31 C
Willemstad
• donderdag 21 oktober 2021 14:46

Laatste reacties

- Advertentie -

‘Wind inzet zaak olielek’ – partijen betwisten afkomst

De natuur bij Jan Kok beschadigde door het olielek. Tientallen dieren in het natuurgebied werden besmeurd door olie, zoals de flamingo’s. Ook planten raakten ernstig beschadigd. Een massale schoonmaakactie werd op touw gezet. FOTO’S LOEK HEIJST
De natuur bij Jan Kok beschadigde door het olielek.
Tientallen dieren in het natuurgebied werden besmeurd
door olie, zoals de flamingo’s. Ook planten raakten ernstig
beschadigd. Een massale schoonmaakactie werd op
touw gezet. FOTO’S LOEK HEIJST

Willemstad – Bij de voortzetting van de verkorte procedure van de Stichting Monumentenzorg en Sea Shore Properties tegen Refinería Isla en PdVSA voor de schade als gevolg van het olielek uit 2012, heeft raadsman Rogier van den Heuvel aan de hand van de windrichting gepleit dat de olie afkomstig was van de raffinaderij en het idee van een mystery spill verworpen.

De raadsman vatte in zijn pleitnota het feitenrelaas over het lek als volgt samen.

,,Jan Kok ligt naast de olieterminal. Isla lekt regelmatig olie. De wind waait 90 procent van de tijd uit die hoek van 90 tot 120 graden. Die olie die bij de COT weg lekt wordt recht in de richting van Jan Kok geblazen.”

Om het bewijs van de windrichting te staven is er gebruikt gemaakt van windobservaties bij Hato die zijn opgeslagen bij het Amerikaanse National Climatic Data Center.

- Advertentie -

Raadsman Rob Rijnberg van de Isla-raffinaderij wilde gisteren geen commentaar leveren op de zaak, hij verklaarde door zijn opdrachtgevers geïnstrueerd te zijn om niet met de pers over de zaak te praten. Woordvoerder Kenneth Gijsbertha van de Isla bevestigde tegenover deze krant niet bevoegd te zijn om over de zaak te praten.

In de pleitnotitie van Rijnberg worden de expertise en onafhankelijkheid van de door de eisers ingeschakelde deskundige Genssler van Scaltech om allerlei redenen betwist. De Isla spande in het verleden een zaak tegen het bedrijf aan en Scaltech moest toen ruim 3,7 miljoen betalen. Volgens Rijnberg zou er sprake zijn van wrok tegen de Isla.

Ook zou het bedrijf niet goed op de hoogte zijn van de werkzaamheden en installaties aan Bullenbaai. Afgezien daarvan heeft de deskundige géén rekening gehouden met de stromingen in Bullenbaai. ,,Als gevolg van stroming van het water verandert de positie van op het water drijvende olie in veel grotere mate dan door de invloed van de wind.”

Tientallen dieren in het natuurgebied werden besmeurd door olie, zoals de flamingo’s. FOTO’S LOEK HEIJST
Tientallen dieren in het natuurgebied werden besmeurd door olie, zoals de flamingo’s. FOTO’S LOEK HEIJST

- Advertisement -

De data die eisers verstrekken over de windrichting en windsnelheid voldoen ook niet volgens Rijnberg. ,,Niet is vermeld op welke locatie windrichting en windsnelheid zijn gemeten, net zo min als is vermeld op welke hoogte windrichting en windsnelheid zijn gemeten.” Het idee van een mystery spill die volgens de Isla verantwoordelijk was voor het lek, werd door Van den Heuvel verworpen.

Zelfs al zou er een mystery spill zijn dan had het schip in Bullenbaai moeten liggen om de olie in de monding van Rif St. Marie te laten stromen.

Daarbij komt ook nog dat schepen géén combinatie van sludge, dus olie, water en vaste stoffen (solids) vervoeren. De solids uit Venezolaanse olie hebben een hoog gehalte aan sulfur, vanadium en ijzer. De monsters die bij Jan Kok zijn genomen vertonen de eigenschappen van de Venezolaanse olie die normaal gesproken in de tanks bij Bullenbaai zit.

Raadsman Rijnberg betoogt daarentegen dat de bewering van de tegenpartij geen stand houdt dat de olie die in de wateren van Jan Kok terechtkwam van geen andere locatie heeft kunnen komen dan van de Bullenbaai Terminal. ,

,Er kan nimmer worden uitgesloten dat vanaf een schip, varend nabij de ingang van de Annabaai of nabij de kust tussen de ingang van de Annabaai en de Bullenbaai, na 18 augustus 2012 slops en/of ook sludge en/of ook restanten van olie (crude) uit ladingtanks en/of ook resten van brandstof werden geloosd.”

‘Monsters bieden geen uitsluitsel’

De monsters die bij Jan Kok zijn genomen bieden geen uitsluitsel over wie de vervuilers zijn, aldus Rijnberg.

,,Zelfs als zou worden uitgegaan van olie volgens de specificaties van de monsters die te Jan Kok zijn genomen is het eenvoudigweg niet mogelijk te traceren welke personen en/of entiteiten de vervuiling te Jan Kok zouden kunnen hebben veroorzaakt.”

Van den Heuvel plaatste vraagtekens bij het feit dat Isla via een persverklaring bekendmaakte dat de olie van haar afkomstig was en dit in een later stadium ontkende. De raffinaderij verklaarde eerst in het persbericht dat het aan de hand van monsters duidelijk was geworden dat de olie van haar afkomstig was. Maar monsters die nu door de gedaagde partij werden overlegd, dateren van ná het persbericht, zo stelt de raadsman van de eisers.

In zijn pleitnotitie stond Rijnberg stil bij de door eisers gehanteerde mening dat de raffinaderij in eerste instantie toegaf dat de olie van haar afkomstig was. De uitspraak van woordvoerder Gijsbertha bij radiozender Paradise FM was niet gebaseerd op diens wetenschap van de feiten. Tevens stelt de raadsman dat de woordvoerder géén leidinggevende binnen de raffinaderij is.

Gijsbertha heeft ‘ook geen beslissingsbevoegdheid om ook maar één van de gedaagden te binden’ (de zaak werd aangespannen tegen Isla bv, Isla SA en PdVSA, red.). De Isla voerde destijds een getuige op, mevrouw van Uytrecht, die verklaarde voor de datum van het lek, al olie te hebben geroken op de plek. De verdediging stelde hierover dat er al eerder dan 18 augustus, de dag van het grote lek, er olie was gelekt. Dat gebeurde op 2 juni 2012.

,,Het is dus inderdaad denkbaar dat mevrouw van Uytrecht, de getuige die Isla opvoert, vóór 18 augustus olie rook.”

Maar die verklaring is verder niet van invloed voor de aansprakelijkheid van de Isla. Naar de mening van Van den Heuvel is Isla op grond van een uitspraak van de Hoge Raad wel degelijk aansprakelijk voor de vervuiling. In die zaak had Moerman een sloot van Bakker verontreinigd en moesten de saneringskosten worden betaald.

Moerman verdedigde zich door te stellen dat ook anderen aan de vervuiling hadden kunnen bijdragen. Dat is te vergelijken met de stelling dat er al olie bij Jan Kok lag. De Hoge raad oordeelde in de zaak van Moerman/Bakker dat het zou kunnen dat er al verontreiniging was ‘maar zolang het mogelijk is dat jij met jouw vervuiling de hele schade hebt kunnen veroorzaken ben je voor het geheel aansprakelijk’.

De door Isla aangevoerde verweren werden door de eisende partij omschreven als:

,,Die verweren komen van een partij die wel vaker schepen de schuld van haar lekkages geeft. Het is ook de partij die niet de oorzaak bij zichzelf zoekt maar de wind de schuld geeft als er duizenden schoolkinderen geëvacueerd moeten worden. De wind revancheert zich vandaag.”

De raffinaderij wordt omschreven als ‘een partij die verantwoordelijkheden tegenover het milieu en de bevolking van Curaçao ontkent en ontloopt’.

,,En wat er ook in 2019 moge gebeuren, of de Isla blijft of niet, dat is een misstand waar niet in 2019 maar vandaag – long overdue – een einde aan gemaakt moet worden.”

 

Bron Antilliaans Dagblad

Door Loeki Nicolaas

- Advertisement -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Opinie | Het toppunt van onverdraagzaamheid

Naar aanleiding van het stuk van de Asosashon over homo’s van dominees en pastoors die verenigd zijn in de associatie van christelijke voorgangers (APK) wil ondergetekende graag...

Telegraaf | Politici Bonaire boos op Ollongren: ’Dit verraadt onbekendheid met het leven in Caribisch Nederland’

Den Haag - Een Kamerbrief van demissionair minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) waarin de bevolking van Caribisch Nederland wordt opgeroepen om korter te douchen en de airco vaker...

Democracy now! | Wednesday, October 20, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 20 oktober 2021

 Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Overheidsschuld Curaçao ruim vier miljard gulden

De overheidsschuld van Curaçao is ten opzichte van het einde van het kwartaal weinig veranderd. De schuld van het tweede kwartaal van 2021 is ruim 4 miljard...

PBC | Inflatie Caribisch Nederland stijgt weer

Persbureau Curacao KRALENDIJK – De prijzen op Bonaire zijn in juli, augustus en september 4,3 procent gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit meldt het CBS. In...
- Advertentie -