30 C
Willemstad
• woensdag 27 september 2023

NOS | Rechter: Trump pleegde fraude door vermogen bedrijven enorm aan te dikken

Donald Trump heeft jarenlang fraude gepleegd door de waarde van zijn bedrijven te overdrijven. Dat heeft een rechter in de staat New York bepaald in een civiele...

Democracy now! | Wednesday, September 27, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 27 september 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

DolfijnFM | Inhouden belasting op pensioen niet meer van kracht

De Belastingdienst houdt geen belasting meer in op het pensioen van gepensioneerden. Volgens het ministerie van Financiën inde de Ontvanger tot nu toe de belastingschuld via het...

DolfijnFM | Caribische gulden mogelijk pas vanaf 2025 in gebruik

De nieuwe lanceringsdatum van de Caribische gulden is uitgesteld naar 31 maart 2025. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft dit besloten, na overleg met...

DolfijnFM | Man aangehouden voor mishandeling

Een 59-jarige man is zaterdagmiddag op Bonaire aangehouden, omdat hij een andere man met een betonblok tegen het hoofd had geslagen. De mannen hadden volgens de politie...
- Advertisement -spot_img

Amigoe | Illegale ontwikkeling Groot St. Joris

HomeEconomieBouw en vastgoedsectorAmigoe | Illegale ontwikkeling Groot St. Joris
Illegale bouw op Groot St. Joris
Illegale bouw op Groot St. Joris

WILLEMSTAD — Stichting Uniek Curaçao spreekt haar bezorgdheid uit over de illegale bouwontwikkelingen bij de ingang van Groot St. Joris, in conserveringsgebied en op overheidsterrein, waarmee er volgens de stichting sprake is van ‘dreiging dat een kustgebied op illegale wijze wordt afgesloten’.

“Al weken vinden er illegale bouwwerkzaamheden plaats bij de ingang van het gebied, op de weg naar Pos Salu. Uit navraag blijkt dat voor de werkzaamheden geen vergunningen zijn verleend en deze illegaal zijn. Inmiddels is door de uitvoeringsorganisatie Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning (ROP, voorheen Drov) en Domeinbeheer een bouwstop opgelegd”, aldus de stichting.

De uitvoeringsorganisatie Domeinbeheer – die binnen het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) met het beheer van overheidseigendommen belast is – laat weten deze recente ontwikkelingen nader te zullen onderzoeken. De stichting omschrijft de omvang van de werkzaamheden als volgt: “Inmiddels zijn er twee kleine gebouwen in een vergevorderd stadium beland en is er fundering (sleuven) voor vier andere bouwwerken uitgegraven. Ook zijn er twee zuilen geplaatst waardoor er vrees bestaat dat de toegang – de enige toegang tot dit gebied – afgesloten zal worden. Het is gewoonweg wachten op de plaatsing van het hek tussen de zuilen”, aldus de voorzitter van de stichting, Theo van der Giessen, die er tevens op wijst dat in een dergelijk geval vissers, wandelaars, sporters waaronder watersporters, ingezetenen en/of toeristen in het algemeen geen vrije toegang tot dit recreatiegebied meer zullen hebben. “Dit temeer omdat deze weg de enige toegangsweg is.”

De stichting trekt in het verlengde van de geschetste illegale ontwikkelingen dan ook een vergelijking met de illegale ontwikkelingen op het Caracasbaai-schiereiland, waar op twee plekken – ter hoogte van het strand bij de Tugboat en bij de Kabrietenbaai – sprake was van pogingen tot afsluiting ofwel belemmering van het publiek om zich vrije toegang te verschaffen tot overheidsterrein dat als populair recreatiegebied geldt. Op het Caracasbaai-schiereiland zijn door Domeinbeheer reeds handhavingstrajecten ingezet. “De vrees voor toegangsbelemmering heerst onder de vaste bezoekers van het gebied, buurtbewoners en natuurorganisaties. De opdrachtgevers, die meestal door commerciële belangen gedreven worden, houden geen rekening met het algemeen belang, zoals in alle andere situaties ook het geval bleek te zijn. Ondanks de opgelegde bouwstop zijn er toch nieuwe bouwactiviteiten waargenomen”, aldus Uniek Curaçao. De stichting benadrukt verder dat het hier om beschermd gebied – in eigendom van de overheid – gaat, aangezien het in het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) de bestemming ‘conserveringsgebied’ heeft meegekregen. “Met andere woorden, er zou voor deze bouwwerkzaamheden geen vergunning verleend kunnen worden”, aldus de stichting.

‘Misdrijf

In de Eilandsverordening Ruimtelijke Ontwikkelingsplanning Curaçao (EROC) wordt gesteld dat overtreding van de bestemmingsvoorschriften als een misdrijf wordt beschouwd. “Overtreding van de bestemmingsvoorschriften, van de voorschriften van een voorbereidingsbesluit, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of een geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden. Indien er tijdens het plegen van de overtreding nog geen jaar is verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens een gelijke overtreding onherroepelijk is geworden, kan hechtenis of geldboete tot het dubbele van het gestelde maximum worden opgelegd”, aldus artikel 32 van de Eilandsverordening. De overheid heeft het middel om tot bestuursdwang over te gaan, waarbij aan de persoon in kwestie opgedragen kan worden om op eigen kosten het terrein in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Dit behelst onder andere herbeplanting van het terrein, verwijdering van de aangebrachte wijzigingen en herstel van de natuurlijke waterwegen. “Stichting Uniek Curaçao hoopt dat de overheid ook in dit gebied adequaat zal optreden voordat de bevolking opnieuw de vrije toegang tot een natuur- en recreatiegebied ontnomen wordt”, aldus Van der Giessen.

Zoals eind juli uitvoerig door de Amigoe belicht, is er in het gebied van Groot St. Joris op grote schaal sprake van illegale occupatie en toe-eigening van overheidsterrein voor landbouwdoeleinden, omvangrijke illegale afgravingen voor diabaaswinning en doorverkoop daarvan, aantasting van de natuurlijke afwateringswegen en middels de aanleg van clandestiene waterputten ook aantasting van het grondwaterpeil. Ook is bekend dat Domeinbeheer reeds tal van probleemgebieden op het eiland in kaart heeft gebracht, waar omvangrijke onrechtmatige toe-eigening van overheidsterreinen en illegale bouw plaatsvindt. Zo zijn de volgende gebieden geïdentificeerd: Sabana Baka bij Fuik, Duzu bij Tera Kòrá, Las Almas bij Barbouquet, Boca St. Michiel en Hanenberg bij Montaña Abou.

De reeds illegaal opgetrokken gebouwen in combinatie met de funderingssleuven duiden op een omvangrijke poging tot toe-eigening.
Door de aanleg van twee zuilen, op de voorgrond is een darvaan te zien, heerst er vrees dat deze van een hek zullen worden voorzien om zo het publiek te weren.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties