27 C
Willemstad
• dinsdag 5 juli 2022

Laatste reacties

- Advertentie -

AD commentaar | Heiliger dan de paus hoeft niet

Sepotbrief Openbaar Ministerie mr. Roger Bos

Nu blijft er, ongewild, toch een zweem van twijfel bestaan wat de komende jaren nog misbruikt kan en zal worden door politieke tegenstanders | Antilliaans Dagblad

Iets is strafbaar, met alle gevolgen van dien, of niet. Maar de wijze waarop het Openbaar Ministerie met de zaak van ex-minister Steven Martina (MAN) is omgegaan wekt op z’n minst de (on)nodige verwarring.

- Advertentie -

Omdat het de eerste keer is dat de Landsverordening integriteit (kandidaat-)ministers – de screeningswet – is overtreden, neemt OM het niet zo heel nauw en stelt dat vervolging ‘niet opportuun is’. Daarom wordt de zaak geseponeerd en wel ‘voorwaardelijk’.

In de tussentijd heeft het Land Curaçao, dat kampt met forse economische terugval vooral door de diepe crisis in Venezuela, maanden zonder een ‘dedicated’ bewindspersoon op de post Economische Ontwikkeling gezeten. De hele kwestie heeft onrust veroorzaakt, binnen de ministerraad en regeringscoalitie, maar ook daarbuiten. Een minister partijgenoot, die zijn handen reeds vol heeft aan de verslechterde overheidsfinanciën – en daarom alle aandacht verdienen – deed Economie erbij.

Kortom, allesbehalve een ideale situatie voor een land dat geen seconde tijd te verliezen heeft en juist alle zeilen moet bijzetten om het economische tij te keren.

Dat er daarna een vertrouwenscrisis is ontstaan omtrent kandidaat-minister Neysa Scoop-Isenia omdat een geheime interne memo van de Centrale Bank CBCS doorgestuurd is en uitgelekt, is uiteraard het OM niet aan te rekenen, maar is wel een gevolg van het feit dat de partij MAN naarstig op zoek moest naar een andere bewindspersoon; hetzij als tussenpaus, dan wel permanent.

Met de verklaring die het OM gisteren uitgaf, lijkt de terugkeer van Martina weer mogelijk en als dat het geval zou zijn dan is alle heisa voor niets geweest, met veel schade aan imago’s en onderlinge relaties.

De vraag is dan ook of het OM zich niet van meet af aan had moeten beperken tot het feitenonderzoek, in plaats van een strafrechtelijk onderzoek waardoor Martina als verdachte werd aangemerkt en wel afstand móést nemen, en op basis van het feitenonderzoek had kunnen concluderen dat de zaak geseponeerd kon worden.

Nu blijft er, ongewild, toch een zweem van twijfel bestaan wat de komende jaren nog misbruikt kan en zal worden door politieke tegenstanders. Het OM moet dit zelf ook niet willen, al was het maar om te voorkomen als politiek instrument te worden misbruikt dan wel te worden beschuldigd van het bedrijven van politiek.

De indruk is dat Martina als minister deelnam aan een beraadslaging waaraan hij niet deel had mogen nemen, maar zonder dat hij zich daarvan bewust was. Hij heeft, zo lijkt het, onbewust vooral de schijn van belangenverstrengeling gewekt.

Overigens laat deze kwestie zien dat het van belang is dat degene die tot minister wordt benoemd zo spoedig mogelijk de controle over al zijn zakelijke belangen opzijzet, en bijvoorbeeld een pakket aandelen in een stichting parkeert met een bestuur dat voldoende op afstand van hem staat.

Anderzijds geeft het OM een boodschap mee aan de wetgever: de Staten van Curaçao. Het parlement heeft destijds met de Landsverordening integriteit beoogd elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. ,,Alles afwegend is het OM tot de conclusie gekomen dat het debat over de invulling van integriteitsnormen moet worden gevoerd in de Staten, in de Raad van Ministers en door politieke ambtsdragers.”

Curaçao heeft – zo blijkt – de strengste screeningswet van het Koninkrijk. Sommige juristen spreken zelfs van ‘de waanzinnigheid van de screeningswet’ die met de kwestie-Martina nu ‘voldoende is gestaafd’ en dat het geen wonder is dat het Nederlandse staatsrecht dit niet zo kent.

Het is goed om integer (lees: heilig) te zijn, maar heiliger dan de paus hoeft niet. Een screeningswet die kandidaat-ministers vóóraf op integriteit toetst is een nuttig en noodzakelijk instrument. Van andere orde is de vraag wat moet gebeuren als een eenmaal benoemde minister verdacht wordt van een strafbaar feit.

Wat dat betreft zou het goed zijn als er een zeef zou zijn, bijvoorbeeld dat eerst het Gemeenschappelijk Hof marginaal toetst of er voldoende aanwijzingen zijn om een bewindspersoon als verdachte aan te merken. Dat zegt nog niets over de uitkomst, maar biedt een zekere waarborg tegen het al te makkelijk aanmerken van een minister als verdachte.

Het is onwenselijk dat een niet door het Hof getoetste beslissing van het OM om een minister als verdachte aan te merken, de minister tot aftreden dwingt. De Landsverordening moet alleen al daarom worden aangepast. Overigens bestaat er ook twijfel over de vraag of deze wet niet in strijd is met de Staatsregeling, omdat die destijds niet met minimaal twee derde van de stemmen is aangenomen.

Bron; Antilliaans Dagblad

Naschrift KKC

2019 05 23 – Openbara Ministerie Steven Martina Belangenverstrengeling Fatum Roger Bos Sepot by Black Lion on Scribd

- Advertentie -

Artikel delen

7 reacties

 1. @Rechtsstaat
  Inderdaad, dit is echt ongehoord, waar het Antilliaans Dagblad zich niet allemaal voor leent.
  Staan op dat eiland al mensen te demonstreren? Of laat men, naast dat de toekomstige generaties voor alle tekorten van dat huidige kabinet moeten opdraaien, dit ook gewoon onbestraft voorbij gaan?
  Ongelooflijk, wat een klucht, ik had altijd voor bewondering voor de mensen die tijdens Kabinet Schotte, weliswaar een kleine groep, de straat op gingen. Ik neem aan dat, de huidige ontwikkelingen, hiertoe even zo zeer aanleiding voor zijn.

 2. Ik ga nog een stapje verder, hij heeft gewoon een ambtsmisdrijf gepleegd door tal van wetten en regels te schenden. En nu dient ie heilig verklaart te worden?

  Get real.

 3. Het Antilliaans Dagblad heeft weer de propagandatoeter van stal gehaald!
  Wat een ongeloofwaardig krantje is het geworden, lekker met alle winden meewaaien!
  Weer toont het AD geen enkele journalistiek in huis te hebben, laat staan consistente opiniemakers.
  De fabeltjes krant draait weer op volle toeren, het OM geeft aan dat hij een strafbaar delict heeft begaan en gaat daardoor zelf niet over tot het entameren van een zaak. Vooralsnog is dat niet het geval bij noch Neysa, noch Anuschka en dan het wel hebben over het niet Roomser dan de Paus zijn van een strafbaar delict (corruptie), wat een volledig manke vergelijking van de fabeltjes krant!
  Je mag aannemen dat het OM de kandidaat Martina tegenhoudt, omdat hij niet voldoet aan de screeningswet, omdat er daadwerkelijk een strafbaar delict is geconstateerd door ditzelfde OM.
  Ik hoop dat Nederland, snel van deze door en door corrupte eilanden afstand neemt en ze met een zak geld onafhankelijk maakt. Geen ethiek, geen onafhankelijke pers en geen scrupules!

 4. Curaçao heeft – zo blijkt – de strengste screeningswet van het Koninkrijk.

  En toch was dat geen probleem voor Gerrit Schotte, George Jamaaloodin, El Hakim, Jacinta Constancia, Neysa Schoop.

 5. Ik denk dat Steven Martina brandschoon is vergeleken met de kandidaten Neysa Isenia en Anuschca Cova, dus mijn zegen heeft hij.

  Met Anuschca zou je bovendien een troll van Terror Cova in huis halen, en die man heeft Curacao al genoeg schade aangericht in zijn PLKP tijd waarin hij onder andere verantwoordelijk was voor de ondergang van de ALM.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Democracy now! | Wednesday, July 5, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

ParadiseFM | Experts leggen wet over topinkomens in Staten uit

Morgen zijn verschillende directeuren van overheidsentiteiten in de Staten. Ze komen uitleg geven over de wet die topinkomens binnen overheidsbedrijven aan banden legt. Deze technische briefing is...

Democracy now! | Monday, July 4, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 4 juli 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Opinie | De VN, zelf bestuur en zelf beschikking

Door Lucita Moenir Alam, Arjen van Rijn en Kees Flinterman Op 15 december 1955 heeft de Tiende Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in Resolutie 945(X) de Nederlandse...

ParadiseFM | Campagne voor een nieuw nationaal wapen Curaçao

Curaçao moet een nieuw nationaal embleem hebben. Cultuurminister Van Heydoorn heeft daarom een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. Iedereen kan aan de wedstrijd meedoen. Vandaag wordt het startschot gegeven voor...
- Advertentie -
- Advertentie -