27.4 C
Willemstad
• vrijdag 26 november 2021 21:45

Laatste reacties

- Advertentie -

Ingezonden | Open brief van Eugene Rhuggenaath

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Eugene Rhuggenaath aan het woord.

Velen van jullie zullen hebben opgemerkt dat ik niet samen met de andere Statenleden ben ingezworen om plaats te nemen in het Parlement van Curaçao. Ik heb de ochtend genomen voor mijzelf om in alle stilte en rust te reflecteren en te focussen op mijn rol zoals ik die nu ga invullen binnen de politiek en als politiek leider.

Vier jaar geleden tijdens de verkiezingen van 2017 heb ik 15.000 persoonlijke stemmen ontvangen. Dit resultaat plaatste mij onmiddellijk op de stoel van de minister-president. De afgelopen vier jaar heb ik samen met mijn kabinet geregeerd ten behoeve van het welzijn van ons Land Curaçao. Dit doe ik nog steeds met trots. Het is een onvergetelijke ervaring. Eentje waar ik mij niet bij kon indenken wat deze rol voor mij in petto had.

- Advertentie -

De taak was groot: zorgdragen voor een stabiele regering en een stevige basis leggen waarop gebouwd kan worden aan een welvarend Curaçao voor de toekomst, een plek waar elk individu de ruimte heeft zijn of haar maximale te bereiken. Terugkijkend waren het geen makkelijke jaren.

Tijden het ministerschap komt alles dichterbij. Alles wordt duidelijk in kaart gebracht en je leert je aan te passen aan omstandigheden, evalueert en verandert af en toe van richting om toch het eindstation te bereiken, namelijk een welvarend Curaçao. Een welvarend Curaçao waarin iedereen gelijk is en meedoet in de maatschappij, zonder enig verschil te maken op basis van waar je bent geboren, opgroeit, woont, welke scholen je bezoekt of wie je kent. Een Curaçao waar er gelijke kansen bestaan voor iedereen en eenieder zo succesvol en gelukkig mag zijn als zij of hij wil. Een Curaçao waarbinnen iedereen een bijdrage kan leveren aan de opbouw van Curaçao en samen één geheel vormt. #united

‘Fast forward’ naar 2020. Een jaar dat veelbelovend begon op het gebied van groei voor ons land, maar helaas deed Covid- 19 zijn intrede. Dit heeft zeker niet meegeholpen aan de groei van onze mensen en Curaçao. Alle uitdagingen waarmee wij mee te maken hadden werden extra belicht en we stortten ons per direct op crisisbeleid. Alles werd als het ware stopgezet. Alles draaide om covid en de gevolgen hiervan voor ons land.

Genomen beslissingen wonnen niet altijd de schoonheidsprijs. Het waren niet altijd de meest populaire. Alle beslissingen werden genomen na raadplegingen met collegaministers, experts en stakeholders. Alle besluiten waren dan ook weloverwogen en sterk onderbouwd en werden allemaal geleid door één gedachte: het welzijn van onze mensen en land. 2020 in het algemeen dus een jaar met vele uitdagingen, tegenslag, maar aan de andere kant ook een jaar van reflectie. Dit geldt ook voor mij.

- Advertisement -

19 Maart 2021: als volk zijn wij allemaal naar de stembus gegaan en hebben onze stem kunnen uitbrengen. Het moment waarbij ik kon worden beoordeeld over mijn regeerperiode en als eindresultaat had dat 8.500 personen op mij hebben gestemd. Een beetje een bittere pil. Ik heb mijn welgemeende felicitaties uitgebracht aan de winnende partijen en besloot dat ik dit moment zou gebruiken om keihard te kijken naar mijn prestaties. Dit heb ik gedaan door in gesprek te gaan met personen die dicht bij mij staan, maar ook buiten mijn cirkel.

Het verkiezingsresultaat gecombineerd met zelfreflectie en feedback van anderen hebben mij doen nadenken over ‘Hoe ik mijn land en bevolking beter kan dienen’ en ook ‘Hoe ik mijn bijdrage kan blijven leveren aan de groei en toekomst van Curaçao’. In 2017 toen ik als zijnde No 1 op de lijst van PAR werd geplaatst kwam dat met één doel: een frisse wind brengen in de partij en politiek landschap van Curaçao. Dynamiek was een van de kernwoorden (#onthemove). Een leiderschap gebaseerd op harmonie en eensgezindheid. (#huntu)

Met dit als insteek om zodoende stappen te zetten richting de toekomst en PAR neer te zetten als een partij met vooruitstrevende leiders die inspelen op de veranderingen van de maatschappij, streven naar excellentie en groei van ons land Curaçao. Dit zeker om voor de komende 25 jaar én een belangrijke rol te spelen in onze samenleving én bij te dragen aan het welzijn voor de volgende generaties.

Ik zit dan niet op een stoel van het Parlement van Curaçao, om juist al genoemde doelen te kunnen verwezenlijken en een bijdrage te kunnen blijven leveren. Ik dank u voor uw begrip en steun.

Eugene Rhuggenaath,
Demissionair premier van Curaçao,
Curaçao

- Advertisement -

Artikel delen

11 reacties

 1. @ Kaat :

  “Haal dat allemaal maar in en ja zeker door covid en de dieven bij de raffinaderij venezuela . Er zijn zeker dingen gebeurd die niet goed waren , maar de staatskas leegmaken zijn schotte cooper pisas geweest.”

  Tell me … who was selling the fairy-tale of deals being made for the refinery, that’s taking a nose dive ?

  Tell me … who figured it to be a good idea when liquidity diminished to increase salaries of government inc. ?

  Last but no least … who rejected the offer of an interest-free loan from the Netherlands for the betterment of the island ?

  P.S. Het antwoord altijd zelfde. Go figure …

 2. We krijgen nu ‘n regering met ballen. Het merendeel hoort in bon futuro thuis, maar dat mag de pret niet drukken. Aantal miskleumen ja, zita , alcala, insel, verhoging salaris. En nog weegt het niet op tegen de dievenbende oppositie, die hebben daar gezeten voor spek en bonen , onwil tegenwerking, maar flink incasseren, hoorden trouwens in bon futuro thuis. Ondanks alles Rhuggenaath, job well done , 2010 daar begon de ellende, alleen 3 gevangenis klanten ,

 3. ……”Alle beslissingen werden genomen na raadplegingen met collegaministers, experts en stakeholders. Alle besluiten waren dan ook weloverwogen en sterk onderbouwd en werden allemaal geleid door één gedachte: het welzijn van onze mensen en land”……

  Ik geloof zeker dat Rhuggenaath is tegengewerkt, heel veel zelfs. MAN en PIN die hebben goed dwars gelegen..

  Maar daarvoor ben je een overtuigend, en daadkrachtig leider, die goed beslagen ten ijs en beargumenteerd met visie en missie voor ogen, dit soort pogingen in de kiem smoort.

  Ook geloof ik dat Curaçao met alle tegenspoed van de afgelopen 2 jaar, onder een andere coalitie (bv: MFK, PNP, PS FOL) nog veel verder verder van huis zou zijn geweest

  Helaas was het ook in deze coaltie weer het oude jongens krentenbrood verhaal.

  Toch fijn te horen dat de royale aanstellingen van de dochter van Gijsbertha bij aantreden van Gijsbertha en uittreden (contract van 3 jaar @ 23 K p.m. ) in overleg met de premier hebben plaatsgevonden. Hoe deze aanstellingen bijdragen aan een beter Curaçao is me een raadsel.

  Ook fijn te weten dat het rampa project besluit in volle overtuiging en weloverwogen met de ministerraad heeft plaatsgevonden.

  Last but not least:
  Olifant in porseleinkast Zita Leitu, met amper 500 stemmen, neemt zonder blikken of blozen plaats in staten.
  Kent deze vrouw geen schaamte. Ja we weten het wel, ze is de grote sponsor van de PAR en had recht op een ministerpost. Een ministerpost die gekleurd is van wanprestatie, zelfverrijking en pure nalatigheid.

 4. De “bewezen onderhandelaar” heeft in 4 jaar tijd nagenoeg niets voor elkaar gekregen. Fact. Dat hij daarbij zal zijn tegengewerkt, dat lijkt me volkomen normaal. Wat had men dan verwacht, dat de rode loper zou worden uitgelegd? Het hele optreden kenmerkt zich door amateurisme, kijk bijv naar de o zo vrolijke PAR stoelendans in de Staten, en de zeer kwalijke gevolgen daarvan. En nu weer het afstaan van zijn plaats ten behoeve van de nr 5 op de lijst. Kiezersbedrog noem ik het. En dan kun je wel als reden aangeven dat de corrupte nr vier (waarom is niet opgetreden tegen dit sujet Eugene?) de plaats niet wil afstaan, maar het geeft maar weer aan dat het geen leider is. En de reden die dan in de krant verschijnt “Verjonging”, leugenachtig. En zo is het met vele zaken gegaan in deze periode, openheid en transparantie, laat staan integriteit en daadkracht, heel erg ver te zoeken. Het voelt als verraad. In ieder geval hadden 7000 kiezers een reden om niet meer op deze lokale kennedy te stemmen, en dat terwijl er nagenoeg geen alternatieven zijn voor PAR stemmers. “Een bittere pil”, lijkt me nogal eufemistisch uitgedrukt.

 5. Laten we elkaar geen mietje noemen, een premier die akkoord gaat om in een pandemie de salarissen van ministers en parlement te verhogen is geen knip voor zijn neus waard.

 6. @Fox, politieke tegenwerking? Van een parlement, dat buiten zwakbegaafd monddood gemaakt was. Mede door de PAR voorzitter.
  Tegenwerking van de vakbonden? Vast wel. Maar het was onder zijn leiding en toezicht dat het graaien niet stopte. Je hebt gelijk als je zegt dat het graaien er was in de voorgaande kabinetten. Maar hij heeft het niet gestopt. Hij stond er bij en keek er naar. Groot graaier Suzy werd niet gehinderd en eigen par ministers deden vrolijk mee.
  Hij heeft ongetwijfeld goede relaties met zijn buurman. Nee ook persoonlijk is zijn integriteit net zo ver verheven als die van suzi.

 7. @Kaat
  100% eens met jouw commentaar en om maar te zwijgen over de constante (politieke) tegenwerking van diverse gremia (de vakbonden niet uitgesloten) die de regering Rhuggenaath vanaf dag één van aantreden heeft moeten incasseren.

 8. “Alle beslissingen werden genomen na raadplegingen met collegaministers, experts en stakeholders”. Welke stakeholders? Niet het volk, de belangrijkste stakeholder. Neen Billenaath je hebt je oren te luisteren gelegd bij collegaministers die nog te stom zijn om een virus van een bacil te onderscheiden. Die experts waar je het over hebt kwamen ook niet verder dan een lesje handenwassen geven of napraten wat er in de buitenlandse media werd geroeptoeterd. Net als elke “regeringsleider” wereldwijd heb je laten zien een volger te zijn en geen eigen mening te kunnen vormen. Het geraaskal van Gerstennat heb je 1 op 1 overgenomen zonder te rade te gaan wat de gevolgen zijn en hoe je de schade kon beperken. In deze staat u niet alleen, ook de rest van de wereld is totaal vernageld door collega politici die hebben aangetoond dat ze geen beslissingen kunnen nemen zonder dat alles voorgekauwd moet worden. Door de panische reactie op dit griepje heeft de mensheid laten zien dat ze NIKS voorstellen. Raketten naar de maan, wapenwedlopen, grootdoenerij, megalomane projecten, maar niet opgewasen tegen een miniscuul deeltje.

  Eugene hef de PAR op en verdwijn voor altijd uit de politiek.

 9. Beste Eugene,
  15000 voorkeur stemmen die naar een persoon gingen met een, gecultiveerd, beeld van Kennedy, een nieuwe Ghandi, een onbaatzuchtig staatsman die strijd voor zijn volk.
  En met dat mandaat ging regeren.
  Voor het grootste gedeelte zijn de 15000 stemmers teleurgesteld.
  U heeft zich niet ontpopt als de onbaatzuchtige staatsman maar als een persoon zonder ruggengraat.
  U stond er bij en keek er naar hoe uw coalitie partners en zelfs uw eigen partij leden doorgingen met het ruif vreten en stelen van de bevolking. Of het nu een grote zwendel als cm, insel air of kleine zwendel met projecten of aanbesteding ging.
  En u? U deed niets.
  U heeft een show gemaakt en de bevolking zoet gehouden met de toekomst van de rafinaderij waarbij nog meer gemeenschapsgeld verkwist werd.
  En toen kwam corona, en u heeft de volledige schuld af kunnen schuiven op corona. Dit is niet juist en daar bent u zich ook volledig van bewust.
  Dan moeten er nog, al was het op het laatste moment, nog even “baantjes uitgedeeld worden aan partij leden, daarmee heeft u aangegeven wat voor u belangrijk is.
  De bewezen onderhandelaar waarmee u in de verkiezingen ging is net zo fout als het imago van de verkiezingen er voor.
  U heeft onderhandeld en geen overeenkomst uitgevoerd alleen op tijd gespeeld uw regeringsperiode kan samengevat worden in;
  Pappen en nathouden en het vooruitschuiven van beslissingen.
  Als u nu eens uitvoering had geven aan de belofte van een staatsman, al was het maar voor 10% had het eiland er al beter uitgezien.
  U bent de verpersoonlijking van een teleurstelling.

 10. @bolivar, niks daarvan onder het beleid van Rhuggenaath nederwaarts spiraal. Lang daarvoor vanaf 2010 met cooper en schotte bedoel je, die gestart zijn met de Staatskas te plunderen. Alles zag er goed uit + 250 mljn. Toen zijn er nog meer kneuzen gekomen oa asjes en whiteman en geen oppositie t/m nu. Haal dat allemaal maar in en ja zeker door covid en de dieven bij de raffinaderij venezuela . Er zijn zeker dingen gebeurd die niet goed waren , maar de staatskas leegmaken zijn schotte cooper pisas geweest.

 11. @Eugene :

  “Vier jaar geleden tijdens de verkiezingen van 2017 heb ik 15.000 persoonlijke stemmen ontvangen. Dit resultaat plaatste mij onmiddellijk op de stoel van de minister-president. ”

  Daarmee komen verantwoordelijkheden tegenover het volk die jou op de stoel van de minister-president hebben geplaatst.

  Het is daarom jammer voor het mooi eiland, Korsow Dushi Korsow, dat jij in jou relaat de economische malaise schuift op de COVID crisis … fact is : lang daarvoor was er sprake van een downward economic spiral op het eiland onder jou beleid.

  You also fail to mention the fact that you or anyone else in the government fought for only one thing : to keep your salaries and cash-flow intact and not giving a damn about much needed financial aid from the Netherlands for the betterment of the island.

  P.S. Here’s a tip : weet wat verantwoordelijkheden dragen is versus jou kliek blij houden ten koste van de toekomst van het eiland.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -
- Advertentie -

Zoeken

Extra | Journaal 26 november 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thusday, November 25, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 25 november 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Extra | Journaal 24 november 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

ParadiseFM | Curaçaose drugskoerier op Malta aangehouden

Op Malta is een 44-jarige Curaçaose vrouw aangehouden voor drugssmokkel. Zo schrijft de Amigoe. De vrouw was via Brussel naar Malta gevlogen waar ze de drugs aan...

Democracy now! | Wednesday, November 24, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...
- Advertentie -