We DO Care Foundation opgericht

Het eerste bestuur van “We DO Care Foundation” na de oprichting samen met oud-notaris Marcel van der Plank

Het eerste bestuur van “We DO Care Foundation” na de oprichting samen met oud-notaris Marcel van der Plank

WILLEMSTAD — Ter kantore van notaris mr. Adèle van der Pluijm-Vrede werd vorige week de stichting ‘We DO Care Foundation’ opgericht in aanwezigheid van oud-notaris Marcel van der Plank.

Deze nieuwe stichting stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de deugdelijke levenskwaliteitsverbetering en positieversterking van jongeren tot en met dertig jaar, senioren boven de zestig jaar en gehandicapten.
Dit beoogt zij door te assisteren met het voorbereiden en begeleiden van sociaal maatschappelijke, sociaal economische en educatieve projecten, het (mede)financieren en tevens controle uitoefenen voor wat betreft deze projecten.
Het kunnen zowel lokale als internationale projecten zijn.
Oprichter van de stichting is Phyllis Hernández, die tevens voorzitter is.
De andere bestuursleden zijn

  • Enid Malon (secretaris),
  • Geomaly Campagnard (penningmeester),
  • Gerrit Scheper (vice-voorzitter),
  • Evita Nita (tweede penningmeester),
  • Elton Villareal, Msc (tweede secretaris)
  • en Arthur Nivillac (lid).

Ieder ingediend project moet voldoen aan transparantie, duurzaamheid en moet toetsbaar zijn.
Het ‘make the difference’-concept wordt toegepast.
De stichting zal nauw contact hebben met verschillende professionelen die een toegevoegde waarde hebben.

De ‘We DO Care Foundation’ zal haar fondsen werven door onder andere het organiseren van fundraising evenementen zowel lokaal als in het buitenland en door samen te werken met lokale en buitenlandse instanties en organisaties die dezelfde visie delen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *