Ingezonden | ‘Sumisoheid’ leidt tot dictatuur – Cpost

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Felix D. Pinedo aan het woord.

Mijn strijd tegen het door CPost illegaal laten stoppen van het bezorgen van post bij individuele huisadressen begon vanaf juli 2015. In diverse ingezonden stukken via de nieuwsmedia en brieven aan de minister van VVRP, de Staten, de ombudsman en uiteindelijk het OM, heb ik mijn motiveringen dat de handelingen van de minister(s) en van CPost illegaal waren, met wetsartikelen onderbouwd.

Jammer genoeg kreeg ik geen steun in dezen totdat de ombudsman een rapport op 13 oktober 2016 publiceerde. In dit rapport heeft de ombudsman de gehele handelwijze bij het opzetten van het project ‘community boxes’ afgekeurd.

Aan het eind van dit rapport heeft de ombudsman in zijn conclusie duidelijk gesteld dat de minister niet behoorlijk (ofwel onbehoorlijk) heeft gehandeld ten aanzien van dit geheel. Onze Statenleden, politici, ministers en andere belanghebbenden hebben niet de nodige aandacht besteed aan het rapport van de ombudsman.

In juli 2016 heb ik het OM benaderd met een petitie opdat het OM de minister van VVRP op de hoogte zou stellen dat zij artikel 344 van ons wetboek van Strafrecht (onder de titel ‘Ambtsmisdrijf’) aan het overtreden was door met lede ogen toe te zien en actief mee te werken aan het tegen de wet in handelen van CPost. Tot de dag van vandaag heeft het OM niet gereageerd.

Op 21 en 22 juni 2017 las ik in het Antilliaans Dagblad, dat volgens de hoogleraar prof. dr. Arjen van Rijn, de introductie van community boxes zonder wettelijke grondslag werd geïntroduceerd.

,,Dat experiment berustte niet op een wettelijke basis”, stelt de hoogleraar verder. Al de door mij aangehaalde motiveringen vanaf 2015 in mijn reeds genoemde documenten zijn ook de motiveringen geweest voor van Rijn om tot genoemde conclusies te komen. Het gaat mij om de bewustwording van dit volk.

‘Sumisoheid’ oftewel onderdanigheid, kan leiden tot verdekte dictatuur tot zelfs openlijke dictatuur. De staatsrechtgeleerde stelt verder dat ‘de rule of law’ de basisnormen zijn waarop ons staatsbestel rust en die ervoor zorgt dat onze samenleving een rechtvaardige en humanitaire samenleving kan zijn.

,,Zonder wettelijke grondslag is er geen bevoegdheid voor de overheid om te handelen”, stelt hij verder. Met deze stelling in gedachte heb ik diverse ingezonden stukken en brieven geschreven in verband met het steeds tegen de wettelijke regels van onze Staatsregeling in handelen van ons parlement en de gouverneur.

Volgende week dien ik een petitie in bij de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie opdat het Hof een oordeel geeft omtrent het al dan niet onrechtmatig handelen van onze hoogwaardigheidsbekleders. Hopelijk zal een of andere staatsgeleerde duiken in hetgeen ik in deze petitie naar voren breng.

Felix D. Pinedo,
Curaçao

5 Reacties op “Ingezonden | ‘Sumisoheid’ leidt tot dictatuur – Cpost

 1. Kreeg van de week brieven in mijn bus die al in april waren gestuurd vanuit Curacao. Dank je Cpost!

 2. Verdekte dictatuur beheerst ons land. Dank zij de ons kent ons mentaliteit. Daarom gaan we niet vooruit. Vooral in de overheid NV’s en overheid stichtingen zijn deze verdekte vormen van alleenheerschappijen te vinden. Met goedkeuring van de politiek.

 3. Gevalletje een-tweetje tussen autozwendelaar/fraudeur Franklin Chebu Sluis (toen directeur C-post) en Suzy Camelia-Romer (toen minister VVRP).

  Net als daarna de benoeming van Sluis als hoofd Bureau Post & Telecom door VVRP minister Suzy Romer. Beide onterecht positief gescreend door VDC. https://knipselkrant-curacao.com//pbc-rekenkamer-onderzoekt-benoeming-franklin-sluis-bij-toezichthouder/

 4. Overigens wordt er op diverse eiland op de Caribbean ook geen post bezorgd en haal je je post op het postkantoor op.

 5. Heb er begrip voor dat postbezorging verliesgevend is geworden met de explosie van e-mail, internet en social media.

  Maar bezorg dan 1 keer per week, of zelfs 1 keer per maand en laat de klant betalen voor expres bezorging.

  De community boxes zijn een onpraktisch gedrocht die volgens mij ook geen geld besparen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *