27 C
Willemstad
• woensdag 4 oktober 2023

PBC | Veiligheidsheffing maakt vluchten uit Curaçao weer een stukje duurder

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Een nieuwe heffing op vertrekkende passagiers op Curaçao, de Passenger Safety Oversight Charge (PSOC), gaat reizen van of naar Curaçao weer wat duurder maken. Het...

AD commentaar | Analyse: Dag van de waarheid nadert

Je zou het met alle fratsen van de regering-Pisas rond de controversiële aankoop van Campo Alegre en alle (zure) grappen die erover worden gemaakt, gezien de...

PBC | Centrale Bank: Aanzienlijke risico’s bedreigen economische groei Curaçao

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Ondanks hoopvolle groeicijfers, waarschuwt CBCS-president Richard Doornbosch voor aanzienlijke risico’s die het economisch herstel kunnen bedreigen. Het niet bereiken van een oplossing voor ENNIA...

ParadiseFM | Woensdag inaugurele vlucht Avior airlines

De Venezolaanse luchtvaartmaatschappij Avior gaat weer op Curaçao vliegen. De eerste vlucht vanuit Caracas start op 4 oktober. Dat meldt het Curaçaose toeristenbureau. Avior is de derde...

ParadiseFM | Elizabeth de Cuba nieuw Cft-lid

Elizabeth de Cuba is voorgedragen als lid van het Cft. De Rijksministerraad is vandaag daarmee akkoord gegaan. Zij volgt per 1 oktober Gregory Damoen op als lid...

ParadiseFM | CBV lanceert solidariteitsfonds

Zorgbond CBV lanceert een solidariteitsfonds. Uit dat fonds worden leden die hun werk onderbreken om actie te voeren gecompenseerd. Dat werd gisteren aangekondigd op een persconferentie. Volgens...
- Advertisement -spot_img

AntilliaansDagblad | Wisseling RvC-leden moet gebalanceerd

HomeLandenCuraçaoAntilliaansDagblad | Wisseling RvC-leden moet gebalanceerd

Raad van commissarissen CBCS blikt terug op afgelopen jaar


Willemstad – De wisseling van de commissarissen van de Centrale Bank CBCS moet voortaan gelijkmatiger; het ‘en bloc’ aftreden is geen goede zaak. In het jaarverslag blikt de raad van commissarissen (RvC) terug: Op 19 augustus 2021 traden zes van de zeven leden van de RvC – inclusief de voorzitter – af, terwijl het zevende lid op 30 november 2021 zou aftreden.

,,Dit was een zeer bijzondere en complexe situatie”, meldt de raad.

De leden zijn bij hun aftreden terstond opnieuw eenmaal aansluitend herbenoembaar, aldus het Centrale Bankstatuut. De herbenoeming, dan wel de benoeming van nieuwe leden, gebeurt door beide Landen (Curaçao en Sint Maarten) gezamenlijk op aanbeveling van de RvC. De benoemingen dienen op basis van het Bankstatuut plaats te vinden uiterlijk drie maanden vóór het openvallen van het lidmaatschap.

In dit geval dienden de benoemingen uiterlijk in mei te hebben plaatsgevonden, aangezien de aanstelling van de toenmalige leden op 19 augustus eindigde. ,,Het feit dat er in augustus zes leden, inclusief de voorzitter, tegelijkertijd aftraden en dat er zes (nieuwe) leden (her)benoemd moesten worden, heeft een extra complexiteit met zich meegebracht.”

Voorts, vervolgt het jaarverslag van de RvC, was er in die periode ook nog sprake van een regeringswissel op Curaçao. ,,Dit heeft het selectietraject bijzonder verzwaard en de besluitvorming daaromtrent extra gecompliceerd gemaakt.”

Daarnaast heeft dit de introductie van een gebalanceerd aftreedrooster van RvC-leden ‘moeilijk dan wel onmogelijk gemaakt’. ,,Een ideaal aftreedrooster zou immers hebben voorzien in het af- en toetreden van minimaal één en maximaal twee leden per jaar.”

De raad legt uit: ,,Hierdoor blijft er, bij wijzigingen in de samenstelling van de RvC, een balans bestaan tussen waarborging van de stabiliteit en continuïteit enerzijds en de bevordering van nieuwe kennis en inzichten anderzijds.”

Het huidige Bankstatuut heeft in een situatie van ‘en bloc’ aftreden niet voorzien en biedt daardoor ook geen bruikbare oplossing om een dergelijke situatie het hoofd te bieden. De RvC zal erop toezien dat dit probleem bij de herziening van het Bankstatuut de aandacht krijgt om te voorkomen dat de CBCS weer in zo’n, al dan niet uitzonderlijke, situatie terechtkomt.

Om de gevolgen van deze bijzondere situatie enigszins op te kunnen vangen, en om te voorkomen dat belangrijke opgebouwde kennis en expertise binnen de RvC verdampt, was met de vermogensgerechtigden (de regeringen van de landen) afgesproken dat er per land minimaal één maar maximaal twee van het zittende aantal leden van het betreffend land, herbenoemd zouden worden.

De RvC heeft op 30 april 2021 de noodzakelijke aanbevelingen gedaan. Doordat de aanstelling van de nieuwe RvC-leden uitbleef, zag de RvC zich genoodzaakt om, op grond van artikel 25 lid 9 van het Bankstatuut, zich te wenden tot de president van het Hof van Justitie om tot een tijdelijke benoeming van RvC-leden en zijn voorzitter over te gaan. De RvC heeft de president van het Hof op 13 augustus benaderd met het verzoek om conform de aanbevelingen van de RvC, te voorzien in de tijdelijke invulling van de vacatures in de RvC. Hiermee bestond de RvC op 19 augustus nog maar uit één lid, Julian Lopez Ramirez.

Op 23 augustus besliste de president van het Hof van Justitie dat Miroslava Wedervoort en Patrick Newton, Ajamu Baly, Ahmed Bell en Jason Rogers tijdelijk werden benoemd en nodigde zij de ministers uit om op een zo kort mogelijke termijn een voordracht te doen.

Een voorzitter werd toen niet door de president van het Hof benoemd. De tijdelijke RvC-leden werden op 27 en 30 augustus beëdigd door de gouverneurs van Sint Maarten en Curaçao. Vanaf dat moment bestond de RvC weer uit zes leden, maar ontbrak aldus een voorzitter. De RvC heeft in dat verband besloten dat Lopez Ramirez als fungerend voorzitter van de RvC zal optreden en Baly als fungerend vicevoorzitter. Voor de functie van Lopez Ramirez is vervolgens door de RvC op 16 november een soortgelijk verzoekschrift voor een tijdelijke herbenoeming ingediend bij de president van het Hof totdat in zijn vervanging is voorzien.

De president besliste op 29 november dat met ingang van 30 november 2021 Lopez Ramirez tijdelijk als lid wordt benoemd totdat de Landen in een opvolging hebben voorzien. Lopez Ramirez is op 21 en 23 december beëdigd door de gouverneurs van Sint Maarten en Curaçao als tijdelijk RvC-lid.

Vanaf dat moment bestaat de gehele RvC uit tijdelijk, door de president van het Hof benoemde leden, terwijl ook de functie van voorzitter nochtans vacant is. De RvC heeft ter zake de voorzitter van de RvC een aanbeveling gedaan op 31 december 2021.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties