32 C
Willemstad
• zaterdag 22 juni 2024

Tag: financiële paragraaf in de memorie van toelichting

RvA: Financiële consequenties bij wijziging Cessantia-wet

WILLEMSTAD — De wijziging in de cessantiawetgeving zoals voorgesteld in een initiatiefwetsontwerp van de PNP, kan een reëel financieel risico voor het Land, het...