31 C
Willemstad
• maandag 3 oktober 2022

AntilliaansDagblad | Zwemmen van punt naar punt rond Aruba

Oranjestad - De ervaren Arubaanse openwaterzwemmer Deaxo Croes is na een geslaagde zwemtocht van zo’n dertien uur zaterdag bij Baby Beach weer veilig aan land gekomen. Hij...

AntilliaansDagblad | ‘Vol ambitie en met veel vertrouwen’

Securitas Antias viert 40-jarig jubileum Willemstad - Het beveiligingsbedrijf Securitas Antias bv heeft gisteren, samen met haar medewerkers en een groot aantal gepensioneerde ex-collega’s, op feestelijke wijze haar...

AntilliaansDagblad | Silvania schiet uit z’n slof

Aanval op journalist Gonzalo Cuales maar ook op aan PAR-verbonden bedrijven Willemstad - ,,Grote bedrijven die verbonden waren aan het kabinet-Rhuggenaath hebben miljoenen aan de NOW-regeling ontvangen, waarna...
- Advertentie -

AntilliaansDagblad | ‘Schaarste dreigt’

Importeurs wijzen op ongewenste gevolgen Makutu Básiko 2022 Willemstad - De nieuwe basismandregeling - Makutu Básiko 2022 - zal ongewenste gevolgen hebben, te weten schaarste en het mogelijk...

Democracy now! | Friday, September 30, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 30 september 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, September 29, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

AntilliaansDagblad | Ook vrouwen bij CurMil

Voortaan genderneutrale benadering Dienstplichtverordening
Op kazerne Suffisant gescheiden slaap- en sanitaire ruimten

Willemstad – Met ingang van het opleidingsjaar 2022 worden naast mannen, ook vrouwen als beroepsmilitair toegelaten tot de Curaçaose Militie (CurMil). Dit is nieuw beleid en is afgelopen week officieel aangekondigd door minister Gilmar Pisas (MFK) van Algemene Zaken.

De na de wervingsprocedure geselecteerde vrouwelijke kandidaten worden, net als de mannelijke kandidaten, benoemd in tijdelijke dienst van het Land Curaçao voor de duur van de opleiding ‘Elementaire Militaire Vorming voor Caribische militairen’, onder gelijktijdige terbeschikkingstelling van het Commandement der Zeemacht in het Caribisch gebied (CZMCarib).

De toelatingseisen en de te behalen eindtermen van de opleiding kennen geen differentiatie naar geslacht. De toepassing van arbeidsvoorwaarden en de inschaling zijn voor de vrouwelijke beroepsmilitairen evenals voor de mannelijke beroepsmilitairen conform geldend beleid van de minister van Justitie en van CZMCarib, in lijn met het Bezoldigingsbesluit Dienstplichtigen Curaçao 1986 en de Dienstplichtverordening 1961.

Na afronden van bovenbedoelde initiële opleiding wordt de vrouwelijke beroepsmilitairen, evenals de mannelijke beroepsmilitairen, een periode van minimaal vier jaar vergund om deel uit te blijven maken van CurMil.

,,Het bovenstaande vereist een geslacht-neutrale benadering van de Dienstplichtverordening 1961 en het Bezoldigingsbesluit Dienstplichtigen Curaçao 1986, in die zin dat waar ‘man’ staat of bedoeld wordt, ook ’vrouw’ moet worden gelezen of begrepen en waar ‘vrouw’ staat of bedoeld wordt, ook ‘man’ moet worden gelezen of begrepen”, aldus de aankondiging van Pisas.

Voorbereidingen zijn gaande voor een moderne rechtspositieregeling voor lokale beroepsmilitairen, naast het traject ter professionalisering van CurMil tot een volwaardige lichte infanterie-eenheid voor Curaçaose militairen.

Er worden overigens ‘géén vrouwen tot CurMil toegelaten’ zolang niet door de CZMCarib schriftelijk melding is gedaan bij de minister van Algemene Zaken dat voldaan is aan bepaalde voorwaarden. Namelijk dat bij CurMil in ieder geval vrouwelijke vertrouwenspersonen aangesteld zijn en bij voorkeur ook vrouwelijke instructeurs; en dat op de kazerne te Suffisant verplicht gescheiden slaap- en sanitaire ruimten voor mannen en voor vrouwen beschikbaar zijn, met toepassing en handhaving van een huisreglement ter waarborging van de veiligheid. Dit is bekendgemaakt in de online Landscourant.

Ook evaluatie toetreding vrouwen
Er is in dit nieuwe traject ook evaluatie voorzien: de toelating van vrouwelijke beroepsmilitairen zal in het eerste ‘gemengde’ opleidingsjaar tussentijds en na afloop worden geëvalueerd aan de hand van indicatoren en op meetmomenten die gezamenlijk namens de ministers en namens CZMCarib worden vastgesteld.

,,In ieder geval zal worden gekeken naar het percentage vrouwelijke militairen van het totale aantal deelnemers aan deze eerste gemengde lichting, het percentage geslaagde vrouwelijke militairen van het totale aantal geslaagden van deze lichting en de gevoelens en ervaringen van de vrouwelijke militairen met betrekking tot bejegening, acceptatie, veiligheid en zorg.”

In augustus 2022 begint een nieuw opleidingsjaar van de Curaçaose Militie (CurMil). Het betreft de initiële opleiding ‘Elementaire Militaire Vorming voor Caribische militairen’. De werving voor deze nieuwe lichting aspiranten nam in de eerste week van maart 2022 een aanvang. Tot nu toe worden alleen mannelijke kandidaten toegelaten als beroepsmilitair bij CurMil. De roep uit de samenleving om CurMil open te stellen voor vrouwelijke deelnemers wordt steeds luider.

Er bestaat veel belangstelling bij jonge vrouwen om deel te nemen aan opleidingen als die van de CurMil. Jaarlijks meldt zich bij elke wervingsronde van CurMil een grote groep geïnteresseerde vrouwen, aan wie ‘nee’ verkocht wordt.

Andere korpsen in de veiligheidsketen, zoals de politie en de brandweer, zijn wel toegankelijk voor vrouwen. Het Vrijwilligers Korps Curaçao (VKC) kent sinds jaar en dag vrouwelijke leden, ook in het dagelijks managementteam. De Brigada di Seguridat i Formashon van Bos di Hubentut (Jeugdbrigade) heeft een groeiend aantal deelnemende meisjes en jonge vrouwen tussen 15 en 25 jaar oud.

De Landsverordening Sociale Vormingsplicht – waar het Sociaal Vormingstraject, dat in 2022 gereactiveerd wordt, van is afgeleid – spreekt van jongeren, zonder onderscheid te maken naar geslacht. Het Sociaal Vormingstraject (SVT) is daarmee nadrukkelijk ook opengesteld voor jonge vrouwen.

Het SVT en het VKC maken voor zover mogelijk gebruik van dezelfde fysieke infrastructuur als CurMil op de kazerne te Suffisant. De jeugdbrigade, het VKC en wellicht ook het SVT dienen als perfecte kweekvijvers voor vrouwelijke aspiranten voor CurMil. Er is – met andere woorden – al zicht op diverse mentaal en fysiek geschikte dames, die een plek binnen CurMil ambiëren.

De gedachte dat Curaçaose vrouwen (beroeps)militair moeten kunnen zijn, is niet nieuw. In het Plan van aanpak ‘Dienstplicht in verandering. Van kansarm tot kansrijk in Pais Kòrsou’ van 8 maart 2010, refereerde de toenmalige Commissie Dienstplicht País Kòrsou nadrukkelijk naar de wens van het Bestuurscollege in 2009 om toelating van vrouwen mogelijk te maken.

Ook deed een in 2013 ingestelde Commissie Aanpassing Dienstplichtverordening 1961 een voorstel voor actualisering van de Dienstplichtverordening, waarin de deelname van vrouwen één van de wijzigingen was.

Bron: Antilliaans Dagblad

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Nieuwe reacties

- Advertentie -