24 C
Willemstad
• dinsdag 31 januari 2023

NOS | Bezoek Oranjes aan Aruba: warm ontvangst met cadeautjes

De koning, koningin Máxima en de prinses van Oranje zijn vandaag aangekomen op Aruba. Het was voor het drietal dag vier van de rondreis door het Caribisch...

AD | Aruba verwelkomt prinses Amalia, Willem-Alexander en Máxima

Na een dag rust staan er weer een hoop activiteiten op de planning voor prinses Amalia, koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Het gezelschap komt maandagochtend lokale...

Democracy now! | Monday, January 30, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertentie -

Extra | Journaal 30 januari 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

PBC | Godett wil Cicely van der Dijs vrij krijgen door oproep aan de koning

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Anthony Godett spant zich in om Cicely van der Dijs vrij te krijgen. Hij doet een oproep aan koning Willem Alexander om gratie te...

PBC | Thierry Baudet spreekt vanavond op Curaçao

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Thierry Baudet is op Curaçao. Vanavond spreekt hij in de Papagayo Beach Club over de visie van de partij voor Caribisch Nederland, zo twittert...

PBC | Bonaire: Wie gekozen wil worden om daarna voor de Eerste Kamer te stemmen, moet zich vandaag geregistreerd hebben

Persbureau Curacao KRALENDIJK – Vandaag kunnen de namen van de mensen die zich kandidaat stellen voor de eilandraadsverkiezingen voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba worden ingeleverd, zij vormen drie...
- Advertentie -

AntilliaansDagblad | Meer aandacht ‘mental health’

Stichting GGz wijst op belang financiële continuïteit

Willemstad – Ondanks de moeilijke financiële situatie van Curaçao ziet de raad van bestuur (RvB) van algemeen psychiatrisch ziekenhuis Klinika Capriles en Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie ‘Yudaboyu’ kansen voor de verdere ontwikkeling van de geestelijke gezondheidszorg.

,,Er is een groeiende belangstelling voor ‘mental health’ in het algemeen en de stichting GGz Curaçao wordt gezien als dé organisatie om dit vorm te geven”, schrijft algemeen directeur Henk Kamsteeg namens de RvB in de Jaarverantwoording 2020, opgevraagd door het AntilliaansDagblad.

De aansluiting van de Fundashon pa Maneho di Adikshon (FMA) bij de Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Curaçao (GGz Curaçao) in maart 2020 noemt hij ‘een belangrijke stap in het versterken van de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg’. Het is het streven van GGz Curaçao om het aanbod van de geestelijke gezondheidszorg te organiseren vanuit één koepelorganisatie.

De stichting sloot het voorgaande jaar 2019 met een nipt positief eigen vermogen van 252.903 gulden en realiseerde een exploitatietekort van 424.980 over het jaar 2020, waardoor het eigen vermogen per 31 december 2020 negatief werd (-230.414 gulden). ,,Dit bevestigt ook dat de continuïteit van de stichting nog steeds in het geding is”, meldt het jaarverslag.

Met de jaarwisseling werden 2.702 geregistreerde patiënten geteld. Er zijn 178 klinische bedden. Het jaar 2020 registreerde 56.147 klinische verzorgingsdagen en 32.149 ambulante contacten (inclusief 8.214 deeltijd- en dagbehandelingen). Er waren op 31 december 8 psychiaters in loondienst en 169 patiëntgebonden personeelsleden. Samen met andere medewerkers telt de organisatie 247 personeelsleden.

De totale bedrijfsopbrengsten vorig jaar bedroegen 26,1 miljoen, waarvan 2,2 miljoen overige bedrijfsopbrengsten. Dit is nog exclusief de patiënten die in het Curaçao Medical Center (CMC) behandeld zijn. Klinika Capriles heeft met de komst van het CMC een belangrijke samenwerkingsovereenkomst gesloten om de psychiatrische zorg binnen het nieuwe ziekenhuis te verzorgen. Officieus hebben de behandelaren van Klinika Capriles sinds begin van het jaar 2020 de psychiatrische zorg verleend aan de patiënten die hun zorg aan het CMC toevertrouwen. De samenwerkingsovereenkomst werd officieel van kracht met ingang van 15 maart 2020.

De opbrengsten uit verrichtingen voor het jaar 2020 vertonen een lichte stijging van één procent vergeleken met het vorig jaar. Het jaarbudget basisverzekering ziektekosten (bvz) is met 375.000 verhoogd. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft maar één fte (fulltime) psychiater vergoed. De budgetverhoging werd pas met ingang van 1 juli 2020 toegekend, waardoor dit voor 2020 een budgetverhoging van 187.000 betekent.

De klinische bezetting vertoont ook een stijging ten opzichte van het vorig jaar. Ook de opbrengsten uit poliklinische verrichtingen laten een lichte stijging zien. Daartegenover daalde de bezetting van deeltijdafdeling drastisch. Deze daling is direct het gevolg van de Covid-19-pandemie.

De overige opbrengsten voor het jaar 2020 laten een materiële stijging van 59 procent zien ten opzichte van 2019. Dit is te danken aan de uitbreiding van het aantal verkochte maaltijden met ingang van 1 mei 2020 met gemiddeld 334 maaltijden per dag aan een andere zorginstelling.

De kosten zijn met 4 procent, oftewel een miljoen, gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. De directe kosten, de personeelskosten en de afschrijvingskosten zijn met 19,5 respectievelijk 10 procent gestegen, terwijl de overige kosten een daling van 8 procent laten zien. De directe kosten betreffen direct aan de cliënt gerelateerde verbruikskosten. De stijging wordt veroorzaakt door stijging in prijzen van voedingsmiddelen alsook toename van verbruikte voedingsmiddelen als gevolg van de uitbreiding van het aantal geleverde maaltijden. Verder stegen de kosten met betrekking tot geneesmiddelen met 28 procent, gedreven door prijsstijgingen alsmede stijging in verbruik.

Bij aanvang van het jaar 2020 waren er verschillende onderwerpen die nadrukkelijk op de uitvoeringsagenda 2020 stonden: het uitwerken van de ‘Visie Geestelijke Gezondheidszorg 2019-2023’ van de overheid van Curaçao; het tarievenonderzoek Klinika Capriles onder leiding van het Bureau Telecommunicatie & Post (BT&P); en de stichtingbrede invoering van het elektronisch cliëntendossier ‘Asterisque’.

,,Hier werd enthousiast aan gewerkt”, aldus algemeen directeur Kamsteeg. ,,En toen deed vanaf maart het Covid-19-virus zijn intrede op Curaçao. De maatregelen die de overheid moest nemen en de maatregelen die de stichting zelf genomen heeft, hadden vanzelfsprekend een enorme invloed op het functioneren van de organisatie.”

Naast de angst en onzekerheid bij cliënten en personeel was er ook een verhoogde uitval door ziekte en vanwege quarantaineregels en was er een gedwongen stop op veel activiteiten. Dit heeft geleid tot uitstel en soms zelfs afstel van activiteiten die opgenomen waren in de diverse jaarplannen.

,,Desalniettemin is er op de bovengenoemde onderwerpen wel degelijk belangrijke vooruitgang geboekt”, vervolgt de directeur. Diverse onderwerpen uit het visiedocument van de overheid hebben hun weg gevonden naar de jaarplannen van managers en RvB, er is flink gewerkt aan het tarievenonderzoek van BT&P dat eind 2020 aan de overheid is aangeboden en het nieuwe elektronisch patiëntendossier is ingevoerd.

De genoemde beleidsnota van de overheid voor de geestelijke gezondheidszorg was een uitwerking van het visiedocument ‘Traha huntu pa un Kòrsou salú 2025’. In dit document heeft de overheid van Curaçao haar visie op de gezondheidszorg in het algemeen geformuleerd.

Kamsteeg: ,,De kern van de Visie 2025 is dat er een ombuiging van zorg en ziekte naar gezondheid en welbevinden moet plaatsvinden, zonder de kwaliteit van de huidige zorgverlening te verwaarlozen. Dit sluit naadloos aan bij de visie van de Stichting GGz Curaçao. Het vraagt om een modernisering van het zorgaanbod waarbij meer aandacht uitgaat naar preventie en ambulante zorgverlening.”

Richeline Martina-Joe is voorzitter van de raad van toezicht (RvT). Zij schrijft in het verslag van de RvT dat per 30 september 2020 het contract met Waldi Oostburg tot een einde gekomen en dat hij per die datum uit de RvB is getreden. ,,De raad van toezicht is de heer Oostburg zeer erkentelijk voor zijn inzet in de afgelopen negentien jaren.”

Na een open sollicitatieprocedure is de RvT erin geslaagd de ontstane vacature in de RvB in te vullen. Per 1 oktober 2020 is Henk Kamsteeg benoemd tot voorzitter van de RvB. ,,De heer Kamsteeg heeft ruim negentien jaar ervaring in een soortgelijke functie en heeft meer dan dertig jaar ervaring in de zorg. De RvT heeft gemeend dat de heer Kamsteeg de missie en visie van de organisatie verder zal kunnen dragen.”

– ‘Enige aanbieder klinische psychiatrische zorg’

– Vordering op ministerie van Justitie

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.

Bron: Antilliaans Dagblad

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

2 reacties

  1. Ipv weer klakkeloos te reageren @EcLapas zou je je wat meer kunnen inlezen maar dat is al in een eerdere post aangegeven. Reageren om te reageren, was het toch. Schizofrenie is bv niet te genezen, mensen krijgen vaak een terugval, bipolair ook niet te genezen en zo zijn er nog flink wat aandoeningen.
    Wel kunnen mensen goed functioneren mits zij hun medicijnen blijven slikken.

  2. Ben benieuwd of er ooit iemand in het Capriles Kliniek genezen is verklaard. Kan me nog als kind een dorpsgenoot herinneren die toendertijd in Monte Cristo was opgenomen 20 jaar later zat ze daar nog steeds.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Nieuwe reacties

- Advertentie -