TK | Vragen Bosman (VVD) over raffinaderijproblematiek Aruba

Vragen Bosman (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht Problemen rond olieraffinaderij loodsen Aruba richting krimp

Vragen van het lid Bosman (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht Problemen rond olieraffinaderij loodsen Aruba richting krimp (ingezonden 23 mei 2017).

1
Kent u het bericht “Problemen rond olieraffinaderij loodsen Aruba richting krimp”? 1)

2
In hoeverre hebben de problemen met de olieraffinaderij de economische groei van Aruba beïnvloed? Welke risico’s geven deze problemen voor Aruba? Welke risico’s geven deze problemen voor Nederland?

3
In hoeverre is het acceptabel dat een enkel bedrijf de economische groei flink negatief kan beïnvloeden?

4
In hoeverre heeft de eerste inschatting van economische groei in plaats van de nu bijgestelde verwachting naar economische krimp het land Aruba geholpen bij het halen van doelstellingen? Welke voordelen zitten hier aan voor het land Aruba? Welke nadelen zitten hier aan voor het land Aruba?

5
In hoeverre was de vertraging bij de raffinaderij te voorzien? Is er nog meer vertraging voorzien in het project? Zo ja, welke invloed heeft dat op de economische situatie van het land?

6
Welke invloed heeft de vertraging bij de raffinaderij op de werkgelegenheid van Aruba?

7
Welke invloed heeft de vertraging bij de raffinaderij op het huurcontract?

8
Hoe is de verwachting van het verwerken van 209.000 vaten olie per dag opgebouwd?

9
In hoeverre is de economische situatie in Venezuela van invloed op de raffinaderij en het land Aruba?

10
Hoe wordt de deal voor de raffinaderij door PdVSA (een staatsoliemaatschappij in Venezuela) gefinancierd? Welke gevolgen heeft de financiële situatie van Venezuela en PdVSA op deze deal?

11
In hoeverre is de financiële situatie van PdVSA van invloed op de raffinaderij en het land Aruba?

12
In hoeverre is het mogelijk dat Rosneft de raffinaderij in handen krijgt? Wat zijn daar de gevolgen van voor Aruba? Wat zijn daar de gevolgen van voor Nederland?

13
In hoeverre heeft de mogelijke overname van de raffinaderij door Rosneft invloed op de olietoevoer voor de raffinaderij?

14
In hoeverre heeft de mogelijke overname van de raffinaderij door Rosneft invloed op de gasaanvoer voor de raffinaderij?

15
Hoe ziet u uw eerdere antwoorden over de CITGO raffinaderij in verhouding tot de kennis die u nu heeft?

16
Wat zijn de gevolgen voor Aruba als er door de overname van de raffinaderij vertraging optreedt?

17
Kloppen de gegevens van de gemaakte quick scan nog met de situatie van vandaag? Zo ja, waarop is dit gebaseerd? Zo nee, op welke punten komt de quick scan niet meer overeen met de situatie van vandaag?

18
Kent u het bericht ‘Chinezen in gesprek met Curaçao over overname raffinaderij’? 2)

19
In hoeverre heeft de schuld van PdVSA die betaald wordt met olie invloed op de raffinaderij van Aruba?

20
In hoeverre heeft de schuld van PdVSA die betaald wordt met olie invloed op het land Aruba?

21
In hoeverre heeft de schuld van PdVSA die betaald wordt met olie invloed op de raffinaderij van Curaçao?

22
In hoeverre heeft de schuld van PdVSA die betaald wordt met olie invloed op het land Curaçao?

23
In hoeverre is er contact geweest met de nieuwe premier van Curaçao over de hulp van Nederland ten aanzien van de deal met Guangdong Zhenrong?

24
Welke invloed krijgen China en Rusland in ons Koninkrijk door de raffinaderijen in Aruba en Curaçao?

25
Welke invloed heeft de Chinese en Russische invloed op Aruba en Curaçao op de financiële situatie van de landen Aruba en Curaçao?

1) https://fd.nl/ondernemen/1201894/vertraging-raffinaderij-leidt-tot-krimp-op-aruba
2) https://fd.nl/ondernemen/1168188/chinezen-in-gesprek-met-curacao-over-overname-raffinaderij

Bron: Tweede Kamer

6 Reacties op “TK | Vragen Bosman (VVD) over raffinaderijproblematiek Aruba

 1. ik denk dat het geen haat is.
  het is gewoon een typische VVDer, die op de centjes moet letten.
  maar ik zou geen 2e hands auto van hem kopen.
  want de meeste VVDers deugen niet..

 2. Norman L. Kuiperi

  Wat niet gevraagd is:
  Wie gaat een brug lening van US$200Mljn, Citgo of RDA.
  Is deze lening onderdeel van de al aangevraagde leninng voor US$700Mljn of is hoor het er bovenop ?
  Wanneer zou Citgo de garantie van minmimaal US$300Mljn kunnen aanklpoppen, en hoe wordt de maximale garantie berekend?

 3. @wim

  Beter lezen aub voordat je reageert.

 4. Wim je hebt gelijk vr. 18, 21 e.v gaat over Curaçao

 5. @Wim: stukje gaat over Aruba.

 6. Die man heeft zoveel haat in zich voor Curaçao. Hij is gewoon Non Grata hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *