29 C
Willemstad
• zaterdag 2 december 2023

CC | Thieves use drones for business break-ins

WILLEMSTAD – In an investigation into business break-ins, the police have arrested several suspects, including a man skilled in operating a drone. During the investigation, this suspect...

DH | Solicitor-General requests 17-month sentence on first day of Frans Richardson’s

The “LEA building” in Philipsburg. PHILIPSBURG--Considering it proven that Frans Richardson (55) accepted bribes totalling US $94,800 and abused his position as a Member of Parliament (MP), the...

Telegraaf | Trump verliest presidentiële immuniteit in zaak Capitoolbestorming

WASHINGTON - Het Amerikaanse Hof van Beroep heeft besloten dat Donald Trump geen presidentiële immuniteit heeft in de verkiezingszaak rond de bestorming van het Capitool. Dat betekent...

Democracy now! | Friday, December 1, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 1 december 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

PBC | Curaçaose masterlicentiehouder Antillephone faciliteert gokbedrijf met overtreding anti-witwasregels

Persbureau Curacao DEN HAAG – Gokbedrijf Betent, in Nederland bekend van de onlinekansspelen van BetCity en opererend onder een ‘masterlicentie’ van Antillephone, heeft een boete van drie miljoen...
- Advertisement -spot_img

Amigoe | Davelaar wil diepgaand onderzoek bouw en landwinning Pietermaai

HomeMediaAmigoe | Davelaar wil diepgaand onderzoek bouw en landwinning Pietermaai
Het VVRP-ministerie heeft nu twee vergunningaanvragen in behandeling voor kustversterking, waaronder ook die van St. Tropez. Alles wijst er op dat men de kuststrook tussen St.Tropez en Rock Beach wil opvullen
Het VVRP-ministerie heeft nu twee vergunningaanvragen in behandeling voor kustversterking, waaronder ook die van St. Tropez. Alles wijst er op dat men de kuststrook tussen St.Tropez en Rock Beach wil opvullen | Foto Amigoe

WILLEMSTAD — PNP-partijleider en Statenlid Humphrey Davelaar verzoekt minister Suzy Camelia-Römer (PNP) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) onder meer om een diepgaand onderzoek in te stellen naar de verstrekking van bouwvergunningen in Pietermaai (Smal), alle meetbrieven na te lopen en de afgesloten publieke stegen per direct open te gooien.

In totaal zijn er in twee jaar tijd drie bouwvergunningen in dit gebied (van dezelfde sectordirecteur) door de rechter vernietigd. De sectordirecteur heeft ook een vergunningaanvraag in behandeling van een nabijgelegen bedrijf, waarvan het vermoeden bestaat dat de gehele kuststrook langs Pietermaai tot aan St. Tropez opgevuld gaat worden.

De Amigoe heeft luchtfoto’s van de kuststrook laten maken (zie foto) en daarop is te zien dat er inmiddels al een flinke kustversterking heeft plaatsgevonden, achter het in het verleden illegaal gewonnen land van zee.

Op deze foto is te zien hoe de kust langs Pietermaai is versterkt met vergunning van VVRP. Het derde pand van links is het appartementencomplex waarvan de bouwvergunning door de rechter is vernietigd. Dit pand reikte voor de verstrekking tot aan de zeelijn. Te zien is dus dat er extra land is bijgekomen | Foto Amigoe
Op deze foto is te zien hoe de kust langs Pietermaai is versterkt met vergunning van VVRP. Het derde pand van links is het appartementencomplex waarvan de bouwvergunning door de rechter is vernietigd. Dit pand reikte voor de verstrekking tot aan de zeelijn. Te zien is dus dat er extra land is bijgekomen | Foto Amigoe

Davelaar wil dat de minister een termijn geeft waarbinnen ‘maatregelen genomen zullen worden om de heersende situatie in het gebied te verhelpen’. Hij vraagt de minister om een onderzoek in te stellen en aan de hand van meetbrieven alle panden in Pietermaai na te lopen en mochten daarbij overtredingen worden geconstateerd, om dan ‘met harde hand op te treden en daaraan sancties te koppelen voor degenen die zich aan de overtredingen hebben schuldig gemaakt’.

Ook vraagt het Statenlid om ‘onmiddellijk herstel van de passages die toegang verschaffen tot de kust’. Ook verzoekt hij de VVRP-minister om opdracht te geven ter verwijdering van de hekken – aan beide kanten van de steegjes – en de kosten voor verwijdering op rekening van degenen die deze hebben geplaatst, te doen.

De PNP-leider staat tevens een diepgaand onderzoek voor naar de gehanteerde procedure voor bouwvergunningverstrekking in Pietermaai (Smal). Davelaar wil ook weten hoe de vergunningen zijn afgegeven die inmiddels door de rechter vernietigd zijn. In algemene zin pleit Davelaar voor een diepgaand onderzoek ‘naar alle bouwvergunningen van zowel de gerestaureerde panden als de nieuwbouwpanden in Pietermaai’.

illegale bouw en landwinning Pietermaai - Rock-Beach St. tropez - 2 | foto Amigoe
De oorspronkelijke kustlijn is naast Rock Beach – aan de rechterkant – zichtbaar | Foto Amigoe

Davelaar stelt de vragen aan de minister naar aanleiding van een wandeling die hij heeft gemaakt door Pietermaai (Smal) en een gedeelte van het kustgebied in de wijk. Het Statenlid ging op 16 oktober op onderzoek uit naar aanleiding van aanhoudende kritiek vanuit de bevolking en berichtgeving in de media, ‘over de bouwwerkzaamheden/ontwikkelingen in Pietermaai, het op illegale wijze afsluiten van publieke stegen, illegale occupatie van de kuststrook en trottoir’.

“Tijdens mijn bezoek heb ik kunnen waarnemen dat er vanaf het ‘Vigilante’-gebouw tot aan het consulaat van Haïti geen enkel doorgangspad naar de kust is waar te nemen, de tuinen reiken tot aan de zeerand en er zijn tal van nieuwe constructies langs de kust te zien.”

Hij hoopt voor het einde van deze week terugkoppeling te krijgen.

Sectordirecteur VVRP Caroline Gonzalez-Manuel
Sectordirecteur VVRP Caroline Gonzalez-Manuel

Het PNP-Statenlid omschrijft verder zijn bezoek aan ‘het buurtje dat in het middenblok van het Pietermaai-gebied gevestigd is in een half afgesloten tuin’. Zoals uitvoerig door deze krant belicht was de Amigoe op uitnodiging van het ministerie van VVRP bij de inspectie die in het gebied op 30 september 2013 werd uitgevoerd. Bij de inspectie was het voltallige VVRP-managementteam aanwezig, evenals toenmalig VVRP-minister Earl Balborda.

De situatieschets van het Statenlid komt overeen met hetgeen zich in het verleden heeft afgespeeld aan de Draaiweg. Een bewoner van de Draaiweg had zich beklaagd dat projectontwikkelingen zijn tuin als het ware hadden afgesloten. Verder bevestigde het managementteam in 2013 op navraag van de VVRP-minister dat het terras van het op de Draaiweg gevestigde restaurant op het terrein van de publieke steeg gebouwd was, ofwel op overheidsterrein. Deze steeg heeft zijn naam te danken aan het feit dat dit de enige steeg was waar men met de auto een lus kon maken om naar Punda terug te kunnen rijden. Dat is niet meer mogelijk.

Ook heeft Davelaar geconstateerd dat ‘het merendeel van de stegen is voorzien van grote hekken met sloten waardoor de vrije toegang voor privégebruik tot deze publieke stegen voor zowel bewoners als bezoekers wordt verhinderd’. “Ook is er sprake van een ongebruikelijke situatie waarbij de aldaar gevestigde bedrijven hun airco’s op openbare plekken plaatsen, zelfs op de grond. Ik heb ook kennis kunnen nemen van twee nieuw gerealiseerde panden, waarvan de rechter van één van de twee gebouwen onlangs de bouwvergunning heeft vernietigd”, aldus Davelaar.

Een van de verdwenen doorkijksteegjes van Pietermaai (Groenesteeg)
Een van de verdwenen doorkijksteegjes van Pietermaai (Groenesteeg)

Tijdens de voornoemde inspectie in 2013, bleek de Roodesteeg geheel te zijn afgesloten voor het publiek en stond er meubilair in de steeg. Ook kreeg de oud-VVRP-minister de klacht van twee bewoonsters dat zij zich ‘ingesloten voelen en dat ze ‘s avonds vroeg thuis moeten zijn omdat de hekken anders gesloten zijn’.

Oorspronkelijk zijn de stegen – vanaf het Waaigat – zodanig aangelegd, dat ze vrijwel altijd eindigen met zicht op zee, wat ook deel uitmaakt van het stadsaanzicht. Net zoals er voorwaarden worden gesteld aan monumenteigenaren om gerestaureerde monumenten niet aan het stadsaanzicht te onttrekken – door bijvoorbeeld het plaatsen van hoge omheiningen – wordt er gesteld dat het publiek ook vrije toegang zou moeten behouden tot de publieke stegen.

Publieke stegen afgesloten

Het valt echter op dat er in zeker tien stegen van Pietermaai sprake is van stegen die voorzien zijn van hekwerk met sloten, versmalling door bouwwerken en terrasjes dan wel plaatsing van sierplantenbakken, waardoor ook het verkeer op bepaalde plekken gestremd wordt en zoals bijvoorbeeld bij de Draaiweg, geen doorgang meer heeft.

Afgesloten stegen
Afgesloten stegen

Minister Camelia-Römer verklaarde onlangs tegenover deze krant het in algemene zin ‘voor te staan dat het publiek vrije toegang dient te hebben tot zowel de kust, als bijvoorbeeld publieke stegen’. “Dus als er stegen zijn afgesloten, moeten die geopend worden. Dat geldt niet alleen voor de wijk Pietermaai, maar ook voor andere delen van het eiland”, aldus de VVRP-minister.

Zoals eerder gemeld heeft minister Camelia-Römer ook al aangekondigd de vernietiging van de bouwvergunning voor het appartementencomplex te Pietermaai te zullen onderzoeken. Ook heeft zij ‘relevante stukken opgevraagd, waarbij ze tevens een fact-sheet verwacht met een chronologische tijdlijn van onder meer interne adviezen die aan de verstrekking van de vergunningen vooraf gingen.

Kustversterking Jewel Investment
Kustversterking Jewel Investment vrijwel tot aan zee

Voor het appartementenc omplex te Pietermaai zijn in totaal twee vergunningen door de rechter vernietigd, die verstrekt werden door dezelfde sectordirecteur van het ministerie. In totaal zijn er in twee jaar tijd drie bouwvergunningen van deze ambtenaar door de rechter vernietigd. Wat al tijdens de realisatie van het appartementencomplex opviel (het gebouw beschikt nu niet over een bouwvergunning) is dat deze vrijwel tot aan de zee was aangelegd.

Opmerkelijk is dan ook dat de voornoemde sectordirecteur ongeveer een half jaar geleden een aanvraag voor kustversterking heeft afgehandeld waarop de vergunning inmiddels al is verstrekt.

Kustversterking

In aanloop naar de vergunningverstrekking voor kustversterking verscheen een advertentie in verschillende dagbladen dat de Inspired Group nv namens Jewel Investment & Management Group nv een vergunning had aangevraagd om de kust ter hoogte van de Jewel- projecten te versterken. Aangezien kustversterking als doel heeft om onder andere de gebouwen aan wal te beschermen tegen de zee en de stijgende zeespiegel wegens klimaatverandering, worden er vraagtekens geplaatst bij het bouwen van een appartementencomplex ‘zo dicht bij de kustlijn’, verhoudingsgewijs veel dichterbij de zee dan de bestaande gebouwen.

Tijdens de inspectie van 2013, bleek ook dat er bij ‘Rock Beach’ een omvangrijke demping had plaatsgevonden waarbij land uit zee is gewonnen. De aanwezige VVRP-inspecteurs bevestigden dat de landwinning zonder de benodigde vergunningen van het VVRP-ministerie had plaatsgevonden. Nu de vergunning voor kustversterking is verstrekt, werpt de vraag zich op of de illegale landwinning uit zee, gelegaliseerd is.

De oud-VVRP-minister bevestigde reeds eind 2013 de illegale status van St. Tropez. Zowel het zwembad als het terras van St. Tropez is aangelegd op illegaal uit zee gewonnen grond
De oud-VVRP-minister bevestigde reeds eind 2013 de illegale status van St. Tropez. Zowel het zwembad als het terras van St. Tropez is aangelegd op illegaal uit zee gewonnen grond

De bewuste sectordirecteur heeft onlangs ook de aanvragen van voor kustversterking, waarbij het ook deels gaat om land dat illegaal is gewonnen uit zee. Onder meer om de Saint Tropez Ocean Club. De oud-VVRP-minister bevestigde reeds eind 2013 de illegale status van St. Tropez. Zowel het zwembad als het terras van St. Tropez is aangelegd op illegaal uit zee gewonnen grond.

Voor de bouwwerken zijn in het verleden ook niet de nodige bouwvergunningen verstrekt, sterker nog: niet eens aangevraagd. Ook hierbij werpt de vraag zich op of een vergunning tot kustversterking automatisch legalisatie van het illegaal gewonnen land uit zee voor St. Tropez zou opleveren.

Bron: Amigoe

7 reacties

  1. Ik heb de grootste bewondering voor mensen die voor miljoenen durven te investeren op Curacao. De hindernisen die steevast worden opgeworpen zijn van dien aard, dat het me wil voorkomen dat iemand zich wel 10 keer zou moeten bedenken voor te besluiten tot het plaatsen van zelfs de eerste steen. Politici die hoegenaamd niets voor dit eiland hebben betekend, trekken een grote broek aan en buitelen over elkaar om maar voor scheidsrechtertje te kunnen spelen, zonder enig besef van de schade die zij kunnen aanrichten. Natuurlijk is Gelt Dekker met zijn onbezonnen uitspraken te ver gegaan . Maar voor iemand die zoveel voor ons eiland heeft betekend, zou ik toch de grootste coulance hebben betracht ; hij verdiende het, terecht te worden gewezen ; maar zo ver gaan om hem tot persona non grata te verklaren……… dat had nooit mogen gebeuren. Minister Camelia Romer opereert vooralsnog met de omzichtigheid die past bij haar intelligentie en ik heb goede hoop, dat zij wijze besluiten zal nemen Want dat de stegen en de kustsstrook toegankelijk moeten blijven is absoluut juist . Maar het moet natuurlijk geen free for all worden zoals na de openstelling van Baia beach is gebeurd; het gepeupel kreeg toen vrij spel om zijn gang te gaan en slaagde er in een mum van tijd in, een behoorlijke investering naar de filistijnen te helpen . Het is te hopen dat de oplossing voor dit probleem exclusief aan de minister wordt overgelaten onder wie dit dossier ressorteeert. Want anders zijn we binnen de kortste keren weer een grote investeerder kwijt.

  2. Ik ben een regelmatige vakantieganger in Pietermaai, en heb de afgelopen 10 jaar alleen maar vooruitgang gezien in dit gebied . Voorheen geen enkele steeg toegankelijk door de aanwezigheid van drugsverslaafde chollers die zich ophielden in de vele verpauperde panden. Nu een prettig gebied voor toeristen en verbetering voor de lokale bewoners.

  3. Goh als je dan toch bezig bent kijk ook even achter het gerenoveerde gebouw van directie financiën of hier ook sprake is van kustverbetering.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties