31 C
Willemstad
• maandag 22 juli 2024

Extra | Journaal 19 juli 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, July 18, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 18 juli 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, July 17, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 17 juli 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, July 16, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

Amigoe | Concept-gespreksverslag civiele enquête afgerond

HomeMediaAmigoe | Concept-gespreksverslag civiele enquête afgerond
Mr. Huub Willems, Onderzoeker Hof - Civiele enquete
Mr. Huub Willems, onderzoeker Hof – Civiele enquete Aqualectra, Curoil en RdK

WILLEMSTAD — Het laatste concept-gespreksverslag van de civiele enquête is afgerond. Huub Willems, de onderzoeker die in juli 2013 door het hof werd aangesteld om de civiele enquête uit te voeren, laat weten dat dit een ‘grote opluchting’ voor hem is.

“Dat betekent dat ik mij nu uitsluitend kan concentreren op het verder werken aan mijn verslag, waarvan ik al een deel gereed heb”, aldus Willems.

De burgerbelangenstichting Fundashon Akshon Sivíl (FAS), de apolitieke juridische poot van het burgeroffensief Frente Sivíl dat in 2012 werd opgericht uit protest tegen de regering-Schotte, initieerde ruim twee jaar geleden de procedure om gebruik te maken van het burgerrecht om een civiele enquête aan te vragen.

Op 15 juli 2013 werd het verzoek tot een onderzoek naar het reilen en zeilen binnen de Curaçaose overheidsvennootschappen Integrated Utility Holding (IUH, Aqualectra), Curoil en Refineria di Kòrsou (RdK), ingewilligd door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en St. Maarten, en van Bonaire, St. Eustatius en Saba.

De belangrijkste reden hiervoor is dat de verhouding tussen het bestuur, de Raad van Commissarissen en de aandeelhouders bij deze drie vennootschappen niet in overeenstemming was met Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Code Corporate Governance, dit tegen de achtergrond van de verslechterde financiële positie van de overheid-nv’s. Het onderzoek betreft zoals bekend de periode van de eerste regering van het land Curaçao, het kabinet-Schotte.

Oorzaken

In een brief, die gericht is aan het hof, doet onderzoeker Willems tussentijds verslag van zijn werkzaamheden.

“Ik realiseer mij dat het rapport langer op zich laat wachten dan uw hof en partijen, maar ook mijzelf, lief is.”

Volgens Willems liggen hier twee categorieën van oorzaken aan ten grondslag, namelijk: de complexiteit van het onderzoek, of beter de drie onderzoeken en de logistieke (administratieve) complexiteit.

De onderzoeker meldt dat hij op basis van een grove calculatie kan stellen dat hij de afgelopen twee jaar ongeveer vijf maanden aan het onderzoek heeft besteed.

“Omdat ik nu eenmaal diverse tijdvragende functies vervul, waarvan tot voor kort nog twee rechterlijke die inmiddels zijn beëindigd, was het voor mij niet mogelijk om meer tijd aan het onderzoek te besteden”,

aldus Willems.

Begin dit jaar maakte hij tijdens een persconferentie bekend dat de gespreksrondes waren afgerond. Daarna zou hij zich bezighouden met het bestuderen van de nader ontvangen stukken en bescheiden en het opstellen van de gespreksverslagen, die inmiddels dus voltooid zijn. Het op schrift stellen van de verslagen van de gevoerde gesprekken heeft ‘onverwacht en onevenredig veel tijd gekost’, zo schrijft Willems. Dit kwam onder meer door de vorm waarin hij voorstellen aangereikt heeft gekregen.

“Hierdoor was er achteraf soms buitengewoon moeizame reconstructie noodzakelijk.”

Willems voegt hieraan toe dat de administratieve ondersteuning achteraf gezien een andere vorm had moeten krijgen.

“Het had echter geen zin, zoals ik u eerder liet weten, die ondersteuning alsnog anders vorm te geven in de periode dat de gesprekken al hadden plaatsgevonden.”

Hij benadrukt dat dit niet mag worden geduid als kritiek op de persoon die hem daarbij assistentie verleende.

“Vastgesteld moet worden dat de taak waarmee zij is belast geweest, haar niet had mogen worden opgedragen.”

Ongemeen complex

Het werken aan de concept gespreksverslagen heeft Willems wederom doen realiseren dat het onderzoek op belangrijke onderdelen ‘ongemeen complex’ is.

“Daarom is het ook moeilijk om nu een voorspelling te doen over de duur die nog met het onderzoek is gemoeid”,

schrijft hij. Wel laat hij weten dat hij de aankomende periode meer tijd heeft om aan het onderzoek te werken. Hier plaats hij een kanttekening bij omdat hij in afwachting is van een aantal bescheiden en antwoord op verzoeken tot inlichtingen.

“Enkele van deze verzoeken heb ik al geruime tijd geleden gedaan.”

Er doen zich ook enkele andere complicaties voor waarover hij te zijner tijd verslag zal doen.

Bijstand

Ondanks de complexiteit is Willems nog steeds van mening geen bijstand nodig te hebben op het gebied van lokale deskundigheid.

“Hoezeer ik dat nog niet geheel overzie, is het waarschijnlijk wel nuttig als ik mij (hier in Nederland) voorzie van administratieve bijstand”

Willems doelt hiermee op hulp bij het typen van het verslag en bij het managen van het dossier. Zijn papierendossier is inmiddels bijna een meter hoog. Op zijn UBS-stick waarop het elektronisch dossier van het onderzoek is opgeslagen, staan 584 items.

Mocht hij toch bijstand behoeven, dan zal hij daartoe een verzoek bij het hof indienen. Volgens Willems moet er dan wel meer onderzoeksbudget worden vrijgemaakt. “Ik heb me ingespannen de kosten zo laag mogelijk te houden, maar de bodem van de put komt langzaam in zicht.”

Bron: Amigoe

Dit artikel is geplaatst in

4 reacties

  1. In de la er mee, naar goed gebruik en behandeling volgens nos cultura. Beerputten doen we hier niet open, we chuperen de stront en gooien het in de mondi waar het pas over jaaaaaaren een problem wordt genoemd, en dan benoemen we gewoon weer een nieuwe deskundige.

  2. Kortom : de bestuurlijke situatie bij de genoemde overheids NV’s is dusdanig ondoorzichtig, dat een man van het kaliber van Huib Willems hier een jarenlange kluif aan heeft. Nochtans is de zaak redelijk eenvoudig. De Staat is aandeelhouder van een bedrijf en benoemt bij monde van de Eerste Minister Commissarissen , die houden toezicht op het directiebeleid en de commissarissen kunnen directieleden ontslaan bij gebleken ongeschiktheid.
    De bedoeling hiervan is dat de bedrijfsvoering verre wordt gehouden van politieke invloeden en spelletjes. We wensen Huub Willems nog een fijne tijd tot zijn rapport over deze augiasstallen over een jaar of vijf voor publicatie geschikt is. Kan in Curacao betekenen dat U en ik dit werk nooit onder ogen zullen krijgen.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties