AD | Nummerkantoren streng aangepakt door overheid

Nummerkantoren streng aangepakt door overheid

Nummerkantoren streng aangepakt door Gaming Control Board en overheid

Willemstad – Defensa Sivil en SKS zijn volgens de Gaming Control Board begonnen orde op zaken te stellen bij nummerkantoren. Sommige kantoren zijn namelijk ook na de officiële sluitingstijd van 8 uur ‘s avonds open voor het verkopen van loten.

Volgens de wet moeten de kantoren echter op tijd dicht om te kunnen voldoen aan onze fiscale wetgeving. De Gaming Control Board (GCB) is de instantie aangewezen door het Bestuurscollege van Curaçao om toezicht te houden op alle hazardspelen op Curaçao.

Eén van de hoofdtaken van de GCB is de bestrijding van de illegaliteit in de sector nummerverkoop. ‘De taak om de Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK) te beheren, sluit momenteel niet in dat zij zelf ook bevoegd is om effectief controle uit te oefenen over wat er in de nummerkantoren gebeurt’, zo laat de GCB weten.

De bevoegde instanties om dit te controleren zijn de politie (Defensa Sivil) en SKS. Het Openbaar Ministerie en de Dienst Algemene en Juridische Zaken (AJZ), namens het Bestuurscollege van Curaçao, zijn bevoegd om navenant sancties op te leggen.

De GCB: ‘Regel is dat de nummerkantoren kunnen verkopen tot acht uur ‘s avonds. Op dat tijdstip moeten zij hun deuren sluiten en de documenten klaar maken die zij uiterlijk half negen moeten inleveren bij het kantoor van FWNK.

Dit moet allemaal gebeuren vóór de trekking die door de weeks om negen uur ‘s avonds plaatsheeft via TeleCuraçao. Deze hele procedure is goed weergegeven in de wet om te voorkomen dat anders de overheid en bij gevolg de gemeenschap worden opgezadeld met foul play.

Net als alle andere zaken op Curaçao hebben de nummerkantoren zich te houden aan de openingstijden bij wet vastgelegd.’ De GCB weet dat ‘juist omdat enkele van hen de hand hebben gelicht met de openingstijden en de klanten gewend hebben dat zij ook na 8 uur nog kunnen kopen, hoewel dat in strijd is met de wet, hebben deze kantoren zelf een piekperiode gecreëerd van mensen die na 8 uur ‘s avonds nog binnenkomen.’

De Gaming Control Board stelt dat de wet er ook is ‘om door de nummerverkopers te worden geëerbiedigd. Als wordt toegegeven aan verschuiving van de openings- en sluitingstijden, dan wordt de verkoop steeds verder verlaat en dat werkt de mogelijkheid van onregelmatigheden in de hand.

Daar worden dan de gemeenschap en de nummerverkopers die zich wel netjes aan de wettelijke voorschriften houden de dupe van. Behalve de controle op de sluitingstijden is het goed als het bevoegde gezag ook controleert of in die nummerkantoren geen illegale loterijen worden verkocht (Smartplay en Daily Number bijvoorbeeld) en om ook de illegale nummerverkoop en andere loterijen buiten deze kantoren een halt toe te roepen’.

De GCB is zelf niet in een positie om op te treden tegen deze vormen van illegaliteit die zij wel signaleert. Het wetsontwerp dat de GCB de bevoegdheid daarvoor kan geven, wacht volgens de Board twee jaar op behandeling door de Eilandsraad.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *