AD | RvC Giro meldde niets

gerrit-schotte

Minister Jardim beantwoordt MFK fractieleider Gerrit Schotte’s Statenvragen over aangifte miljoenenfraude bij Girobank| Foto MFK

Willemstad – Geen commissaris van de Girobank heeft ooit enige onregelmatigheden aan de minister van Financiën gerapporteerd, antwoordt minister José Jardim op Statenvragen naar aanleiding van publicaties in het Antilliaans Dagblad over aangifte bij het Openbaar Ministerie van strafbare feiten bij Giro.
Jardim kan zich niet vinden in de stelling van het Statenlid Gerrit Schotte van oppositiepartij MFK dat de Centrale Bank in het verleden zou hebben gefaald bij het toezicht, met een miljoenenfraude als gevolg.

Is er dan nog steeds geen reden voor zorgen over het gevoerde beleid van de president-directeur van de Centrale Bank? wilde Schotte van Jardim weten.

,,Gemeld dient te worden dat de minister zich niet in bovenstaande stelling kan vinden. Voor alle duidelijkheid dient gemeld te worden dat er pas tijdens dit kabinet een onderzoek is gedaan door PwC, welk onderzoek geleid heeft tot een vijftiental aanbevelingen die zich thans in de uitvoerende fase bevinden,”

antwoordt Jardim.

Het zijn antwoorden op vragen van MFK in verband met publicaties over valsheid in geschrifte, oplichting en verduistering binnen de Girobank en naar de mening van Schotte ‘inefficiënt toezicht’ van de Centrale Bank CBCS op de Girobank.

De vragen gingen over de aangifte tegen de ex-top – in het bijzonder twee voormalige directieleden die in de aangifte worden genoemd – van Giro, waar deze krant op 26 juni 2015 melding van maakte. Er zou sprake zijn geweest van ‘gefabriceerde leningen’.

Schotte wil weten of Jardim hiervan wel weet. ,,De minister is ingelicht over de indiening van een aangifte”, antwoordt de bewindsman. Op vragen van de MFK-leider hoe ‘ex-directeur E.G.’ (gedoeld wordt op Eric Garcia, red.) de aandelen overnam van voormalige Giro-eigenaar Totalbank en of het klopt dat deze gelden uit het buitenland kwamen, zegt Jardim: ,,De minister draagt hier geen kennis van.”

Is de herkomst van de gelden wel onderzocht, onder andere door het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT), vraagt Schotte, die in de strafzaak Babel waarin hij als hoofdverdachte geldt zelf ook te maken kreeg met MOT-meldingen. Heeft het MOT wel zijn werk gedaan? wil hij weten.

,,Indien en voor zover er zich in het door de MFK-fractie genoemde geval één of meer meldingen door een dienstverlener van ongebruikelijke transacties heeft voorgedaan aan het MOT en er een bevraging is geweest door een opsporingsorganisatie in verband met bij de transactie betrokken (natuurlijke of rechts-)personen, dan zal het MOT conform artikel 6 Landsverordening MOT actie hebben ondernomen”,

zegt Jardim.

En:

,,Het MOT kan in voorkomende gevallen ook uit eigen beweging besluiten om een onderzoek in te stellen of in het register aanwezige gemelde ongebruikelijke transacties mogelijk verdachte transacties als bedoeld in artikel 6 Landsverordening MOT zijn. Indien zodanig eigen onderzoek resultaten oplevert, zal het MOT deze informatie doormelden aan de bevoegde opsporings- en vervolgingsinstantie.”

Bron: Antilliaans Dagblad

8 Reacties op “AD | RvC Giro meldde niets

 1. De Dambruck die er bij de Girodienst en de UNA een financiele puinhoop van heeft gemaakt zat tot enige tijd geleden bij het MOT.

  Daar deed hij niets met de meldingen van Schotte. Ook daar was hij dus een slapjanus die zich liet gebruiken door de politiek. Hij zal er goed aan verdiend hebben maar zijn reputatie is voor eeuwig besmeurd.

  Pabien.

 2. stanley Held

  Weet u, puur politiek een ieder wil hun gram halen. Af en toe noemt men mij dorpspastoor. Ben er blij mee. Overal waar er wordt gesmoeld ben ik tegen. Heb een vraag? Wie stuurt de MOT aan? Sorry, ik weet dat daar naar mijn mening integere personen zitten. Ken ze vanaf mijn lagereschool. Heb ook als collega met hun gewerkt. Zoek het probleem elders. Ik weet dat er corruptie heerst op onze eiland. Het is op te lossen. Ligt aan onze eigen bevolking en de buitenlanders die daar genieten van onze zon mzee en strand, die zich ANTILLIAAN ,voelen wanneer het hun goed uitkomt.

 3. JM Eustatia

  Deze commissariaten zijn baantjes die door de Overheid aan – vaak niet voor die functie geschikte- vriendjes worden vergeven . Niet echt bedoeld om enig positief resultaat op te leveren en dat doen ze dan ook zelden of nooit. Deze meer als beloning bedoelde baantjes kosten wel tonnen aan gemeenschapsgeld , waar veelal de machteloze pensionado voor moet opdraaien.

 4. Dambruck en Flocker: bai fliet na Girobank, UNA en Raad van State.

  Jullie hebben genoeg schade aangericht. Miljoenen! Een bank op de rand van het faillissement en een universiteit die door jullie wanbeleid het collegegeld moet verdubbelen. En dan nog een Raad van State die door het lidmaatschap van jullie zakkenvullers alle geloofwaardigheid heeft verloren.

 5. Erger is dat ze mislukte toezichthouders gewoon blijven zitten.

  Dambruck bij Giro en UNA, Flocker bij UNA en Raad van State.

  Schaamteloos.

 6. [email protected] ‘U vraagt, wij draaien’ Anthony Cijntje, de laffe Philip Martis van de SVB en van der Veen (financieel directeur van het miljoenen verlies lijdende Aqualectra) ook toezichthouder bij Giro.

  Ongetwijfeld niet door de van megafraude verdachte Garcia en Capella geselecteerd om hunkritische houding ten aanzien van de directie.

 7. Welke raad van commissarissen meldt hier eigenlijk wel wat kunnen we ons beter afvragen. Het schijnt mij toe dat het salaris innen belangrijker is dan daadwerkelijk ook maar iets uit te voeren, dan wel te doen waarvoor men wel is ingehuurd. Er zijn hier legio voorbeelden van in ons dorp, waar de “raaddichtheid” vrij hoog is, maar waar men compleet heeft gefaald.

 8. Toezichthouder bij Girobank was onder andere D. Dambruck, ook medeverantwoordelijk voor de miljoen schade die de UNA opliep door het politieke ontslag van M. Goede.

  Je kunt je afvragen wat Dambruck verdiend heeft aan de 10 miljoen dollar die onder zijn neus bij Giro is verdwenen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *