31 C
Willemstad
• woensdag 12 juni 2024

DH | Multi-million-dollar St. Maarten Crime Fund lacks financial administration and policy plan

PHILIPSBURG--“There has been no indication of any activities on this measure.” This statement pertains to the restructuring of the Crime Fund St. Maarten as mentioned in the...

AntilliaansDagblad | Links wint op Bonaire

Van Huffelen krijgt veel voorkeursstemmen in CN; hogere opkomst dan in 2019 Kralendijk - GroenLinks-PvdA heeft op Bonaire overtuigend gewonnen. Van de 1.784 geldig uitgebrachte stemmen kreeg de...

AntilliaansDagblad | Afgifte watersportvergunningen stilgelegd

Oranjestad - Aanvragen voor een nieuwe watersportvergunning worden tot nader order niet in behandeling genomen. Vanaf 1 januari 2025 moeten alle commerciële vaartuigen een ‘propeller guard’ aan...

AntilliaansDagblad | Line-up CNSJF 2024 compleet

Willemstad - De organisatie van het Curaçao North Sea Jazz Festival (CNSJF) heeft gisteravond ‘met groot genoegen en trots’ de laatste namen bekendgemaakt voor de aankomende 2024-editie. Op...

AntilliaansDagblad | PVV levert staatssecretaris

Eind juni beëdiging kabinet-Schoof door koning Willemstad - De kans lijkt groot dat de zes eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk te maken krijgen met een...

AntilliaansDagblad | Apart Ipko democratisch deficit

Gehele revisie Statuut ‘niet opportuun’ Willemstad - In de afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) staat dat de mogelijkheden onderzocht moeten worden om een apart Ipko of andersoortige...
- Advertisement -spot_img

AntilliaansDagblad | Consument boft alsnog

HomeLandenCuraçaoAntilliaansDagblad | Consument boft alsnog

Silvania handhaaft verlaagde benzineprijs

Vigilante

Willemstad – Zei hij tot twee keer toe tegenover deze krant dat de benzineprijsverlaging van 24 cent niet meer verlengd wordt per 12 februari, omdat hier geen rekening mee is gehouden op de begroting, Financiënminister, Javier Silvania (MFK) meldt nu dat hij de consument alsnog tegemoetkomt.

In een persbericht van het ministerie van Financiën staat: ,,Teneinde het effect van de verhoging van de brandstofprijzen enigszins te mitigeren heeft de minister van Financiën de onderdelen van de prijsopbouw die onder zijn invloedssfeer vallen, in casu de omzetbelasting, invoerrechten en het bijzonder invoerrecht op benzine (accijnzen) dusdanig aangepast dat voor zowel Mogas 95 (benzine) als gasolie LSD (diesel) een evenwichtige prijsdaling per liter is bereikt.” Hij voert aan dat het effect van de verlaging van brandstofprijzen op de internationale markt pas in een later stadium tot uiting komt vanwege eerdere aankopen en aanhouden van voorraden, en dat hij daarom ter overbrugging hiervan de Aanschrijving Tijdelijk mitigatie brandstofprijzen van 13 mei 2022 tot en met 31 maart 2023 kan verlengen.

De minister publiceert op Facebook het onderliggende advies van de sectordirecteur (SD) Financieel Beleid- en Begrotingsbeheer. De SD is door de minister van Economische Ontwikkeling (MEO), Ruisandro Cijntje (PNP), verzocht over de brandstofprijs spoedadvies uit te brengen. Met de verlenging wordt ruimte geschapen voor de afwikkeling van het ontwerpwetgevingstraject Landsverordening tijdelijk mitigeren brandstofprijzen, zo is door de MEO-minister naar voren gebracht.

De SD legt uit dat de begroting 2023 gebaseerd is op die van 2022 waarin al rekening werd gehouden met de aanschrijving en een derving van 27 miljoen gulden (18,7 miljoen omzetbelasting en 8,2 miljoen benzinecomponent). Deze 27 miljoen is berekend over een periode van negen maanden, namelijk van 12 mei 2022 tot 12 februari 2023, gemiddeld 3 miljoen gulden per maand.

Een additionele verlenging tot eind februari 2023 zou geen extra kostenderving betekenen op de begroting, zo stelt de SD. Om te vervolgen: ,,Mocht de aanschrijving met nog één maand additioneel worden verlengd, tot eind maart, dan zou sprake zijn van een geringe derving van 3 miljoen gulden voor de begroting 2023. Echter de huidige inkoopprijs van brandstoffen ligt fors lager dan de inkoopprijs van mei 2022 (de huidige prijs is ruim 78 dollar en in mei 2022 was dit ruim 109 dollar). Hierdoor wordt de omzetbelasting op brandstoffen naar schatting slechts 1 tot 2 miljoen gulden. Echter, dankzij de bijzonder hoge ontvangsten omzetbelasting in januari 2023, zal er geen sprake zijn van inkomstenderving en kunnen de financiële consequenties van de verlenging van de aanschrijving binnen de begroting worden geabsorbeerd.”

Oplossing voor 34 miljoen gezocht

Uit het schrijven van de SD, blijkt dat er nog een ander probleem speelt waar de MEO-minister aandacht voor vraagt. Tijdens een multi-sectoraal overleg heeft Cijntje namelijk nader uitgelegd meer tijd nodig te hebben om een oplossing te vinden voor de teveel aan Curoil (en indirect aan de consument) in rekening gebrachte omzetbelasting van mogelijk 34 miljoen gulden. De extra tijd die de aanschrijving tot eind maart biedt wordt dus enerzijds aangewend om ‘in de tussentijd’ te werken ‘aan een structurele oplossing voor het wegvallen van de 24 cent verhoging die in werking treedt op het moment dat de aanschrijving weer komt te vervallen’. Maar, ook staat er: ,,Er wordt gewerkt aan de aangegeven problematiek van de mogelijke 34 miljoen gulden die teveel in rekening is gebracht aan Curoil en de consument.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties