Twee nieuwe verdachten in Zambezi-zaak

WILLEMSTAD — Leden van een groep Rijksrechercheurs die vorige week op Bonaire waren om UPB-politici Ramoncito Booi en Burney El Hage te verhoren, zijn deze week op Curaçao. In het kader van hetzelfde Zambezi-onderzoek hebben hier verhoren plaatsgevonden van twee nieuwe verdachten in deze zaak, I.d.W en R.P.

Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt de aanwezigheid van de rechercheurs en dat het onderzoek in een vergevorderd stadium verkeert. Het betreft een onderzoek dat door het OM van de toenmalige Nederlandse Antillen is gestart. Verdere uitspraken doet het OM niet in deze zaak.

In september vorig jaar gaf het Gemeenschappelijk Hof van Justitie een bevel tot vervolging van Booi en El Hage. Het hof schat in dat er een gerede kans bestaat dat vervolging van El Hage en Booi zal leiden tot een veroordeling.

Ten aanzien van Booi is in het kader van het onderzoek in het dossier Sunset Beach Hotel valsheid in geschrifte gebleken.
Het gaat hierbij om een terreindeal van de Bonairiaanse Prefab NV van Booi aan Kralendijk Real Estate BV, betreffende twee percelen grond in Kralendijk.
Volgens de transportakte van 14 september 2006 bedroeg de verkoopprijs 450.000 gulden, terwijl de werkelijke waarde van de twee percelen zo goed als tussen de 9 ton en een miljoen gulden lag.
Het OM heeft documenten gekregen van de Girobank waaruit blijkt dat de werkelijke verkoopprijs 950.000 gulden was.

In het dossier El Hage is er volgens het OM voldoende concreet bewijs dat vervolging rechtvaardigt voor hypotheekfraude.
Dit betreft verstrekken van onjuiste c.q. onvolledige informatie aan banken, waardoor deze bewogen werden tot het afgeven van aangevraagde hypothecaire lening bij twee banken.
Ten eerste de lening van 25 januari 2008 voor 375.000 gulden bij de MCB en de tweede lening, met doorhaling van de eerste, dateert van 16 november 2009, voor 565.000 gulden bij Banco di Caribe.

Vergevorderd stadium
In december al heeft het OM aangegeven dat dit jaar een aantal omvangrijke zaken, waaraan het OM Curaçao al geruime tijd werkt, voor de rechter wordt gebracht. Het betreft de zaken met projectnamen ‘Zambezi’, ‘Fiji’ en ‘Bientu’.

Informatie waarover de Amigoe beschikt geeft aan dat justitiepersoneel speciaal uit Nederland is gekomen om aan de formulering van de ten laste legging en dagvaarding te werken, in een of meer van deze zaken.
De verwachting is dan ook dat deze zaken binnenkort voor de rechter komen.

De zaak met de projectnaam ‘Fiji’, een omvangrijke witwaszaak, uitgevoerd door het OM van de toenmalige Nederlandse Antillen, is reeds op 18 december 2009 voor het eerst op de zitting aangebracht.
Ook deze zaak, net als de Zambezi-zaak speelt zich af op Bonaire en heeft betrekking op vermeende beleggingen van uit misdrijf afkomstige gelden in onroerend goedprojecten, zwaar materieel en goudhandel.

In de zaak met projectnaam ‘Bientu’ wordt onder het gezag van het OM Curaçao reeds geruime tijd een groot onderzoek uitgevoerd naar mogelijke witwaspraktijken, waarbij zeer grote bedragen naar het buitenland zijn weggesluisd.
Onder witwassen wordt verstaan het op heimelijke wijze in het legale verkeer brengen van gelden of voorwerpen die van misdrijf afkomstig zijn.
Deze zaak is nog volop in onderzoek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *