Amigoe | Consumentenprijzen in juni 0,5 procent hoger

Consumentenprijzen in juni 0,5 procent hoger

Consumentenprijzen in juni 0,5 procent hoger

WILLEMSTAD — Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is in juni met 0,5 procent gestegen, van 123,2 naar 123,8. De belangrijkste prijswijzigingen deden zich voor in de bestedingscategorieën ‘Wonen’, ‘Kleding en schoenen’ en ‘Transport en communicatie’.

Dit blijkt uit de gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend heeft gemaakt.

Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met juni 2015, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, kan een gemiddelde prijsstijging worden waargenomen van 1,0 procent. In juni stegen vier van de negen bestedingscategorieën in prijs, terwijl drie stabiel in prijs bleven en twee in prijs daalden.

De bestedingscategorieën die duurder werden zijn ‘Wonen’ (+1,7 procent), ‘Vervoer en communicatie’ (+0,7 procent), ‘Voeding’ (+0,3 procent) en ‘Recreatie, ontwikkeling en educatie’ (+0,1 procent). Goedkoper werden de bestedingscategorieën ‘Kleding en schoeisel’ (-3,6 procent) en ‘Gezondheidszorg’ (-0,1 procent). De bestedingscategorieën die stabiel in prijs zijn gebleven gedurende de maand juni zijn ‘Overig’, ‘Woninginrichting en huisraad’ en ‘Dranken en rookwaren’.

De meest opvallende specifieke prijswijzigingen gedurende de maand juni waren enerzijds het duurder worden van elektriciteitsverbruik (bestedingscategorie ‘Wonen’) en benzine (‘Vervoer en communicatie’) met respectievelijk 10 en 6 procent en anderzijds het goedkoper worden van kleding (‘Kleding en schoeisel’) en het gebruik van leidingwater (bestedingscategorie ‘Wonen’) met respectievelijk 4 en 1 procent.


Langetermijninflatie

Het consumentenprijsindexcijfer van juni 2015 (123,8) was 1,0 procent lager dan dat van juni vorig jaar (125,0). Dit cijfer geeft weer dat juni dit jaar 1,0 procent goedkoper was dan de maand juni vorig jaar, voor zover het de gemiddelde prijs van consumptieproducten en -diensten betreft.

Het twaalfmaandsgemiddelde van de prijzen in juni dit jaar lag 1,0 procent hoger dan in juni een jaar eerder, dus een stijging van het twaalfmaandsgemiddelde consumentenprijsindexcijfer van 122,8 naar 124,0. Dit cijfer (1,0 procent) geeft volgens het CBS een goed beeld van de langetermijninflatie en wordt daarom aangeraden als indexeringsinstrument.

Inflatie is een weergave van het verlies van geldwaarde, dus van koopkracht, doordat de consumentenprijzen voor producten en diensten stijgen. Het inflatiepercentage is dus een indicatie van de gemiddelde stijging van de kosten van levensonderhoud. Geconstateerd kan worden dat de inflatie op Curaçao zich gedurende de afgelopen zeven kwartalen onafgebroken onder het niveau van 2 procent bevindt en nu zelfs gedaald is naar het niveau van 1,0 procent.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *