Plasterk benadert providers

plaskerk-2013Den Haag – Internetproviders kunnen niet gedwongen worden om Nederlandse websites toegankelijk te maken voor inwoners van Caribisch Nederland. Dat meldt minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in reactie op een in december door de Tweede Kamer aangenomen motie van Wassila Hachchi (D66).

Advertentie

Zij riep het kabinet daarin op een oplossing te zoeken waardoor de inwoners van de BES-eilanden dezelfde toegang tot Nederlandse websites krijgen als de inwoners van het Europese deel van Nederland.
Een aantal websites, onder meer de zeer populaire ‘uitzendinggemist. nl’, is niet toegankelijk voor bewoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

,,De huidige IP-adressen op de BES-eilanden wijken nu af van de IP-adressen van het Europese deel van Nederland. Daardoor worden zij als buitenlands beschouwd en dit heeft als gevolg dat de inwoners van de BES-eilanden geen toegang hebben tot sommige Nederlandse mediaprogramma’s op het internet”

, aldus Plasterk in een brief die hij gisteren aan de Kamer stuurde.

Veelal zijn IP-adressen gebonden aan de regio waar ze zijn uitgegeven.
Dit betekent bijvoorbeeld dat een niet-Europees IPadres dat toegang tot een Europees adres probeert te krijgen, wordt geblokkeerd.
Bij een omroep heeft het vaak ook te maken met auteursrechten die tot een regio zijn beperkt.

,,Het zijn de contentproviders die bepalen welke IP-adressen of blokken IP-adressen toegelaten of geblokkeerd worden voor de doorgifte van programma’s. Daarvan is bekend dat omroepen vanwege copyright redenen zaken zoals ‘uitzendinggemist. nl’ niet algemeen ter beschikking kunnen stellen en daarom filteren op IP-adressen.”

De bewindsman doet in zijn brief aan de Kamer de toezegging de contentproviders te wijzen op het feit dat Saba, Statia en Bonaire behoren tot het land Nederland, en dat inwoners van Saba, Statia en Bonaire dezelfde toegang zouden moeten kunnen hebben tot programma’s als inwoners van het Nederlandse vasteland.

,,De providers hebben echter hun eigen verantwoordelijkheid en zullen zelfstandig de voor- en nadelen van het al of niet blokkeren van bepaalde IP-adressen moeten afwegen. De overheid heeft geen wettelijke bevoegdheden deze toegang af te dwingen”

, aldus Plasterk die er, alsof dat het ‘leed’ verzacht, nog op wijst dat de huidige situatie ook al voor 10-10-’10 bestond.

Bron: Antilliaans Dagblad

Advertentie

back home

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *