Uitstoot Isla andermaal fors

smoc1

SMOC: Uitstoot Isla andermaal fors

Bij afwezigheid van een overheid die actief het publiek informeert over de gezondheidsimpact van de Isla, evenals de Isla zelf die maar weinig aan het volk is gelegen, pakt SMOC met een maandelijkse regelmaat wel de handschoen op.

Recent werd duidelijk dat het atmosferische gehalte van kankerverwekkende PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) benedenwinds van de Isla bij de wereldtop hoort. Zorgwekkend is dit te noemen.

Dit soort resultaten is in lijn met de uitstoot van zwaveldioxide waarover SMOC het publiek al veelvuldig heeft geïnformeerd.

Zo ook afgelopen maand. Uit eerste metingen blijkt namelijk dat, ter hoogte van Beth Chaim en Kas Chikitu, de WHO-normen voor SO2 tig keer zijn overschreden (10 minuten-gemiddelde = 500 μg/m3; 24 uurs-gemiddelde = 20 μg/m3).

Deze overschrijdingen zijn in lijn met de klachten die SMOC afgelopen maand heeft ontvangen van burgers onder de rook van de Isla. Zie het diagram van hieronder en oordeel zelf.

BethChaimKasChikituSO2september2014

Bron: SMOC

Een Reactie op “Uitstoot Isla andermaal fors

  1. Bas van Toor

    Zo lang de regering de Isla niet dwingt zijn uitstoot minder schadelijk te maken zal er niets veranderen.
    Curaçao is een baby, die wordt gevoed door een Nederlandse en een Venezolaanse borst. En de machthebbers vullen hun zakken en sluiten hun ogen.
    Het volk sterft aan kanker maar ach, het is maar volk…..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *