Taxence | Opvragen complete administratie trustkantoor onevenredig

Het desbetreffende trustkantoor is van Curacao, maar eigenaar is vermoedelijk (ook) in Nederland belastingplichtig

Het opvragen van de gehele administratie van een buitenlands trustkantoor door de Belastingdienst kan onevenredig zijn. Dat blijkt uit een onlangs gepubliceerde uitspraak.

Indien volgens de rechter sprake is van onevenredigheid, dan kan het gevolg zijn dat de informatiebeschikking volledig vernietigd wordt.

Belastingplichtig

Het desbetreffende trustkantoor was opgericht volgens het recht van de Nederlandse Antillen en gevestigd in Curaçao. Naar aanleiding van een aantal derdenonderzoeken meende de inspecteur dat het trustkantoor wellicht in Nederland binnenlands belastingplichtig was. De Belastingdienst vroeg daarom het trustkantoor zijn volledige administratie vanaf 2010 over te leggen. Toen het trustkantoor dit weigerde, legde de fiscus het kantoor een informatiebeschikking op.

De rechtbank oordeelde dat er reden genoeg was voor de inspecteur om informatie op te vragen bij het trustkantoor. Maar het opvragen van de volledige administratie was in strijd met het evenredigheidsbeginsel, aldus de uitspraak.
Schade

Het trustkantoor had aangevoerd dat het schade leed als het aan het informatieverzoek gehoor zou geven. Met het overleggen van de cliëntgegevens zou het trustkantoor de Curaçaose wet overtreden. Dit zou leiden tot het verlies van cliënten. Ook al zou later blijken dat het trustkantoor niet belastingplichtig was in Nederland, dan was de schade toch al geleden.

De rechtbank vernietigde daarom de informatiebeschikking. Omdat de informatiebeschikking maar één verzoek betrof – het overleggen van de volledige administratie – was een gedeeltelijke vernietiging niet mogelijk.

Bron: Taxence

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *