27 C
Willemstad
• dinsdag 16 april 2024

Extra | Journaal 12 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, April 11, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 11 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, April 10, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 10 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, April 9, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

Amigoe | Handdoek in de ring na gesol met contracten zorgteam

HomeMediaAmigoe | Handdoek in de ring na gesol met contracten zorgteam

door Judith Ramautar

De jongens in de klas hebben net te horen gekregen dat ze na het voortraject (SVT) weer les zullen krijgen in de schoolbanken voor het hoofdtraject SBO 1. Een mededeling die niet enthousiast ontvangen werd.
De jongens in de klas hebben net te horen gekregen dat ze na het voortraject (SVT) weer les zullen krijgen in de schoolbanken voor het hoofdtraject SBO 1. Een mededeling die niet enthousiast ontvangen werd.

WILLEMSTAD — “Het Sociaal Vormingstraject (SVT) was onze baby. We waren er vanaf het begin af aan bij betrokken en hebben ons er met hart en ziel voor ingezet. Als je dan leest dat er vertraging van een half jaar is opgelopen, onder andere omdat de sociaal-maatschappelijk werker geen interesse meer had, nou, dan ontplof je wel even.”

Begin deze maand werd bekend dat het SVT, onderdeel van de Sociale Vormingsplicht en bedoeld voor jongens van 18-24 jaar die voortijdig van school gegaan zijn, dan wel al contact hebben gehad met justitie wegens kleine delicten, met een half jaar was uitgesteld. Het was niet gelukt om de vereiste contracten voor onder anderen de maatschappelijk werkers op tijd in orde te krijgen.

Daarmee liep het draaiboek met daarin de informatiesessies, assessments van de jongens en testen die door deze maatschappelijk werkers worden uitgevoerd, ook vertraging op. In het artikel dat deze krant publiceerde, wordt in een klein zinnetje gemeld dat één van de sociaal-maatschappelijk werkers geen interesse meer had om door te gaan met SVT.

Perikelen

De perikelen achter dat ene zinnetje gaan echter veel dieper. Perikelen die, zeker in bepaalde sectoren bij de overheid, schrijnend zijn vanwege de manier waarop er met jonge Curaçaoënaars wordt omgegaan die na hun studie zijn teruggekeerd, maar met hun neus stoten op een muur van onwil, dan wel andere beperkende factoren ondervinden. Omdat er een personeelsstop is, geen budget, of omdat oudgedienden niet zitten te wachten op adviezen van young professionals.

Vereist

Een aantal leden van het voormalige zorgteam van het SVT heeft in Nederland gestudeerd voor maatschappelijk werker en stage gelopen op Curaçao. Het Sociaal Vormingstraject (SVT) is onderdeel van de Sociale Vormingsplicht (SVP). Het betreft een traject waarin een groep van zo’n 30 jongens vier tot vijf maanden een voortraject volgen, waarbij ze intensieve vorming krijgen vanuit de kazerne te Suffisant, om vervolgens door te stromen naar een hoofdtraject binnen de SVP. Vaak een leer-werktraject bij bijvoorbeeld de Isla of CDM. De SVP werd vanaf het begin, 2005, tot 2013 gefinancierd vanuit Usona en sinds 2014 door de lokale overheid. Voor het slagen van het SVT is dagelijks de begeleiding van de jongens vereist door een sociaal-maatschappelijk werker, die hen onder andere helpt het geleerde verder in praktijk te brengen.

Uitzendcontract

Het gehele zorgteam kon destijds kiezen: of via een uitzendcontract, of via een overeenkomst met het ministerie van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap en Sport in dienst komen voor een jaar. Ze kozen voor het laatste. Vanaf begin 2012 ontstonden de eerste problemen met de contracten. Er is sprake van dat de Sociale Vormingsplicht in z’n geheel in een andere vorm door zal gaan, met als doel een duurzaam traject. De uitbetaling van het salaris is niet zeker en de leden van het zorgteam nemen contact op met het ministerie van Bestuur, Planning & Dienstverlening (BPD), dat onder meer verantwoordelijk is voor de arbeidscontracten voor overheidsambtenaren. Uiteindelijk krijgen ze daar een contract van een jaar en kregen ze begin januari 2013 voor de maand december 2012 uitbetaald. Omdat er sprake was van haastwerk, is het contract volgens het zorgteam niet goed opgesteld. Een jaar later, in januari 2014, merken ze dan ook dat ze vastlopen over de verlenging ervan. Het is niet vanzelfsprekend dat ze na een jaar in vaste dienst komen, ook al loopt de SVP nog door. “Toen wisten we zeker: dit klopt niet, als werknemer worden onze rechten niet gerespecteerd”, aldus een van de leden.

Defensie

De contacten met de leidinggevenden binnen de kazerne zijn goed. Het SVT krijgt alle steun. Slechts één keer is er uitstel voor een nieuwe lichting, omdat er binnen de kazerne onvoldoende personeel is voor het traject. “Bij Defensie hebben ze echt hun best gedaan om de nodige afspraken op tijd af te krijgen. Er is vaak om tafel gezeten met de dienst waaronder SVT nu valt (FIdE, de stichting voor onderwijsvernieuwingen, red.)”, vertellen de maatschappelijk werkers. “Iedereen zag in dat we al vroeg in 2014 moesten beginnen met de voorbereidingen en het draaiboek voor de komende lichting in 2015.”

Stress

Maar dat leverde wel veel stress op voor het zorgteam, dat belast was met de begeleiding van de jongens uit het SVT. “Aan de ene kant wilden wij graag de jongens uit het SVT zien opbloeien. We hadden nieuwe, innovatieve ideeën, waarin we de visie hadden ‘van straatjongen tot rechtgeaarde burger’. Daarom zijn we al maanden van tevoren begonnen met het schrijven van brieven om te benadrukken dat het traject vooral moest doorgaan, om de jongens niet weer terug te laten vallen. Wij kunnen een andere baan vinden, maar wat gaan de jongeren uit de Sociale Vormingsplicht en SVT doen?” Ter illustratie: van één 18-jarige jongen die de afgelopen maand zou starten met het SVT, is bekend dat hij twee weken geleden is aangehouden door de politie op verdenking van diefstal. En hij is geen first offender.

Rondbreien

“Wat ons dwars zit is dat wij, na meer dan een jaar bezig te zijn geweest om de gehele Sociale Vormingsplicht en SVT tot een duurzaam traject te maken, waarin veel is vergaderd, waarin veel trainingen zijn gegeven – we hielden zelfs brainstormsessies in onze pauze –, toch alles in de laatste maand (september 2014) moest worden rondgebreid. Zoals het tekenen van de Ministeriële Beschikking en de contracten voor 2015. Het hele zorgteam was inmiddels ontslagen en zat sinds eind september 2014 thuis.

Opnieuw solliciteren

“We waren verplicht om opnieuw te solliciteren. FIdE zou SVP onder hun beheer krijgen. In die brief over de verplichte sollicitatie stonden negen functies aangegeven, waarop de 40 mensen uit de SVP-poule konden solliciteren. Maar de functie van maatschappelijk werker, die verplicht is voor het SVT, stond er niet bij. Wel die van Jongerenwerker en maatschappelijk coach.”

Een van de maatschappelijk werksters die voornamelijk in het SVT werkte, besloot niet meer te solliciteren. Daarop kreeg ze een mail vanuit het ministerie van Onderwijs, waarin de directeur schreef ‘ik verzoek jullie urgent om te solliciteren’, zonder echter een reden te noemen. “En dus schreef ik een brief terug om meer te weten te komen over de functies. Diezelfde dag nog werd ik uitgenodigd op gesprek bij FIdE, om kennis te maken, waarin ik uitlegde dat ik al twee jaar in de kazerne werkzaam was voor het SVT en dat ik ook wilde weten hoe het SVT en het project voor Fort Beekenburg (het opknappen van het fort door de jongens, red.) in de gehele planning zou worden ingepast, omdat dit voor één maatschappelijk werker bijna ondoenlijk is.”

Pensioen

Na het gesprek werd haar gezegd dat ze nog van de commissie zou horen. “Op dat moment vroeg ik mezelf echt af ‘waar zijn ze mee bezig’.” Ondertussen had het zorgteam wel advies gevraagd aan een advocaat, die de maatschappelijk werkers aanraadde om gewoon aan het werk te blijven. Eind september volgde weer een serieus gesprek tussen de maatschappelijk werker en FIdE. De motivatie werd echter steeds minder. “Ik ben in oktober drie keer bij FIdE langsgeweest om te vragen of de overname van SVT door hen soepel zou verlopen én of ze mij uitbetaling van mijn salaris konden garanderen. En als FIdE ons zou overnemen, dan wilde ik ook weten hoe het stond met mijn pensioenopbouw, waarvoor de afgelopen twee jaar afdracht had plaatsgevonden, maar kennelijk niet aan het pensioenfonds.”

Moedeloos

Eind oktober werd de maatschappelijk werker uitbetaald, nadat er een contract voor 1 maand was opgemaakt. Maar inmiddels is ze door de hele situatie zo moedeloos geworden, dat ze besloot niet meer verder te gaan met het SVT, hoeveel pijn dat ook doet. “Ik was moe om aan mensen te blijven trekken. De onzekerheid rond de hele situatie heeft mijn functioneren dusdanig beïnvloed, dat ik langzaam maar zeker mijn motivatie verloor. En ik had echt geen energie meer om het tot een rechtszaak te laten komen.”

Analyses

Alle leden van het team zijn geboren en getogen op het eiland. Maar na een studie in Nederland is de organisatie van met name de sociale sector op het eiland hen tegengevallen. “Iedereen doet zijn best, maar een gericht beleid ontbreekt. We hebben innovatieve ideeën, adviezen om onze doelen te bereiken, maar het management neemt die niet aan. Op basis van de weinige cijfers die er waren over het succes van de Sociale Vormingsplicht, die sinds 2005 draait, maakten we met behulp van statistieken analyses welke doelgroepen moeilijk bereikt konden worden om dat weer te kunnen toepassen in het traject. Maar ook met die informatie is niets gedaan”.

Budget

Volgens het zorgteam is er niet altijd sprake van een gebrek aan budget. “Toen er een traject kwam om jongeren in de wijk te benaderen, zeiden wij dat er een Incentive bij moest, in de vorm van het verstrekken van broodjes. Er was welgeteld 3 gulden per jongere beschikbaar. Maar de toelage van 350 gulden, die vroeger aan jongeren werd toegekend, was al weggevallen, maar wel begroot. Er is wel geld voor de aanschaf van tablets voor kantoor en dienstreizen, maar wij moesten werken op onze eigen laptops. Basale benodigdheden als een printer waren er niet. Ik heb alles voorbereid met mijn eigen computer, tot die kapot ging”, vertelt een van hen. “We waren kritisch toen er in 2013 geen geld was om de groep na de vorming in de kazerne door te sturen naar een leerwerktraject, omdat dat tijdelijk was stopgezet. In plaats daarvan werden de jongens teruggestuurd naar de ‘schoolbanken’ om op SBO-1 niveau onderwezen te worden. Jongeren die voorheen echter drop-outs waren. Ze wilden op dat moment allemaal stoppen met de Sociale Vormingsplicht en SVT.”

Slikken

“Maar als het puntje bij het paaltje komt, blijf je uiteindelijk toch stil, want je wilt je baan niet verliezen. Andere collega’s hebben kinderen. En zij die tegen hun pensioen aan zitten, zeiden – als we onze frustraties uitten – dat we er over een paar jaar wel anders over zouden denken. We hadden een heel dossier opgesteld voor minister van Onderwijs Irene Dick (PS), maar nooit iets vernomen. Je weet dat als je de switch maakt van Nederland naar Curaçao, je moet inbinden. Maar moet je dan zoveel slikken dat je je werk niet meer op een normale manier kunt doen?”

Op de kazerne

De maatschappelijk werker bij de SVP en SVT werkt intensief met de groep, maar er zijn ook 1-op-1 momenten, Bijvoorbeeld op de wekelijkse terugkomdag. Vooral tijdens de bivak in het begin, die drie weken duurt, is de begeleiding belangrijk. Vaak blijven de maatschappelijk werkers dan ook in de kazerne overnachten. De jongens mogen geen contact hebben met de buitenwereld, voor de meesten is het de eerste keer dat ze zo lang van huis zijn. Als ze het moeilijk hebben, kunnen ze bij de begeleiders terecht. Elke dag is er een programma met thema’s. Zoals werken aan je persoonlijkheid, het controleren van emoties, maar ook het breder trekken van respect, zoals de opstelling jegens een werkgever.

NOW

De maatschappelijk werkers in dit artikel zijn tevens leden van Stichting NOW, de belangenorganisatie voor welzijnswerkers. NOW staat voor Nationale Organisatie Welzijnswerkers. Het doel van de stichting is om tot hooggekwalificeerde werkers te komen met een wettelijke erkenning.

Omwille van de gevoeligheid van de situatie wilden de leden van het voormalige zorgteam niet met hun naam in de krant. Een paar van hen hebben inmiddels een andere baan. De contracten met een nieuw zorgteam zijn inmiddels rond. Een nieuwe lichting van het SVT gaat in augustus van dit jaar weer van start.

Jongeren uit het SVT die bezig zijn met het hoofdtraject Plantmechanic. De jongeren hebben meegeholpen aan het bouwen van de jaarlijkse kerstvoorstelling van Refineria Isla, in dit geval die van 2013.
Hier wordt een oefening gedaan waarin de jongens leren om elkaar te vertrouwen.

Bron: Amigoe

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties