33 C
Willemstad
• vrijdag 12 juli 2024

Democracy now! | Tuesday, June 25, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, June 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

SM | 150 miljoen euro nodig voor batterijen, windmolens en zonnepanelen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Nederlandse rijksoverheid moet de komende jaren 150 miljoen euro uittrekken voor de uitrol van windmolens, zonnepanelen, en batterijen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat blijkt...

PBC | Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Belastingdienst richt zijn focus op invordering bij zakelijke klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 95 procent van de totale belastingopbrengsten. 0,3 procent van...
- Advertisement -spot_img

YC | Stanley Brown: ‘Persvrijheid is het uiten van de mening van de eigenaren van de media’

HomeMediaYC | Stanley Brown: 'Persvrijheid is het uiten van de mening van...

“Goeden avond dames en heren. Voor de uitvinding van de drukpers, 1452, speelde persvrijheid geen rol. Immers er bestonden daarvoor geen massacommunicatie middelen. De krant ontstond pas rond 1600, radio rond 1914 en T.V. rond 1930.

Willem van Oranje(1533-1584) was dan ook de eerste revolutionair, die de belangrijkheid van de drukpers inzag en via pamfletten zijn beleid door het hele land propageerde.

Het was echter de Franse Revolutie (1795),die door heel Europa, ideologische omwentelingen introduceerde, dat in Nederland leidde tot het invoeren van de verklaring van “De rechten van de mens”.

Daarin luidde art.4; “ Dat het een ieder geoorloofd is zijn gedachten en gevoelens aan anderen openbaar te maken door drukpers of op enige andere wijze.”

Door de uitvindingen van meer massacommunicatiemiddelen zoals kranten en de dreiging die er van democratie en emancipatie uitging voor de elitaire bovenlaag werd om hun belangen te blijven beschermen, de huidige beknotte versie van de persvrijheid in art 7 van de grondwet en art.8 in onze staatsregeling ingevoerd. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig, om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.. In de staart zit natuurlijk het venijn.

Behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet. Niemand weet wat dat precies inhoudt. Wanneer is bijvoorbeeld een bedreiging, belediging, discriminatie wettelijk strafbaar?

De culturele geschiedenis van de persvrijheid op Curaçao kent vele dieptepunten. Één daarvan is de door de D.P. ingevoerde 30% heffing op suikerwaren, met vrijstelling op suiker, om zo doende de benodigde aandelen in de Beurs-en Nieuwsberichten van Pinedo te verkrijgen die een snoep fabriek had.

Daardoor konden de journalisten de Wit (1958) ontslagen worden en moesten ze door gebrek aan een werkvergunning het eiland verlaten. Door politieke druk werd ik ook met mijn blad VITO uit drie offset drukkerijen gegooid en moest naar een kleine boekdruk drukkerij verhuizen.

Een ander dieptepunt zijn mijn diverse aanhoudingen en tien dagen voorarrest voor het verspreiden van pamfletten op de Helfrich plein(1967) en mijn uiteindelijke veroordeling tot 4 maanden isolatie cel voor in Vito gepubliceerde artikelen (1969) waar tot voor dertig mei geen aangifte over was gedaan. Het constant bedreigen van de pers met rechtszaken is een contemporaine dieptepunt.

Gelukkig is volgens het Statuut de waarborg van de persvrijheid een Koninkrijks-aangelegenheid anders was het nog erger geweest.

Ik ben gedurende mijn levensloop door talrijke media geinterviewd en het belangrijkste wat mij opviel was de on-geschooldheid van de lokale journalist en het tweede hun omkoopbaarheid. Wij kennen dan ook geen universitaire journalisten opleiding en onze journalisten worden slecht betaald.
Volgens mij is persvrijheid in het huidige economisch bestel met zijn marktgericht denken een achterhaald begrip.

Natuurlijk zijn de hoofdredacteuren, c.q. redactie formeel nog onafhankelijk. De pers is echter allang geen bevrijding middel meer en niet voor 100% onafhankelijk.. Het systeem heeft via o.a. de s de pers geïncorporeerd.

Ondanks de bescherming door de wet, wordt de pers steeds meer beïnvloed door politieke, religieuze en vooral economische belangen die media en journalisten kopen. Frente Obrero had in 1982 tegen 250 gulden per maand twee journalisten op onze loonlijst.

Regelmatig worden journalisten beloond met commissariaten bij regerings- N.V., met nieuwe auto’s, zachte leningen en uitbundige feesten waarbij allerlei gadgets tot en met laptops worden uitgedeeld.

Persvrijheid is verworden tot het uiten van de mening van de eigenaren van de media, voor zover toegestaan door de adverteerders en de regering cq politieke partijen.

Ik heb bij verschillende media op Curaçao meegemaakt dat ik alles mocht zeggen behalve kritiek op de grote adverteerders zoals de Shell en Banko Maduro. Ik had een veel gelezen gratis colum in het Antilliaans Dagblad toen een Nederlander hier de eigenaar van was. Dezelfde dag dat een Curacaoenaar met een lening van Banko Maduro hier eigenaar van werd ben ik ontslagen. Het schijnt dat dit 1 van de voorwaarden van de lening was.

Het is dan ook steeds meer de elitaire bovenlaag, die in de pers, hun moraal,ethiek en cultuur promoveert en als een niet bestaande universele norm presenteert. Deze elite wil een apathische, passieve en gehoorzame massa, die alleen belangstelling heeft voor brood en spelen,vlag en volkslied .

Het is hun zelfs gelukt om bij de bezitloze die bijna niets te vrezen heeft van criminaliteit deze tot prioriteit te maken van ons regeringsbeleid in plaats van armoedebestrijding, gezondheidszorg en onderwijs..

Het wordt tijd, dat wij als lezers, luisteraars, kijkers moeten gaan bepalen wat in de media verschijnt en niet de eigenaar en de adverteerder. Wij moeten beginnen met legale en democratische middelen binnen het systeem zelf veranderingen af te dwingen. De collectieve vrije wil, samen gebundeld via bewustwordingsprocessen, is door niets tegen te houden. Wij moeten beslissen wat er in de media komt door eventueel massaal bepaalde media en/of de producten of service van bepaalde grote adverteerders te boycotten.

Wij moeten wetenschappelijke, objectieve, actuele informatie en ontspanning in onze media eisen. Het moet afgelopen zijn dat stelselmatig, protesterende en controversiële stemmen, geboycot en gecensureerd worden. Zoals met mij is gebeurd nadat ik een journalist bekritiseerde die een commissariaat van een regerings- N.V. had aangenomen.

De media moet een openbare lijst publiceren van hun adverteerders en de door hun betaalde ruimte en/of zendtijd. De ideologische visie van een media moet bekend zijn. Er moet een opleiding voor journalisten komen en zij moeten beter betaald worden. Er moet een orde van journalisten komen die het functioneren van een journalist kan beoordelen.

Een journalist moet verboden zijn om een bijbaantje of een commissariaat te hebben. Just for the record mijn eindconclusie is dat internet en de sociale websites als facebook in de toekomst door hun proactieve mogelijkheden en grotere democratie de plaats van onze huidige media zal innemen. So why worry over een gepasseerd station.”

Bron: YvesCooper

Dit artikel is geplaatst in

24 reacties

 1. Elke Fries en limburger krijgt les in het nederlands.
  zodat ze zich, als ze ergens anders gaan wonen verstaanbaar kunnen maken.
  natuurlijk is fries ook een mooie taal en limburgs (onverstaanbaar) mag er ook zijn.
  alleen binnen het koninkrijk moet iedereen in 1e instantie goed nederlands leren.
  dat is gewoon handig.
  helaas op Curacao is er een achtergestelde groep mensen, die geen geld hebben om hun kinderen naar goede scholen te sturen.
  natuurlijk krijgen ze les in nederlands, maar ze leren het op een te laag niveau.
  dus ze blijven papiamento spreken zodat ze later als stemvee kunnen dienen voor de maffia partijen.
  dat is de hele opzet geweest van de politiek die dit bedacht heeft.
  hou het volk dom….
  zelf sturen deze corruptici hun kinderen naar goede scholen en laten ze studeren in NL.
  nogmaals meertaligheid is een zegen, maar een grote groep krijgt niet de kans.
  geen geld, geen ontbijt voor het naar school gaan, geen motivatie van de moeders.
  een kind kan niet beseffen dat meertaligheid belangrijk is.
  Stanley, je mag een mening verkondigen, maar ik ook…

 2. Bob Marley (Reggae) Jamaica
  from Songs of Freedom
  We refuse to be
  What you wanted us to be;
  We are what we are:
  That’s the way (way) it’s going to be. You don’t know!
  You can’t educate I
  For no equal opportunity:
  (Talkin’ ’bout my freedom) Talkin’ ’bout my freedom,
  People freedom (freedom) and liberty!
  Yeah, we’ve been trodding on the winepress much too long:
  Rebel, rebel!
  Yes, we’ve been trodding on the winepress much too long:
  Rebel, rebel!
  Babylon system is the vampire, yea! (vampire)
  Suckin’ the children day by day, yeah!
  Me say: de Babylon system is the vampire, falling empire,
  Suckin’ the blood of the sufferers, yea-ea-ea-ea-e-ah!
  Building church and university, wo-o-ooh, yeah! –
  Deceiving the people continually, yea-ea!
  Me say them graduatin’ thieves and murderers;
  Look out now: they suckin’ the blood of the sufferers (sufferers).
  Yea-ea-ea! (sufferers)
  Tell the children the truth;
  Tell the children the truth;
  Tell the children the truth right now!
  Come on and tell the children the truth;
  Tell the children the truth;
  Tell the children the truth;
  Tell the children the truth;
  Come on and tell the children the truth.
  ‘Cause – ’cause we’ve been trodding on ya winepress much too long:
  Rebel, rebel!
  And we’ve been taken for granted much too long:
  Rebel, rebel now!
  (Trodding on the winepress) Trodding on the winepress (rebel):
  got to rebel, y’all (rebel)!
  We’ve been trodding on the winepress much too long – ye-e-ah! (rebel)
  Yea-e-ah! (rebel) Yeah! Yeah!
  From the very day we left the shores (trodding on the winepress)
  Of our Father’s land (rebel),
  We’ve been trampled on (rebel),
  Oh now! (we’ve been oppressed, yeah!) Lord, Lord, go to …
  Now we know everything we got to rebel
  Somebody got to pay for the work
  We’ve done, rebel

 3. Ja Hans, word je toch maar weer mooi uitgemaakt voor NSB’er en ‘thief and murderer’ in het commentaar hierboven door Held op sokken. Wederom het bekende recept van de Held op sokken als jou mening hem niet zint: 1. beschuldig de reageerder van alles en nog wat zonder enig bewijs. 2. beticht ze van het schrijven onder een schuilnaam. 3. vertel ze dat ze terug kunnen naar waar ze vandaan komen oftewel oprotten.
  Zie ook het commentaar van hem op andere reageerders wat volgens hetzelfde stramien verloopt.
  Maar jij hoeft niet terug naar waar je vandaan kwam Hans. Jij mag naar Brazilie (ervan uitgaande dat je geen Braziliaan bent), naar een stam die nog niet ontdekt is. Knap als je dat voor elkaar krijgt.

 4. Beste Hans, dit moest ik even kwijt. Een van de Carbische belagerijke zanger, insperator had dit ooit gezongen” we refused to be wat you wanted us to be, we are what we are, thats that way its going to be. Your system is a vampire falling impire. Weet je, decieving and thieven the people continualy. Jij bent, een graduated thief and murder. Daarom we are going to tell the childeren the truth. Is van toepassing op jullie die nog zo denken. Als kind van 13 jaar oud wist ik het. Zal jouw een voorbeeld
  geven.
  Ga naar een stam in Brazilië die nog niet ontdekt is, vertel ze

  dat hun taal moet worden opgedoekt, omdat jouw samenleving er niet van gediend. Ze moeten stand te pe de taal spreken van jouw samenleving. Anders komen ze niet verder in jouw ontwikkelde wereld. Degene die niet mee kant valt af. Ga terug naar onze samenleving Hans, wie heeft deze samenleving gecreëerd ? Nederland. Nu wil jij datgene doen die in het aard van het beestje zit. Nogmaals, we refused to be wath you wanted us to be thats the way is going to be. En zo is het. Leer ermee leven. Lever een positieve bijdrage aan het eiland. Anders, zou ik zeggen, zoek een ander plaats vriend.

 5. Beste Hans, jij gooit het over een ander boeg. Wel proef ik dat jij geen respect hebt voor een taal van een ander. Gebruik de taal niet om een bevolking weg te zetten. Jij bent daar, en voelt de zon, strand en zee. Alleen moeten de bewoners met hun taal en cultuur weg. Let wel taal is het ondeel van een cultuur. Wij willen allemaal kaas , brood en melk. Onderdeel van een koninkrijk waar ook ik mij dien aan te houden. Het moment als het om jambo, mondongo, toetoe en pia stinki gaat zijn wij inboorlingen. Toen ik naar Nederland was vertrokken heb ik rekening gehouden met de omgangsnormen en de totale cculturele aspecten die erbij hoorde. Door het verdiepen in deze materie heb ik miijn doel gehaald. uw maakt een satiree en ddenigrerende opmerking van de taal. Een sausje politiek mag erbij. Mensen als u, die onder een schuilnaam daar zitten en overdag met de bewoner lacht, laat mij nogmaals aan diverse perioden in onze koninkrijk. De genen van NSB is op zijn plaats. Vertel ze waar je moeite mee hebt. Het meest bassale val jij ook aan. Ben blij dat ik niet met u werkt. Ik zou u zo door hebben. Over de rug van hun zit u daar. Ook u bent egoïstisch bezig. Een perfecte samenleving willen hebben, liefst met mijn taal en eigen cultuur. In nederland zou die vlieger niet op gaan. Tip laat hun met rust en ga naar huis.

 6. Een taal met woorden als niejok jenkies en menedzjur neem je toch niet serieus en spreek je alleen in de mondi waar niemand uit de beschaafde wereld je hoort.

  Maar op Curacao kent men geen enkele schaamte. Dus heeft een crimineel als Schotte het hoogste woord in de Staten en durft zijn partijgenoot Thode Marvelyne aan te spreken op haar afluisterpraktijken, waar Thode zelf verdacht van is!

 7. Beste heer Eustatia, gaat bij mij niet om het economische doel van een taal. Ook ik ben meertalig opgevoed en uit noodzaak een paar talen bij moest leren. Het moment als je respectloos met de taal van een bevolking moet ik mensen van repliek dienen. Ook een fries eist respect voor zijn taal. Anders is als je verder in de wereld moet je andere talen. Leren. Het kan niet zo zijn als je voor Papiamento een onvoldiende haalt het hele diploma vervalt. Mijn voorstel is het geven van de fiploma met aantekening., dat hij deze taal niet heeft gehaald. Maar het wegzetten van een taal, waar ik bij geboorte de eerste klanken heb vernomen moet ik Sander als racist moeten beschouwen. Trouwens hij zegt het zelf. Naar zijn mening mag die taal niet meer onderwezen worden vergeet niet dat wij vroeger geen Papiamento op de speelplaats mochten spreken. Dit is het meest denigrerende manier om een bevolking te onderwerpenen en het bewust aanzetten tot haat en onbegrip bij fe samenleving waar nu op het eiland leven. In de jaren tachtig is men bij de belangrijke overheidsdiensten overgestapt naar de landstaal. Feit is als je,je verder wil ontwikkelen moet je andere talen leren. Maar mijn moerstaal laat ik mij niet afpakken door een Sander.

 8. Wel moeten Nederlanders vloeiend Papaimento, Engels en Frans kunnen spreken en Spaans als dat nodig is. Ik heb in alle landen waar ik woonde de taal geleerd. Dat lijkt me beleefd en de moeite waard. De onderlinge verhoudingen komt dat zeer ten goede. En ik had het bijzondere genoegen een tijdje in de leer te zijn geweest bij Rulfo Odor. Een geweldige leraar met veel humor en zoveel talenten. Van Ito Tromp leerde ik nuttige woorden die niet voor herhaling vatbaar zijn maar die je wel moet kennen. Hij gaf meeslepend les bij Enseñansa pa Empleo. Persvrijheid is tolerantie, zei A. den Doolaard in 1974. Waarom zijn wij mensen gedoemd eerst naar elkaar te luisteren op de golflengte van de haat? Dat moet anders.

 9. ik ben blij dat er ook door anderen ingezien wordt dat sinds de heilig verklaring van het papiamento, een grote groep kansarmen zijn ontstaan.
  Deze mensen die al niet veel kansen hadden, hebben zich door deze poltieke beslissing nog verder in het verdoemhoekje laten plaatsen.
  Ze mogen eens in de 4 jaar belangrijk zijn en hun stem verkopen aan de hoogste bieder.
  de rest van de tijd kunnen ze doorgaan met overleven.
  de lullige baantjes tegen een honger loon ten gunste van de rijke groep hier op het eiland.
  als dit als racistisch gezien wordt, dan ben ik maar een racist.

  Nogmaals natuurlijk heb ik niets tegen papiamento en probeer altijd wel de mensen hier in deze, ook mooie taal aan te spreken (lukt meestal niet goed).
  want mijn papiamnets is net zo goed als mijn frans.
  je kan je er mee redden, maar een echt gesprek gaat niet lukken.

 10. Natuurlijk is de moedertaal belangrijk. Die moet gekoesterd worden. Maar tegelijk moeten daar-van de beperkingen worden erkend. Met de taal die weinig wordt gesproken kan de overheid poli-tiek bedrijven. Kranten schrijven dan slechts op wat de opdrachtgevers of sponsors van de krant willen. Deugdelijke journalistiek is gebaseerd op onafhankelijk onderzoek en hoor en wederhoor. Op de Engelstalige eilanden is de nieuwsvoorziening in de moedertaal veelal feitelijker en journalistiek verantwoordelijker dan in de Papiamentstalige kranten. Op gelijke wijze voerde de Kerk een bepaalde politiek door eeuwen lang missen in het Latijn te houden waar de meeste gelovigen niets van begrepen. Tot uiteindelijk in 1970 missen in de landstaal mochten worden gehouden. Ook droeg de Kerk een gewenst gedragspatroon over hoe de bevolking zich moest gedragen. De geestelijkheid ging nooit in de fout en dat is nog steeds zo gezien de bisschoppelijke opstelling inzake misbruik. Hij weet van niets. Godlof. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden en vele mogelijkheden om de bevolking dom te houden. Vrouwen een opleiding onthouden, zodat ze meer kinderen krijgen is ook een hoopvolle en nuttige. Minder illegalen. Een dergelijke bevolkingspolitiek wordt overwogen in de States. Maar hoe houdt men die dames die ploeteren voor man en gezin tevreden als manlief een goede baan heeft en verschillende bysides? Door de dames te laten geloven dat het in het hiernamaals veel beter is en je daar beloond wordt voor al je opofferingen! Geloven is niet weten en kennis vermeerdert smart zei Prediker al en die kon het weten. Renée van Aller&John de Vries

 11. Geachte Heer Held,
  Ik wil ( ter zijde stellend dat er zowel door u als door anderen meer op details dan op de hoofdzaak van artikelen wordt gereageerd) nadrukkelijk aangeven dat Ik het grootste respect heb voor mijn moedertaal, het papiamento. Maar ik wijs het papiamento als instructietaal op scholen mordicus af. Ik houd oprecht van het papiamento, dat ik als een zeer melodieuze taal ervaar, waarin ik mijn gevoelens van zowel tederheid als boosheid goed kan uitdrukken. Ik vind dan ook dat men in ons onderwijs aan deze taal beslist de nodige aandacht moet egeven.
  MAAR beslist niet op die overdreven wijze zoals thans het geval is waarbij je met een 10 voor een beta vak en een onvoldoende voor papiamento je diploma kunt missen.
  Ik besef voorts terdege dat het papiamento mij niet verder brengt dan de grenzen van Caribisch Nederland. Wellicht dat de brievenschrijvers tegen wie u ageert zich wat neerbuigend uitlaten, maar het feit dat de eenzijdige nadruk op het papiamento het voor onze mensen moeilijker maakt zich internationaal te orienteren is een feit.
  Maar let wel ook in Nederland is men aan het erkennen dat de Nederlandse taal die door bijna 20 miljoen mensen wordt gesproken voor de internationale contacten een te “kleine” taal is. Zowel Universiteiten als Hoge Scholen kiezen in toenemende mate voor het engels als de in het onderwijs te hanteren taal. In feite dus niets mis met het oordeel van de door u zo verguisde brievenschrijvers.

 12. Al stuurde Errol Cova zijn kinderen naar China om onderwijs te volgen. Hij had in ieder geval respect voor de taal van zijn bevolking. Dat is juist democratie. Het willen opleggen was niet aan de orde. De keuze was voor een ieder vrij. Ook voor hem.

 13. Ik moet bij een discussie over talenonderwijs altijd weer aan Errol Cova denken. Die was fel tegen onderwijs in Nederlands, Engels en Spaans, nee – Papiamentu moest het zijn.

  Vervolgens stuurde hij al zijn kinderen naar de International School!

 14. Beste Sander niet een een soort uit jouw reactie ben je het. Hrt meest basale in onze communicatie is de taal. Om jouw emoties te uuten is de taal. Vertel aan een Nederlander dat hij vanaf nu alleen Duits mag spreken. Het onderwijs gaat in het Duits. Dat was de bedoeling in 1939. Toon mij wetenschappelijk aan dat de Antiliaansebevolking of Curaçaose bevolking dom is omdat ze hun taal spreken, ubermens. Jouw reactie is egoïstisch en levert geen bijdrage aan de samenleving waar jij nu zit.

 15. @staney,

  het papiaments is een prima taal, daar zal ik niets van zeggen.
  maar sinds de papiamentstalig scholen, is er een generatie gekomen.
  een grote groep die alleen die taal beheerst.
  kan je op internet terecht, kan je (leer)boeken krijgen, kan je een goede krant lezen of kan je een goede baan vinden als je alleen die taal beheerst?
  mijn antwoord is nee….
  wat jij er van vindt zal me verder worst wezen..
  ik vindt het belangrijk dat het volk zich kan emanciperen en vooruit kan komen in de wereld.
  met die taal blijft men slaafs aan de rijke families (lees maffia) die hun kinderen naar internationale scholen kunnen sturen.
  er is nu weer een generatie verloren gegaan, door het dwangmatig doorvoeren van die taal.
  de mensen die deze taal zo dwangmatig doorvoeren (corruptici) hebben deze mensen nodig als stemvee.
  jij mag me verder bestempelen als eensoort racist alleen ik weet beter.

 16. Ik ben helemaal eens over de stellingen van persvrijheid op Curaçao. Met verbijstering en afschuw de reactie van Sander, gelezen. Het woordje achterstelling, is voor mensen als hem bedoeld. Het wegezetten van een bevolking om hun taal ? Mensen een schop in hun hol geven omdat ze onderwijzen in hun taal? Vraag me echt af wat jij daar doet. Met plezier, onder jouw schuilnaam kan je mensen wegzetten, achterstellen en zelfs hun voertaal willen ontnemen. U lijkt mij wel een ubermens. In 1939 hoorde wij dat voor het eerst. Voor persvrijheid ben ik. Maar om zulke lage argumenten erbij te halen zelf de naam van een rechter om mensen aan te zetten tot haat, vind ik niet op zijn plaats. Ga maar terug waar jij vandaan komt. Laat iemand het voor u in het
  Papiaments vertalen.

 17. Een vrije pers is een onmisbare factor voor een goed functionerende democratie. Dit is te meer het geval in een tijd waarin de bestuurders ongehinderd hun gang gaan, omdat parlementen steeds meer lijken te verworden tot rubber stamp fabrieken. Door het toenemend aantal corrupte bestuurders neemt het geloof aan bestuurlijke integriteit steeds verder af en wordt steeds meer gewicht toegekend aan het menselijk tekort. Daardoor groeit ook de twijfel aan de voorheen niet ter discussie staande integriteit van de derde pilaar van de rechtsstaat : Nimmer te voren was de vraag naar de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de rechterlijke macht zo vaak het onderwerp van discussie. In het belangrijke artikel van Stanley Brown wordt terecht de nadruk gelegd op de rol van de sponsors en de mediaeigenaars als mede bepalers van de door de krant toegelaten opinie. Het ontbreken van een redactie bestaande uit goed opgeleide journalisten is inderdaad een zo mogelijk even belangrijke factor. Ik ben het met een van de geachte brievenschrijvers eens dat het de schijn heeft dat het Antilliaans Dagblad een poging doet om onder het juk van de sponsors vandaan te blijven. In hoeverre dit lukt is uiteraard onbekend. Maar het is een feit dat het Antilliaans Dagblad meer dan andere kranten het aangedurfd heeft om dubieuze figuren als de Lima en Marvelyn Wiels hard aan te pakken . In het geval de Lima en de niet altijd duidelijke rol van minister Plasterk als minister van koninkrijksrelaties betrof het inderdaad eerste rangs onderzoeksjournalistiek. In het geval Wiels was dat echter meer te vergelijken met het voetballen tegen een elftal dat zonder doelman speelt: geen kunst om vanaf de middellijn te scoren. Ware onderzoeksjournalistiek moet echter niet het karakter krijgen van casuistiek. Een echt kritische krant zal steeds op zoek blijven gaan naar onderwerpen waarnaar kritisch onderzoek verricht moet worden en zal zich in elk geval onthouden van zelf opgelegde censuur.
  Ik voorspel de Internetkrant die zich volledig kan ontworstelen aan de wurggreep van sponsors een grote toekomst. Een beperkende factor is echter de geringere toegankelijkheid ervan voor de massa, die niet in voldoende mate over de technologische middelen beschikt om van deze kinternetkranten kennis te kunnen nemen . Maar ook daar gloort de doorbraak via smart phones en I phones.
  Ik heb, in uiteraard honderd maal mindere mate dan Stanely Brown- aan de lijve ondervonden hoe zeer de vrijheid van de reguliere media bepaald wordt door de opgelegde censuur van sponsors en of de zelf opgelegde censuur van de eigenaren. Om slechts één ( uit het niet al te verre verleden daterend ) voorval aan te halen, dat mij echt heeft geraakt. Ik werd door een bekende journalist van een bekend radiostation uitgenodigd om mijn zegje te doen over een mij aanbelangende heikele onderwerp. Al bijna op weg naar de studio werd ik door betreffende journalist met schaamte in zijn stem gebeld om zich te verontschuldigen “omdat het interview niet mocht doorgaan”. U zult zich afvragen waarom geraakt door een actie waarvoor men slechts minachtend de neus ophaalt . Het betrof in dit geval een radiostation waar ik in de tachtiger en negentiger jaren van de vorige eeuw de hoofdrol speelde in de informatievoorziening over AIDS. Ik heb toentertijd nooit, zelfs niet in de vroege morgenuren of late avonduren ooit geweigerd aan de informatievoorziening mee te werken. Via deze door mij en in mijn voetspoor door andere collegae geboden medewerking werd dat radiostation op het gebied van dit toentertijd het nieuws in sterke mate bepalend onderwerp, de leading nieuwsvoorziener.
  Shame on you !

 18. Wat dat betreft respect voor het Antilliaans Dagblad die onder de nieuwe eigenaar uitstekende onderzoeksjournalistiek is gaan doen, met onder andere het opblazen van de Ctex luchtbel met de ontmaskering van fraudeur Anthony de Lima en louche bankier Eric Garcia.

  Ook de MFK mafia durft het AD journalistiek aan te pakken, zonder aanziens des persoons.

  Wat een verademing vergeleken met de kleffe Vigilante redactie die achter hun dubieuze eigenaar en nog dubieuze partij aanlopen zoals Ramsay Soemanta achter Schotte of Elmer Wilsoe achter Robbie dos Santos.

 19. Wie verwacht dat kranten ooit onafhankelijk zullen en kunnen worden heeft ze niet helemaal op een rijtje.
  Zolang de lezers weigeren de werkelijke kosten van een krant te betalen zal een krant altijd afhankelijk blijven van adverteerders. Die adverteerders zitten natuurlijk niet te wachten op artikelen welke hen in een negatief daglicht stellen, dus zal de krant zich in moeten houden.
  Daar veel politici banden hebben met bedrijven moet je als krant helemaal uitkijken, voor je het weet heb je een boycot aan de broek en kun je je krant sluiten.
  Dus is er maar 1 oplossing en dat is geen kritische vragen stellen.
  Kortom, kritische vragen en artikelen zul je niet tegenkomen in een krant, die zijn alleen op het internet te vinden en ik kan daar vrede mee hebben. Ik snap dat kranten geen kant uit kunnen, hoeven we niet te proberen te veranderen.

 20. De papiamentstalige pers is al decennia lang in de handen van een paar maffia families op het eiland.
  Er is geen objectieve berichtgeving.
  mensen die alleen papaimento spreken zijn waren dom, zijn dom en blijven dom.
  Wie heeft papiamentstalge scholen bedacht?
  die zou een schop onder zijn hol moeten krijgen..
  deze domme massa weet niks, begijpt niks en stemt op de maffiapartijen.
  ze zijn arm en gkrijgen een bonus van 100 NAF als ze komen stemmen.
  de maffia blijft regeren….
  Met dank aan irma lips…..zij zal de maffia blijven steunen…

 21. Ik schreef al eerder iets over de pers(on)vrijheid op deze klip en herhaal er maar wat van want helaas is het nog steeds actueel; Persvrijheid op Curaçao zou moeten inhouden dat er `s ochtends niet een rokende puinhoop in de tuin staat wat vroeger eens een auto was.(http://knipselkrant-curacao.com//?p=80409) Dit is namelijk ook het toneel van het huidige Curaçao zijn verslaggeving en nieuwsgaring.

  Het feit alleen al dat er zoveel mensen van de pers en aanverwante worden bedreigd dan wel vernielingen moeten ondergaan, maakt het duidelijk dat anonimiteit nog nodig is op deze rots. Bedreiging, uitsluiting van reclame contracten bij kranten en bladen en radiostations, negeren van vragen gesteld door journalisten uit een bepaalde hoek, uitgemaakt worden als verrader en heulend met “de vijanden van Curaçao”, het bepaalde journalisten verbieden om de Min Pres vragen te stellen omdat men te dicht bij gerotzooi in de buurt komt, en het zelfs op rasprofiel weren van kritische verslaggevers. Te zot voor woorden is het.

  Ook kritische blogs ondergaan een constante stroom van DDos aanvallen waardoor sommigen op het net met kritische geluiden de brui er aan geven dan wel noodgedwongen de toon maar terugschroeven om niet alles kwijt te raken.

  Zo ook bij deze Knipselkrant welke telkenmale de beveiliging van hun site/server moesten/moeten aanpassen omdat men hen via de elektronische weg het zwijgen tracht op te leggen.
  Het geeft wel duidelijk aan dat men iets te vertellen heeft gezien de enorm grote hoeveelheid aan moeite moeite die er voor wordt gedaan om dat onmogelijk te maken. Curaçao en echte persvrijheid staan nog ver van elkaar daar zorgt een bepaalde groep wel voor omdat de waarheid ze absoluut niet uitkomt.

 22. Gelukkig is tegenwoordig internet om tegengas te geven aan niet onafhankelijke media.

  Zoals aan laffe Lupe, die zich als hoer liet gebruiken door crimineel Schotte: deze notoire vreemdganger mocht bij haar zonder ook maar een kritische vraag van haar kant in haar programma een uur lang de brave familievader acteren, met kind op schoot.

  Dat Schotte zijn zoon inmiddels heeft opgevoed tot drugshandelaar (om die reden is hij van school getrapt) kwam uiteraard niet ter sprake in het mierzoete programma van laffe Lupe.

 23. Gelukkig hebben we niet langer een eigenaar van een drukpers nodig om onze gedachten te uiten. Dat blijkt uit het succes van deze blogkrant. De waarschuwing die echter uit Stanly Brown’s betoog klinkt , is dat onwelwillende krachten altijd zullen proberen de waarheid te verhullen. Al is het maar door dreigbrieven van advokaten met aperte leugens en andere intimiderende teksten rond te sturen. Laat het de laatste minister zijn, die met een brief van een overledene wordt geinstalleerd.
  Gelukkig is inmiddels een begin gemaakt met de opleiding van integere journalisten op dit eiland. Voor integriteit heb je geen universiteit nodig. Gelukkig maar.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties