25.4 C
Willemstad
• zaterdag 28 januari 2023

Extra | Journaal 27 januari 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

ParadiseFM | Nicole Lake veroordeeld voor mishandeling

De beruchte Nicole Lake is veroordeeld voor mishandeling. Vorig jaar zou ze haar ex-vriend te lijf zijn gegaan met een gebroken fles. Volgens Lake ging het om...

PBC | Nederlandse kabinet houdt het bij bewustwordingsfonds, geen herstelbetalingen

Persbureau Curacao DEN HAAG – Nederland wil in het kader van herstelbetalingen voor het slavernijverleden niet verder gaan dan een bewustwordingsfonds. Dat zei minister Hanke Bruins Slot gisteren...
- Advertentie -

Democracy now! | Thursday, January 26, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 26 januari 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Toeristenauto op de kop voor Julianabrug

Vier Nederlandse toeristen zijn woensdag betrokken geraakt bij een ongeluk vlak voor de Julianabrug, in de buurt van Parera. De auto sloeg over de kop en kwam...

Nu.cw | Silvania wil winstbelasting in E-zone verlagen

Minister van Financiën Javier Silvania (MFK) wil dat de winstbelasting voor bedrijven in de E-zone wordt verlaagd. Daarvoor heeft de minister een voorstel gestuurd naar Statenvoorzitter Charetti...
- Advertentie -

Koninkrijksbelangenblog | Status koninkrijksmedia 2018


Afgelopen jaar was er enige aandacht voor de staat van de Nederlands-Antilliaanse media. Hoog tijd. In 2016 bracht Unesco al een verontrustend rapport uit. Dat rapport was gedetailleerd, maar raakte de kern niet. De mediarealiteit is nog veel beroerder. Hoop is er wel voor 2019. Leest u mee?

“De Nederlandse media zijn er alleen als er corruptie of een ramp is, maar bericht nou ook eens over de ontwikkelingen of de ongelijkheid op onze eilanden.”

Dit was een veelgehoorde klacht tijdens het journalistieke evenement dat Caribisch Netwerk afgelopen maand organiseerde.

Het probleem is: de ABC eilanden kunnen wel mopperen over het (gebrek of selectieve) media aandacht voor de Koninkrijkseilanden, maar het onderliggende probleem dient dan eerst in de kaart zijn, voordat beslissingsnemers een juist plan in elkaar kunnen zetten om hier een adequate oplossing voor te vinden. Anders blijft het dweilen met het kraantje open. Na 8 jaar media-ervaring hier naar onze mening de echte Antilliaanse persproblemen op een rijtje vanuit het KKC perspectief:

Knipselkrant Curacao wordt door sommigen beschouwd als een anti-MFK en Pueblo Soberano krant. Dat is in onze optiek geen juiste opvatting. Knipselkrant kent geen politieke agenda. Knipsel belicht alle kanten, geholpen door onze kritische lezers en reageerders, vanuit alle politieke kleuren en sociale lagen van de samenleving. Bovendien – zo heeft KKC the hard way mogen leren – ligt de echte macht op onze eilanden niet in politiek, maar bij onze schaduwregering. En ook die hebben we stevig belicht. Als geen andere media heeft de KKC aan den lijve mogen ervaren dat onze eilanden worden bestuurd door een parallelle regering, die weinig op hebben met democratie en politiek, doch een financiëel-criminele agenda: narcokapitaalstromen. Via haar media-outlets en managementlaag Grupo Sopi stuurt de International Financial Group (IFG, voorheen Vereniging Offshore Belangen: VOB) de eilandspolitiek en bestuur aan teneinde deze geldstromen stilletjes op de achtergrond te witten, voordat het op banken arriveert. Eerst gebeurde dat via de beruchte Antillenroute. En toen de brievenbusroute rond de jaren ’90 deels werd omgelegd naar de inmiddels net zo infameuze Zuid-as route, kregen de eilanden van toenmalige bewindslieden Piet-Hein Donner, Gerrit Zalm en Willem Vermeend een ongebreideld offshore Egaming netwerk van duizenden illegale en ongereguleerde online casino’s ter compensatie, op hun beurt bestuurd door dezelfde trustkantoren, fiscalisten en accountants, met behulp van anonieme en belasting vrijgestelde vennootschappen binnen E-zones. Waaronder een door KPMG en BearingPoint gekaapte blackbox overheidstelecom UTS met haar E-zone datacenters IDG/E-powerhouse (Vredenberg) en CTEX/Bluenap (Mahuma), een schijnconstructie is voor witwaspraktijken van illegale kansspelen (Egaming/Cyberluck en smsloterijen/Radcomm). Ook hierover hebben we onze lezers netjes bericht. De Algemene Rekenkamer die controle kwam doen werd vakkundig om zeep geholpen en KPMG liet de UTS-admin afgelopen maand nog even snel sweepen. Leest u niet in  offshoremedia. Btw, succes met zo’n ‘privatisering’ Albert Chos Romero, Sueena Francisco en Frank Kunneman. Als Knipsel hebben we enkele LOB’s uitgezet om samen met onze lezers en de RST gezellig met die ‘privatisering’ mee te kijken. Immers, deze financieel-juridische specialisten werken betaald met onze belastingcentjes en voor onze gemeenschapsbelangen. Toch? Lijkt interessant leesvoer voor een vervolgblog ter leering ende vermaeck: ‘Dekmantelverkoop voor Dummies 4.0’.

Wat Knipselkrant Curacao eveneens van andere Nederlandstalige media onderscheid is dat de KKC vrijwel de enige die is die onze gok en trustsector benoemt en visualiseert, zonder hierover spastisch te doen. Wij noemen man en paard. Op Sint Maarten en Aruba worden regeringen rechtstreeks aangestuurd door ‘casinobazen’ Francesco Corallo en Eduardo de Veer. En die komen zelf nauwelijks in de media (alleen als filantropen) en hoeven nergens verantwoording over af te leggen. Weliswaar worden ze af en toe beteugeld met een onderzoekje, maar tot een veroordeling komt het nimmer. Op Curacao liggen de verhoudingen iets genuanceerder. Hier ligt de macht bij de dienstverleners van dit soort clientèle. Vanuit Curacao is het voornamelijk de financiële offshoredienstverlening onder leiding van Smeets, Elias, Grootens, Begina en Palm (IFG) die het beleid voor de eilanden en cliënten uitzet. Dus niet alleen voor clientèle Rodolfo ‘Rudy’ Pizziolo (Curacao), Francesco Corallo (St. Maarten) en Eduardo de Veer (Aruba) en onze regeringen, maar met name voor de crème de la crème van de georganiseerde misdaad clientèle wereldwijd. Gespecialiseerd in Italiaanse maffia elite en Latijns-Amerikaanse narco kingpins. Komt allemaal niet in de media, maar zonder de services en mediabescherming van onze eigen Nederlands-Antilliaanse offshoredienstverleners zouden dergelijke lieden nooit miljardairs zijn worden. En dat komt weer omdat hun offshoredienstverleners standaard een misleidend ‘niets-aan-de-hand’ mediabeeld voeren van verkeersongevallen, huis-tuin en keukengeweld, vergrijzing en wapencontroles.

Verder: de low-profile mediastrategie van financiële offshore dienstverlenings pers is: ‘We moeten onze financiële sector beschermen’. Het motto leverde Sopi-journalist Mariano Luis Heyden een Boeli van Leeuwen-award op. Helaas maakt diezelfde mediamentaliteit het vooral mogelijk dat ons Koninkrijk zo werd ingericht dat de Nederlandse Staat de eilanden gebruikt als drugshandel en witwas (brievenbus en logistieke) hub als voedingsbodem voor de grote Nederlandse banken en enkele Amerikaanse hedgefunds. Het zogenaamde ‘investeringsklimaat’, vroeger gewoon handelsbelangen geheten. Deze Koninkrijksbelangen zijn overigens niet iets van de afgelopen decennia, hetzelfde businessmodel hanteert de Nederlandse Staat al eeuwen. Kijk nog maar eens naar de video bovenaan deze pagina. Hier dus de 2018 KKC mediavisie:

“Nederland is de narcostaat waar morele en strafrechtelijke barrières om drugs te verhandelen zijn verdwenen en de Koninkrijkseilanden zijn de witwaswalhalla’s, waar een angstcultuur overheerst om het narcobeleid van het moederland niet te faciliteren.” KKC 2018

Hoe het komt dat de meeste Nederlandse lezers zich dit nauwelijks bewust zijn? Zeker, een geslepen dominee vs handelsgeest discrepantie tussen wet en uitvoering op 9000 km afstand. Maar bovenal een indoctrinerende, mediabeeldmisvorming aan beide kanten van de oceaan. Naar onze bescheiden mening allemaal uiteraard. En dat werkt als volgt: De Nederlandse media lijdt aan collectief geheugenverlies als het gaat over het eigen wetsondermijnende drugsbestrijdingsbeleid, gericht op drugstolerantie, en de Antilliaanse media is gericht op alles, behalve de essentie van onze economie: het faciliteren van de grote financieel-criminele- en drugshandelsnetwerken in trustmaatschappijen. En dat komt omdat de eilandspers (op de bekende uitzonderingen na) in handen is van financieel-criminele netwerken als VOB/IFG, die haar eigen kartel- en maffia cliënten uit de media houdt. Daarbij komt ook dat de Nederlandse journalistiek vooral opereert vanuit een blinde vlek dat Nederland niet de narcohoofdstad van Europa is en bovendien niet wereldkampioen belastingontwijking is. Waarbij de Nederlandse journalistiek per default wijst naar die o zo corrupte eilanden, maar daarbij zij de context ‘vergeet’ dat het het Nederlandse bestuur zelf is, die zaken, die het daglicht niet kunnen verdragen, zoals smokkel, cocainelogistieken, belastingontduiking en witwassen heeft geoffshored naar haar partners in de Caribbean. Uiteindelijk zijn het allemaal dezelfde dienstverleners, die hetzelfde mediabeeld met ‘heers en verdeel‘ weten te beïnvloeden. Daarom zou het voor lezers verstandig zijn niet blind te staren op lokale trustsectormedia, want hier staat maar 20-25% in van wat er daadwerkelijk speelt. Voor lezers die niet in the bubble willen leven, biedt Knipsel ook graag Belgische en Nederlandse media erbij. Dan hebt u circa 25-35% van het nieuws. Dan nog de Engelse en U.S.A. media, en dan gaat het vanaf 40% naar beter. Bijvoorbeeld: dit is het beeld dat de Amerikaanse media heeft van onze Koninkrijkje:

“The Netherlands comes equipped with built-in island laundromats – Aruba, Sint Maarten and Curacao – and the Dutch speak English. Best of all, lax Dutch law means even if they get caught, there isn’t much anybody could do.“
The Sink by Jeffrey Robinson (2003) – Crime, terror and dirty money in the offshore world

Hoe verfrissend is dat? Kortom: de werkelijke mediaproblemen op onze eilanden zit hem niet zozeer in ongewenste adverteerdersinvloeden, maar in het feit dat de complete inhoud wordt gesubsidieerd door financiële en fiscale offshore dienstverleners (en cliënten). Waardoor informatievoorziening aan de bevolking substantieel gekleurd en selectief is en gefocused op witwastolerantie, voornamelijk van trustkantoren. Terwijl aan de andere kant van de oceaan de Nederlandse journalisten er helaas weinigen in slagen over hun schaduw heen te stappen en de meer logische (financieel-fiscale) verbanden leggen tussen Willemstad, de Amsterdamse Zuid-as en Rotterdamse cokehaven. En laten we eerlijk zijn, met die stevige mediagrip besturen onze trustmaatschappijen de georganiseerde misdaad beter dan London dat met haar Caymans en Bermuda doet. De Nederlands-Antilliaanse trustboeren en -media zijn gewoon beter in verhullen dan haar Engelse concurrent. Hoe dan ook, het Amerikaanse beeld doet naar ons mening veel meer recht aan de realiteit dan de Nederlands-Antilliaanse media schetst. KKC meent dan ook dat zowel de VOB/IFG media alsook de Nederlandse media aan misleidende beeldvorming doen. En dan kunnen we mopperen en nukken, of het anders aan te pakken dan de goedmedia. Door een brug te slaan naar alle media vervult Knipsel en haar lezers naar onze mening een belangrijke aanvullende rol binnen het Koninkrijkse medialandschap.

Dat is overigens een weinig dankbare taak. De dreigementen waarmee dit medium vanuit de offshoresector, al dan niet middels rookgordijnen en stromannen, te maken krijgt, liegt er niet om. De nauwe verwevenheid met politiek en bestuur uit zich niet alleen in systematische tegenwerking van de Nederlandse overheid in beveiliging voor uw hoofdredacteur en deze nieuwssite. Maar is ook direct waarneembaar in het structureel niet beantwoorden van de WOB en LOB (informatie conform de wet/landsverordening openbaarheid van bestuur) verzoeken die we dit jaar deden aan zowel de Curaçaose en Nederlandse regeringen ten behoeve van onze nieuwe blogserie Koninkrijksbelangen:

Geen van de 61 LOB verzoeken van 8 juni aan de Curaçaose regering werden beantwoord. Ook de 5 WOB verzoeken met vragen aan het Nederlandse Ministerie van Financiën over haar 20 jarige regeling met VOB/IFG, die online gokken via E-zones en bijzondere vennootschapsvormen op de Antillen mogelijk maakte, bleven uit. Zelfs het nieuwste WOB verzoek van 14 november 2018 hierover, die in nauw overleg na een hoorzitting gezamenlijk door zowel uw hoofdredacteur als het Ministerie van Financiën tijdens die hoorzitting werd aangemaakt, blijft vooralsnog ook onbeantwoord. Alles binnen deze 20-jarige Nederlands-Antilliaanse ruling lijkt te draaien om deze stelling van het Nederlandse Ministerie van Financiën:

“Er is niet gebleken van misbruik.”

Die bewering kwam uw hoofdredacteur brisant voor. Het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (dus ook de AIVD), en het Ministerie van Justitie en Veiligheid (waaronder het Parket Generaal in Den Haag en de NCTV) die hierop toezicht zouden moeten houden (o.a. op basis van artikel 43 van het Statuut, maar vooral conform vele witwas en terrorismefinancierings wetgevingen, Europese richtlijnen en internationale verdragen waarbij ons Koninkrijk is aangesloten) hanteerden de afgelopen decennia namelijk een vernuftig geen toezichts – en onderzoekbeleid, gecombineerd met een dito niet opsporings -en handhavingsbeleid. Zo creëer je dus ‘niet gebleken van misbruik’ voor ‘the Untouchables’ op de ‘uit de wind eilanden’ 3.0. Heet dat niet gewoon corruptie outsourcing?

Liberty Venture Capital zou als strategisch partner belangstelling  voor de door Grootens/Bearingpoint en Begina/KPMG gekaapte overheidstelcom tdekmantel UTS

Er is gelukkig ook goed nieuws voor onze Nederlands-Caribische pareltjes:

1) na het verschijnen van de eerste blog van de Koninkrijksbelangenserie van 8 juni 2018 zagen we binnen 3 weken per 1 juli 2018 een begin van complete Egaming legalisering met E-zone, belasting- en vennootschapwetswijzigingen. Ook werd prompt besloten tot verkoop van een overheidstelecom witwasdekmantel. Liberty Global Ventures is een venture capital firma die  strategische belangstelling zou hebben voor illegale en ongereguleerde Egaming vanuit CTEX/Bluenap. Verder was er opvallend weinig rouw te bespeuren na aankondiging van het vertrek van het meest omstreden belasting- en accountantskantoor van de Antillen.

2) Andere belangrijke verandering: Op 17 december 2018 besloot kabinet Camelia-Romer Rhuggenaaath na 25 jaar illegaliteit en woekergroei zonder onderzoek, toezicht, opsporing en handhaving, alsnog de Nederlands-Antilliaanse wereldwijde illegale Egaming goksector te reguleren. Vergelijk het persbericht van onze minister van Financien en het meer kritische mediabericht van Koninkrijksrelaties.nu. Hoe dan ook: na 25 jaar komt er eindelijk toezicht. Bij zeggen van Financienminister Gijsbertha vooral om de jeugd en de lokale markt te beschermen en belastingen en licentiegelden te gaan innen. In onze bescheiden optiek vanwege constante en persistente druk van twee vasthoudende Nederlandse Tweede Kamerleden (video). Waarbij de Nederlandse Unileverpremier en de Curacaose Citcopremier uiteindelijk ‘om’ gingen om aan een rap ontwikkelend schandaal over ‘s werelds grootste witwas- en terrorisme infrastructuur sinds het Hawala netwerk te ontkomen. We zeiden het al: etalagepolitiek- en journalistiek is vrij standaard geworden, en onze regeringen bepalen bijzonder weinig zelf. Maar ook de Chinese muur is ooit met 1 steen begonnen, en een eerste begin is gemaakt. Nu Eduardo’s en Corallo’s Egamingsublicentie witwasstructuren op Aruba en Sint Maarten nog.

M.a.w.: er zijn dus goede stappen voorwaarts gedaan. De illegaliteit,  ongereguleerdheid en wildgroei van onze Egamingector wordt thans door de overheid erkend. En daar begint alles mee. Ook al bleven trustsectormedia over dit breaking news anders dan een advertentie oorverdovend stil. Zeker, toezicht  op offshore hazardspelen aanbieders en deelnemers vormt al 25 jaar een vaste paragraaf in regeerakkoorden. En ja, ook Knipsel vroeg zich af hoe een nagenoeg failliete Gaming Control Board, die in haar 15-jarige bestaan er niet eens in slaagde 12 landcasino’s onder controle te krijgen, nu duizenden Egaming casino’s mag reguleren. Zonder enige kennis, ervaring, mankracht en budget. Benieuwd hoe de aangekondigde toezichtswetgeving en handhaving zal uitpakken? Uw Knipsel blijft, ondanks het misbruik van bestuursbevoegdheid aan beide kanten van de oceaan door ons niet van de wettelijk verplichte WOB & LOB informatie te voorzien, volharden de gevraagde informatie te verkrijgen, teneinde haar Koninkrijksbelangen blog serie te continueren. Het is per slot van rekening de taak van de media de regeringen te controleren op behoorlijk bestuur.

Er is meer goed nieuws aan de mediahorizon:

3) Misschien hebt u het al gemerkt: De U.S.A. verlegt haar focus van het Midden-Oosten naar Latijns-Amerika. As in: richting Mexico en Venezuela. Of dat goed is voor de wereld zal de toekomst moeten uitwijzen, maar voor onze eilanden, strategisch gelegen in de narcoregio, is dat wel goed nieuws. Kunnen we erover blijven steggelen of de cocaïne markt wordt bepaald door aanbod of vraagmarkt, maar de waarheid is dat het product haar eigen markt creëert en mensen ziek, depressief en gevaarlijk maakt. Daarom blijft het witte ‘goud’ naar onze mening een schadelijk product dat bestreden dient te worden. Bovendien is het een feit dat het cokeaanbod vanuit Zuid-Amerika nog nooit zo hoog was als in 2018 en het aanbod naar verwachting verder zal groeien. Daarom zijn we blij met Amerikaanse aandacht. Als Knipselkrant Curacao hebben we nu eenmaal meer vertrouwen in Amerikaanse drugs- en witwas bestrijding, dan in Nederlands-Antilliaanse legalisering.

4) Niet eens met onze Knipselvisie? Dat mag. Ook dan hebben onze trouwe lezers geen probleem. De KKC blijft gewoon alle burgeropinies en lokale trustsectormedia artikelen delen. In fact, Knipsel breidt haar aanbod van lokaal nieuws uit. Zo wist de Amigoe zich de afgelopen twee jaar met succes te onttrekken aan onze kritische commentatoren. De KKC is er nimmer in geslaagd een overeenkomst te bereiken met de Citcokrant. In tegenstelling tot andere kranten weigert deze krant, onder het mom van sociale media ‘fakebook’ nieuws en bijzonder eenzijdige uitleg van onze auteurswet dagelijks enkele artikelen open te stellen aan zowel Facebook als onze kritische lezers. Om verdere onbalans in nieuwsvoorziening en jegens onze andere contentproviders te voorkomen, hebben we daarom zelf maar een besluit genomen. Vanaf 2019 zal Knipsel, naast KPMG nieuws (TeleCuracao) en Antilliaans Dagblad (vanaf 2008 de facto van United Trust), dagelijks ook Smeets artikel delen. Uiteraard met uitdrukkelijke bronvermelding zoals de wet dat voorschrijft. Daarnaast gaan we in 2019 ook vaker berichten overnemen van Curacao Chronicle. Chronicle maakt momenteel een groeispurt door en is thans de grootste mediawebsite van onze eilanden. Logisch gelet op haar doelgroep, immers, Chronicle voorziet het Amerikaanse en Chinese publiek van lokaal nieuws. Blij zijn we ook met nieuwe aanbod van Koninkrijksrelaties.nu. Inhoudelijke, onafhankelijke kwaliteitsjournalistiek hebben we van harte welkom geheten in het Knipselpalet. Happy zijn we ook met artikelen van Reuters, ABC media, Persbureau Curacao, Telegraaf, NRC, FD, NOS, FTM en zelfs met de Persgroep, ook na hun niet zo’n leuke geintje van oktober 2016 toen ze ons zonder rechtszaak via een achterdeurtje offline lieten trekken. Voor wie? Gelukkig zijn we niet wraakzuchtig, ook zonder excuses zijn ze vergeven.

Tot slot hopelijk komt er snel een publieke omroep vanuit Nederland bij, dat plan juichen we toe: mediadiversiteit met een brug naar de Nederlandse, Engelse Amerikaanse journalistiek is in onze visie dringend gewenst. Dat is wat de Knipsel als oplossing ziet en derhalve al jaren betracht.

5) Knipsel is dol op haar reageerders. Die vormen onlosmakelijk belangrijke informatieaanvulling op de artikelen. Enige moderatie blijft echter op de plaats in het kader van ‘Tene KKC limpi’. Eerlijk was eerlijk, als gevolg van aanhoudende cyber- en juridische aanvallen op de site, waren de comments al een tijdje een ondergeschoven kindje. Onlangs is een nieuwe inspecteur commentpolis aangesteld. De nieuwe inspecteur houdt zich verre van politiek, kan een grap goed waarderen en werkt onafhankelijk en zelfstandig. Hij heeft een interessante visie waar we volledig achterstaan en is zich thans aan het inwerken. We wensen hem oprecht veel plezier en succes.

6) Last but not least: Het blijft een ongekend schandaal dat de breinen achter de moord op Helmin Wiels na bijna 6 jaar nog steeds niet zijn geïdentificeerd. Dat zelfs het motief nog niet eens is bekend gemaakt. Het moge duidelijk zijn dat J&V en BZK misbruik van eerdergenoemde 1999 E-commerce regeling graag omzeilt, maar de moord op de meest populaire staatsman van Curacao is een regelrechte aanslag op onze democratie. En niemand is vergeten dat Wiels met zijn UTS/ CTEX aanvallen al 2 jaar bovenop de woekerende uitwassen van deze (Egaming & smsloterijen) regeling zat. De huidige mediafocus op George Jamaloodin als dader is welkom, maar tegelijkertijd misleidend. Een ieder kan op zijn vingers natellen dat de zwakbegaafde voormalige minister van Financien niet het brein achter deze complexe moord kan zijn. Jamaloodin is, net als Nini, Schotte en Wilsoe, gewoon een uitvoerder. Een dader, zoveel is zeker. Maar ook marionetten als het KFO gespuis, Paul de Geus, Franklin Sluis, Robbie, Luigi, Amparo dos Santos, Stanley Betrian, Cocochi Prins, Francesco Corallo en ander geboefte als Schotte, Monk en Wilsoe maken deel uit van het IFG/Sopi witwasinfrastructuur en waren betrokken bij de uitvoering. Ons witwaskartel heeft per slot van rekening een gigantische witwas en terrorismefinancieringsinfrastructuur van sms loterijen en online casino’s van honderden miljarden zwarte omzet per jaar te verbergen, en dat deed zij door eigen gezaghebbers, premiers en kabinetssamenstellingen te lanceren via de nodige officiële samen met officieuze, dubieuze Sopi-formateurs zoals Glenn Camelia, David Dick, Leo Rigeaud, Chester Peterson en Raymond Begina. En honderden miljarden per jaar aan kartelkapitalen omzet is een motief. En dat motief blijft tot 31 december 2019, pas dan vervalt de witwasruling. Moeten we dan tot die tijd wachten op de oplossing? We denken van niet, maar dat is nog even een verrassing. Hoe dan ook, het blijft spijtig dat onze regeringen niet meewerken aan bestuurstransparantie en willen voldoen aan wetgeving die openbaarheid van bestuur en oplossing van deze moord beoogd. En het beantwoorden van Tweede Kamervragen hierover blijft omzeilen. Onze lokale media zou hier een veel sterkere rol in moeten spelen. Want sinds wanneer is onderzoeksjournalistiek hetzelfde als trustsector-notuleren? De sleutel (de moordbeloning) ligt in de gokvergunningen die onze schaduwregering IFG en Sopi leden (inclusief de Dos Santos familie) krijgt. En de reden waarom Robbie nog steeds geen beroeps- en gokverbod heeft. Helaas durft geen journalist, bestuurder of politicus hierover door te vragen. Zo diep zit de angstcultuur, zeker na de brute liquidatie van 5 mei 2013 op klaarlichte dag op een drukbevolkt strand. Knipsel heeft gelet op de LOB en WOB houding inmiddels weinig vertrouwen meer in het topbestuur van onze regeringen, maar wel in de middenkader mensen, zoals bijvoorbeeld onze RST crimefighters. Waarom kon dit team niet terecht bij de Nederlandse Ministeries van BZK en J&V zelf? En waarom wist de Curaçaose pers van niets? Werd die niet vertrouwd? Zie boven, snappen we dus wel. Laten we alsjeblieft allemaal, inclusief onze lezers, deze mensen helpen het mogelijk te maken hun werk te doen. Met de meest waardevolle tips, informatie, kan ook anoniem via de Knipsel. Zowel in de commentboxen als via onze inbox blijft uw identiteit gegarandeerd anoniem. Sterkte jongens!

De Knipselkrant vrijwilligers wensen al onze lezers, content-providers en reageerders een aangenaam en perskritisch mediajaar!

Nardy Cramm is hoofdredacteur van Knipselkrant Curacao, blogger en auteur van blogseries ‘KKC blog | Machtsstrijd Curaçao ontbrandt en VDC blog | De lotgevallen van Veiligheidsdienst Curacao (VDC). De Koninkrijksbelangen blogs is haar nieuwste reeks. Tips en informatie worden discreet behandeld en reacties worden op prijs gesteld.

Artikel delen

7 reacties

 1. @John Bash, scherp opgemerkt. We hopen dat het RST ziet dat ze niet alleen tegen maffia en drugskartels vechten maar ook tegen corruptie vanuit de top van eigen gelederen.

  En vandaag konden we lezen dat het door jou aangehaalde rookgordijnen-tegenoffensief (contrastrategie) is ingezet: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/12/28/nederland-stelt-zelf-lijst-laagbelastende-landen-vast-in-strijd-tegen-belastingontwijking. Het gevecht van Financien tegen het imago van Nederland als belastingparadijs, ‘een naam die we niet verdienen‘, om te laten zien dat het ‘menens is met onze strijd tegen belastingontwijking‘.

  Het Financieele Dagblad legde eind 2012 bloot dat het ministerie van Financiën destijds een geheime groep van fiscale topambtenaren instelde om Nederland van de lijst te krijgen, in eigen kring de Barbapapa-groep gedoopt. Die club moest een huup-huup-barbatruc uitvinden: Europa zand in de ogen strooien door het uiterlijk van het fiscale stelsel te veranderen, zonder afbreuk te doen aan de voor Nederland gunstige kern. De missie slaagt tot aan vandaag de dag. https://knipselkrant-curacao.com//fd-barbapapa-groep-tovert-nederland-van-zwarte-lijst/

  Het Ministerie van Financien is gewoon een topartiest op dit gebied, geadviseerd door topartiesten in op dit vlak, de jawel…
  https://nos.nl/artikel/2206095-nederland-ligt-nog-altijd-dwars-bij-eu-aanpak-belastingontwijking.html

  Maar er was al aangetoond dat Nederland niet alleen wereldkampioen belastingontwijken is (https://www.vn.nl/nederland-belastingparadijs-met-dank-aan-de-pvda/) voor multinationals en banken, maar ook (via de Antillen en offshore hazardspelen) tevens wereldkampioen belastingontduiking, witwassen en terrorismefinanciering voor de georganiseerde misdaad: allemaal dezelfde offshore dienstverleners.

 2. Als Nederlandse overheidsorganen de standaard antwoorden : “wij herkennen ons niet in gestelde situatie of er is ons niet gebleken van misbruik” de wereld in helpen, dan weet je voor bijna 99% zeker dat er achter de coulissen actie wordt ondernomen om het een en ander verder dicht te timmeren. En een ander rookgordijn opstoken om de aandacht af te lijden.
  De jongens en meisjes van de RST worden structureel tegengewerkt door de ministeries van BZK en J&V.
  Maar deze mensen van RST zijn ook niet gek en komen via achterdeurtjes toch aan de waarheid.
  Voor een ieder zowel redactie KKC en reageerders van allerlei pluimage een geweldig 2019.

 3. Knipselkrant vrijwilligers, hartelijk dank voor jullie inzet in het afgelopen jaar. Voor de komende jaren wil ik jullie een gezond en veilige tijd toewensen.

  Knipselkrant criticasters, hartelijk dank voor jullie input en commentaar in het afgelopen jaar. Ik heb genoten van de positieve reacties. Ook jullie een gezond 2019.

 4. @Curacao Independente, Heb je al Gerrit bezocht bij Bon Futuro!

  v.w.b Herman Wiels het blijft speculeren, maar het kan ook simpelweg een liquidatie zijn geweest of de Nederlandse staat die hier achter zit.

  Grappig dat je nu zelf twijfel gaat zaaien… terwijl jij ook weet wat de waarheid is.
  Blijft grappig dat de PS vanaf dag 1 hebben geroepen dat de GS, JJ en Dos Santos achter de moord zitten… Tot opeens ze voor hun eigen financiele belangen gingen en gingen samenwerken met dezelfde moordenaars (hun eigen woorden). En nu is het blijkbaar beter om de schuld ineens bij Nederland te leggen.. rararara.. rookgordijnen leggen.

 5. De gewone burger heeft geen tijd nog de energie om zich druk te maken om wie zich aan het verrijken is met illiciet handelingen. Die hebben het veel te druk om brood op plank te brengen en de zorg van hun familie. De media is een instrument om een groep te beïnvloeden, hierin blijft de Nederlandse media hun macht misbruiken om ons die van de Cariben komen negatief neer te zetten, als burger, als immigrant, onze politicus en noem maar op, met hier en daar enig uitzonderingen. Het blijft een kwestie van keuze wordt er gekozen om samen te bouwen of om gewoon verder gaan met verdeel en heers politiek, ik denk nog steeds de laatste. Maar goed ieder zijn ding, v.w.b Herman Wiels het blijft speculeren, maar het kan ook simpelweg een liquidatie zijn geweest of de Nederlandse staat die hier achter zit. Hiernaast is het stigma van coke verbruik zelf bij BN’ers weg, dus die boel legaliseren zou een reële optie zijn, want de strijd van illegale drugs is gewoon verloren ook door de VS. Het maakt de coke handelaars gewoon maar rijker en machtiger, de klant heeft na al de zogenaamde operaties van de Nederlandse marine en VS geen obstructie om toch hun coke te kunnen snuiven. Dus het wordt wel tijd dat hierin de plaats de ongelijke behandeling als Nederlandse burger die van Caribische eilanden komen meer aandacht gaat krijgen in de media. Zoals de oplopende werkloosheid, het volk consequent in de armoede houden, de achterblijvende kwaliteit van het onderwijs en gezondheidszorg, enz. dat is wat burger direct aanraakt aan beide kanten van de Atlantische Ocean.

 6. Wat een lieve woordjes allemaal. Kortom, we kunnen niets en we zullen niets kunnen. Nos Mes Por. Hahahahahaha.
  Allen de stop moet er nog uit. Afzinken deze rots

 7. Waarschijnlijk moet Het Quoteboek Belastingparadijs uit 2013/2015 worden aangepast nu de witwassector zich zo groeizaam uitbreidt. Dat geldt ook voor Belastingparadijzen van Gabriel Zucman (2015). Het is vreselijk verontrustend dat het Koninkrijk de ogen al decennia gesloten houdt voor deze misstanden. Wat verdient de Nederlandse overheid aan het witwascircuit? Waarschijnlijk veel meer dan de eilandbewoners. Of is de narco-maffia ook al grootschalig geïnfiltreerd in de Koninkrijksregering? Gezien de voortdurende cosmetisch aanpak van de Belastingdienst en het ministerie van Financiën, inclusief de briljante bewindslieden Snel en Hoekstra zou men het wel denken. Alles ten behoeve van de pecunia. Dit gaat slecht aflopen. Snelle toename van de harde misdaad en een steeds groeiende afstand tussen degenen die veel hebben en nog meer willen, en degenen die niets hebben en uiteraard in de meerderheid zijn. De huidige Arubaanse regering lijkt er alles te doen aan om deze misstanden te intensiveren, evenals de overheid van Curaçao en van Sint-Maarten. Vrede op aarde en Happy New Year. Renée van Aller & John de Vries

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Nieuwe reacties

- Advertentie -