28 C
Willemstad
• vrijdag 24 mei 2024

Extra | Journaal 22 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, May 21, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 21 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, May 20, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 20 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Friday, May 17, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

Ultimo rectificeert berichtgeving over Sulvaran

HomeMediaUltimo rectificeert berichtgeving over Sulvaran

ultimo noticiaWILLEMSTAD — Ochtendblad Ultimo Noticia heeft vanmorgen zijn berichtgeving dat onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran met subsidie van Fondo pa Deporte i Responsabilidat Sosial (Fonds voor sport en sociale verantwoordelijkheid, FDRS) een Audi van 100.000 gulden voor eigen gebruik heeft aangeschaft, gerectificeerd.
Dit gebeurde naar aanleiding van het vonnis dat gisteren is geveld. Volgens de rechter was de mededeling van Ultimo Noticia ‘feitelijk onjuist’.

Advertentie

Aanleiding voor de stap naar de rechter van Sulvaran was de publicatie van Ultimo Noticia op 13 december vorig jaar toen het blad op de voorpagina opende met de kop:

Glenn Sulvaran a kumpra Audi di 100.000 florin pa kombati pobresa?’ (Glenn Sulvaran heeft een Audi van 100.000 gekocht met geld om armoede te bestrijden?).

Sulvaran accepteerde dit niet, eiste rectificatie en stapte vervolgens naar de rechter omdat hij in zijn eer en goede naam was aangetast.
Tijdens de rechtszitting stelde Ultimo dat het zich voor de berichtgeving had gebaseerd op uitlatingen van onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang en dat het dit niet hoefde te verifiëren, ‘omdat kranten nou eenmaal zo werken’.
Een ontkenning en een weerwoord zou Sulvaran volgens het ochtendblad ook later kunnen geven.
Verder zou Sulvaran als ‘overloper’ – hij brak met de PAR-fractie om in zee te gaan met de coalitie van PS, Pais en PNP – wel ‘tegen een stootje moeten kunnen’.
Het ochtendblad baseerde zijn verdediging ook op persvrijheid.
Deze zaak vertoonde enige overeenstemming met het kort geding dat Emsley Tromp, president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), tegen de stichting Kòrsou Fuerte i Outónomo (KFO) had aangespannen.
De rechter in deze zaak baseerde zich op vrijheid van meningsuiting om de vordering tegen KFO af te wijzen.
In de rectificatie-zaak van Sulvaran tegen Ultimo Noticia haalt de rechter het vonnis van 20 januari aan.

Toewijzing van het gevorderde zal in beginsel een beperking inhouden van het in artikel 10, eerste lid Europees Verdrag van Rechten van de Mens (EVRM) neergelegde grondrecht van Ultimo Noticia op vrijheid van meningsuiting.
Dat recht kan slechts worden beperkt indien dit bij de wet is voorzien en noodzakelijk is in een democratische samenleving, bijvoorbeeld ter bescherming van de goede naam en de rechten van anderen.”

Om te bepalen welk recht – namelijk dat van het recht op vrijheid van meningsuiting of dat ter bescherming van de goede naam – zwaarder weegt, moeten de wederzijdse belangen worden afgewogen, aldus de rechter.

Het belang van Sulvaran is dat hij niet mag worden blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmakingen. Het belang van Ultimo Noticia is dat zij zich in het openbaar kritisch, informerend, opiniërend of waarschuwend moet kunnen uitlaten over misstanden die de samenleving raken.”

De rechter oordeelt dat in dit geval de mededeling van Ultimo Noticia van 13 december feitelijk onjuist is.
Het argument dat het blad zich heeft gebaseerd op uitlatingen van Leeflang overtuigt de rechter ook niet.
Advocaat Mirto Murray stelde dat zijn kantoorgenoten naar de opname van de bewuste Statenvergadering hebben geluisterd en dat Leeflang deze uitspraak nooit heeft gedaan.

Het beroep van Ultimo Noticia op die uitlating is dan ook niet juist en vormt alleen al op die grond geen geldig excuus voor publicatie in de gewraakte vorm.”

Maar zelfs als Leeflang deze uitspraak zou hebben gedaan, dan had de ochtendkrant dit moeten verifiëren, aldus de rechter.

De onschendbaarheid van een parlementariër geldt niet voor de pers.
Bij beschuldigingen als de onderhavige heeft de krant een verificatieplicht en die is door Ultimo Noticia niet nagekomen.”

Ook het argument van Ultimo Noticia dat Sulvaran als overloper tegen een stootje moet kunnen, werd door de rechter van de hand gewezen.

Dit moge juist zijn, maar betekent allerminst dat politici voor de pers vogelvrij zijn en dat het de pers vrijstaat politici in hun menselijke waardigheid aan te tasten. Dit laatste is ten opzichte van Sulvaran gebeurd door de publicatie dat hij ten eigen bate gelden van het volk had misbruikt.”

De rechter stemt in met de rectificatie-eis van Sulvaran, maar wijst de schadevergoeding en het verbod op verdere onjuiste mededelingen aan het adres van het Statenlid af.
Dit laatste is volgens de rechter overbodig, omdat ‘het nu eenmaal niet is toegestaan om onjuiste feiten te publiceren’ en omdat het een te algemeen verbod zou zijn.

Er moet voor gewaakt worden dat de pers een muilkorf wordt omgedaan. De taak van de pers is daarvoor te belangrijk.”

Ongelijke maten

Ultimo Noticia moest binnen drie dagen rectificeren tegen een dwangsom van 5000 gulden, dat bij uitblijven van een rectificatie kan oplopen tot maximaal 25.000 gulden. De rectificatie stond vanochtend op pagina 2 van het dagblad. Boven de rectificatie publiceerde de eigenaar van de krant, Chicho Jonckheer, commentaar op het vonnis en met de aankondiging in hoger beroep te gaan. Volgens Jonckheer meet het Hof met twee maten. Dat stelt de krant naar aanleiding van het vonnis in de zaak Tromp vs KFO. De rechter vond in laatstgenoemde zaak vrijheid van meningsuiting zwaarder wegen dan andere belangen. Gisteren stelde de rechter dat het belang van Sulvaran is dat hij niet mag worden blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmaking. Jonckheer valt met name over het woord lichtvaardige.

bron: Amigoe

Advertentie

back home

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties