Amigoe | Minister: Aanvraag appartementencomplex Pietermaai blijft staan

Minister: Aanvraag appartementencomplex Pietermaai blijft staan

Ondanks vernietiging bouwvergunning blijft appartementencomplex Pietermaai staan

WILLEMSTAD — Nadat La Rivera Development onlangs, als omwonende van een appartementencomplex in Pietermaai waarvan de bouwvergunning werd vernietigd, aankondigde tot juridische vervolgstappen te zullen overgaan ‘om het VVRP-ministerie tot handhaving te bewegen’, vraagt VVRP-minister Suzy Camelia-Römer (PNP) zich af ‘wat voor handhavend optreden deze omwonende dan precies voor ogen heeft’, omdat dit geval volgens haar niet helemaal vergelijkbaar is met andere gevallen.

“Men kan dit geval onmogelijk vergelijken met bijvoorbeeld een handhavend optreden van VVRP waarbij een huis zonder vergunningen op illegaal geoccupeerd overheidsterrein is gebouwd.”

De minister vervolgt:

“De bouwvergunning is dan wel in hoger beroep vernietigd, maar feit blijft dat VVRP reeds tweemaal een bouwvergunning verstrekte en dat de aanvraag nog staat.”

Camelia-Römer verwijst naar haar eerdere uitlatingen, dat zij eind september definitief een streep heeft getrokken om verdere illegale bouw op het eiland tegen te gaan, waarbij naar de bestaande 10.000 gevallen gekeken zal worden waar sprake is van een illegale situatie. Hierbij zal de aandacht uitgaan naar de legalisatiemogelijkheden danwel naar waar handhavend opgetreden moet wor- den. Zoals uitvoerig belicht zijn volgens de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning deze 10.000 gevallen de afgelopen 20 jaar ontstaan.

“Aangezien de oorspronkelijke aanvraag voor de bouw van het appartementen- complex reeds in 2012 plaats- vond, dient dit geval goed – ook vanuit juridisch oogpunt – bestudeerd te worden. Waar nu sprake van is, is dat er in hoger beroep een beschikking (de bouwvergunning, red.) werd vernietigd omdat er op twee punten onvoldoende onderbouwing door het ministerie was gegeven.”

Namens La Rivera Development liet raadsman Achim Henriquez onlangs nog weten verder te zullen procederen, nadat zijn cliënt in oktober vorig jaar in hoger beroep tegen het ministerie in het gelijk werd gesteld. Hierdoor werd de bouwvergunning voor het gebouw vernietigd.

“Het vonnis van het hof is onherroepelijk. Er staat daartegen geen hogere voorziening (geen mogelijk- heden voor beroep hiertegen, red.) voor open. Dit noch voor het VVRP-ministerie, noch voor de projectontwikkelaar/ eigenaar van het appartementencomplex, Jewel Investment and Management Group NV. Desondanks heeft VVRP bijna een half jaar later nog niets gedaan met het vonnis. Het is heel simpel: het gebouw in Pietermaai heeft geen bouwvergunning en kan mijns inziens ook geen nieuwe bouwvergunning krijgen, maar het gebouw staat er nog steeds. Er is dus nog steeds geen aanzet door VVRP gege- ven om tot handhaving over te gaan”,

aldus de advocaat, die zich niet specifiek uitliet over de wijze waarop er volgens zijn cliënt gehandhaafd zou moeten worden. Minister Camelia-Römer:

“Aangezien het appartementencomplex op het terrein dat in erfpacht is uitgegeven gerealiseerd is en waarvoor VVRP in het verleden – nog voor mijn aantreden – meermaals een bouwvergunning heeft verstrekt, kan men onmogelijk zomaar een vergelijking trekken met gevallen waarbij men tot sloop moest overgaan. Ik hoor steeds de vergelijking voorbij komen met de sloop van het huis in Montaña Abou. Daar heeft de overheid vele bouwstops voor uitgegeven, er zijn tal van inspecties aan voorafgegaan, en is voor sloop zelfs een ministerieel waarschuwingsbord met sommatie geplaatst omdat de bouw zonder de nodige bouwvergunningen op illegaal geoccupeerd overheidsterrein plaatsvond. Op basis van een uitvoerige analyse kwamen onze ambtenaren tot de conclusie dat het bouwwerk niet gelegaliseerd kon worden.”

Henriquez stelde eerder ook dat na het vonnis van vorig jaar de ‘bouwwerkzaamheden aan het appartementencomplex in Pietermaai, ook aan de achterzijde langs de kustlijn, vrolijk zijn doorgegaan’. De minister:

“Of dit daadwerkelijk het geval is zal nader onderzocht worden. Maar in algemene zin heb ik wat dit geval betreft ook extern juridisch advies ingewonnen, waarover wij nu aan het beraadslagen zijn.”

De minister laat verder weten dat aangezien het vonnis van vorig jaar nog niet betekend was, haar ministerie nu vrijwillig uitvoering zal geven aan dit vonnis, ofwel tot betaling van de 3600 gulden aan proces- kosten en griffierechten over zal gaan. Het ministerie werd namelijk in de voornoemde kosten veroordeeld tot vergoeding aan La Rivera.

‘Wel degelijk gehandhaafd’

Over verwijten dat het ministerie zou verzuimen om op te treden, stelt de minister:

“Ik hoor ook steeds onterecht een verwijt voorbijkomen: ‘Suzy handhaaft niet’. VVRP handhaaft wel degelijk!”.

Ze somt enkele gevallen op ter illustratie:

“Tegen de omvangrijke graafwerkzaamheden uitgevoerd door de Isla-raffinaderij in het conserveringsgebied bij Vaersenbaai; graafwerkzaamheden in Boka Ascencion; illegale terreinoccupatie bij Dam Pretu; bij het Caracasbaai- schiereiland, waar op twee plekken – ter hoogte van het strand bij de Tugboat en bij de Kabrietenbaai – sprake was van pogingen tot toeeigening; tegen de belemmering van vrije toegang tot de gebieden die in eigendom van de overheid zijn zoals Rooi Santu, Dam Pretu, Tonu Kunchi et cetera.”

Bron: Amigoe

3 Reacties op “Amigoe | Minister: Aanvraag appartementencomplex Pietermaai blijft staan

 1. ‘Suzy handhaaft wel degelijk’, ja, als het haar uitkomt en anders niet.

 2. Of, zoals in goed Nederlands: eigen schuld, dikke bult!

 3. Joep Meloen

  Leuk dat ze al die voorbeelden weet te noemen, doch het maakt weinig uit.
  Hier is de bouwvergunning, tot 2 keer toe, vernietigd en er staat dus momenteel een gebouw waarvoor geen vergunning bestaat.
  Dat die bouwvergunning destijds door corrupte ambtenaren is uitgegeven mag wel duidelijk zijn, immers sinds wanneer is de overheid in staat om een 2e bouwvergunning in amper 1 dag te verstrekken ?
  Derhalve is er nooit sprake geweest van een normale bouwvergunning. Er is slechts sprake geweest van een gekunstelde bouwvergunning en dat weten zowel het ministerie als Jewel. Die bouwvergunning had NOOIT afgegeven mogen worden, vandaar ook dat de rechter die heeft vernietigd.
  Hoe jammer het ook mag klinken, dit gebouw moet gewoon tegen de vlakte. Het feit dat je ooit een bouwvergunning hebt gekocht (lees: ambtenaren voor hebt betaald) en vervolgens bent gaan bouwen is een risico dat men welbewust is aangegaan. Dat risico is nu helaas ten nadele van de investeerder uitgevallen. Had men van tevoren ook kunnen bedenken.
  Men had immers ook kunnen stoppen met de bouw nadat de rechtszaak was begonnen, dan was de financiele schade minder geweest.
  Niet gedaan oftewel jammer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *