25.5 C
Willemstad
• maandag 6 februari 2023

AntilliaansDagblad | Ook middeninkomens Bonaire recht op energievergoeding

Kralendijk - Huishoudens met een inkomen vanaf 2.033 dollar tot maximaal 3.817 dollar komen vanaf vandaag in aanmerking voor de vergoeding van 1.300 dollar voor de stroomrekening....

AntilliaansDagblad | ‘Verantwoording afleggen over black-out op Aruba’

Oranjestad - De definitieve resultaten van het onderzoek naar de meest recente black-out worden deze week verwacht. Energieminister Glenbert Croes (MEP) zegt toe dat hij dan een...

AntilliaansDagblad | 25 Jaar Fun Miles op Curaçao

Directeur: Meer dan 125.000 actieve kaarthouders Willemstad - ,,Fun Miles heeft meer dan 125.000 actieve kaarthouders en rond de 100 aangesloten partners op vier eilanden. Iedere dag zijn...
- Advertentie -

AntilliaansDagblad | Patrouilles leerplicht beperkt

Ook geen controles met gegevens bevolkingsregister Willemstad - De leerplichtafdeling van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) voert geen patrouilles meer uit om spijbelende jongeren...

AntilliaansDagblad | Steeds meer naar GMN

Onderwijs duurste ministerie, maar dalende trend Willemstad - Er gaat op Curaçao steeds meer overheidsbegrotingsgeld naar Gezondheidzorg en juist steeds minder naar Onderwijs. In de eerste tien jaar na...

Opinie | De grens met Venezuela weer open gooien is grenzeloos dom

George Lichtveld De grens tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Venezuela is reeds bijna vier jaren gesloten geweest nadat de Venezolaanse regering eenzijdig daartoe besloten had om daarmee...

FD | ‘Nederland moet zich meer bemoeien met voormalige Antillen’

Vasco van der Boon Cor de Horde | Financieel Dagblad Nederland moet meer bevoegdheden krijgen om de corruptie in het Caribisch deel van het Koninkrijk — de voormalige...
- Advertentie -

Opinie | Screening van ministers meer dan ooit een must!

Opinie George Lichtveld

Opinie | Persbureau Curacao

Wanneer men tracht te betogen dat procedures die in leven zijn geroepen om goed bestuur te waarborgen uitgebannen moeten worden dan zal die stelling bij velen van ons een verwonderend wenkbrauw gefrons veroorzaken. Waarom zou je dat willen vraag je jezelf dan af.

Indien dergelijke uitspraken ook nog uit de koker komen van een geroutineerde advocaat en in dit geval nog extremer, uit de mond van diens optreden als kabinetsformateur, dan stijgt de verbazing ten top. Hoe is het hemelsnaam mogelijk dat uitgerekend een kabinetsformateur pleitbezorger is voor het elimineren van wat ik zowat de laatste ‘line of defense’ wil noemen die de burgers bescherming kan bieden tegen willekeur, machtsmisbruik en corruptie door verkeerde bewindvoerders.

In 2010 heeft de heer Chester Peterson in zijn hoedanigheid van medeoprichter van Fundashon Korsou Fuerte & Autonomo (KFO), de stichting die onafhankelijkheid voor Curacao nastreeft, met een eenzijdig juridisch betoog geprobeerd de screeningsbevoegdheid door onze veiligheidsdienst (die hij een ‘onbetrouware stiekemploeg’ noemde), aan te vechten.

Over de gouverneur gaf KFO toentertijd te kennen dat “de koloniale figuur van de gouverneur maar beter in zijn hokje kan blijven zitten” om vervolgens er ook nog aan toe te voegen dat “we werken er naartoe om alle koloniale figuren te laten verdwijnen. De Gezaghebber is al weg. Rest ons nog de gouverneur, Sinterklaas en de koningin.”

De heer Peterson schopt tegen het instituut van de gouverneur maar kent deze koloniale gezagsdrager blijkbaar wel de bevoegdheid toe om hem als (in)formateur aan te stellen, daar heeft hij blijkbaar geen moeite mee. Geheel inconsistent, ontkent hij daarna wel haar bevoegdheid om door hem voorgestelde kandidaten te onderwerpen aan een geschiktheidstoets. Hij vindt dat de Gouverneur blindelings die kandidaten tot minister moet benoemen die hij aan haar voorschotelt, punt uit. Te gek voor woorden.

Verbazingwekkend is gewoon het feit dat uitgerekend een kabinetsformateur pleit voor een proces van versoepeling of zelfs afschaffing van de screeningswet, een standpunt dat niet anders kan worden geïnterpreteerd als een poging om het normatief gehalte en het zedelijk gedrag van toekomstige ministers niet meer te onderwerpen aan een toets over hun deugdlijk blijken voor invulling van de funktie van minister.

Fundashon Kòrsou Fuerto i Outónomo (KFO) voorman Chester Peterson werd formateur | Extra

Meneer Peterson vindt die toets volstrekt onnodig. Hij verzet zich tegen de toepassing van een procedure die de meesten van ons als vanzelfsprekend beschouwen, een procedure die wij een logische stap vinden in het nastreven van de kwalitatief geschikte bestuurders. Van een (in)formateur zou men juist maximale inzet verwachten in het zoeken naar kandidaten die niet alleen qua professionaliteit en kunde maar ook vanwege een persoonlijk hoog ethisch en moreel gehalte, de beste keuzes vertegenwoordigen om dit land te besturen, een zoektocht waarbij het mechanisme van een screeningsprocedure zeer instrumenteel, zelfs essentieel kan zijn.

Het willen elimineren daarvan en het verwijderen van de gouverneur als objectieve, non-politieke maatstaf in de procedure duidt op een neiging tot willekeur en zelfs op kwaadwillig populisme en wekt de indruk dat bij voorbaat alle barrières dienen te worden verwijderd die de occupatie van ministerzetels door welke voorgedragen persoon dan ook, zouden kunnen beletten. Wij hebben reeds gezien waar het monddood maken van de VDC en het negeren van de screeningresultaten in 2010 toe heeft geleid, een premier die tot onze grote schande wegens corruptie uiteindelijk in de gevangenis is beland. Dezelfde pogingen tot het uitschakelen van screeningsmechanismen worden thans herhaald.

L’histoire se repete, we zijn weer terug bij af. Dit terwijl in de grapevines intussen druk gespeculeerd wordt over de afwijzing van minstens drie kandidaat-ministers. Peterson maakt zich dus terecht ongerust om het pakket aan kandidaten dat hij wenst voor te dragen, afwijzing van een of meerdere kandidaten zou hem diep treffen als was het maar omdat hij zich niet verantwoordelijk voelt voor het moreel en ethisch gehalte van de door hem voorgestelde kandidaten, voor hem gelden die criteria niet en dienen dan ook niet beoordeeld te worden, hoe die lui qua normbesef in elkaar zitten zal hem een zorg zijn, dat is niet zijn pakkie an, politieke aanvaardbaarheid van de nieuwkomers is all that matters.

Wat mij überhaupt onbegrijpelijk voor komt is hoe uitgerekend twee van de meest recalcitrante en opstandige Nederland-haters t.w. Chester Peterson en Rutsel Martha benaderd zijn geworden om onze nieuwe regering te formeren. Peterson heeft een reputatie opgebouwd als de meest notoire onderwereld-advokaat en is tevens mede-grondlegger is van de immer gezags-ondermijnende, naar onafhankelijkheid strevende KFO-beweging.

Peterson’s mede-informateur Rutsel Marta werd niet officieel benoemd als formateur maar blijft op de achtergrond actief

De andere poot van het duo, Rutsel Marta, staat geboekt als een ras-querulant die zowat zijn hele professionele carrière zich op oorlogspad heeft begeven tegen Den Haag. Het aan het stuur zetten van deze oproerlingen kan op zichzelve genomen reeds beschouwd worden als een verkapte oorlogsverklaring tegen Nederland, het zaad van het antagonisme is hiermee reeds gezaaid.

Het lijkt mij duidelijk dat deze masterminds gesteund door andere exponenten uit de FKFO/Schotte entourage, een eigen agenda er op nahouden en dat zij tot nu toe er ook redelijk in zijn geslaagd de nieuwe coalitiegenoten naar hun hand te zetten. Dat gebeurde echter niet zonder slag of stoot. De verwarring die in de MFK-partijtop is ontstaan nadat partij-bons Cooper zich extreem afwijzend, welhaast vijandig, had opgesteld t.o.v. het COHO-gebeuren en het daarop gevolgde terugfluiten van deze sukkel, toont aan dat de top niet op een lijn zat en dat het warrige verhaal rond een plan B moeilijk viel uit te leggen. Een zeer klungelig en onprofessioneel begin van een coalitie die duidelijk van buiten wordt aangestuurd en die met de eigen mensen nog geen goed raad weet. Regeerakkoord werd panklaar voorgelegd, alles nauwgezet voorgekauwd, Pik en Mimi hoefden alleen te tekenen bij het kruisje. Het is duidelijk waar de regie ligt.

In een eerder door mij opgesteld ingezonden stuk (titel: Pekipoe en de Curacaose Deep State) heb ik gewaarschuwd voor het bestuursmodel van een nog niet voor hun taak goed uitgeruste groep politici die van buiten af aangestuurd en gemanipuleerd worden door influencers met een eigen obscure agenda, een agenda die in ons geval riekt naar druk op vervreemding/afstoting van het koninkrijksverband.

Let wel, het onafhankelijkheidsstreven van de KFO-beweging is niet gebaseerd op politiek-ideologische motieven, maar heeft enkel tot doel om voor hun belangengroep staatsrechtelijke machtsposities te verwerven die niet onderhevig zijn aan wat voor controle-structuren dan ook. Dan kan het feest namelijk pas echt beginnen.

Zowel Peterson als Martha hebben een broertje dood aan bemoeizuchtig en bedillerig Nederland en onderhouden op zijn minst latente contacten met het Venezolaanse nacro-regime van Maduro. Wij kunnen nog niet inschatten wat die enerzijds wraakzuchtige en anderzijds opportunistische geesteshouding van dat duo zal betekenen voor de toekomst van ons land, veel hangt af van de duistere plannen die deze influencers in petto hebben en van de mate waarin zij erin zullen slagen de politici naar hun hand te zetten. Feit is dat wij voorlopig niet van hun af zullen zijn en dat zij hun aansturende rol voor een maximale periode zullen trachten te bestendigen.

Journalistiek platform InSight Crime constateerde medio 2020 dat er veel netwerken voor ondergronds bankieren in het Caribisch deel van het Koninkrijk bestaan, waarschijnlijk vanwege de positie van Amsterdam als mondiaal knooppunt voor ongereguleerde geldstromen, o.a. uit offshore online gaming vanuit E-zones op Aruba, Curacao en Sint Maarten

Curacao verkeert in een gevarenzone. Net als in de rest van Latijns-Amerika staat ook onze democratie onder druk. Curacao is niet vrij van corruptie en populisme, dit kankergezwel vormt samen met de vercriminalisering van het continent het grootste gevaar voor het voortbestaan van onze rechtsstaat.

De kans is groot dat beide influencers na installatie van de nieuwe regering in andere adviseurs-capaciteiten zullen belanden en dat daarnaast ook nog de eeuwige kring van elkaar de bal toespelende consultants weer een vast plekje zullen krijgen. Zo werkt dat nu eenmaal.

Het gevaar bestaat nu echter dat de nieuwe groep van onervaren politici vroegtijdig vergiftigd zullen worden met de diepgewortelde afkeer die deze influencers koesteren tegen alles wat maar Hollands is. Daarnaast valt te verwachten dat zij veel energie zullen stoppen in het aanhalen van de banden met Venezuela zijnde uitgerekend het land dat juist de grootste bedreiging vormt voor de Latijns-Amerikaanse democratie.

Meer dan ooit heeft ons land dus beschermingsmechanismen nodig tegen oprukkend populisme en corruptie, onze screeningsprocedures moeten dus juist worden aangescherpt met het oog op het kunnen waarborgen van processen voor werven van goede bestuurders.

Adviseurs die het tegendeel beweren, die juist van de screening van ministers af willen, zijn met iets anders bezig maar in ieder geval niet met het belang van de burgers van Curaçao.

GEORGE LICHTVELD

Artikel delen

25 reacties

 1. De heer Lichtveld schrijft “spijker op de kop” stukken.

  Wat hij in het diepe verleden ooit heeft uitgespookt doet daar niets aan af.

  Getuige de kilometers lange en heftige reacties is de kop van de spijker raak gekopt! LOL.

 2. @knoek-koe schreef;
  “LOL hoe onsportief kun je worden. Moet een Taaie (en onsportieve) MFK vazal zijn.”

  Ja joh, ik ben een vazal van MFK, een taaie. ik heb een belangrijke benoeming op de kop getikt. Vlieg volgende week naar Curaçao, want ik ben de nieuwe directeur van de postbank. O, wat ben ik toch blij.. ik ben zo blij, zo blij, dat m’n neus van voren zit en niet opzij …. hahahahahaha.

  @knoek-koe schreef;
  “Bepaalde figuren spelen graag op de man, geven ze naampjes etc , halen het verleden erbij.
  Argumentum ad hominem, ( op de man spelen) dat doe je als je eigenlijk niets zinnigs meer hebt in te brengen.”

  Huh? heeft knoek-koe het over zichzelf? Heb nooit gedacht dat jij zo eerlijk voor de dag zou komen knoek-koe. Dat jij zo ruiterlijk en sportief opbiecht dat je letterlijk iedere dag op de man speelt is een wonder. (lol)

 3. @CR schreef;
  “wellicht heeft lichtveld van zijn fouten in het verleden geleerd?”

  Dat is natuurlijk niet uit te sluiten.

  Maar daar gaat mij niet om.
  Wat ik hier op dit forum zie is de ongebreidelde huichelachtigheid van het merendeel van de posters. Ik ben ervan overtuigd geraakt dat het hier niet alleen om oud zeer gaat, maar ook om belangen. Zeg maar politieke en financiële belangen, dat hangt vaak samen.. Dan bedoel ik niet per se een ministerspost, of een post als statenlid, maar alles er omheen. Bijvoorbeeld benoemingen op allerhande posten in staatsbedrijven, stichtingen en wat dies meer zij. Een overgroot deel van de mensen die hier hun allesverterende haat en woede de vrije loop laten hebben één of ander belang in de politiek. Zeker 60 á 70% van deze woedende haatdragende KKC-meute!

  En ik geloof echt dat zij zelf net zo corrupt zijn of corrupt geweest zijn als degenen die zij van corruptie beschuldigen. Dat heb ik een paar weken geleden al geconstateerd. En ook ergens onder een artikel opgeschreven. Ik weet 100% zeker dat geen van deze parawara’s een door hun favoriete politicus aan hen geschonken bedrag van 100.000 euro zullen weigeren. Echt niet!

  Ik heb een tijd geleden een Kamerstuk gelezen, het viel mij op dat letterlijk in alle politieke partijen op Curaçao mensen zetelen die ooit zijn veroordeeld voor fraude, corruptie e.d. misdaden.

  Maar goed, je ziet zelf hoe ze me aanvallen, omdat zij zich door mij gebeten voelen. Opeens ben ik een vazal van de MFK, een vazal van eigenlijk alles wat zij haten. Nou, ik bijt heel graag nog harder en dieper in hun van ouderdom taai geworden bedorven vleesbulten. hahahahaha.

  @CR schreef:
  “Ben het wel met je eens dat op dit forum vaak op de persoon wordt gespeeld. De stukken van Rosario zijn bv ook vaak goed, maar dan wordt de persoon aangevallen.”

  Ja, het zou natuurlijk raar zijn als niemand op dit forum zou merken dat ‘op de man spelen’ dé favoriete wijze is van reageren op tegenstanders van om het even welke partij, of het nou om de pro’s of de contra’s gaat, het is 1 pot nat! (lol)

  Ik weet wel dat ik nooit, en zeker niet in de herfst van mijn leven zoals de bejaarde KKC-meute, zal worden. Kom op zeg, je bent een bejaarde lul en dan zit je iedere dag je woede te koelen op je tegenstanders. hahaha. Wat moeten ze toch ongelukkig wezen om hun laatste porties energie te spenderen aan haat/woede uitbarstingen.

  CR, ik weet eigenlijk niet wie Rosaria is, heb wel eens een opiniestuk van hem gezien, maar niet gelezen omdat ik er toch niet wijzer van word. Dat heb je nou eenmaal met A-politieke mensen. Ik ben echt A-politiek.

  Eh, maar ben jij misschien zelf Rosaria? hm, zal wel niet.

 4. Dus meneer Lichtveld mag geen mening hebben omdat hij geen brandschoon verleden heeft?

  En dat is de mening van mensen die er geen problemen mee hebben dat andere mensen met een crimineel verleden Minister of Statenlid worden.

  Dat snap ik niet?

 5. ….”De heer Peterson schopt tegen het instituut van de gouverneur maar kent deze koloniale gezagsdrager blijkbaar wel de bevoegdheid toe om hem als (in)formateur aan te stellen, daar heeft hij blijkbaar geen moeite mee”…..

  Spijker op de kop!
  Begin steeds meer te realiseren hoe tegenstrijdig, en inconsequent ( en onsportief) bepaalde (r)advocaten en politici kunnen zijn.

  Hoe laag kan je zakken!

 6. Man, man,man…Gevalletje “Tu quoque, mi fili?” Jij ook mijn zoon?
  Probeert men Lichtveld nu in diskrediet te brengen, door zijn verleden erbij te halen.?

  LOL hoe onsportief kun je worden. Moet een Taaie (en onsportieve) MFK vazal zijn.

  Lichtvelds stanspunten worden dus niet verworpen omdat het de logica zou tarten? Maar omdat er iets mis zou zijn met Lichtveld?
  Dat noemen we een ongeldige drogreden,

  Bepaalde figuren spelen graag op de man, geven ze naampjes etc , halen het verleden erbij. Wel, meneer lichtveld blijft nog steeds de spijker flink op de corrupre mfk en PNP kop slaan!

  Argumentum ad hominem, ( op de man spelen) dat doe je als je eigenlijk niets zinnigs meer hebt in te brengen.

  Een fenomeen dat veel voorkomt op Curaçao. Gewoon een vorm van onsportief debatteren.

  Mocht Lichtveld een smet op zijn blazoen hebben opgelopen ergens in het verleden, tast dat nog niet de geldigheid van zijn gumenten aan.

  En geldig zijn de argumenten van Lichtveld,

 7. “Het is gewoon buitengewoon grappig dat een wegens corruptie veroordeelde George Lichtveld hier over andere vermeende dieven oordeelt.”
  wellicht heeft lichtveld van zijn fouten in het verleden geleerd? De brief is pima, daar valt weinig op af te dingen. Ben het wel met je eens dat op dit forum vaak op de persoon wordt gespeeld. De stukken van Rosario zijn bv ook vaak goed, maar dan wordt de persoon aangevallen

 8. Correcte analyse van dhr. Lichtveld. * Dhr . Peterson: u heeft kennelijk een persoonlijk belang bij uw artikel inzake de screeningswet. Het lijkt erop dat de screening niet vlot verloopt en u uw opdracht kennelijk ervaart als een lastige.
  Dit is wel erg doorzichtig van deze man en tevens buitengewoon gevaarlijk binnen een democratische maatschappij. Het volk heeft recht op een betrouwbare regering en de screeningswet is een middel die betrouwbaarheid te garanderen.

 9. @Federico schreef;
  “Mano….het is jammer dat u niet ingaat op de inhoud van het artikel maar op de persoon Lichtveld.”

  Beste Federico, je wilt mij toch niet vertellen dat je niet weet dat hier op dit forum voornamelijk op de ‘persoon’ wordt gespeeld?

  @Federico schreef;
  “Nu u daar uitgebreid aandacht aan heeft besteed dan graag ook uw mening over de inhoud.”

  Ja, hoe moet ik je uitleggen dat ik echt niet een uitgebreider mening over de inhoud kan geven dan ik al heb gegeven? Het wordt een heel verhaal. En daar zit volgens mij niemand op te wachten. Heb in het verleden wel vaker gereageerd op de niet zelden overdreven en ophitserig geschreven ingezonden stukken van G.L. Zeker als hij weer eens over Venezuela schreef/schrijft, dat is één van zijn obsessies.

  Hoe kan ik echt reageren op de Curaçaose politiek als ik er werkelijk geen snars van begrijp, ik ken werkelijk niemand die daar politiek bedrijft. Voor zover ik weet heb ik geen familie op Curaçao, misschien wel, maar niet dat ik daar weet van heb. Ze wonen voornamelijk in de USA en Latijns America. Ik heb geen Curaçaose kennissen, ja, een paar die ik eens in de zoveel tijd ergens tegenkom, en dan zeg ik kontabai bon. En dat is het. Om heel eerlijk te zijn, ik ga bewust niet om met Curaçaoënaars en Surinamers. Het heeft niets te maken met discriminatie, maar eerder met mijn kijk op de wereld en de mens. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er wel degelijk Curazoleños en Surinamers bestaan die mij wel zouden kunnen begrijpen. Maar ik moet ze wel tegenkomen.

  Curaçaose politiek is een beetje te klein voor mij, het is ingewikkeld, een ver van mijn bed show. Bovendien ben ik geen doorsnee Curaçaoënaar. Misschien had het anders kunnen zijn als ik net zoals de meeste KKC-leden op Curaçao woonachtig zou zijn.

  Heb een tijdlang geprobeerd mee te praten over de politiek zoals bedreven op Curaçao, maar dat begon me al gauw te vervelen. Moest me een beetje inlezen en naar de Curaçaose tv journaals kijken. De gevolgen; ik werd van alle kanten aangevallen, men beschuldigde mij lid te zijn van bepaalde Curaçaose politieke partijen, die en die Curaçaose politicus zou mijn leider/baas zijn. Dat was natuurlijk heel grappig en soms ergerlijk aangezien ik nog nooit een baas heb gekend noch erkend, laat staan een leider of een politieke leider. Ik ben nog nooit van m’n leven naar de stembus getogen. Aangezien ik niet zo slim ben als de meesten hier op dit forum, kreeg ik het gevoel steeds dommer te worden, dommer dan ik al ben. Maar langzamerhand kreeg ik in de gaten dat het hier op het forum om partijen draait. Ik noem ze maar de Pro’s en de Contra’s.

  De pro’s vormen de grootste groep, de contra’s een kleine maar weerbaar groepje. Ik ga altijd voor de underdog, dus vanzelf lijkt het alsof ik ook deel uitmaak van de contra’s. Maar ik kan je verzekeren dat ook de contra’s er bewust van zijn dat ik een autonoom persoon ben. Mijn autonomie geeft mij de vrijheid om te reageren zoals ik wens te reageren op een forum waar intense woede, haat, wraakzucht en kwaadsprekerij de boventoon voeren. Ja, ik weet het, ik ben wel vaker voor arrogant personage uitgemaakt, ook in het echte leven.

  wauw, het is ongewild toch een lang verhaal geworden. (lol)

 10. @Mano….het is jammer dat u niet ingaat op de inhoud van het artikel maar op de persoon Lichtveld. Nu u daar uitgebreid aandacht aan heeft besteed dan graag ook uw mening over de inhoud.

 11. Bravo mijnheer Lichtveld! Helemaal mee eens. U heeft het weer bij het rechte eind en bevestigt mijn vermoeden. Curaçao gaat het beleven!

 12. NB
  Uiteraard zoals altijd waardeer ik de artikelen van George Lichtveld. U bent altijd in staat de vinger op de rottende plek te zetten.
  THX!

 13. Wat ik nooit begrijp dat ras-querulanten zoals de beide HH, nou ja, HH, hun NL-schap niet opgeven ipv mensen tegen elkaar op te hitsen.
  Schandelijke nutteloze mensen, dit.

 14. Voor de duidelijkheid; de heer Lichtveld is van onbesproken gedrag en een gewaardeerd en gerespecteerd persoon binnen onze gemeenschap. Hem van fout gedrag beschuldigen is niet terecht, beneden de maat, bijna paranoia en getuigd van gebrek aan respect

 15. @G. Lichtveld schreef;
  “Zowel Peterson als Martha hebben een broertje dood aan bemoeizuchtig en bedillerig Nederland en onderhouden op zijn minst latente contacten met het Venezolaanse nacro-regime van Maduro.”

  Hahahahahaha, kan er niets aan doen, maar ik moet toch zo lachen man.
  Hoewel ik niet echt serieus kan meepraten over de Curaçaose dorpspolitiek, en ook al zijn die Peterson & Martha voor mij volslagen onbekenden, vind ik het ingezonden stuk van Lichtveld ontzettend overdreven. Bovendien beschuldigt hij in zijn stuk Nederland indirect van bedillerigheid en wat eigenlijk op hetzelfde neerkomt, bemoeizucht.

  Maar erger is zijn onderwaardering voor de Nederlandse inlichtingendiensten die het heus wel zouden weten als deze twee gasten werkelijk foute contacten onderhouden met het narco-regiem van Maduro. Nacro-regiem (wat is dat?) is overigens fout geschreven George lichtveld.

  George Lichtveld is trouwens niet vanwege ‘zijn persoonlijk hoog ethisch en moreel gehalte’ veroordeeld wegens corruptie. Een corruptieschandaal waarin hij samen met zijn bendeleden zoals o.m Godett, Salas en anderen betrokken was. Ook voor George lichtveld geldt het adagium; ‘eens een dief altijd een dief’! (lol)

  Het is gewoon buitengewoon grappig dat een wegens corruptie veroordeelde George Lichtveld hier over andere vermeende dieven oordeelt. hahahahaha.

 16. Kan Schotte toch nog zijn door de rechter gevorderde onrechtmatig verkregen miljoenen terugbetalen……
  Want indirect zal de bevolking deze miljoenen ophoesten.
  Of misschien wel de Nederlandse belastingbetaler ……door niet afgesproken besteding van de COHO-gelden.
  Schotte tijden komen weer terug….

 17. Heb van mijn 18 jaar al het een en ander mee gemaakt waar zelfs de slechtste straat honden op curacrim geen brood van lusten. Zal eens uit zoeken welk hoekje op de crim het beste is om Peterson tegen te komen en hem voor eeuwig goeden dag te zeggen. Kom er maar in Drekkie?.

 18. De aap is wel heel snel uit de mouw gekomen. Maar een apen- of bananeneiland zijn we niet, echt niet. Helaas past dit doorzichtige en bestuurlijk volstrekt foute voorstel bij het imago van de MFK en Schotte. Onaanvaadbaar, schandalig.

 19. Het is toch wel om moedeloos van te worden. De ellende begint alweer bij de formatie, screening van de kandidaat ministers. Waarom kunnen niet gewoon personen met een schoon blazoen aangesteld worden, wat is daar zo moeilijk aan? Of zijn er mogelijk andere o zo zwaarwegende nevenbelangen? Waarom iedere keer dezelfde blaaskaken waarvan eenieder heeft kunnen zien waartoe ze in staat zijn. “Ieder verdient een tweede kans” en “je moet niet iedere keer terugkijken in het verleden”, was laatst te lezen in een van de comments over benoeming van nieuwe ministers. Treurig. Als dat argumenten zijn om veroordeelden toch maar aan te stellen, dan kunnen we de boel denk ik net zo goed opdoeken. Voor publieke functies als deze dienen zware criteria te gelden, dit zijn geen functies die iedere jan joker kan vervullen. Zie de afgelopen tien jaar, voldoende voorbeelden. Veroordeelden van misdrijven dienen niet in aanmerking te kunnen komen voor een ministerschap. De alwetende formateur ziet het kennelijk anders. Dat is eufemistisch gesteld, zorgwekkend.
  De landsverordening integriteit (kandidaat-) ministers is overigens erg duidelijk.
  Artikel 7, lid 1, sub a bepaalt:
  “1. De kabinetsformateur doet of bevordert geen voordracht tot de benoeming van een kandidaat, indien die zich niet verdraagt met de uitkomst van enig in artikel 2, eerste lid, bedoeld onderzoek en voorts indien de kandidaat:
  a. is veroordeeld wegens misdrijf;
  (…)”
  Artikel 23
  “De kabinetsformateur die handelt in strijd met de artikelen 7, eerste lid, of artikel 12 wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren.”

  Bij mijn weten is een van de kandidaat ministers veroordeeld wegens fraude, zijnde een misdrijf. Dat de straf voorwaardelijk is, doet daar niet aan af. Benoeming lijkt op basis van bovenstaande onmogelijk, dit nog afgezien van de resultaten van de overige (fiscale, medische etc) onderzoeken die obv art. 2, lid 1, worden verricht. Dat de formateur nu moord en brand schreeuwt over de screeningswet, heeft vast van doen met bovenstaande strafbepaling. Een formateur hangt een gevangenisstraf van max 4 jaren boven het hoofd als deze in strijd handelt met bovenstaande. Zijn ergernis/boosheid kan in dat licht geplaatst worden.
  Succes met de verdere formatie Chester.

 20. Het is een trieste waarheid: Schotte moet coute que coute weer aan de macht. Goedschiks of kwaadschiks middels deze mislukte fossielen.
  PS. Hij heeft zijn straf nog niet uitgezeten en nog niets aan de bevolking van Curacao terug betaald.

 21. Danki heer G. Lichtveld. +10 !

  Dat de ingeslagen weg aangejaagd wordt door de haat die men tegen Nederland heeft dat was van begin af aan al duidelijk, het benoemen van juist deze twee `informateurs` bevestigde dat alleen nog maar eens. Het nu meteen willen tornen aan de procedures en ook nog eens het screeningsproces onderuit willen halen doet ook mij het ergste vrezen.
  Arm Curacao.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Nieuwe reacties

- Advertentie -