Verdachten vrij in Masbanguzaak: Theo Heyliger zelf niet onderzocht

Theo Heyliger zelf niet onderzocht

Dat Heyliger zelf niet werd onderzocht, betekent ongelijke behandeling en willekeur. FOTO ANTILLIAANS DAGBLAD

Dat Heyliger zelf niet werd onderzocht, betekent ongelijke behandeling en willekeur. FOTO ANTILLIAANS DAGBLAD

Philipsburg – Het Openbaar Ministerie (OM) op Sint Maarten is in de Masbanguzaak niet-ontvankelijk verklaard en de vier verdachten Ashwin Martina, Roy Heyliger, Cenrick Carolina en Robert James worden dus niet verder vervolgd.

In de zaak Glinda Webster is de officier van justitie nietontvankelijk verklaard omdat Webster overleden is. In de Masbanguzaak werd de verdachten verweten geld te hebben aangenomen van Theo Heyliger, leider van de United People Party (UP), die daarmee hun stem bij de verkiezingen van 17 september 2010 zou hebben gekocht.

Hoewel het gerecht eigenlijk alle door het OM aangevoerde redenen voor vervolging en strafbaar stellen onderschrijft, is het volgens de rechter ‘onbegrijpelijk’ dat door het OM geen moeite is gedaan om Theo Heyliger zelf op de burelen van de Landsrecherche voor verhoor uit te nodigen.

,,Dat er reden is geweest om de betrokkenheid van de leiding van de UP nader te onderzoeken, was gelegen in de informatie betreffende Theo Heyliger, namelijk dat hij uit eigen middelen 3 miljoen Amerikaanse dollars heeft gestort in de verkiezingskas van de UP. Ook diverse verklaringen houden in dat de UP geld aan het uitgeven was.

Desondanks is de leiding van de UP door de Landsrecherche en justitie in de luwte gehouden, terwijl er voldoende concrete aanwijzingen waren dat de partij bij stemmenfraude was betrokken. Het gerecht vindt het onbegrijpelijk, maar vooral, en daar gaat het om, strijdig met de rechtsregels”,

zo wordt aangevoerd in het vonnis. Het gerecht kiest daarom voor de niet-ontvankelijkheid van het OM omdat een sanctie op de schending van gelijke behandeling en het verbod van willekeur prevaleert boven de generale aantijging dat de leiding van politieke partijen geen stemmen mag kopen.

In het vonnis wordt gemotiveerd:

,,Naar het oordeel van het gerecht biedt de niet-ontvankelijkheid van het OM meer garantie dat de praktijk van stemmen kopen en verkopen in Sint Maarten wordt uitgeroeid dan de inhoudelijk strafrechtelijke beoordeling van verdachten na verloop van bijna vier jaren nadat de feiten zijn gepleegd.

Een strafrechtelijke veroordeling biedt onvoldoende zekerheid dat ‘stemmenfraude’ in Sint Maarten wordt voorkomen.”

De zaak heeft volgens het OM in de samenleving voor veel commotie gezorgd en ook in koninkrijksverband kreeg de kwestie veel aandacht.

Doel van een veroordeling zou volgens het OM zijn dat dan duidelijk wordt dat het kopen van stemmen of het omkopen van kiezers met goederen strafbaar is. Want stemmenkoperij is ‘common’ op het eiland.

Ook het gerecht onderschrijft dat stemmenfraude het fundament van de democratische rechtsstaat aantast. Beschreven wordt nog dat de mensen rijen dik voor het gebouw in Point Blanche stonden om geld in ontvangst te nemen.

Bovendien werd achteraf gecontroleerd of de stem ook daadwerkelijk werd uitgebracht. Daarvoor werd door UP een registratiesysteem bijgehouden. Hiermee wordt afbreuk gedaan aan het in vrijheid en beslotenheid kunnen uitoefenen van het stemrecht.

Maar, zoals gesteld, ook Heyliger had voor de groene tafel moeten staan. Er is daarom sprake van ongelijke behandeling en willekeur en dat weegt zwaarder dan een inhoudelijke veroordeling.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *