Ruzie KFO en PS ontaardt in modder gooien

Eldon' Peppie' Sulvaran - Sulvaran & Peterson Lawyers

Eldon’ Peppie’ Sulvaran – KFO

WILLEMSTAD — Het verbreken van de banden van stichting Kòrsou Fuerte i Outonomo (KFO) met Pueblo Soberano, is ontaard in modder gooien. Over en weer maken de partijen elkaar zwart.

Zoals bekend vinden de drie belangrijkste spelers van KFO, de advocaten Eldon Sulvaran, Anthony Eustatia en Chester Peterson, dat PSleider Helmin Wiels zijn idealen voor soevereiniteit heeft verkwanseld door een coalitie aan te gaan met de partijen Pais, PNP en onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran (PAR).
Allemaal partijen die eerder lijnrecht tegenover PS stonden en deel uitmaakten van het Si-kamp (vóór de staatkundige vernieuwing van 10-10-‘10), terwijl PS en KFO het daar niet mee eens waren (het Nò-kamp).
Volgens KFO heeft PS de laatste jaren alleen maar kunnen groeien dankzij de steun van intellectuelen als de drie bovengenoemde advocaten, maar ook Martha Dijkhof, Terry Hernandez, Caryl Monte en Elmer Wilsoe.
Allemaal voorstanders van soevereiniteit.

“Geen enkele Soberanista kan ontkennen dat Eldon ‘Peppie’ Sulvaran een belangrijke steun was voor Helmin Wiels en Pueblo Soberano en regelmatig bij de sede van Soberano was. Zonder deze intellectuelen zou PS geen capabele mensen kunnen vinden voor het vervullen van de ministersposten.”

Bovendien traden Eustatia en Peterson regelmatig op in het programma ‘Konsenshi Sivíl’ van Helmin Wiels en stond Peterson hem bij als juridisch adviseur tijdens de Koninkrijksconferentie.
Nadat Sulvaran had bedankt voor de functie van minister van Justitie, werd KFO-voorzitter Elmer Wilsoe minister.

“De intellectuelen van KFO vormden een integraal onderdeel van de succesvolle strategie van Soberano de laatste jaren. Als Wiels stelt dat de intellectuelen van KFO niets hebben betekend voor de groei van PS, dan is dat nog een bewijs voor de narcistische houding van onze leider en zitten er meerdere schroeven in zijn hoofd los”

, aldus Sulvaran.
Hij waarschuwt dat de ‘vrienden’ van deze coalitie elke zondag golf spelen op de baan van Hyatt en zeker niet tot de vrienden behoren van PS.
De mensen met de laagste inkomens, die voor PS hebben gestemd, zullen volgens hem hier uiteindelijk de dupe van worden.
Ook vraagt Sulvaran zich af hoeveel mensen nog voor PS zouden stemmen als er nu verkiezingen zouden zijn.
PS-Statenlid Ivar Asjes stelt in een reactie dat Wiels nooit de strijd voor solidariteit en soevereiniteit heeft laten vallen.

“Er is bewust gekozen voor vrede, rust en vooruitgang van het eiland. Als de drie advocaten ervoor kiezen om verdeeldheid in de samenleving te blijven prediken, dan is dat voor hun rekening, daar gaan wij onze kostbare tijd niet verder aan verspillen.”

PS zal volgens hem altijd kritiek blijven leveren als dat nodig is, zoals toen ze in een coalitie zaten met MFK en MAN en ze deze partijen ook bekritiseerden.

“PS is negen jaar geleden begonnen met het geven van inhoud aan de strijd voor soevereiniteit. Wiels en zijn aanhangers hebben de mouwen opgestroopt en zijn over het hele eiland de wijken ingetrokken”

, aldus Asjes.
Hij betwijfelt de integriteit van advocaat Eustatia als commissaris van een overheids- nv of als directeur van een privéschool en haalt uit naar Chester Peterson, die op de avond van de verkiezingsuitslag bij de sede van PS gelobbyd zou hebben om Gerrit Schotte als premier te handhaven.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *