Sms-lot formeel onwettig

Aanvraag sms-lotenverkoop Lucky Seven afgewezen, ‘Sms2Win’ wel gedoogd

Sms2Win

Willemstad – Hoewel Robbie’s Lottery sinds 2008 sms-loten verkoopt, kreeg concurrent Lucky Seven eind 2011 geen toestemming omdat het formeel niet is toegestaan.

Dat blijkt uit een brief van de toenmalige minister van Algemene Zaken, Gerrit Schotte (MFK), aan de afgewezen loterijhouder.
De brief is in handen van het Antilliaans Dagblad. Daarin staat:

,,De overheid is thans niet voorbereid om een gedegen controle van de door u verzochte verkoopwijze uit te oefenen, hetgeen gezien de belangen die hierbij in het geding zijn, zeer belangrijk is. Op grond van voormeld beleid kan daarom thans geen vergunning worden verleend voor de verkoop van loten via sms.”

De loterijhouder had op 26 mei van dat jaar een aanvraag ingediend voor toestemming om in het kader van de Loterijverordening 1909 loten middels sms aan te bieden en te verkopen.

,,Uw verzoek om een vergunning voor het verkopen van loten via sms wordt afgewezen”

, staat er in de brief van Schotte, gedateerd 30 november 2011.
Op de kopie van de brief die deze krant heeft, is de geadresseerde niet te lezen omdat dit deel is zwart gemaakt, maar uit betrouwbare bronnen is vernomen dat de aanvraag zou zijn gedaan door Lucky Seven Lottery; een concurrent van Robbie’s Lottery, hoewel één van veel kleinere omvang.
Wat opvalt aan de brief is dat de aanvrager dus géén vergunning krijgt voor het aan de man brengen van loten via sms (met behulp van een mobiele telefoon), maar het is alom bekend dat de sms-loten van Robbie’s Lottery toen al enige jaren werden gedoogd.
Op de website van Robbie’s worden deze aangeboden onder de noemer ‘Sms2Win’.
De zondag vermoorde partijleider van Pueblo Soberano, Helmin Wiels, verzette zich een paar dagen en zelfs enige uren voor zijn dood fel tegen deze manier van onwettige lotenverkoop en sprak van grootschalige illegale praktijken die hij bij de autoriteiten zou aankaarten.
Afgelopen vrijdag diende hij daarom een brief met 31 vragen omtrent dit onderwerp in bij zowel:

  • de minister van Justitie Nelson Navarro,
  • minister van Financiën José Jardim,
  • minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina en
  • minister Earl Balborda van Verkeer en Communicatie als
  • bij regulator Bureau Telecommunicatie, Post & Utiliteiten (BTP&U) en
  • het Openbaar Ministerie.

Overheidsstichting Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK) valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister van Economische Ontwikkeling, destijds Schotte’s partijgenoot Nasser El Hakim.
Vergunningen vallen echter onder het ministerie van Algemene Zaken van de minister- president alsmede Wetgeving & Juridische Zaken; de aanvraag door Lucky Seven werd na advies van WJZ en FWNK – negatief, vanwege het ontbreken van de wettelijke kaders – door de handtekening van Schotte afgewezen.
Het huidige beleid van de overheid is gericht op het verkopen van loten middels een lokaliteit (nummerverkoopkantoortjes langs de weg) dan wel huis-aan-huisverkopers, schrijft Schotte eind 2011.
Robbie’s biedt dan al ruim drie jaar sms-loten aan.
Schotte schrijft dat de regering ‘reeds doende is onderzoek te plegen’ naar de verkoopwijze via sms, met name welke complicaties dit heeft voor de bestaande wettelijke regelingen en handhavingmechanismen ten aanzien van lotenverkoop.

,,Een en ander zodat de nodige wijzigingen in beleid en eventueel ook in wettelijke regelingen binnen korte tijd kunnen worden doorgevoerd, teneinde een maatschappelijke verantwoorde loterij middels sms mogelijk te maken.”

Schotte belooft de concurrent van Robbie- ’s hierover te berichten zodra het nieuwe beleid is vastgesteld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *