde financiële middelen voor investering in digitale systemen bij het SDKK, het OM en de Reclassering, voor de werving van personeel bij de afdeling ‘gedetineerde administratie’ van SDKK, afdeling Ondersteuning en Executie bij het OM en de Reclassering en voor een lokaliteit al dan niet bij de Capriles-kliniek om een eventuele oplegging van een tbs-maatregel op een verantwoorde manier te laten plaatsvinden. Verder moet de mogelijkheid om de vertraging in afhandeling van verzoeken tot overdracht van strafvonnissen te verminderen, via de diplomatieke wegen verkend worden.

Voorts moet het OM zorg dragen voor een degelijk en betrouwbaar registratiesysteem voor de executie van strafvonnissen, voor het verwerken van resultaten met betrekking tot de executie in de jaarverslagen en voor het houden van een degelijk toezicht op de executie van strafvonnissen bij de diensten SDKK en de Reclassering. Bovendien moet het OM de informatie-uitwisseling met de Reclassering, al dan niet door middel van een digitaal systeem, verbeteren.

Bron: Amigoe

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties